کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد حقوق 1401-1400
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد حقوق 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد حقوق 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد حقوق در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد حقوق 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته حقوق، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد حقوق 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد حقوق 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400

تحلیل کارنامه های ارشد حقوق 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد حقوق 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد حقوق، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد حقوق 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد حقوق به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد حقوق را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حقوق، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد حقوق 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد حقوق را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد حقوق 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد حقوق را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد حقوق 1400-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1401 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد حقوق براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 12 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد حقوق 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، سردفتری اسناد رسمی،حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، فقه و حقوق اقتصادی،حقوق مالی – اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و مدارک، فقه و حقوق خصوصی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 3: رشته حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، فقه و حقوق جزا
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 5: رشته حقوق بشر
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 6: رشته حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت الکترونیکی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 8: رشته حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 9: رشته معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده، فقه و حقوق خانواده
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 10:  رشته حقوق ارتباطات
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 11: رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق شرکت های تجاری
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حقوق 1400 کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد رشته خصوصی-کد ضریب یک- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب یک مربوط به رشته حقوق خصوصی است. همچنین رشته های دیگری نیز در این کد ضریب دسته بندی می شوند که عبارتند از:

حقوق اقتصادی، سردفتری اسناد رسمی،حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، فقه و حقوق اقتصادی،حقوق مالی – اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و مدارک، فقه و حقوق خصوصی و رشته حقوق مالی.

علاوه بر این، در دفترچه ثبت نام ارشد 1401، رشته حقوق پزشکی نیز به کد ضریب یک ارشد مجموعه حقوق اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد حقوق ( 1400)

درسضریب
زبان2
حقوق مدنی3
حقوق تجارت2
آیین دادرسی مدنی1
متون فقه2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد حقوق در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب یک: رشته حقوق خصوصی

رتبهرتبه کشوریمتون حقوق حقوق مدنیحقوق تجارتآیین دادرسی مدنی متون فقه
5570.0085.9646.6717.7893.33
637810.0075.4437.780.0050.00
18515960.0034.6641.6025.4248.54
19516620.0036.4050.8532.3531.20
22018350.0031.2023.1148.5453.74
25426933.3350.8828.8915.5618.33
36833653.4629.4623.1116.1848.54
49939850.0015.6039.2925.4239.86
56754217.7840.3526.670.0015.00
60357050.0050.886.676.6710.00
70464910.0050.884.4411.111.67
1053726585.510.000.000.000.00
122580230.0032.940.0053.153.46
1271826062.400.000.000.0015.60
1298840564.71-1.734.6220.800.00
1891114014.6232.949.25-2.300.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق بین الملل-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق بین الملل است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق بین الملل: کد ضریب 2 ارشد حقوق ( 1400)

درسضریب
زبان2
حقوق بین الملل عمومی3
حقوق اساسی1
حقوق سازمان های بین المللی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقحقوق بین‌الملل عمومیحقوق اساسیسازمان‌های بین‌المللی
62888.6350.3143.1247.91
74250.0063.334.4468.89
1913651.1140.000.0028.89
301860.0028.7555.1064.68
412560.0026.1450.0958.80
179149960.980.000.000.00
189158958.800.000.000.00
203163537.780.000.000.00
215184053.350.000.000.00
325311535.940.000.000.00
34032780.008.1643.550.00
356344516.349.806.54-2.17
421366425.050.000.000.00
48445566.678.330.006.67
53156805.456.540.000.00
575619011.980.000.000.00
59764635.453.260.000.00
62167488.710.000.000.00
63769467.620.000.000.00
68975794.350.000.000.00
70778033.260.000.000.00
72580332.180.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 3 مربوط به رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق جزا و جرم شناسی: کد ضریب 3 ارشد حقوق ( 1400)

درسضریب
زبان2
متون فقه2
حقوق جزای عمومی3
حقوق جزای اختصاصی3
آیین دادرسی کیفری2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 3: رشته حقوق جزا و جرم شناسی

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقمتون فقهحقوق جزای عمومیحقوق جزای اختصاصیآیین دادرسی کیفری
282010.0029.9269.8159.8469.81
302140.0027.2063.4654.4063.46
503440.0031.7977.2946.7544.88
765530.0028.9070.2742.5040.80
856220.000.0077.2952.3637.40
11985867.3216.837.4848.6244.88
1248940.000.0070.2747.6034.00
167129861.2015.306.8044.2040.80
17914090.0045.9038.5440.8024.93
18114620.001.6744.4436.6766.67
296246737.7840.0015.5630.00-2.21
32126640.0020.0042.2221.6740.00
32727150.0025.004.4473.332.22
3582985-2.2126.6717.7831.6742.22
90773310.005.1031.7322.1011.33
105885270.000.0018.1427.2020.40
1146922883.860.000.000.000.00
12901039012.4620.4015.8713.600.00
1322106485.67-3.3924.9311.9018.14
1383111393.4047.6011.333.400.00
1404113050.0027.209.0711.9013.60

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق عمومی -کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 4 مربوط به رشته های حقوق عمومی،مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری و رشته حقوق می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق عمومی: کد ضریب 4 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان2
متون فقه1
حقوق بین الملل عمومی1
حقوق اداری2
حقوق اساسی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقمتون فقه حقوق بین‌الملل عمومیحقوق اداریحقوق اساسی
93987.150.0049.470.0042.40
12610.0038.869.7164.7851.82
19980.0035.338.8358.8947.11
402380.0021.3731.1020.7359.59
5738650.000.0063.330.004.44
7658051.110.0040.000.000.00
10774969.9617.490.000.000.00
11685837.7840.000.000.000.00
13295572.550.000.000.000.00
13799463.6015.900.000.000.00
168129365.950.000.000.000.00
181142363.480.000.000.000.00
19516210.0093.330.000.000.00
222178457.710.000.000.000.00
301268525.9111.66-1.9415.542.59
351318423.5510.60-1.7614.132.35
418386517.670.0010.609.427.07
426395538.870.000.000.000.00
455421413.330.000.0024.440.00
61662753.5349.470.000.000.00
63564920.0054.770.000.000.00
641656627.090.000.000.000.00
69671940.0049.470.000.000.00
71874470.0047.700.000.000.00
725753512.9521.200.000.000.00
90797208.2517.670.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق بشر-کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق بشر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق بشر: کد ضریب 5 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان2
حقوق بین الملل عمومی3
حقوق اساسی2
آیین دادرسی کیفری1
حقوق سازمان های بین المللی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقحقوق بین‌الملل عمومیحقوق اساسیآیین دادرسی کیفریسازمان‌های بین‌المللی
84850.0063.334.440.0068.89
16740.0030.5158.470.0068.64
2316451.1140.000.000.0028.89
12080068.640.000.0045.760.00
148101462.400.000.0041.600.00
199148771.180.000.000.000.00
23117650.009.5350.840.000.00
240198937.780.000.00-2.210.00
26720910.008.6646.220.000.00
285240356.620.000.000.000.00
40136370.000.000.0066.670.00
430382117.3410.406.944.62-2.30
449401538.140.000.000.000.00
51847350.000.000.0064.710.00
597584026.580.000.000.000.00
67462980.00-1.730.0048.540.00
73866376.678.330.0015.566.67
7576735-2.210.000.0042.220.00
840862212.710.000.000.000.00
94298398.090.000.000.000.00
969101730.000.000.0013.860.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق مالکیت فکری-کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 6 مربوط به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق مالکیت فکری: کد ضریب 6 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان3
حقوق مدنی3
حقوق تجارت2
متون فقه1
حقوق سازمان های بین المللی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 6: رشته حقوق مالکیت فکری

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقحقوق مدنیحقوق تجارتمتون فقه
131260.0085.9646.6793.33
717790.0075.4437.7850.00
25025923.3350.8828.8918.33
42940627.7840.3526.6715.00
58753400.0050.886.6710.00
66160040.0050.884.441.67
664602237.780.000.0040.00
728654851.110.000.000.00

 نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق محیط زیست-کد ضریب 7- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق محیط زیست است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق محیط زیست: کد ضریب 7 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان3
حقوق جزای اختصاصی2
حقوق بین الملل عمومی2
حقوق اداری2
حقوق سازمان های بین المللی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقحقوق جزای اختصاصیحقوق بین‌الملل عمومیحقوق اداری
83985.920.0048.770.00
106778.110.0044.340.00
1814750.000.0063.330.00
2216162.7045.280.000.00
3428951.110.0040.000.00
9573737.7830.000.000.00
10983465.020.000.000.00
153122859.110.000.000.00
174139356.890.000.000.00
19014380.0073.330.000.00
233187751.720.000.000.00
35230180.000.008.7058.06
44338000.000.007.9152.78
53546000.0055.730.000.00
610551534.840.000.000.00
64858540.0050.660.000.00
76168630.000.0027.8718.58
78171130.0038.330.000.00
875790621.110.00-1.5812.66
89380640.000.0025.3416.89
93084030.0041.160.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل-کد ضریب 8- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق 1400، کد ضریب 8 مربوط به رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز بوده است که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته حقوق انرژی نیز به این مجموعه اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق تجارت بین الملل: کد ضریب 8 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان3
حقوق مدنی2
حقوق تجارت2
حقوق بین الملل عمومی1
حقوق بین الملل خصوصی1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 8: رشته حقوق تجارت بین الملل

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقحقوق مدنیحقوق تجارتحقوق بین‌الملل عمومیحقوق بین‌الملل خصوصی
3027293.160.000.0052.880.00
4844384.690.000.0048.070.00
585870.0085.9646.670.000.00
14715590.0039.6655.390.0022.66
16717340.0075.4437.780.000.00
174180750.000.000.0063.330.00
220220351.110.000.0040.000.00
26725170.0036.0550.360.0020.60
27026028.8137.7645.320.000.00
30530333.3350.8828.890.000.00
397339656.070.000.000.000.00
45038950.0034.3345.770.000.00
45843117.7840.3526.670.000.00
51950830.0034.3341.200.000.00
643581337.780.000.000.000.00
92280383.4329.1822.890.000.00
938814537.770.000.000.000.00
102787240.0030.9022.890.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق-کد ضریب 9- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 9 مربوط به رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته معارف اسلامی و حقوق: کد ضریب 9 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان2
متون فقه3
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری1
دروس تخصصی رشته های فقه و حقوق خانواده، معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 9: رشته معارف اسلامی و حقوق

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقمتون فقهحقوق جزا و آیین دادرسی کیفریدروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده 
312090.0093.330.000.00
6549137.7840.0024.440.00
144129869.9617.490.000.00
17516490.005.0037.7823.53
189170263.6015.900.000.00
25420783.5349.470.000.00
25922800.0030.0373.02-3.02
28225000.0049.470.000.00
30627300.0047.700.000.00
31228750.0050.000.000.00
35031640.0028.2749.470.00
363329365.950.000.000.00
42638300.0025.0037.780.00
468415151.110.000.000.00
588508450.000.000.000.00
63364320.0031.800.000.00
692710812.9521.200.000.00
72574860.000.0068.316.05
813852223.5510.600.000.00
1113120000.0019.430.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق ارتباطات-کد ضریب 10- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق ارتباطات است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 10 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق ارتباطات: کد ضریب 10 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان2
حقوق بین الملل عمومی2
حقوق اساسی3
حقوق مدنی (تعهدات)2
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری2
حقوق ارتباطات3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقحقوق بین‌الملل عمومیحقوق اساسیحقوق مدنیحقوق جزا و آیین دادرسی کیفری حقوق ارتباطات
88279.7545.2738.800.000.000.00
3824250.0063.334.440.000.000.00
633960.0028.4654.530.000.000.00
7259151.1140.000.000.000.000.00
866820.0025.8749.580.000.000.00
15012520.000.000.0031.1137.780.00
15512940.00-1.770.0016.6066.390.00
16113520.008.8947.420.000.000.00
19417010.00-1.610.0015.0960.350.00
194298560.350.000.000.000.000.00
19817360.000.000.000.0073.290.00
20117720.008.0843.110.000.000.00
214193237.780.000.000.0024.440.00
24123650.000.000.000.0066.820.00
30431020.000.000.000.0062.51-2.14
314322958.200.000.000.000.000.00
33634950.000.000.000.0056.050.00
371394152.810.000.000.000.000.00
41044480.000.000.0021.5528.020.00
51661610.000.000.000.0025.8710.78

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی-کد ضریب 11- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 11 مربوط به رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 11 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی: کد ضریب 11 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان3
حقوق تجارت3
متون فقه1
حقوق مدنی (تعهدات)3
حقوق بین الملل خصوصی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 11: رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقحقوق تجارتمتون فقهحقوق مدنیحقوق بین‌الملل خصوصی
415060.0044.4745.115.2365.39
97111188.960.000.000.000.00
101114987.980.000.000.000.00
10812000.0046.6793.330.000.00
11512740.0057.5435.310.0023.54
154160473.235.230.000.000.00
16216730.0052.3132.100.0021.40
167171970.620.0017.660.000.00
210206966.584.750.000.000.00
227235664.200.0016.050.000.00
334334037.780.0040.000.000.00
371347858.250.000.000.000.00
39136268.3242.8017.840.000.00
407391651.110.000.000.000.00
43040920.008.895.0031.110.00
506447613.0830.9121.400.000.00
520489950.000.000.000.000.00
53349560.0037.7850.000.000.00
59250870.0047.550.000.000.00
69160343.5623.7849.940.000.00
74664180.0023.7855.290.000.00
850712139.240.000.000.000.00
1353104170.007.140.0016.657.14
14261087823.780.0010.700.000.00
1542116032.387.145.354.7514.26

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان-کد ضریب 12- سال 1400

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 12 مربوط به رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 12 از ارشد مجموعه حقوق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حقوق در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان: کد ضریب 12 ارشد حقوق (سال 1400)

درسضریب
زبان2
متون فقه2
حقوق جزای عمومی3
حقوق جزای اختصاصی3
آیین دادرسی کیفری3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حقوق 1400 در کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

رتبهرتبه کشوریمتون حقوقمتون فقهحقوق جزای عمومیحقوق جزای اختصاصیآیین دادرسی کیفری
241460.0031.6873.9263.3673.92
321980.0028.8067.2057.6067.20
362190.0033.6681.8449.5047.52
473390.0030.6074.4045.0043.20
513820.000.0081.8455.4439.60
5941671.2817.827.9251.4847.52
634520.000.0074.4050.4036.00
675010.0053.4644.8847.5229.03
7256764.8016.207.2046.8043.20
14211970.001.6744.4436.6766.67
29724570.0020.0042.2221.6740.00
3222717-2.2126.6717.7831.6742.22
365305437.7840.0015.5630.00-2.21
39232370.0025.004.4473.332.22
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …