کارنامه های ارشد حسابداری 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1402-1401

کارنامه های کنکور ارشد حسابداری 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصد ها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد حسابداری 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

برای مشاهده محل قبولی ارشد حسابداری در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401

هر داوطلبی در کنکور ارشد حسابداری 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته حسابداری، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد حسابداری 1402 و 1403

دسته بندی کارنامه های ارشد حسابداری 1402-1401 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد حسابداری 1402-1401، چهار کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد حسابداری 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد حسابداری در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور نیز چه رتبه ای کسب کرده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد حسابداری است.

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد حسابداری 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1402-1401 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه حسابداری 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 1: رشته حسابداری
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 2: رشته حسابرسی
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

نمونه کارنامه های ارشد رشته حسابداری 1401-کد ضریب یک

در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب یک مربوط به خود رشته حسابداری است که اصلی ترین گرایش این رشته محسوب می شود.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد حسابداری ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
حسابداری مالی 3
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 2
ریاضی و آمار 2

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

برای مشاهده محل قبولی ارشد حسابداری در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد حسابداری 1401 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 1

رتبه زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
6 65.91 84.52 91.27 39.98 52.96
8 14.04 77.80 56.65 25.99 82.00
13 11.88 56.35 78.68 57.97 23.91
14 51.86 64.39 83.40 21.99 0.00
20 0.00 44.27 77.11 67.97 25.05
34 28.89 64.44 54.67 35 4
74 56.19 53.66 34.62 3.99 0.00
79 42.13 40.24 39.34 31.99 -1.78
80 0.00 38.90 51.93 39.98 21.48
86 0.00 50.97 66.09 23.99 1.79
94 42.13 40.24 9.44 27.98 23.91
108 -1.07 53.66 59.80 17.99 0.00
108 0.00 55.01 67.66 2.00 5.37
158 0.00 44.27 59.80 8.00 5.37
173 0.00 33.54 45.64 33.98 5.37

جدول کارنامه های ارشد حسابداری 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 1

رتبه زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
206 -2.15 40.24 33.05 8.00 27.78
231 0.00 33.54 47.21 23.99 0.00
236 0.00 33.54 36.19 33.98 0.00
250 2.16 21.47 53.50 11.99 17.89
297 -3.23 38.90 28.33 27.98 -1.78
339 0.00 53.66 11.01 11.99 0.00
359 7.57 29.51 26.75 23.99 -1.78
372 18.37 26.83 3.15 31.99 5.37
508 4.32 20.13 9.44 43.98 -3.56
572 31.33 9.39 0.00 27.98 5.37
685 0 32.22 24 11.67 0
891 14.44 16.67 21.33 0 38.67
919 4.32 14.75 9.44 0.00 20.50
962 0.00 29.51 0.00 9.99 0.00
1036 36.74 2.68 12.59 -7.99 5.37
1303 20.53 10.73 -4.71 8.00 0.00
1582 -2.15 9.39 7.86 2.00 8.95
1910 12.96 5.36 -3.14 3.99 0.00
2301 -1.07 12.07 15.74 0.00 0.00
2554 2.16 8.05 -6.29 -7.99 8.17
4034 0 14.44 20 -3.32 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته حسابرسی 1401-کد ضریب 2

در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابرسی است که دیگر گرایش مهم این رشته محسوب می شود.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حسابرسی: کد ضریب 2 ارشد حسابداری ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
حسابداری مالی 2
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 3
ریاضی و آمار 2

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد حسابداری 1401 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبه زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
6 65.91 84.52 91.27 39.98 52.96
8 0.00 44.27 77.11 67.97 25.05
10 51.86 64.39 83.40 21.99 0.00
17 1.08 36.22 42.49 49.98 58.09
27 28.89 64.44 54.67 35 4
50 47.54 61.71 48.79 9.99 0.00
75 42.13 40.24 9.44 27.98 23.91
81 0.00 50.97 66.09 23.99 1.79
91 56.19 53.66 34.62 3.99 0.00
122 -1.07 53.66 59.80 17.99 0.00
136 0.00 33.54 45.64 33.98 5.37
153 0.00 55.01 67.66 2.00 5.37
197 0.00 44.27 59.80 8.00 5.37

جدول کارنامه های ارشد حسابداری 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبه زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
201 0.00 33.54 36.19 33.98 0.00
224 0.00 33.54 47.21 23.99 0.00
247 2.16 21.47 53.50 11.99 17.89
262 -2.15 40.24 33.05 8.00 27.78
313 -3.23 38.90 28.33 27.98 -1.78
386 4.32 20.13 9.44 43.98 -3.56
481 31.33 9.39 0.00 27.98 5.37
556 0.00 53.66 11.01 11.99 0.00
692 0 32.22 24 11.67 0
970 14.44 16.67 21.33 0 38.67
1242 0.00 25.49 20.46 2.00 3.57
1364 4.32 14.75 9.44 0.00 20.50
1502 36.74 2.68 12.59 -7.99 5.37
1803 20.53 10.73 -4.71 8.00 0.00
2450 -2.15 9.39 7.86 2.00 8.95
2866 12.96 5.36 -3.14 3.99 0.00
5082 0 14.44 20 -3.32 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته حسابداری مدیریت 1401-کد ضریب 3

در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری مدیریت است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حسابداری مدیریت: کد ضریب 3 ارشد حسابداری ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
حسابداری مالی 2
حسابداری صنعتی 3
حسابرسی 2
ریاضی و آمار 2

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد حسابداری 1401 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبه زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
6 65.91 84.52 91.27 39.98 52.96
8 14.04 77.80 56.65 25.99 82.00
10 51.86 64.39 83.40 21.99 0.00
12 0.00 44.27 77.11 67.97 25.05
37 28.89 64.44 54.67 35 4
51 47.54 61.71 48.79 9.99 0.00
70 0.00 38.90 51.93 39.98 21.48
82 42.13 40.24 39.34 31.99 -1.78
94 56.19 53.66 34.62 3.99 0.00
106 -1.07 53.66 59.80 17.99 0.00
139 42.13 40.24 9.44 27.98 23.91
143 0.00 44.27 59.80 8.00 5.37

جدول کارنامه های ارشد حسابداری 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبه زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
164 0.00 33.54 45.64 33.98 5.37
195 2.16 21.47 53.50 11.99 17.89
220 0.00 33.54 47.21 23.99 0.00
246 -2.15 40.24 33.05 8.00 27.78
256 0.00 33.54 36.19 33.98 0.00
380 -3.23 38.90 28.33 27.98 -1.78
426 7.57 29.51 26.75 23.99 -1.78
561 18.37 26.83 3.15 31.99 5.37
631 0.00 53.66 11.01 11.99 0.00
678 4.32 20.13 9.44 43.98 -3.56
749 0 32.22 24 11.67 0
845 14.44 16.67 21.33 0 38.67
1005 0.00 25.49 20.46 2.00 3.57
1206 4.32 14.75 9.44 0.00 20.50
1667 0.00 29.51 0.00 9.99 0.00
1864 -1.07 12.07 15.74 0.00 0.00
2745 12.96 5.36 -3.14 3.99 0.00
3828 0 14.44 20 -3.32 0
4010 2.16 8.05 -6.29 -7.99 8.17

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته حسابداری بخش عمومی 1401-کد ضریب 4

در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بخش عمومی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حسابداری بخش عمومی: کد ضریب 4 ارشد حسابداری (1401)

درس ضریب
زبان 2
حسابداری مالی 2
ریاضی و آمار 2
حسابداری و حسابرسی دولتی 3
اصول و کنترل تنظیم بودجه 2

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد حسابداری 1401 همراه با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 4

رتبه زبان  حسابداری مالی ریاضی و امار حسابداری و حسابرسی دولتی اصول تنظیم و کنترل بودجه
23 33.33 15.56 6.66 39.65 54.23

جدول کارنامه های ارشد حسابداری 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 4

رتبه زبان  حسابداری مالی ریاضی و امار حسابداری و حسابرسی دولتی اصول تنظیم و کنترل بودجه
530 13.00 32.98 18.93 13.33 20.00
574 28.89 64.44 4.00 0.00 0.00
4085 14.44 16.67 38.67 -11.10 0.00
6951 0.00 32.22 0.00 0.00 0.00
12922 0.00 14.44 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …