کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1400-99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400 برای داوطلبان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

  1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
  2. هدفگذاری برای مطاله ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400 در ادامه مطلب و به صورت جدول برای شما قرار داده شده است. مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت است. کارنامه های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۱۴۰۰ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
4 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
7 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
24 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
37 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – روزانه
65 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه
90 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اراک – روزانه
133 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نرم افزار انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 را ارائه می کند و ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 برای شما انجام می دهد. برای اطلاع بیشتر از این نرم افزار می توانید به لینک پایین مراجعه کنید و با ویژگی های تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 مشاوران تحصیلی آشنا شوید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 11
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز 34
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 45
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی مشهد 53
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد 72
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی همدان 103
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 133
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 189

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …