نمونه کارنامه های ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

نمونه کارنامه های ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد اپیدمیولوژی را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد اپیدمیولوژی 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد اپیدمیولوژی 1402 است.

رتبه ها و درصدهای ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی مقدمات آمار زیستی اصطلاحات پزشکی 
584.8751.2377.52
اپیدمیولوژی بیماریها بهداشت عمومی زبان عمومی 
87.2069.0369
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی مقدمات آمار زیستی اصطلاحات پزشکی 
1177.7958.8366.76
اپیدمیولوژی بیماریها بهداشت عمومیزبان عمومی 
79.5756.1140.93
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی مقدمات آمار زیستی اصطلاحات پزشکی 
3664.4046.0962.57
اپیدمیولوژی بیماریها بهداشت عمومی زبان عمومی 
60.5646.930.79
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژیمقدمات آمار زیستی اصطلاحات پزشکی 
5636.5236.8750.46
اپیدمیولوژی بیماریها بهداشت عمومیزبان عمومی 
54.5046.9311.80
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی مقدمات آمار زیستی اصطلاحات پزشکی 
10421.5841.0848.21
اپیدمیولوژی بیماریها بهداشت عمومی زبان عمومی 
27.6144.940.00
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی مقدمات آمار زیستیاصطلاحات پزشکی 
13012.2719.9718.17
اپیدمیولوژی بیماریها بهداشت عمومی زبان عمومی
45.4259.040.79
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی مقدمات آمار زیستی اصطلاحات پزشکی 
3776.137.684.04
اپیدمیولوژی بیماریها بهداشت عمومی زبان عمومی 
12.116.066.29

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

رتبه در سهمیه رتبه کشوریمبانی اپیدمیولوژی مقدمات آمار زیستی اصطلاحات پزشکی 
13
79

52.3625.3636.11
اپیدمیولوژی بیماریها بهداشت عمومی زبان عمومی 
40.2930.2733.33

نقش رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

برای تخمین رتبه ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد اپیدمیولوژی 1402 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

رتبه ها و درصدهای ارشد اپیدمیولوژی 1401-1400

در ادامه جدول رتبه ها و درصدهای ارشد اپیدمیولوژی در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد اپیدمیولوژی 1401-1400

رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی (ضریب 2/5)مقدمات آمار زیستی (ضریب 2)اصطلاحات پزشکی (ضریب 1/5)
692.2548.33375.5
اپیدمیولوژی بیماریها (ضریب 2)بهداشت عمومی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
8063.33375
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی (ضریب 2/5)مقدمات آمار زیستی (ضریب 2)اصطلاحات پزشکی (ضریب 1/5)
1384.55755.561.25
اپیدمیولوژی بیماریها (ضریب 2)بهداشت عمومی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
73.00351.47844.487
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی (ضریب 2/5)مقدمات آمار زیستی (ضریب 2)اصطلاحات پزشکی (ضریب 1/5)
517043.47857.407
اپیدمیولوژی بیماریها (ضریب 2)بهداشت عمومی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
55.55643.0560.855
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی (ضریب 2/5)مقدمات آمار زیستی (ضریب 2)اصطلاحات پزشکی (ضریب 1/5)
6461.11134.78346.296
اپیدمیولوژی بیماریها (ضریب 2)بهداشت عمومی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
5043.05612.821
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی (ضریب 2/5)مقدمات آمار زیستی (ضریب 2)اصطلاحات پزشکی (ضریب 1/5)
12323.45538.7544.23
اپیدمیولوژی بیماریها (ضریب 2)بهداشت عمومی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
25.33341.23212
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی (ضریب 2/5)مقدمات آمار زیستی (ضریب 2)اصطلاحات پزشکی (ضریب 1/5)
19013.33318.84116.667
اپیدمیولوژی بیماریها (ضریب 2)بهداشت عمومی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
41.66754.1670.855
رتبه در سهمیه مبانی اپیدمیولوژی (ضریب 2/5)مقدمات آمار زیستی (ضریب 2)اصطلاحات پزشکی (ضریب 1/5)
4296.6677.2463.704
اپیدمیولوژی بیماریها (ضریب 2)بهداشت عمومی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
11.1115.5566.838
3.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …