کارنامه های ارشد ادبیات فارسی در سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد و تفاوتش با کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 99 با سهمیه های 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد دارند.

هر داوطلبی در کنکور ارشد ادبیات فارسی 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته ادبیات فارسی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد ادبیات فارسی 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 مطالعه کنید.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99

تحلیل کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 99 با سهمیه 5 درصد به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 99 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد ادبیات فارسی که دارای سهمیه 5 درصد هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد ادبیات فارسی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد ادبیات فارسی 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ارشد ادبیات فارسی 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد ادبیات فارسی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد ادبیات فارسی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد ادبیات فارسی 99

حال که تحلیل های کارنامه های ارشد ادبیات فارسی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد ادبیات فارسی 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد ادبیات فارسی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد ادبیات فارسی براساس دفترچه ارشد 1400-99، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های (5 و 25 ردصد) ارشد ادبیات فارسی 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 کد ضریب 2: رشته ادبیات کودک و نوجوان
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 کد ضریب 3: رشته ادبیات پایداری
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 کد ضریب 4: رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی، ادبیات معاصر

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی-کد ضریب یک- سال 99

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب یک مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد ادبیات فارسی ( 99)

درس ضریب
زبان 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
عربی 2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب یک: رشته زبان و  ادبیات فارسی

رتبه رتبه کشوری زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی
27 315 13.20 46.20 29.70 50.60 20.90
30 356 12.00 42.00 27.00 46.00 19.00
40 512 66.00 35.20 25.30 48.40 13.20
44 549 60.00 32.00 23.00 44.00 12.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب یک: رشته زبان و ادبیات فارسی

رتبه رتبه کشوری زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی
25 876 37 15 6 11 11

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد رشته ادبیات کودک و نوجوان-کد ضریب 2- سال 99

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات کودک و نوجوان است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات کودک و نوجوان: کد ضریب 2 ارشد ادبیات فارسی ( 99)

درس ضریب
زبان 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
عربی 2
کلیات ادبیات کودک و نوجوان 4

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب 2: رشته ادبیات کودک و نوجوان

رتبه رتبه کشوری زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی ادبیات کودک و نوجوان
155 1714 6 14 18 6 0 11

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب 2: رشته ادبیات کودک و نوجوان

رتبه رتبه کشوری زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی ادبیات کودک و نوجوان
18 2008 5 18 9 5 0 11

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد رشته ادبیات پایداری-کد ضریب 3- سال 99

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات پایداری است..

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات پایداری: کد ضریب 3 ارشد ادبیات فارسی ( 99)

درس ضریب
زبان 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 2
عربی 2
ادبیات انقلاب اسلامی 3
تاریخ اسلام 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99-کد ضریب 4: رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی، ادبیات معاصر

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی و ادبیات معاصر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در سال 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات تطبیقی و آموزش زبان فارسی: کد ضریب 4 ارشد ادبیات فارسی (سال 99)

درس ضریب
زبان 3
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
عربی 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب 4: رشته ادبیات پایداری

رتبه رتبه کشوری زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی
245 2896 9 0 2 8 0
268 3125 7 0 7 4 0

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب 4: رشته ادبیات پایداری

رتبه رتبه کشوری زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی
33 2596 8 8 0 10 0
40 2783 16 3 0 0 24
64 2968 11 0 9 0 15

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 در سایت سازمان سنجش قرار گرفت. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1401-1400 برای تمامی داوطلبان کنکور ارشد باز است و می توانند انتخاب رشته ارشد تکمیل ظرفیت را انجام دهند. مهلت آن تا تاریخ 27 دی ماه 1400 اعلام شده است. دفترچه …

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401 برای اطلاع از رشته های گروه هنر کنکور ارشد 1402-1401، سازمان سنجش دفترچه ای را منتشر می کند. در دفترچه ارشد 1402-1401 در بخش هنر، لیست رشته ها و دروس و ضرایب این دروس  آمده است. دفترچه ارشد رشته هنر 1401 را می …

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد
تخمین رتبه
لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد لیست رشته هایی که در تخمین رتبه ارشد شامل خدمات می شوند را در ادامه آورده ایم. توجه داشته باشید که خدمات تخمین رتبه به سه صورت انجام می شود. بنابراین لیست رشته ها برای تخمین رتبه ارشد در سه دسته بندی قرار …