نمونه کارنامه های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1400 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 است.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

رتبه در سهمیه  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (ضریب 3) روانشناسی (ضریب 1/5) بهداشت عمومی (ضریب 2) جامعه شناسی (ضریب 1/5) زبان عمومی (ضریب 3)
12 42.963 37.681 23.333 34.848 42.5
44 21.481 57.971 14.4444 12.121 44.167
62 42.222 40.58 17.778 21.212 7.5
75 31.852 44.928 35.556 7.576 0
87 22.963 28.986 36.667 36.364 -1.667
125 16.296 21.739 13.333 4.545 33.333
132 30.37 47.826 4.444 16.667 6.667
448 2.963 10.145 34.444 3.03 -4.167
690 10.37 0 11.111 4.545 -1.667
764 -9.63 13.043 2.222 22.727 0

نقش رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

برای تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1400 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …