نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1401-1400

کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1401-1400 همراه با رتبه ها و درصدهای رشته های این مجموعه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 1400 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد است.

رتبه های موجود در کارنامه علوم آزمایشگاهی (3)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) دارای سه رشته است و در نتیجه در کارنامه ارشد علوم آزمایشگاهی (3) نیز سه رتبه درج می شود. رشته های زیر مجموعه ارشد عوم آزمایشگاهی (3) عبارتند از: میکروب شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی و انگل شناسی پزشکی.

کارنامه های ارشد میکروب شناسی پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه های ارشد میکروب شناسی پزشکی 1401-1400 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)-میکروب شناسی پزشکی- 1401-1400

رتبهباکتری شناسی (ضریب 5)قارچ شناسی (ضریب 4)ویروس شناسی (ضریب 1/5)ایمنی شناسی (ضریب 1/5)انگل شناسی (ضریب 1)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
3883.333026.66724.4448.77213.33376.923
18018.333066.66755.556022.2220
26563.3330406.66710.5266.6672.564
4776.66711.6671517.77829.825050.427
65115018.33315.556-1.7548.88929.915
73718.333-3.33311.66724.44412.28124.4444.274
850-8.3331.6671.66715.55619.29815.55635.897
902002535.55608.88917.094
9998.333-1.6678.33311.11106.66717.949
1369-6.66713.33333.33337.7781.754-6.667-5.983

کارنامه های ارشد ویروس شناسی پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه های ارشد ویروس شناسی پزشکی 1401-1400 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)-ویروس شناسی پزشکی– 1401-1400

رتبهباکتری شناسی (ضریب 1)بیوشیمی (ضریب 1)ویروس شناسی (ضریب 5)ایمنی شناسی (ضریب 2)انگل شناسی (ضریب 1)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
7318.3333.33366.66755.556022.22245
18983.333026.66724.4448.77213.33376.923
49363.3330406.66710.5266.6672.564
5216.66701517.77829.825050.427
589002535.55608.88917.094
698-8.3336.6671.66715.55619.29815.55635.897
78318.333011.66724.44412.28124.4444.274
798-1.667000044.44426.496
11850-6.667011.11115.7892.22226.495

کارنامه های ارشد انگل شناسی پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه های ارشد انگل شناسی پزشکی 1401-1400 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)-انگل شناسی پزشکی– 1401-1400

رتبهباکتری شناسی (ضریب 1)قارچ شناسی (ضریب 1)ویروس شناسی (ضریب 1)ایمنی شناسی (ضریب 1/5)انگل شناسی (ضریب 5)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
14983.333026.66724.4448.77213.33376.923
19118.333066.66755.556022.222 
2076.66711.6671517.77829.825050.427
412-8.3331.6671.66715.55619.29815.55635.897
64563.3330406.66710.5266.6672.564
74618.333-3.33311.66724.44412.28124.4444.274
833-1.667000044.44426.496
11148.333-1.6678.33311.11106.66717.949

کارنامه های ارشد قارچ شناسی پزشکی 1401-1400

در جدول زیر کارنامه های ارشد قارچ شناسی پزشکی 1401-1400 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (3)-قارچ شناسی پزشکی– 1401-1400

رتبهباکتری شناسی (ضریب 1)قارچ شناسی (ضریب 4)ایمنی شناسی (ضریب 2)انگل شناسی (ضریب 1)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 1)زبان عمومی  (ضریب 3)
12483.333024.4448.77213.33376.923
2916.66711.66717.77829.825050.427
650013.33311.11115.7892.22226.495
72515015.556-1.7548.88929.915
92518.333-3.33324.44412.28124.4444.274
146215-3.3332.222-7.0186.6670
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …