گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و کد ضریب گرایش ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و کد ضریب گرایش ها

گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و کد ضریب این گرایش ها چه در زمان ثبت نام در کنکور ارشد و چه در زمان انتخاب رشته ارشد سوال پرتکرار داوطلبان و علاقه مندان ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی می شود. در ادامه با جدول به صورت تفکیک شده گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی را معرفی می کنیم.

دسته بندی گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

به طور کلی دسته بندی گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کنکور ارشد براساس طبقه بندی به نام کد ضریب انجام می شود. کد ضریب برای گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی به این معناست که درس ها و ضزایب درس ها از گرایشی به گرایش دیگر متفاوت است. اگر درس ها و ضرایب درس ها در گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی یکسان باشد، کد ضریب آن گرایش ها همگی یکسان خواهد بود.

ضریب گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

براساس اعلام وزارت علوم و براساس دفترچه کنکور ارشد، ضریب گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی به قرار جدول زیر است:

جدول گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضریب آنها

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1 زیست شناسی سلولی و مولکولی
2ژنتیک
3میکروبیولوژیميكروارگانيسم های بيماری زا
صنعتی
محیطی
سیستماتیک و بوم شناسی
4بیوشیمی
بيوتروريسم
علوم جرم شناسی امنيتی
5بیوفیزیک
6زیست فناوریمیکروبی
مولکولی
7زیست فناوریدریا
8زیست فناوریصنعت و محیط زیست
9آموزش زیست شناسی
10نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)
11زیست فناوری
ریززیست فناوری
انسان شناسی زیستی
فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت

بنابراین گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در 11 کد ضریب دسته بندی می شود.

کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی بدون گرایش

کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته ژنتیک بدون گرایش

کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته میکروبیولوژی با گرایش های ميكروارگانيسم های بيماری زا، صنعتی، محیطی و سیستماتیک و بوم شناسی 

کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته بیوشیمی بدون گرایش

رشته بیوتروریسم بدون گرایش

رشته علوم جرم شناسی امنیتی بدون گرایش

کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته بیوفیزیک بدون گرایش

کد ضریب 6 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 6 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته زیست فناوری با گرایش های میکروبی و مولکولی

کد ضریب 7 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 7 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته زیست فناوری با گرایش دریا

کد ضریب 8 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 8 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته زیست فناوری با گرایش صنعت و محیط زیست

کد ضریب 9 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 9 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته آموزش زیست شناسی بدون گرایش

کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) بدون گرایش

کد ضریب 11 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و گرایش های زیرمجموعه آن

کد ضریب 11 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل رشته-گرایش های زیر می باشد:

رشته زیست فناوری بدون گرایش

رشته ریززیست فناوری بدون گرایش

رشته انسان شناسی زیستی بدون گرایش

رشته فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت بدون گرایش

گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه ها

هر دانشگاهی با توجه به توان علمی و امکانات خود برخی از گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی را می پذیرد. لزوماً یک دانشگاه همه گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی را نمی تواند دربربگیرد و مثلاً دانشگاه تهران یک سری گرایش هایی دارد که دانشگاه امیرکبیر ندارد و یا فقط یک سری گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی فقط ویژه دانشگاه تهران است.

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …