کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 1401-1400
تخمین رتبه

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد حسابداری 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد حسابداری 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

برای مشاهده محل قبولی ارشد حسابداری در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد حسابداری 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته حسابداری، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد حسابداری 99 و 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 1400

تحلیل کارنامه های ارشد حسابداری 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد حسابداری 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد حسابداری که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

    1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد حسابداری، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
    2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد حسابداری 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

    • قانون اول:  سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد حسابداری به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد حسابداری را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
    • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
    • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد حسابداری 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد حسابداری را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد حسابداری 99 و 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد حسابداری 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد حسابداری را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد حسابداری 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد حسابداری براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد حسابداری 1401-1400 

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 کد ضریب 1: رشته حسابداری
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 کد ضریب 2: رشته حسابرسی
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400 کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد رشته حسابداری-کد ضریب یک- سال 1400

در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 1 مربوط به رشته حسابداری است که مهم ترین گرایش این رشته محسوب می شود.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد حسابداری ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
حسابداری مالی 3
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 2
ریاضی و آمار 2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد حسابداری در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 1: رشته حسابداری

رتبه رتبه کشوری زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
4 26 85.17 43.99 67.34 39.59 8.76
20 134 28.00 38.05 71.54 30.09 0.00
50 375 0.00 40.42 51.90 28.50 -1.45
60 444 50.00 24.44 30.67 7.02 0.00
116 1113 0.00 27.35 40.68 14.25 0.00
125 1218 0.00 17.84 23.85 23.75 17.53
145 1443 0.00 28.54 40.68 9.50 -8.75
232 2683 0.00 15.45 12.63 23.75 0.00
240 2791 16.34 15.45 18.24 0.00 0.00
248 2893 22.17 1.19 8.41 23.75 0.00
296 3565 2.33 26.15 2.81 7.91 -5.58
313 3804 2.33 27.35 -1.39 4.75 -2.91
317 3862 5.84 9.51 2.81 15.84 4.38
322 3938 -2.32 14.26 1.40 19.00 2.79
324 3968 3.50 23.78 4.21 0.00 -1.45
329 4037 10.50 13.08 1.40 11.09 -1.45
379 4781 0.00 22.59 1.40 -1.58 0.00
402 5123 0.00 4.75 1.40 22.16 0.00
422 5679 9.33 8.32 0.00 6.34 0.00
632 9136 0.00 1.19 -2.80 7.91 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حسابرسی-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابرسی است که دیگر گرایش مهم این رشته محسوب می شود.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حسابرسی: کد ضریب 2 ارشد حسابداری ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
حسابداری مالی 2
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 3
ریاضی و آمار 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 2: رشته حسابرسی

رتبه رتبه کشوری زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
7 21 85.17 43.99 67.34 39.59 8.76
17 102 28.00 38.05 71.54 30.09 0.00
47 345 0.00 40.42 51.90 28.50 -1.45
65 486 50.00 24.44 30.67 7.02 0.00
108 931 0.00 17.84 23.85 23.75 17.53
121 1113 0.00 27.35 40.68 14.25 0.00
165 1576 0.00 28.54 40.68 9.50 -8.75
193 1882 22.17 1.19 8.41 23.75 0.00
209 2059 0.00 15.45 12.63 23.75 0.00
279 3032 16.34 15.45 18.24 0.00 0.00
302 3312 5.84 9.51 2.81 15.84 4.38
313 3446 -2.32 14.26 1.40 19.00 2.79
343 3834 10.50 13.08 1.40 11.09 -1.45
349 3906 0.00 4.75 1.40 22.16 0.00
363 4080 2.33 26.15 2.81 7.91 -5.58
404 4612 2.33 27.35 -1.39 4.75 -2.91
425 4897 3.50 23.78 4.21 0.00 -1.45
452 5503 9.33 8.32 0.00 6.34 0.00
508 6268 0.00 22.59 1.40 -1.58 0.00
646 8221 0.00 1.19 -2.80 7.91 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حسابداری مدیریت-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری مدیریت است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حسابداری مدیریت: کد ضریب 3 ارشد حسابداری ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
حسابداری مالی 2
حسابداری صنعتی 3
حسابرسی 2
ریاضی و آمار 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

رتبه رتبه کشوری زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و امار
7 28 85.17 43.99 67.34 39.59 8.76
18 107 28.00 38.05 71.54 30.09 0.00
52 375 0.00 40.42 51.90 28.50 -1.45
60 467 50.00 24.44 30.67 7.02 0.00
113 970 0.00 27.35 40.68 14.25 0.00
130 1193 0.00 17.84 23.85 23.75 17.53
141 1311 0.00 28.54 40.68 9.50 -8.75
245 2644 22.17 1.19 8.41 23.75 0.00
248 2675 16.34 15.45 18.24 0.00 0.00
252 2730 0.00 15.45 12.63 23.75 0.00
352 3983 5.84 9.51 2.81 15.84 4.38
378 4327 -2.32 14.26 1.40 19.00 2.79
381 4374 10.50 13.08 1.40 11.09 -1.45
383 4401 2.33 26.15 2.81 7.91 -5.58
404 4676 3.50 23.78 4.21 0.00 -1.45
424 4952 2.33 27.35 -1.39 4.75 -2.91
428 4997 0.00 4.75 1.40 22.16 0.00
468 5809 9.33 8.32 0.00 6.34 0.00
476 5914 0.00 22.59 1.40 -1.58 0.00
662 8624 0.00 1.19 -2.80 7.91 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته حسابداری بخش عمومی-کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد مجموعه حسابداری، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بخش عمومی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه حسابداری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد حسابداری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته حسابداری بخش عمومی: کد ضریب 4 ارشد حسابداری ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
حسابداری مالی 2
ریاضی و آمار 2
حسابداری و حسابرسی دولتی 3
اصول و کنترل تنظیم بودجه 2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

رتبه رتبه کشوری زبان  حسابداری مالی ریاضی و امار حسابداری و حسابرسی دولتی اصول تنظیم و کنترل بودجه
6 39 16.34 15.45 0.00 30.66 71.13
7 56 85.17 43.99 8.76 0.00 0.00
55 610 50.00 24.44 0.00 0.00 0.00
77 794 2.33 26.15 -5.58 21.46 19.40
87 895 2.33 27.35 -2.91 6.14 35.57
111 1174 28.00 38.05 0.00 0.00 0.00
315 3278 22.17 1.19 0.00 6.14 9.70

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته حسابداری 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته حسابداری در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب یک: رشته حسابداری

رتبه رتبه کشوري زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
22 219 29.34 39.12 77.91 34.84 0.00
42 451 0.00 41.56 56.53 33.00 -1.74
72 785 0.00 28.12 44.31 16.50 0.00
80 844 0.00 18.34 25.97 27.50 20.96
83 897 0.00 29.34 44.31 11.00 -10.46
145 1579 23.22 1.22 9.16 27.50 0.00
148 1614 0.00 15.88 13.75 27.50 0.00
203 2465 2.44 26.88 3.06 9.16 -6.67
211 2544 6.12 9.78 3.06 18.34 5.24
233 2874 0.00 23.22 1.53 -1.83 0.00
325 4103 2.44 28.12 -1.52 5.50 -3.48
345 4383 0.00 4.88 1.53 25.66 0.00
375 4696 11.00 13.44 1.53 12.84 -1.74
386 4876 3.66 24.44 4.59 0.00 -1.74
465 5940 -2.43 14.66 1.53 22.00 3.33
495 6231 17.12 15.88 19.87 0.00 -15.71
7458 8246 9.78 8.56 0.00 7.34 0.00
16031 16819 -8.55 1.22 -3.05 9.16 0.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 99 در کد ضریب یک: رشته حسابداری

رتبه رتبه کشوري زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
13367 14155 0.00 1.22 6.12 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته حسابداری 1400-99-کد ضریب دو

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته حسابرسی در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 2: رشته حسابرسی

رتبه رتبه کشوري زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار 
20 201 29.34 39.12 77.91 34.84 0.00
33 419 0.00 41.56 56.53 33.00 -1.74
59 711 0.00 18.34 25.97 27.50 20.96
72 795 0.00 28.12 44.31 16.50 0.00
92 1012 0.00 29.34 44.31 11.00 -10.46
98 1072 23.22 1.22 9.16 27.50 0.00
116 1289 0.00 15.88 13.75 27.50 0.00
182 2050 6.12 9.78 3.06 18.34 5.24
2515 2811 0.00 4.88 1.53 25.66 0.00
2731 3026 2.44 26.88 3.06 9.16 -6.67
3757 4053 0.00 23.22 1.53 -1.83 0.00
4025 4320 11.00 13.44 1.53 12.84 -1.74
4265 4560 -2.43 14.66 1.53 22.00 3.33
5413 5708 2.44 28.12 -1.52 5.50 -3.48
6840 7135 3.66 24.44 4.59 0.00 -1.74
7487 7783 17.12 15.88 19.87 0.00 -15.71
7501 7796 9.78 8.56 0.00 7.34 0.00
15600 15895 -8.55 1.22 -3.05 9.16 0.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 2: رشته حسابرسی

رتبه رتبه کشوري زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
15321 16004 0.00 1.22 6.12 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته حسابداری 1400-99-کد ضریب سه

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته حسابداری مدیریت در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

رتبه رتبه کشوري زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
16 174 29.34 39.12 77.91 34.84 0.00
35 411 0.00 41.56 56.53 33.00 -1.74
62 686 0.00 28.12 44.31 16.50 0.00
71 764 0.00 18.34 25.97 27.50 20.96
73 780 0.00 29.34 44.31 11.00 -10.46
120 1297 23.22 1.22 9.16 27.50 0.00
139 1469 0.00 15.88 13.75 27.50 0.00
206 2397 6.12 9.78 3.06 18.34 5.24
243 3017 2.44 26.88 3.06 9.16 -6.67
3054 3390 0.00 23.22 1.53 -1.83 0.00
3672 4008 0.00 4.88 1.53 25.66 0.00
4700 5036 11.00 13.44 1.53 12.84 -1.74
5045 5381 17.12 15.88 19.87 0.00 -15.71
5745 6082 2.44 28.12 -1.52 5.50 -3.48
5851 6187 3.66 24.44 4.59 0.00 -1.74
6355 6692 -2.43 14.66 1.53 22.00 3.33
8354 8690 9.78 8.56 0.00 7.34 0.00
16194 16530 -8.55 1.22 -3.05 9.16 0.00
20 210 24.25 32.33 64.39 28.79 0.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

رتبه رتبه کشوري زبان حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
12634 12970 0.00 1.22 6.12 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته حسابداری 1400-99-کد ضریب چهار

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته حسابداری بخش عمومی در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

رتبه رتبه کشوري زبان حسابداری مالی ریاضی و آمار حسابداری و حسابرسی دولتی اصول تنظیم و کنترل بودجه
7 95 89.22 45.22 10.47 0.00 0.00
13 168 17.12 15.88 -15.71 36.66 80.66
87 1225 2.44 26.88 -6.67 25.66 22.00
135 1903 2.44 28.12 -3.48 7.34 40.34
168 2342 29.34 39.12 0.00 0.00 0.00
3762 4010 23.22 1.22 0.00 7.34 11.00
4238 4486 0.00 28.12 0.00 0.00 11.00
414002 5240 0.00 41.56 -1.74 0.00 0.00
5262 5510 0.00 18.34 20.96 0.00 0.00
5310 5558 -8.55 1.22 0.00 7.34 51.34
5575 5824 6.12 9.78 5.24 11.00 0.00
5674 5922 11.00 13.44 -1.74 3.66 18.34
5776 6025 0.00 23.22 0.00 -3.65 7.34
6879 7127 0.00 29.34 -10.46 0.00 0.00
9413 9661 3.66 24.44 -1.74 0.00 0.00
10119 10367 0.00 15.88 0.00 0.00 0.00
10928 11176 0.00 4.88 0.00 -7.33 22.00
12680 12928 9.78 8.56 0.00 0.00 0.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

رتبه رتبه کشوري زبان حسابداری مالی ریاضی و آمار  حسابداری و حسابرسی دولتی اصول تنظیم و کنترل بودجه
44 1478 0.00 1.22 0.00 11.00 66.00
53 1789 0.00 1.01 0.00 9.09 54.55

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …