کارنامه های ارشد صنایع در سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد صنایع 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد صنایع 99 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد صنایع در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد صنایع 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته صنایع، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد صنایع 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد صنایع 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع 99

تحلیل کارنامه های ارشد صنایع 99 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد صنایع 99 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد صنایع که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد صنایع، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد صنایع 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد صنایع به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد صنایع را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد صنایع 99

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد صنایع را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد صنایع 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد صنایع 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد صنایع را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد صنایع 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد صنایع براساس دفترچه ارشد 1400-99، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 و 25 ردصد) ارشد صنایع 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 کد ضریب 1: رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی ایمنی در راه آهن
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 کد ضریب 2: رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 کد ضریب 3: رشته مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 کد ضریب 4: رشته مهندسی صنایع گرایش های مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 کد ضریب 5: رشته مدیریت مهندسی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد رشته صنایع 99-کد ضریب یک: بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی و مهندسی ایمنی در راه آهن

در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب یک مربوط به گرایش های رشته مهندسی صنایع شامل بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی و مهندسی ایمنی در راه آهن است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه صنایع براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد صنایع ( 99)

درسضریب
زبان2
تحقیق در عملیات3
تئوری احتمال و آمار مهندسی3
دروس تخصصی5

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد صنایع در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع 99 در کد ضریب یک: گرایشهای بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، کیفیت و بهره وری

رتبهرتبه کشوريزبانتحقیق در عملیاتتئوری احتمال و آماردروس تخصصی
745980.0033.0031.160.78
19620091.220.00-3.653.91
19720130.000.005.502.34
265266519.560.000.00-2.33
270272018.340.000.000.00
27627804.880.003.663.12

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 در کد ضریب یک: گرایشهای بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، کیفیت و بهره وری

رتبهرتبه کشوريزبانتحقیق در عملیاتتئوری احتمال و آمار دروس تخصصی
26102330.5614.663.660.00
501933-3.650.000.007.80
55211434.220.000.000.00
8930793.66-1.911.841.56

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته صنایع 99-کد ضریب 2: سیستم های کلان

در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب 2 مربوط به رشته سیستم های کلان است. علاوه بر این، در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1400، رشته مهندسی سیستم های محیط زیست نیز به کد ضریب 2 مجموعه ارشد صنایع اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه صنایع براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته سیستم های کلان: کد ضریب 2 ارشد صنایع ( 99)

درسضریب
زبان1
تحقیق در عملیات2
تئوری احتمال و آمار مهندسی2
ریاضی عمومی1
اقتصاد عمومی1

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 2: رشته سیستم های کلان

رتبهرتبه کشوريزبانتحقیق در عملیاتتئوری احتمال و آمارریاضی 1و 2اقتصاد عمومی
352930.0033.0031.160.000.00
16217290.000.000.000.0012.84
22623230.000.005.500.000.00
22823374.880.003.660.0014.66
245247119.560.000.000.000.00
265269018.340.000.000.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 در کد ضریب 2: رشته سیستم های کلان

رتبهرتبه کشوريزبان تحقیق در عملیاتتئوری احتمال و آمار ریاضی 1و 2 اقتصاد عمومی
1871730.5614.663.660.000.00
53203034.220.000.000.000.00
9633233.660.001.840.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته صنایع 99-کد ضریب 3: آینده پژوهی

در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب 3 مربوط به رشته آینده پژوهی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه صنایع براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته آینده پژوهی: کد ضریب 3 ارشد صنایع ( 99)

درسضریب
زبان3
تحقیق در عملیات1
تئوری احتمال و آمار مهندسی1
ریاضی عمومی2
اصول مدیریت و تئوری سازمان1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 3: رشته آینده پژوهی

رتبهرتبه کشوريزبانتحقیق در عملیاتتئوری احتمال و آمارریاضی 1و 2 اصول مدیریت و تئوری
9810450.0033.0031.160.000.00
109113819.560.000.000.000.00
125126418.340.000.000.000.00
22023331.220.00-3.650.000.00
22823770.000.005.500.000.00
25726264.880.003.660.001.84

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 در کد ضریب 3: رشته آینده پژوهی

رتبهرتبه کشوريزبان تحقیق در عملیات تئوری احتمال و آمار ریاضی 1و 2اصول مدیریت و تئوری 
750930.5614.663.660.000.00
1567934.220.000.000.000.00
7527603.66-1.911.840.000.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته صنایع 99-کد ضریب 4: مهندسی مالی، لجستیک و زنجیره تامین و مدیریت پروژه

در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب 4 مربوط به رشته صنایع شامل مهندسی مالی، لجستیک و زنجیره تامین و مدیریت پروژه است

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه صنایع براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مهندسی مالی، لجستیک و زنجیره تامین و مدیریت پروژه: کد ضریب 4 ارشد صنایع ( 99)

درسضریب
زبان2
تحقیق در عملیات2
تئوری احتمال و آمار مهندسی2
دروس تخصصی5

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 4: رشته مهندسی مالی، لجستیک و زنجیره تامین و مدیریت پروژه

رتبهرتبه کشوريزبانتحقیق در عملیات تئوری احتمال و آماردروس تخصصی
1008550.0033.0031.160.78
18318891.220.00-3.653.91
19720570.000.005.502.34
251251819.560.000.00-2.33
255255218.340.000.000.00
27226754.880.003.663.12
27927710.000.000.002.34

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 در کد ضریب 4: رشته مهندسی مالی، لجستیک و زنجیره تامین و مدیریت پروژه

رتبهرتبه کشوريزبان تحقیق در عملیات تئوری احتمال و آماردروس تخصصی
25108030.5614.663.660.00
491773-3.650.000.007.80
53188034.220.000.000.00
8230023.66-1.911.841.56

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته صنایع 99-کد ضریب 5: مدیریت مهندسی

در ارشد مجموعه صنایع، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت مهندسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه صنایع براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مدیریت مهندسی: کد ضریب 5 ارشد صنایع ( 99)

درسضریب
زبان2
تحقیق در عملیات2
تئوری احتمال و آمار مهندسی2
دروس تخصصی1
اصول مدیریت و تئوری سازمان1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 5: رشته مدیریت مهندسی

رتبهرتبه کشوريزبان تحقیق در عملیاتتئوری احتمال و آماردروس تخصصی اصول مدیریت و تئوری
594920.0033.0031.160.780.00
187185119.560.000.000.000.00
202199418.340.000.000.000.00
22322600.000.005.502.340.00
25525851.220.00-3.653.910.00
27527904.880.003.663.121.84
30531480.000.000.002.340.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 99 در کد ضریب 5: رشته مدیریت مهندسی

رتبهرتبه کشوريزبان تحقیق در عملیات تئوری احتمال و آمار دروس تخصصی اصول مدیریت و تئوری
1467830.5614.663.660.000.00
30126134.220.000.000.000.00
823066-3.650.000.007.800.00
8431073.66-1.911.841.560.00
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …