گرایش های ارشد مهندسی برق و کد ضریب گرایش ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

گرایش های ارشد برق و کد ضریب گرایش ها

گرایش های ارشد برق و کد ضریب این گرایش ها چه در زمان ثبت نام در کنکور ارشد و چه در زمان انتخاب رشته ارشد سوال پرتکرار داوطلبان و علاقه مندان ارشد برق می شود. در ادامه با جدول به صورت تفکیک شده گرایش های ارشد برق را معرفی می کنیم.

دسته بندی گرایش های ارشد برق

به طور کلی دسته بندی گرایش های ارشد برق در کنکور ارشد براساس طبقه بندی به نام کد ضریب انجام می شود. کد ضریب برای گرایش های ارشد برق به این معناست که درس ها و ضزایب درس ها از گرایشی به گرایش دیگر متفاوت است. اگر درس ها و ضرایب درس ها در گرایش های ارشد برق یکسان باشد، کد ضریب آن گرایش ها همگی یکسان خواهد بود.

ضریب گرایش های ارشد برق

براساس اعلام وزارت علوم و براساس دفترچه کنکور ارشد، ضریب گرایش های ارشد برق به قرار جدول زیر است:

جدول گرایش های ارشد برق و ضریب آنها

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1

مهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیک
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
سیستمهای الکترونیک دیجیتال
جنگ الکترونیک
مهندسی پدافند غیر عاملافا (استتار، فریب و اختفا)
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
مهندسی راکتور
مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی فتونیک
نانوفتونیک
مهندسی سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک
مهندسی خودروبرق و الکترونیک خودرو
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
مهندسی متریونیک
2

مهندسی برقسیستم های قدرت
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
سامانه های برقی حمل و نقل
مهندسی راه آهن برقی
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی
انرژی و محیط زیست
سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها
3

مهندسی برقمخابرات میدان و موج
مخابرات نوری
مهندسی فناوری ماهوارهبرق-مخابرات
4مهندسی برقمخابرات سیستم
مخابرات امن و رمزنگاری
شبکه های مخابراتی
الکترواکوستیک
مهندسی صدا
مهندسی مخابرات امنیتی
5مهندسی برقکنترل
مهندسی کنترل و علائم
6

مهندسی پزشکیبیوالکتریک
مهندسی اطلاعات پزشکی
رایانش تصاویر پزشکی
مهندسی عصبی – شناختی
دكتری مستقيم علوم و مهندسی اعصاب
7مهندسی مکاترونیک
8مهندسی هوافضافناوری ماهواره
9مهندسی برقرادار
10مهندسی ورزش

بنابراین گرایش های ارشد برق در 10 کد ضریب دسته بندی می شود.

کد ضریب 1 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 1 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی برق با گرایش های مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستمهای الکترونیک دیجیتال و جنگ الکترونیک

رشته مهندسی پدافند غیر عامل با گرایش افا (استتار، فریب و اختفا)

رشته مهندسی هسته ای با گرایش های کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای، مهندسی راکتور و مهندسی پرتو پزشکی 

رشته مهندسی فتونیک با گرایش نانوفتونیک

رشته مهندسی سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک

رشته مهندسی خودرو با گرایش برق و الکترونیک خودرو

رشته مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بدون گرایش

رشته مهندسی متریونیک بدون گرایش

کد ضریب 2 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 2 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی برق با گرایش سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی و سامانه های برقی حمل و نقل

رشته مهندسی راه آهن برقی بدون گرایش

رشته مهندسی سیستم های انرژی با گرایش های تکنولوژی انرژی، انرژی و محیط زیست و سیستم های انرژی

رشته مهندسی انرژی های تجدید پذیر بدون گرایش

رشته مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها بدون گرایش

کد ضریب 3 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 3 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی برق با گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

رشته مهندسی فناوری ماهواره با گرایش برق-مخابرات

کد ضریب 4 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 4 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی برق با گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی، الکترواکوستیک

رشته مهندسی صدا بدون گرایش

رشته مهندسی مخابرات امنیتی بدون گرایش

کد ضریب 5 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 5 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی برق با گرایش کنترل

رشته مهندسی کنترل و علائم بدون گرایش

کد ضریب 6 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 6 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی پزشکی با گرایش های بیوالکتریک،مهندسی اطلاعات پزشکی، رایانش تصاویر پزشکی، مهندسی عصبی – شناختی

رشته دکتری مستقیم علوم و مهندسی اعصاب بدون گرایش

کد ضریب 7 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 7 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی مکاترونیک بدون گرایش

کد ضریب 8 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 8 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی هوافضا با گرایش فناوری ماهواره

کد ضریب 9 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 9 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی برق با گرایش رادار

کد ضریب 10 ارشد برق و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 10 ارشد برق شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته مهندسی ورزش بدون گرایش

گرایش های ارشد برق در دانشگاه ها

هر دانشگاهی با توجه به توان علمی و امکانات خود برخی از گرایش های ارشد برق را می پذیرد. لزوماً یک دانشگاه همه گرایش های ارشد برق را نمی تواند دربربگیرد و مثلاً دانشگاه تهران یک سری گرایش هایی دارد که دانشگاه امیرکبیر ندارد و یا فقط یک سری گرایش های ارشد برق فقط ویژه دانشگاه تهران است.

3.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …