نمونه کارنامه های ارشد آموزش پزشکی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد آموزش پزشکی 1401-1400 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد آموزش پزشکی 1400 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد آموزش پزشکی 1401 است.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

رشته های ارشد مجوعه آموزش پزشکی 1401-1400

رتبه ها و درصدها در کارنامه های ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1401-1400 در دروس مختلف در سه رشته درج می شود. سه رشته موجود در ارشد مجموعه آموزش پزشکی عبارتند از: آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی و تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی.

بنابراین در این مطلب رتبه ها و درضدهای مربوطه را در سه جدول مختلف و برای هر رشته به صورت جداگانه آورده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

رتبه در سهمیه  مبانی آموزش پزشکی (ضریب 6) مدیریت آموزشی (ضریب 2) روش تحقیق و آمار (ضریب 3) زبان عمومی (ضریب 3)
3 37.45 40.25 29.33 57.43
11 24.432 33.333 17.503 35.454
27 8.35 23.343 9.5 45
42 18.345 33.333 0 12.5
65 24.5 12 0 -3.666
96 6.944 19.444 1.389 2.5

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و درصدهای ارشد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 1401-1400

رتبه در سهمیه  مبانی آموزش پزشکی (ضریب 6) روش تحقیق و آمار (ضریب 3) مبانی کامپیوتر (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 3)
2 37.45 29.33 11.121 57.43
12 24.432 17.503 0 35.454
24 8.35 9.5 2.333 45
51 18.345 0 3.333 12.5
62 24.5 0 0 -3.666
95 6.944 1.389 11.111 2.5

رتبه ها و درصدهای ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401-1400

رتبه در سهمیه  مبانی آموزش پزشکی (ضریب 5) مدیریت آموزشی (ضریب 2) روش تحقیق و آمار (ضریب 3) مبانی تکنولوژی آموزشی (ضریب 5) مبانی کامپیوتر (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 3)
2 37.45 40.25 29.33 0 11.12 57.43
8 24.43 33.33 17.5 5.33 0 35.45
26 8.35 23.34 9.5 0 2.33 45
39 18.34 33.33 0 3.33 3.33 12.5
67 6.94 19.44 1.38 11.11 11.11 2.5
106 24.5 12 0 -5.55 0 -3.66

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نقش رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

برای تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1401-1400، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1400 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (5 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …