کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1401-1400
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد مدیریت 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد مدیریت 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مدیریت در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد مدیریت 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مدیریت، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مدیریت 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مدیریت 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400

تحلیل کارنامه های ارشد مدیریت 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد مدیریت 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد مدیریت که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد مدیریت، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.

اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد مدیریت 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد مدیریت به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد مدیریت را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد مدیریت 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد مدیریت را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد مدیریت 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد مدیریت را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد مدیریت 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد مدیریت براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 10 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد مدیریت 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 1: رشته مدیریت بازرگانی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 2: رشته مدیریت دولتی، مدیریت بحران، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی،سیاست گذاری علم و فناوری
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 3: رشته مدیریت صنعتی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 4: رشته مدیریت فناوری اطلاعات
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 5: رشته مدیریت تکنولوژی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 6: رشته مدیریت مالی، مالی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 7: رشته کارآفرینی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 8: رشته مدیریت منابع انسانی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 9: رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400 کد ضریب 10: رشته مدیریت بازرگانی دریایی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-کد ضریب یک- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت بازرگانی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد مدیریت ( 1400)

درسضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات2
بازاریابی4

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد مدیریت در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب یک: رشته مدیریت بازرگانی

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانتحقیق در عملیات بازاریابی
1310122.4826.440.0058.1879.340.0026.44
1812460.0051.110.0034.443.510.0031.11
3330523.8034.380.0039.6631.740.0034.38
443520.0020.0020.0030.000.0051.2831.11
654730.0028.89-1.6631.1158.330.0033.33
8057318.8922.220.0016.6735.095.1337.78
937085.5651.111.6716.6721.670.0037.78
11211890.0044.967.9434.3847.6013.220.00
12212980.0021.163.9618.5233.710.0037.02
1351436-1.317.94-1.9842.3221.817.9429.08

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت دولتی-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بحران، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی و سیاست گذاری علم و فناوری بود که در سال 1401 رشته مدیریت نظارت و بازرسی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت دولتی: کد ضریب 2 ارشد مدیریت ( 1400)

درسضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
مالیه عمومی و بودجه3
مدیریت منابع انسانی3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب 2: رشته مدیریت دولتی

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانمالیه عمومی و بودجهمدیریت منابع انسانی
43766.9014.5443.638.7343.6349.450.00
87924.7329.090.0064.0087.270.000.00
121150.0037.822.1940.7228.3726.1831.99
151328.8926.6728.3324.4416.6742.2217.78
2318960.0051.110.0034.443.510.000.00
3036623.8034.380.0039.6631.740.0013.22
8772512.2226.67-3.3231.11-1.660.0035.56
9310010.0021.163.9618.5233.717.9426.44

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت صنعتی-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت صنعتی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت صنعتی: کد ضریب 3 ارشد مدیریت ( 1400)

درسضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات3
مدیریت تولید3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب 3: رشته مدیریت صنعتی

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانتحقیق در عملیاتمدیریت تولید
87421.8223.2739.2740.7278.540.000.00
1010219.8421.1635.7037.0271.400.000.00
2618760.0051.110.0034.443.510.000.00
453210.0020.0020.0030.000.0051.280.00
5248723.8034.380.0039.6631.740.000.00
9882041.110.0021.677.7831.580.000.00
998868.8926.6728.3324.4416.670.000.00
108933-2.8931.99-2.1746.552.1923.270.00
13311620.0034.381.9937.0225.790.002.64
1431239-2.6329.08-1.9842.321.9921.160.00
22618032.6413.220.0013.2239.6613.222.64
30024420.0021.163.9618.5233.710.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات-کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب 4 مربوط به رشته مدیریت فناوری اطلاعات است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت فناوری اطلاعات: کد ضریب 4 ارشد مدیریت (سال 1400)

درسضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات2
مدیریت تولید2
بازاریابی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب 4: رشته مدیریت فناوری اطلاعات

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانتحقیق در عملیاتمدیریت تولیدبازاریابی
107221.8223.2739.2740.7278.540.000.0031.99
1510219.8421.1635.7037.0271.400.000.0029.08
2012960.0051.110.0034.443.510.000.0031.11
2321260.8213.2239.667.9439.660.0023.802.64
2624226.1837.820.0043.6334.910.000.0037.82
3934123.8034.380.0039.6631.740.000.0034.38
554100.0020.0020.0030.000.0051.280.0031.11
786030.0028.89-1.6631.1158.330.000.0033.33
10180918.8922.220.0016.6735.095.130.0037.78
1281192-1.448.73-2.1746.5523.998.730.0031.99
13612610.0023.274.3620.3737.080.000.0040.72
138127966.900.000.000.000.000.000.0034.91
1671522-1.317.94-1.9842.3221.817.940.0029.08
17616030.0021.163.9618.5233.710.000.0037.02
178162460.820.000.000.000.000.000.0031.74
18817100.0034.381.9937.0225.790.002.640.00
20518512.6413.220.0013.2239.6613.222.6423.80

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت تکنولوژی-کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت تکنولوژی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت تکنولوژی: کد ضریب 5 ارشد مدیریت (سال 1400)

درسضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات2
مدیریت تولید2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب 5: رشته مدیریت تکنولوژی

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانتحقیق در عملیات مدیریت تولید
97221.8223.2739.2740.7278.540.000.00
1210019.8421.1635.7037.0271.400.000.00
2014360.0051.110.0034.443.510.000.00
272460.0049.458.7337.8252.3614.540.00
3027126.1837.820.0043.6334.910.000.00
403580.0044.967.9434.3847.6013.220.00
4539323.8034.380.0039.6631.740.000.00
705240.0020.0020.0030.000.0051.280.00
928010.0028.89-1.6631.1158.330.000.00
9381041.110.0021.677.7831.580.000.00
1048948.8926.6728.3324.4416.670.000.00
1191102-2.8931.99-2.1746.552.1923.270.00
1561410-2.6329.08-1.9842.321.9921.160.00
22119660.0023.274.3620.3737.080.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت مالی-کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب 6 مربوط به رشته های مدیریت مالی و مالی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت مالی: کد ضریب 6 ارشد مدیریت (سال 1400)

درسضریب
زبان2
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان3
مدیریت مالی4
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک4
حسابداری مالی و صنعتی4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب 6: رشته مدیریت مالی

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانمدیریت مالیمدیریت سرمایه‌گذاری و ریسکحسابداری مالی و صنعتی
282310.0024.4420.002.2247.3715.5624.4440.00
3528743.330.0023.330.0033.336.6726.6728.89
383050.000.000.000.0012.280.0064.4437.78
4740049.4537.820.0068.3672.000.000.000.00
5746724.7329.090.0064.0087.270.000.000.00
6451444.9634.380.0062.1465.450.000.000.00
6551919.8421.1635.7037.0271.400.000.000.00
7461560.8213.2239.667.9439.660.000.0013.22
7562322.4826.440.0058.1879.340.000.000.00
13410100.0049.458.7337.8252.360.000.000.00
16412470.0044.967.9434.3847.600.000.000.00
202148423.8034.380.0039.6631.740.000.000.00
22916430.000.000.0014.5427.7615.865.2818.52
30622540.0023.274.3620.3737.085.810.00-2.89

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته کارآفرینی-کد ضریب 7- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب 7 مربوط به رشته های کارآفرینی و مربیگری کسب و کار است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته کارآفرینی: کد ضریب 7 ارشد مدیریت (سال 1400)

درسضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
بازاریابی2
مبانی کارآفرینی3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب 7: رشته کارآفرینی

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانبازاریابیمبانی کارآفرینی
75221.8223.2739.2740.7278.5431.9914.54
1312166.9014.5443.638.7343.632.910.00
1817360.0051.110.0034.443.5131.110.00
2222960.8213.2239.667.9439.662.640.00
3429641.110.0021.677.7831.580.0028.89
3637226.1837.820.0043.6334.9137.820.00
5557123.8034.380.0039.6631.7434.380.00
76762-2.8946.55-2.1721.8237.0820.3729.09
1071039-2.6342.32-1.9819.8433.7118.5226.44
12312320.0023.274.3620.3737.0840.728.73
140138966.900.000.000.000.0034.910.00
16516070.0021.163.9618.5233.7137.027.94

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت منابع انسانی-کد ضریب 8- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب 8 مربوط به رشته مدیریت منابع انسانی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت منابع انسانی: کد ضریب 8 ارشد مدیریت (سال 1400)

درسضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
مدیریت منابع انسانی3
بازاریابی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب 8: رشته مدیریت منابع انسانی

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانمدیریت منابع انسانیبازاریابی
86521.8223.2739.2740.7278.540.0031.99
1210126.1837.820.0043.6334.9114.5437.82
1913160.0051.110.0034.443.510.0031.11
3029060.8213.2239.667.9439.660.002.64
464370.0023.274.3620.3737.0829.0940.72
6250812.2226.67-3.3231.11-1.6635.5613.33
806045.5651.111.6716.6721.6717.7837.78
876810.0028.89-1.6631.1158.330.0033.33
897028.8926.6728.3324.4416.6717.780.00
168165060.820.000.000.000.000.0031.74

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای-کد ضریب 9- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب 9 مربوط به رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای: کد ضریب 9 ارشد مدیریت (سال 1400)

درسضریب
زبان4
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات3
دانش حمل و نقل3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 9: رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلانتحقیق در عملیاتدانش حمل‌ونقل
96860.8213.2239.667.9439.660.0013.22
1612224.7329.090.0064.0087.270.000.00
2415660.0051.110.0034.443.510.000.00
2521422.4826.440.0058.1879.340.000.00
514370.0020.0020.0030.000.0051.280.00
524460.0049.458.7337.8252.3614.540.00
5950626.1837.820.0043.6334.910.000.00
7361641.110.0021.677.7831.580.000.00
7662843.330.0023.330.0033.330.000.00
8173923.8034.380.0039.6631.740.000.00
8374977.090.000.002.910.000.00-2.89
10191312.2226.67-3.3231.11-1.6617.9513.33
10392448.8926.6715.00-4.43-1.745.130.00
111100970.080.000.002.640.000.00-2.63

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت بازرگانی دریایی-کد ضریب 10- سال 1400

در ارشد مجموعه مدیریت، کد ضریب 10 مربوط به رشته مدیریت بازرگانی دریایی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 10 از ارشد مجموعه مدیریت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مدیریت در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت بازرگانی دریایی: کد ضریب 10 ارشد مدیریت (سال 1400)

درسضریب
زبان4
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار4
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت 1400 در کد ضریب 10: رشته مدیریت بازرگانی دریایی

رتبهرتبه کشوریزبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلامریاضی و آمارتئوری‌های مدیریتاقتصاد خرد و کلاندانش مدیریت بازرگانی و حمل‌ونقل 
108444.9634.380.0062.1465.450.00
1514324.7329.090.0064.0087.270.00
1915760.0051.110.0034.443.510.00
2421922.4826.440.0058.1879.340.00
4641477.090.000.002.910.0021.82
5446041.110.0021.677.7831.580.00
5546343.330.0023.330.0033.330.00
6562270.080.000.002.640.0019.84
877538.8926.6728.3324.4416.670.00
999480.0044.967.9434.3847.600.00
10292948.8926.6715.00-4.43-1.740.00
120120466.900.000.000.000.000.00
155155760.820.000.000.000.000.00
28030000.0023.274.3620.3737.084.36
33535900.0021.163.9618.5233.713.96
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …