نمونه کارنامه های ارشد آموزش پزشکی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد آموزش پزشکی 1401-1400 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد آموزش پزشکی 1400 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد آموزش پزشکی 1401 است.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

رشته های ارشد مجوعه آموزش پزشکی 1401-1400

رتبه ها و درصدها در کارنامه های ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1401-1400 در دروس مختلف در سه رشته درج می شود. سه رشته موجود در ارشد مجموعه آموزش پزشکی عبارتند از: آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی و تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی.

بنابراین در این مطلب رتبه ها و درضدهای مربوطه را در سه جدول مختلف و برای هر رشته به صورت جداگانه آورده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

رتبه در سهمیه  مبانی آموزش پزشکی (ضریب 6) مدیریت آموزشی (ضریب 2) روش تحقیق و آمار (ضریب 3) زبان عمومی (ضریب 3)
3 37.45 40.25 29.33 57.43
11 24.432 33.333 17.503 35.454
27 8.35 23.343 9.5 45
42 18.345 33.333 0 12.5
65 24.5 12 0 -3.666
96 6.944 19.444 1.389 2.5

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و درصدهای ارشد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 1401-1400

رتبه در سهمیه  مبانی آموزش پزشکی (ضریب 6) روش تحقیق و آمار (ضریب 3) مبانی کامپیوتر (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 3)
2 37.45 29.33 11.121 57.43
12 24.432 17.503 0 35.454
24 8.35 9.5 2.333 45
51 18.345 0 3.333 12.5
62 24.5 0 0 -3.666
95 6.944 1.389 11.111 2.5

رتبه ها و درصدهای ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401-1400

رتبه در سهمیه  مبانی آموزش پزشکی (ضریب 5) مدیریت آموزشی (ضریب 2) روش تحقیق و آمار (ضریب 3) مبانی تکنولوژی آموزشی (ضریب 5) مبانی کامپیوتر (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 3)
2 37.45 40.25 29.33 0 11.12 57.43
8 24.43 33.33 17.5 5.33 0 35.45
26 8.35 23.34 9.5 0 2.33 45
39 18.34 33.33 0 3.33 3.33 12.5
67 6.94 19.44 1.38 11.11 11.11 2.5
106 24.5 12 0 -5.55 0 -3.66

نقش رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

برای تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1401-1400، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1400 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران …

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …