تخمین رتبه
2

نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی سال 1400-99

کارنامه های کنکور ارشد ادبیات فارسی 1400-99، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1400 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد ادبیات فارسی 99، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

هر داوطلبی در کنکور ارشد ادبیات فارسی 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد سال گذشته رشته ادبیات فارسی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد ادبیات فارسی 99

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دسته بندی کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1400-99 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد ادبیات فارسی سال 1400-99، چهار کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد ادبیات فارسی 1400-99، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد ادبیات فارسی در سال گذشته یعنی در کنکور ارشد سال 99 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد ادبیات فارسی سال 99 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1400-99 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه ادبیات فارسی سال 99 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.


توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


لینک های نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1400-99

نمونه کارنامه های ارشد 99 کد ضریب 1: رشته زبان و ادبیات فارسی
نمونه کارنامه های ارشد 99 کد ضریب 2: رشته ادبیات کودک و نوجوان
نمونه کارنامه های ارشد 99 کد ضریب 3: رشته ادبیات پایداری
نمونه کارنامه های ارشد 99 کد ضریب 4: رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی، ادبیات معاصر

نمونه کارنامه های ارشد رشته ادبیات فارسی-کد ضریب یک- سال 1399

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب یک مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در سال 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد ادبیات فارسی (سال 99)

درس ضریب
زبان 2
نظم فارسی
4
نثر فارسی
4
کلیات مسائل ادبی
4
عربی 2

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


جدول کارنامه ها با درصدها و رتیه های آنها در ارشد زبان و ادبیات فارسی 99: کد ضریب یک

رتبه زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی
2 35.00 68.00 58.00 30.00 0.00
4 32.20 61.82 52.73 27.27 0.00
72 40.00 58.00 25.00 26.00 28.00
79 38.80 52.73 22.73 23.64 25.45
89 32.00 73.00 27.00 56.00 17.00
98 30.00 66.36 24.55 50.91 15.45
170 39.00 21.00 41.00 18.00 15.00
187 32.80 19.09 37.27 16.36 13.64
551 35.00 4.00 10.00 12.00 11.00
564 33.33 10.00 30.00 9.00 19.00
606 38.50 3.64 9.09 10.91 10.00
620 33.33 9.09 27.27 8.18 17.27

نمونه کارنامه های ارشد رشته حسابرسی-کد ضریب 2- سال 1399

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 2 مربوط به رشته ادبیات کودک و نوجوان است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در سال 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات کودک و نوجوان: کد ضریب 2 ارشد ادبیات فارسی (سال 99)

درس ضریب
زبان 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
عربی 2
کلیات ادبیات کودک و نوجوان 4

جدول کارنامه ها با درصدها و رتیه های آنها در ارشد ادبیات کودک و نوجوان 99: کد ضریب 2

رتبه زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی ادبیات کودک و نوجوان
20 26 59 33 63 50 48
102 7 0 12 9 0 21
569 0 10 7 0 -2 17
769 0 0 10 -2 0 8

نمونه کارنامه های ارشد رشته ادبیات فارسی مدیریت-کد ضریب 3- سال 1399

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات پایداری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در سال 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات پایداری: کد ضریب 3 ارشد ادبیات فارسی (سال 99)

درس ضریب
زبان 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 2
عربی 2
ادبیات انقلاب اسلامی 3
تاریخ اسلام 2

نمونه کارنامه های ارشد رشته ادبیات فارسی بخش عمومی-کد ضریب 4- سال 1399

در ارشد مجموعه ادبیات فارسی، کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی و ادبیات معاصر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه ادبیات فارسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد ادبیات فارسی در سال 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ادبیات تطبیقی و آموزش زبان فارسی: کد ضریب 4 ارشد ادبیات فارسی (سال 99)

درس ضریب
زبان 3
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
عربی 2

جدول کارنامه ها با درصدها و رتیه های آنها در ارشد ادبیات تطبیقی 99: کد ضریب 4

رتبه زبان نظم نثر کلیات مسائل ادبی عربی
79 26 0 45 12 11
94 30 21 16 33 9
103 36 9 17 26 44
106 21 31 16 18 9
120 27 36 12 0 10
123 37 8 13 20 19
128 26 18 6 47 4
158 27 17 37 9 12
179 25 9 24 10 17

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

سلام…. کسی که میخواد گرایش محض قبول شه ینی نیازی نیست که به سوالات ادبیات کودک و تاریخ اسلام و ادبیات انقلاب جواب بده؟! بعد اینکه دفتر چه گرایش ها جداست؟!

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 در سایت سازمان سنجش قرار گرفت. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1401-1400 برای تمامی داوطلبان کنکور ارشد باز است و می توانند انتخاب رشته ارشد تکمیل ظرفیت را انجام دهند. مهلت آن تا تاریخ 27 دی ماه 1400 اعلام شده است. دفترچه …

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401 برای اطلاع از رشته های گروه هنر کنکور ارشد 1402-1401، سازمان سنجش دفترچه ای را منتشر می کند. در دفترچه ارشد 1402-1401 در بخش هنر، لیست رشته ها و دروس و ضرایب این دروس  آمده است. دفترچه ارشد رشته هنر 1401 را می …

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد
تخمین رتبه
لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد لیست رشته هایی که در تخمین رتبه ارشد شامل خدمات می شوند را در ادامه آورده ایم. توجه داشته باشید که خدمات تخمین رتبه به سه صورت انجام می شود. بنابراین لیست رشته ها برای تخمین رتبه ارشد در سه دسته بندی قرار …