کارنامه های قبولی رشته زمین شناسی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی زمین شناسی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی رشته زمین شناسی 1401-1400

کارنامه های قبولی زمین شناسی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی زمین شناسی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی زمین شناسی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی رشته زمین شناسی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی رشته زمین شناسی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زمین شناسی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای زمین شناسی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی زمین شناسی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی زمین شناسی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

کارنامه های قبولی رشته زمین شناسی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر کارنامه ها و رتبه های قبولی رشته زمین شناسی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه ها و ر رتبه های قبولی رشته زمین شناسی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6251 زمین شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 13.39 18.7 20 60 57.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 26.7 3.5 14.3 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20232 زمین شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز 28 6.69 26.7 -4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 8.69 14.5 6.69 زن-شیراز

کارنامه های قبولی رشته زمین شناسی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر کارنامه ها و رتبه های قبولی رشته زمین شناسی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه ها و ر رتبه های قبولی رشته زمین شناسی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9749 زمین شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 49.4 49.4 38.7 36 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 16 7.8 2.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27022 زمین شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 13.39 37.4 44 60 56
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 -0.6 12.3 11.5 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
52619 زمین شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان -1.29 38.7 25.39 10.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 3.4 7.8 2 زن-اصفهان

کارنامه های قبولی رشته زمین شناسی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر کارنامه ها و رتبه های قبولی رشته زمین شناسی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه ها و ر رتبه های قبولی رشته زمین شناسی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22399 زمین شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 13.39 48 20 0 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 0 9.19 7.69 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
46993 زمین شناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 21.39 22.7 61.4 2.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
15.39 39.4 0 -5.69 زن-کرج

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …