نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401

کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای رشته های این مجموعه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد است.

رتبه های موجود در کارنامه علوم آزمایشگاهی (2)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) دارای دو رشته است و در نتیجه در کارنامه ارشد علوم آزمایشگاهی (2) نیز دو رتبه درج می شود. رشته های زیرمجموعه ارشد علوم آزمایشگاهی (1) عبارتند از: ایمنی شناسی پزشکی و هماتولوژی و یا همان خون شناسی و بانک خون.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)-ایمنی شناسی پزشکی- 1402-1401

رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
11 56.32 80.25 18.00
زبان ایمنی شناسی
78.00 65.25
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
15 78.12 72.06 0.00
زبان ایمنی شناسی
54.75 76.55
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
188 3.63 30.66 16.00
زبان ایمنی شناسی
45.75 29.45
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
285 6.35 0.00 5.25
زبان ایمنی شناسی
88.25 0.00
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
341 3.33 13.80 16.00
زبان ایمنی شناسی
63.00 3.53
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
381 0.00 10.74 0.00
زبان ایمنی شناسی
31.50 29.45
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
647 0.00 19.94 0.00
زبان ایمنی شناسی
18.75 15.31
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
1761 14.53 0.00 -6.63
زبان ایمنی شناسی
3.00 -1.12

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401

رتبه در سهمیه  رتبه کشوری بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
41 156 33.14 40.25 14.15
زبان ایمنی شناسی
33.33 50.29
رتبه در سهمیه  رتبه کشوری بیوشیمی زیست سلولی میکروب شناسی
45 169 50 30.28 0
زبان ایمنی شناسی
40.27 46.65

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های ارشد هماتولوژی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد هماتولوژی (خون شناسی) 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)-هماتولوژی– 1402-1401

رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
20 70.25 65.40 67.46
زبان خون شناسی و بانک خون
69.00 32.25
رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
45 76.55 78.12 72.06
زبان خون شناسی و بانک خون
54.75 13.35
رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
58 65.25 56.32 80.25
زبان خون شناسی و بانک خون
78.00 0.00
رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
321 0.00 6.35 0.00
زبان خون شناسی و بانک خون
88.25 0.00
رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
434 29.45 3.63 30.66
زبان خون شناسی و بانک خون
45.75 0.00
رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
490 29.45 0.00 10.74
زبان خون شناسی و بانک خون
31.50 10.00
رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
994 15.31 0.00 19.94
زبان خون شناسی و بانک خون
18.75 2.29
رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
2034 -1.12 14.53 0.00
زبان خون شناسی و بانک خون
3.00 0.00

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد هماتولوژی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد هماتولوژی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد هماتولوژی 1402-1401

رتبه در سهمیه  رتبه کشوری ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
55 145 46.65 50 30.28
زبان خون شناسی و بانک خون
40.27 26.63
رتبه در سهمیه  رتبه کشوری ایمنی شناسی بیوشیمی زیست سلولی
137 495 50.29 33.14 40.25
زبان خون شناسی و بانک خون
33.33 0

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در سال 1401-1400

در ادامه جداول رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) به تفکیک دو گرایش ایمنی شناسی پزشکی و هماتولوژی در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)-ایمنی شناسی پزشکی- 1401-1400

رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی (ضریب 6) بیوشیمی (ضریب 1) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروب شناسی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 3)
29 86.67 60.00 73.33 13.33 76.67
42 75.56 51.67 70.00 15.00 86.67
84 72.22 71.67 78.33 13.33 60.83
589 27.78 3.33 33.33 13.33 50.83
767 27.78 13.33 11.67 0.00 35.00
893 3.33 0.00 15.00 13.33 70.00
1109 14.44 0.00 21.67 0.00 20.83
1652 8.89 0.00 13.33 -3.33 0.83
2254 -7.78 13.33 -5.00 11.67 3.33

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)-هماتولوژی– 1401-1400

رتبه در سهمیه  ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 1) خون شناسی و بانک خون (ضریب 4) زبان عمومی (ضریب 3)
169 75.556 51.667 70 0 86.667
187 86.667 60 73.333 0 76.667
252 72.222 71.667 78.333 0 60.833
452 27.778 3.333 33.333 24.138 50.833
825 3.333 0 15 -1.149 70
1288 14.444 0 21.667 0 20.833
1865 8.889 0 13.333 0 0.833
2269 -5.556 -20 -8.333 11.494 -4.167

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …