کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 1402-1401
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی سال 1402-1401

کارنامه های کنکور ارشد مهندسی شیمی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مهندسی شیمی در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401

هر داوطلبی در کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد سال گذشته رشته مهندسی شیمی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

در کنکور ارشد مهندسی شیمی سال 1402-1401، یک کد ضریب داشتیم.

در کارنامه های کنکور ارشد مهندسی شیمی 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد مهندسی شیمی در سال گذشته یعنی در کنکور ارشد سال 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد مهندسی شیمی سال 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی شیمی-کد ضریب یک- سال 1401

در ارشد مجموعه مهندسی شیمی، کد ضریب یک مربوط به رشته های مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مهندسی شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی شیمی در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد مهندسی شیمی (سال 1401)

درس ضریب
زبان 1
انتقال حرارت
3
ترمودینامیک 3
مکانیک سیالات
2
کنترل فرآیند
1
انتقال جرم و عملیات واحد
4
طرح رآکتورهای شیمیایی
2
ریاضیات
3

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401

جدول کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 1401 با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان  انتقال حرارت ترمودینامیک مکانیک سیالات کنترل فرآیند انتقال جرم  طرح راکتورها ریاضیات
6 15.26 39.26 39.63 48.49 54.5 57.65 82.87 40.48
15 27.72 32.72 22.41 27.41 28.55 41.74 69.06 26.99
17 0 19.62 31.02 37.95 85.64 35.78 55.24 26.99
25 0 26.17 32.75 40.06 0 27.83 55.24 38.79
98 0 13.09 18.95 23.19 46.7 5.96 71.82 20.24
140 1.32 6.55 22.41 27.41 5.19 29.82 38.67 8.43
210 0 -6.53 0 0 0 21.87 96.68 18.55
306 0 0 27.58 33.74 0 1.98 16.57 25.3
528 2.64 19.62 8.61 10.54 0 3.98 27.62 5.06
611 0 -3.25 18.95 23.19 0 9.44 22.1 0
792 10 13.33 3.33 0 0 0 0 18.33
824 41.23 -9.8 8.61 10.54 0 3.98 2.76 5.06
1056 -14.51 0 -1.72 -2.1 -2.58 25.84 5.52 5.06
1127 3.33 9.81 0 -2.1 0 22.66 2.76 -5.06
1390 17.15 3.27 0 0 0 9.94 0 5.56
1622 -3.32 2.22 -3.32 6.67 0 -1.66 6.67 10
2585 0 0 0 6.67 0 0 0 0

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی شیمی 1401-1400-کد ضریب یک: مهندسی شیمی

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مهندسی شیمی در کنکور 1401-1400 قرار داده شده است.

جدول کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 1400 با رتبه ها و درصدها

رتبه زبان انتقال حرارت ترمودینامیک  سیالات کنترل فرآیند انتقال جرم طرح راکتورها ریاضیات
9 -1.19 69.72 67.32 0.00 97.48 67.32 94.74 32.10
11 -1.08 63.39 61.20 0.00 88.62 61.20 86.13 29.18
15 0.00 58.10 53.46 0.00 54.15 53.15 82.28 45.32
20 69.25 25.66 44.33 18.28 44.56 54.23 65.98 48.80
20 0.00 34.86 45.54 21.32 56.87 57.09 74.80 45.32
24 0.00 52.82 48.60 0.00 49.23 48.32 74.80 41.20
27 0.00 38.89 52.36 56.56 36.56 45.25 39.96 38.80
31 0.00 31.69 41.40 19.38 51.70 51.90 68.00 41.20
33 0.00 52.29 47.52 2.66 13.54 39.37 72.30 47.21
40 0.00 14.53 69.30 15.98 0.00 45.27 72.30 39.66
41 0.00 26.15 53.46 0.00 48.73 70.87 37.40 26.43
46 26.68 65.98 58.25 0.00 25.56 36.54 12.16 36.60
49 0.00 47.53 43.20 2.42 12.31 35.79 65.73 42.92
55 0.00 8.71 17.82 21.32 0.00 78.54 92.25 17.00
58 0.00 13.20 63.00 14.53 0.00 41.16 65.73 36.05
59 0.00 23.77 48.60 0.00 44.30 64.42 34.00 24.03
62 25.15 29.05 25.74 23.98 29.79 41.33 62.34 30.22
76 0.00 7.92 16.20 19.38 0.00 71.40 83.86 15.45
86 22.86 26.41 23.40 21.80 27.08 37.58 56.67 27.47
90 0.00 17.43 35.64 0.00 89.36 35.43 49.86 30.22
104 0.00 31.96 37.62 0.00 0.00 33.46 54.85 33.99
120 0.00 15.84 32.40 0.00 81.24 32.21 45.33 27.47
120 0.00 23.24 37.62 2.66 0.00 27.56 49.86 43.43
137 0.00 29.06 34.20 0.00 0.00 30.42 49.87 30.90
156 0.00 21.13 34.20 2.42 0.00 25.05 45.33 39.48
321 1.09 5.28 23.40 29.07 4.92 26.85 31.73 8.58
339 0.00 10.57 19.80 0.00 44.30 5.37 58.94 20.60
465 0.00 -5.27 0.00 0.00 0.00 19.69 79.34 18.88
512 0.00 -2.63 37.80 -4.83 0.00 28.63 4.53 13.73
711 0.00 2.64 19.80 0.00 0.00 3.58 38.54 13.73
718 0.00 0.00 28.80 0.00 0.00 1.79 13.60 25.75
733 20.00 15.56 26.67 0.00 6.67 10.00 4.44 -5.00
817 6.54 29.06 -5.40 12.11 17.23 16.11 -4.52 0.00
908 4.35 -7.91 18.00 24.22 0.00 8.95 38.54 -13.72
938 67.51 -7.91 9.00 21.80 0.00 3.58 2.26 5.15
972 2.18 15.84 9.00 -4.83 0.00 3.58 22.66 5.15
974 -7.61 39.61 -14.39 0.00 -2.45 3.58 0.00 20.60
999 -5.44 36.98 -7.19 21.80 14.76 0.00 0.00 -1.71
1058 50.09 -2.63 1.80 14.53 0.00 0.00 24.93 0.00
1063 2.18 -2.63 14.40 2.42 17.23 1.79 29.47 0.00
1086 0.00 -2.63 19.80 0.00 0.00 8.50 18.14 0.00
1202 -5.44 7.92 -1.79 9.69 0.00 20.40 2.26 -5.15
1236 -11.97 0.00 -1.79 0.00 -2.45 23.27 4.53 5.15
1346 14.15 2.64 0.00 12.11 0.00 8.95 0.00 0.00
1602 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی شیمی 1400-99-کد ضریب یک: مهندسی شیمی

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مهندسی شیمی در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه ها با رتبه ها و درصدهای ارشد مهندسی شیمی 99 در کد ضریب 1

رتبه زبان انتقال حرارت ترمودینامیک  سیالات کنترل فرآیند انتقال جرم طرح راکتورها ریاضیات
16 -1.21 67.69 62.34 0.00 101.54 66.00 92.88 31.16
49 0.00 56.41 49.50 0.00 56.41 52.11 80.66 44.00
54 0.00 33.85 42.16 19.56 59.24 55.97 73.34 44.00
86 0.00 50.77 44.00 2.44 14.10 38.60 70.88 45.84
105 0.00 25.39 49.50 0.00 50.77 69.48 36.66 25.66
126 0.00 14.10 64.16 14.66 0.00 44.39 70.88 38.50
127 0.00 8.46 16.50 19.56 0.00 77.00 90.44 16.50
149 25.66 28.20 23.84 22.00 31.03 40.52 61.12 29.34
152 0.00 16.92 33.00 0.00 93.08 34.74 48.88 29.34
167 0.00 31.03 34.84 0.00 0.00 32.80 53.78 33.00
197 0.00 22.56 34.84 2.44 0.00 27.02 48.88 42.16
373 0.00 11.29 20.16 0.00 50.77 5.79 63.56 22.00
377 1.22 5.64 23.84 29.34 5.64 28.95 34.22 9.16
445 0.00 -5.63 0.00 0.00 0.00 21.23 85.56 20.16
543 0.00 -2.81 38.50 -4.87 0.00 30.88 4.88 14.66
634 -6.11 39.49 -7.33 22.00 16.92 0.00 0.00 -1.83
635 0.00 2.82 20.16 0.00 0.00 3.86 41.56 14.66
644 4.88 -8.45 18.34 24.44 0.00 9.65 41.56 -14.65
725 0.00 0.00 29.34 0.00 0.00 1.93 14.66 27.50
727 0.00 -2.81 20.16 0.00 0.00 9.16 19.56 0.00
747 7.34 31.03 -5.50 12.22 19.75 17.37 -4.87 0.00
749 75.78 -8.45 9.16 22.00 0.00 3.86 2.44 5.50
790 2.44 16.92 9.16 -4.87 0.00 3.86 24.44 5.50
791 -8.55 42.31 -14.65 0.00 -2.81 3.86 0.00 22.00
839 15.88 2.82 0.00 12.22 0.00 9.65 0.00 0.00
840 56.22 -2.81 1.84 14.66 0.00 0.00 26.88 0.00
1064 -13.43 0.00 -1.83 0.00 -2.81 25.09 4.88 5.50
1086 -6.11 8.46 -1.83 9.78 0.00 22.00 2.44 -5.50
1180 2.44 -2.81 14.66 2.44 19.75 1.93 31.78 0.00
1199 3.66 16.92 -5.50 0.00 0.00 1.93 4.88 3.66
1300 15.88 -11.28 -7.33 7.34 14.10 19.29 7.34 0.00
1376 0.00 -5.63 -9.15 -12.21 0.00 11.58 17.12 9.16
1397 6.12 14.10 -3.65 7.34 8.46 0.00 0.00 0.00
1463 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 41.56 0.00
1663 59.88 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 0.00 0.00
1876 1.22 -2.81 -1.83 14.66 -5.63 1.93 0.00 -1.83
1936 0.00 -5.63 -1.83 4.88 0.00 0.00 0.00 9.16
2105 1.22 0.00 0.00 14.66 0.00 3.86 0.00 0.00
2354 3.66 -16.91 -5.50 0.00 0.00 0.00 34.22 -1.83
2598 0.00 -2.81 14.66 12.22 53.59 -13.51 -17.11 -14.65
3.7/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …