نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1401-1400

کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1401-1400 همراه با رتبه ها و درصدهای رشته های این مجموعه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1400 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد است.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

رتبه های موجود در کارنامه علوم آزمایشگاهی (3)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) دارای سه رشته است و در نتیجه در کارنامه ارشد علوم آزمایشگاهی (3) نیز سه رتبه درج می شود. رشته های زیر مجموعه ارشد عوم آزمایشگاهی (3) عبارتند از: میکروب شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی و انگل شناسی پزشکی.

کارنامه های ارشد میکروب شناسی پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه های ارشد میکروب شناسی پزشکی 1401-1400 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)-میکروب شناسی پزشکی- 1401-1400

رتبه باکتری شناسی (ضریب 5) قارچ شناسی (ضریب 4) ویروس شناسی (ضریب 1/5) ایمنی شناسی (ضریب 1/5) انگل شناسی (ضریب 1) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 3)
38 83.333 0 26.667 24.444 8.772 13.333 76.923
180 18.333 0 66.667 55.556 0 22.222 0
265 63.333 0 40 6.667 10.526 6.667 2.564
477 6.667 11.667 15 17.778 29.825 0 50.427
651 15 0 18.333 15.556 -1.754 8.889 29.915
737 18.333 -3.333 11.667 24.444 12.281 24.444 4.274
850 -8.333 1.667 1.667 15.556 19.298 15.556 35.897
902 0 0 25 35.556 0 8.889 17.094
999 8.333 -1.667 8.333 11.111 0 6.667 17.949
1369 -6.667 13.333 33.333 37.778 1.754 -6.667 -5.983

کارنامه های ارشد ویروس شناسی پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه های ارشد ویروس شناسی پزشکی 1401-1400 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)-ویروس شناسی پزشکی– 1401-1400

رتبه باکتری شناسی (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 1) ویروس شناسی (ضریب 5) ایمنی شناسی (ضریب 2) انگل شناسی (ضریب 1) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 3)
73 18.333 3.333 66.667 55.556 0 22.222 45
189 83.333 0 26.667 24.444 8.772 13.333 76.923
493 63.333 0 40 6.667 10.526 6.667 2.564
521 6.667 0 15 17.778 29.825 0 50.427
589 0 0 25 35.556 0 8.889 17.094
698 -8.333 6.667 1.667 15.556 19.298 15.556 35.897
783 18.333 0 11.667 24.444 12.281 24.444 4.274
798 -1.667 0 0 0 0 44.444 26.496
1185 0 -6.667 0 11.111 15.789 2.222 26.495

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های ارشد انگل شناسی پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه های ارشد انگل شناسی پزشکی 1401-1400 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)-انگل شناسی پزشکی– 1401-1400

رتبه باکتری شناسی (ضریب 1) قارچ شناسی (ضریب 1) ویروس شناسی (ضریب 1) ایمنی شناسی (ضریب 1/5) انگل شناسی (ضریب 5) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 3)
149 83.333 0 26.667 24.444 8.772 13.333 76.923
191 18.333 0 66.667 55.556 0 22.222
207 6.667 11.667 15 17.778 29.825 0 50.427
412 -8.333 1.667 1.667 15.556 19.298 15.556 35.897
645 63.333 0 40 6.667 10.526 6.667 2.564
746 18.333 -3.333 11.667 24.444 12.281 24.444 4.274
833 -1.667 0 0 0 0 44.444 26.496
1114 8.333 -1.667 8.333 11.111 0 6.667 17.949

کارنامه های ارشد قارچ شناسی پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه های ارشد قارچ شناسی پزشکی 1401-1400 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)-قارچ شناسی پزشکی– 1401-1400

رتبه باکتری شناسی (ضریب 1) قارچ شناسی (ضریب 4) ایمنی شناسی (ضریب 2) انگل شناسی (ضریب 1) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 1) زبان عمومی  (ضریب 3)
124 83.333 0 24.444 8.772 13.333 76.923
291 6.667 11.667 17.778 29.825 0 50.427
650 0 13.333 11.111 15.789 2.222 26.495
725 15 0 15.556 -1.754 8.889 29.915
925 18.333 -3.333 24.444 12.281 24.444 4.274
1462 15 -3.333 2.222 -7.018 6.667 0

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران …

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …