گرایش های ارشد مکانیک و کد ضریب گرایش ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

گرایش های ارشد مکانیک و کد ضریب گرایش ها

گرایش های ارشد مکانیک و کد ضریب این گرایش ها چه در زمان ثبت نام در کنکور ارشد و چه در زمان انتخاب رشته ارشد سوال پرتکرار داوطلبان و علاقه مندان ارشد مکانیک می شود. در ادامه با جدول به صورت تفکیک شده گرایش های ارشد مکانیک را معرفی می کنیم.

دسته بندی گرایش های ارشد مکانیک

به طور کلی دسته بندی گرایش های ارشد مکانیک در کنکور ارشد براساس طبقه بندی به نام کد ضریب انجام می شود. کد ضریب برای گرایش های ارشد مکانیک به این معناست که درس ها و ضزایب درس ها از گرایشی به گرایش دیگر متفاوت است. اگر درس ها و ضرایب درس ها در گرایش های ارشد مکانیک یکسان باشد، کد ضریب آن گرایش ها همگی یکسان خواهد بود.

ضریب گرایش های ارشد مکانیک

براساس اعلام وزارت علوم و براساس دفترچه کنکور ارشد، ضریب گرایش های ارشد مکانیک به قرار جدول زیر است:

جدول گرایش های ارشد مکانیک و ضریب آنها

شماره ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1مهندسی مکانیکساخت و تولید
جوش
2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی
نگهداری و پایش تجهیزات
مهندسی هوافضافناوری ماهواره
آیرودینامیک
 سازه های هوایی
مهندسی ماشین های ریلی
مهندسی فناوری ماهواره
3مهندسی مکانیکتبدیل انرژی
مهندسی احتراق
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی
انرژی و محیط زیست
سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
مهندسی راکتور
مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی چرخه سوخت
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
4مهندسی پزشکیبیومکانیک
توان بخشی
5مهندسی مکانیکمواد مرکب
دریا
مهندسی خودروقوای محرکه خودرو
6مهندسی مکانیکطراحی و ساخت خودرو
مهندسی خودروطراحی سیستم های دینامیکی خودرو
7مهندسی خودروسازه و بدنه خودرو
8مهندسی مکاترونیک
مديريت آموزشگاهی ويژه هنرستان ها (ويژه فرهنگيان)
9مهندسی سیتم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
10مهندسی ورزش

بنابراین گرایش های ارشد مکانیک در 10 کد ضریب دسته بندی می شود.

کد ضریب 1 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 1 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی مکانیک با گرایش های ساخت و تولید و جوش

کد ضریب 2 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 2 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی مکانیک با گرایش های طراحی کاربردی و نگهداری و پایش تجهیزات

رشته مهندسی هوافضا با گرایش های آیرودینامیک، فناوری ماهواره و سازه های هوایی

رشته مهندسی ماشین های ریلی بدون گرایش

رشته مهندسی فناوری ماهواره بدون گرایش

کد ضریب 3 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 3 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی مکانیک با گرایش های تبدیل انرژی و مهندسی احتراق

رشته مهندسی سیتم های انرژی با گرایش های تکنولوژی انرژی، انرژی و محیط زیست و سیستم های انرژی

رشته مهندسی انرژی های تجدیدپذیر بدون گرایش

رشته مهندسی هسته ای با گرایش های کاربردپرتوها، گداخت هسته ای، مهندسی رآکتور، مهندسی پرتو پزشکی و مهندسی چرخه سوخت

رشته مواد، انرژی و تکنولوژی کوآنتومی

کد ضریب 4 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 4 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی پزشکی با گرایش های بیومکانیک و توانبخشی 

کد ضریب 5 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 5 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

زشته مهندسی مکانیک با گرایش مواد مرکب و دریا

رشته مهندسی خودرو با گرایش قوای محرکه خودرو

کد ضریب 6 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 6 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی مکانیک با گرایش طراحی و ساخت خودرو

رشته مهندسی خودرو با گرایش طراحی سیتم های دینامیکی خودرو

کد ضریب 7 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 7 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی خودرو با گرایش سازه و بدنه خودرو

کد ضریب 8 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 8 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی مکاترونیک بدون گرایش

رشته مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها بدون گرایش

کد ضریب 9 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 9 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی سیتم های میکرو و نانوالکترومکانیک بدون گرایش

کد ضریب 10 ارشد مکانیک و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 10 ارشد مکانیک شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی ورزش بدون گرایش

گرایش های ارشد مکانیک در دانشگاه ها

هر دانشگاهی با توجه به توان علمی و امکانات خود برخی از گرایش های ارشد مکانیک را می پذیرد. لزوماً یک دانشگاه همه گرایش های ارشد مکانیک را نمی تواند دربربگیرد و مثلاً دانشگاه تهران یک سری گرایش هایی دارد که دانشگاه امیرکبیر ندارد و یا فقط یک سری گرایش های ارشد مکانیک فقط ویژه دانشگاه تهران است.

2/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …