کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات در سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

هر داوطلبی در کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته زراعت و اصلاح نباتات، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99

تحلیل کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد زراعت و اصلاح نباتات که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد زراعت و اصلاح نباتات را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد زراعت و اصلاح نباتات و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد زراعت و اصلاح نباتات را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات براساس دفترچه ارشد 1400-99، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 و 25 ردصد) ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 کد ضریب 1: رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 کد ضریب 3: رشته اکولوژی گیاهان زراعی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 کد ضریب 4: رشته علوم و تکنولوژی بذر
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 کد ضریب 5: رشته علوم علف های هرز
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 کد ضریب 6: رشته اگرواکولوژی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی-کد ضریب یک- سال 99

در ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، کد ضریب یک مربوط به رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

درسضریب
زبان2
زراعت2
طرح آزمایش های کشاورزی2
ژنتیک3
آمار و احتمالات2
اصلاح نباتات3

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب یک: رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

رتبهرتبه کشوريزبانزراعت طرح آزمایشژنتیکآمار و احتمالاتاصلاح نباتات 
183560.0038.14-1.830.000.007.34

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی -کد ضریب 2- سال 99

در ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی: کد ضریب 2 ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

درسضریب
زبان2
زراعت4
طرح آزمایش های کشاورزی2
فیزیولوژی گیاهان زراعی3
اکولوژی2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی

رتبهرتبه کشوريزبان زراعتطرح آزمایشفیزیولوژیاکولوژی
122040.0038.140.007.3411.00
142460.0031.52-3.336.069.09

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته اکولوژی گیاهان زراعی-کد ضریب 3- سال 99

در ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، کد ضریب 3 مربوط به رشته اکولوژی گیاهان زراعی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته اکولوژی گیاهان زراعی: کد ضریب 3 ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

درسضریب
زبان2
زراعت4
طرح آزمایش های کشاورزی2
فیزیولوژی گیاهان زراعی2
اکولوژی3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب : رشته اکولوژی گیاهان زراعی

رتبهرتبه کشوريزبان زراعت طرح آزمایش فیزیولوژی اکولوژی
122280.0031.52-3.336.069.09

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر-کد ضریب 4- سال 99

در ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم و تکنولوژی بذر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته علوم و تکنولوژی بذر: کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

درسضریب
زبان2
زراعت2
طرح آزمایش های کشاورزی2
اصلاح نباتات2
فیزیولوژی گیاهان زراعی2
اکولوژی2
کنترل و گواهی بذر4

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته علوم و تکنولوژی بذر: کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

رتبهرتبه کشوريزبان زراعتطرح آزمایش اصلاح نباتاتفیزیولوژی گیاهاناکولوژیکنترل و گواهی بذر
213920.0031.52-1.516.066.069.090.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته علوم علف های هرز-کد ضریب 5- سال 99

در ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم علف های هرز است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات در 1400-99 به شرح زیر است

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته علوم علف های هرز: کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

درسضریب
زبان2
زراعت2
طرح آزمایش های کشاورزی2
فیزیولوژی گیاهان زراعی2
اکولوژی2
شناسایی و مبارزه با علف های هرز4

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته علوم علف های هرز: کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

رتبهرتبه کشوريزبانزراعت طرح آزمایشفیزیولوژی گیاهاناکولوژی شناسایی علف های هرز 
132820.0031.52-1.516.069.099.09

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته اگرواکولوژی-کد ضریب 6- سال 99

در ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، کد ضریب 6 مربوط به رشته اگرواکولوژی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته اگرواکولوژی: کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

زراعت3
طرح آزمایش های کشاورزی2
فیزیولوژی گیاهان زراعی3
اکولوژی3
خاک شناسی1
شناسایی و مبارزه با علف های هرز1

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته اگرواکولوژی: کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات ( 99)

رتبهرتبه کشوريزبانزراعت طرح آزمایش فیزیولوژی گیاهان اکولوژیخاک شناسی شناسایی  علف های هرز 
92120.0031.52-3.336.069.0910.619.09
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …