کارنامه های ارشد ادبیات فارسی در سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد و تفاوتش با کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 99 با سهمیه های 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد دارند.

هر داوطلبی در کنکور ارشد ادبیات فارسی 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته ادبیات فارسی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد ادبیات فارسی 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99

تحلیل کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 99 با سهمیه 5 درصد به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 99 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد ادبیات فارسی که دارای سهمیه 5 درصد هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد ادبیات فارسی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد ادبیات فارسی 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ارشد ادبیات فارسی 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد ادبیات فارسی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد ادبیات فارسی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد ادبیات فارسی 99

حال که تحلیل های کارنامه های ارشد ادبیات فارسی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد ادبیات فارسی 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد ادبیات فارسی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد ادبیات فارسی براساس دفترچه ارشد 1400-99، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های (5 و 25 ردصد) ارشد ادبیات فارسی 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 کد ضریب 2: رشته ادبیات کودک و نوجوان
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 کد ضریب 3: رشته ادبیات پایداری
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 کد ضریب 4: رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی، ادبیات معاصر

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی-کد ضریب یک- سال 99

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب یک مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد ادبیات فارسی ( 99)

درسضریب
زبان2
نظم فارسی4
نثر فارسی4
کلیات مسائل ادبی4
عربی2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب یک: رشته زبان و  ادبیات فارسی

رتبهرتبه کشوریزباننظمنثرکلیات مسائل ادبیعربی
2731513.2046.2029.7050.6020.90
3035612.0042.0027.0046.0019.00
4051266.0035.2025.3048.4013.20
4454960.0032.0023.0044.0012.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب یک: رشته زبان و ادبیات فارسی

رتبهرتبه کشوریزباننظمنثرکلیات مسائل ادبیعربی
25876371561111

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد رشته ادبیات کودک و نوجوان-کد ضریب 2- سال 99

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات کودک و نوجوان است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات کودک و نوجوان: کد ضریب 2 ارشد ادبیات فارسی ( 99)

درسضریب
زبان2
نظم فارسی4
نثر فارسی4
کلیات مسائل ادبی4
عربی2
کلیات ادبیات کودک و نوجوان4

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب 2: رشته ادبیات کودک و نوجوان

رتبهرتبه کشوریزباننظمنثرکلیات مسائل ادبیعربیادبیات کودک و نوجوان
1551714614186011

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب 2: رشته ادبیات کودک و نوجوان

رتبهرتبه کشوریزباننظمنثرکلیات مسائل ادبیعربیادبیات کودک و نوجوان
18200851895011

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد رشته ادبیات پایداری-کد ضریب 3- سال 99

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات پایداری است..

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات پایداری: کد ضریب 3 ارشد ادبیات فارسی ( 99)

درسضریب
زبان2
نظم فارسی4
نثر فارسی4
کلیات مسائل ادبی2
عربی2
ادبیات انقلاب اسلامی3
تاریخ اسلام2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99-کد ضریب 4: رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی، ادبیات معاصر

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی و ادبیات معاصر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در سال 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات تطبیقی و آموزش زبان فارسی: کد ضریب 4 ارشد ادبیات فارسی (سال 99)

درسضریب
زبان3
نظم فارسی4
نثر فارسی4
کلیات مسائل ادبی4
عربی2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب 4: رشته ادبیات پایداری

رتبهرتبه کشوریزباننظمنثرکلیات مسائل ادبیعربی
245289690280
268312570740

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ارشد ادبیات فارسی 99 در کد ضریب 4: رشته ادبیات پایداری

رتبهرتبه کشوریزباننظمنثرکلیات مسائل ادبیعربی
332596880100
4027831630024
6429681109015
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …