کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی 1400-1401
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد زبان انگلیسی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته زبان انگلیسی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد زبان انگلیسی 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد زبان انگلیسی 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی 1400

تحلیل کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد زبان انگلیسی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد زبان انگلیسی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد زبان انگلیسی 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد زبان انگلیسی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد زبان انگلیسی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد زبان انگلیسی 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد زبان انگلیسی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد زبان انگلیسی 99 و 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد زبان انگلیسی 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد زبان انگلیسی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 99 و 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد زبان انگلیسی براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 3 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد زبان انگلیسی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400 کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400 کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400 کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی-کد ضریب یک- سال 1400

در ارشد مجموعه زبان انگلیسی، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زبان انگلیسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد زبان انگلیسی ( 1400)

درسضریب
زبان عمومی2
زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی)3

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبهرتبه کشوریزبان عمومیزبان تخصصی (آموزش)
4856161.110.00
8291052.220.00
8997412.3626.18
105110248.000.00
111115811.2323.80
129135043.640.00
148154442.91-1.44
164171229.825.81
176183539.01-1.31
193201627.115.28
229238716.539.91
334348523.270.00
369384521.160.00
502523314.540.00
519541113.820.00
534556413.220.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه زبان انگلیسی، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زبان انگلیسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته زبان و ادبیات انگلیسی: کد ضریب 2 ارشد زبان انگلیسی ( 1400)

درسضریب
زبان عمومی2
زبان تخصصی (زبان و ادبیات انگلیسی)3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رتبهرتبه کشوریزبان عمومیزبان تخصصی (ادبیات)
88348.0026.18
1619161.111.67
3537752.221.11
80150742.910.00
102181339.010.00
176280029.820.00
207318327.110.00
257485718.180.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه زبان انگلیسی، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد زبان انگلیسی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته مترجمی زبان انگلیسی: کد ضریب 3 ارشد زبان انگلیسی ( 1400)

درسضریب
زبان عمومی2
زبان انگلیسی (مترجمی زبان انگلیسی)3

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

رتبهرتبه کشوریزبان عمومیزبان تخصصی (مترجمی)
2826961.110.00
3341113.8230.09
3945429.8217.75
5150852.220.00
5359627.1116.14
6470048.000.00
7680442.911.51
8486643.640.00
9898239.011.37
135127723.278.27
161147812.3613.54
193171011.2312.30
383299418.180.00
423324516.530.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته زبان انگلیسی 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب یک: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبهرتبه کشوريزبان عمومیزبان تخصصی (آموزش)
110144140.340.00
136178415.289.16
144184410.3822.00
153199136.06-1.21
162217525.064.88
245314919.560.00
278356111.620.00
335434912.220.00
37450042.444.88
47363950.001.22

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب یک: رشته زبان انگلیسی

رتبهرتبه کشوريزبان عمومیزبان تخصصی (آموزش) 
44295223.841.84
706276645.50-2.43

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته زبان انگلیسی 1400-99-کد ضریب دو

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رتبهرتبه کشوريزبان عمومیزبان تخصصی (ادبیات)
23840.3422.00
5694236.060.00
142194325.060.00
150203315.280.00
155210219.560.00
187251311.620.00
261345812.220.00
43460832.440.00
450630110.380.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رتبهرتبه کشوريزبان عمومیزبان تخصصی (ادبیات)
33232423.840.00
663772755.500.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته زبان انگلیسی 1400-99-کد ضریب سه

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 3: رشته مترجمی ادبیات انگلیسی

رتبهرتبه کشوريزبان عمومیزبان تخصصی (مترجمی)
1423911.6225.29
2848025.0614.92
4272640.340.00
68103236.061.27
85127219.566.95
181244415.280.00
193254410.3811.37
292387212.220.00
598564092.440.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 3: رشته مترجمی ادبیات انگلیسی

رتبهرتبه کشوريزبان عمومیزبان تخصصی (مترجمی)
36242323.840.63
697273955.500.00
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …