کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 99 در سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد مهندسی شیمی 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد مهندسی شیمی 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد و تفاوتش با کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 99 با سهمیه های 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مهندسی شیمی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد مهندسی شیمی 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مهندسی شیمی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مهندسی شیمی 99

تحلیل کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 99 با سهمیه 5 درصد به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی 99 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد مهندسی شیمی که دارای سهمیه 5 درصد هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد مهندسی شیمی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد مهندسی شیمی 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ارشد مهندسی شیمی 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ارشد مهندسی شیمی 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد مهندسی شیمی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد مهندسی شیمی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ارشد مهندسی شیمی 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد مهندسی شیمی 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد مهندسی شیمی 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ارشد مهندسی شیمی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد مهندسی شیمی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد مهندسی شیمی 99

حال که تحلیل های کارنامه های ارشد مهندسی شیمی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

 اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد مهندسی شیمی 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد مهندسی شیمی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد مهندسی شیمی 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد مهندسی شیمی براساس دفترچه ارشد 1400-99، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های (5 و 25 ردصد) ارشد مهندسی شیمی 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد مهندسی شیمی 99 کد ضریب 1: رشته مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد رشته مهندسی شیمی-کد ضریب یک- سال 99

در ارشد مجموعه مهندسی شیمی، کد ضریب یک مربوط به رشته های مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مهندسی شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی شیمی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد مهندسی شیمی ( 99)

درسضریب
زبان1
انتقال حرارت3
ترمودینامیک3
مکانیک سیالات2
کنترل فرآیند1
انتقال جرم و عملیات واحد4
طرح رآکتورهای شیمیایی2
ریاضیات3

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد مهندسی شیمی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مهندسی شیمی 99 در کد ضریب یک: رشته مهندسی شیمی

رتبهرتبه کشوريتراززبان انتقال حرارتترمودینامیک مکانیک سیالات کنترل فرآیندانتقال جرمطرح راکتورریاضیات
5442540320.0022.5623.840.000.00-1.9141.5631.16
6956935080.00-19.733.660.0016.9238.6039.1220.16
816553265-2.4316.920.000.000.000.0061.1222.00
1199042828-12.2119.757.3412.22-2.8122.002.44-7.33
18216452235-3.658.465.50-2.430.000.000.000.00
27125801859-1.21-8.4516.50-9.778.46-1.91-4.87-3.65

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد مهندسی شیمی 99 در کد ضریب یک: رشته مهندسی شیمی

رتبهرتبه کشوريزبانانتقال حرارتترمودینامیکمکانیک سیالاتکنترل فرآیندانتقال جرمطرح راکتورریاضیات
2796570.88-2.8122.0012.2219.75-13.51-17.11-7.33
351417-2.432.82-12.83-2.430.0032.80-2.431.84

 

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …