نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401

کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای رشته های این مجموعه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد است.

رتبه های موجود در کارنامه علوم آزمایشگاهی (2)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) دارای دو رشته است و در نتیجه در کارنامه ارشد علوم آزمایشگاهی (2) نیز دو رتبه درج می شود. رشته های زیرمجموعه ارشد علوم آزمایشگاهی (1) عبارتند از: ایمنی شناسی پزشکی و هماتولوژی و یا همان خون شناسی و بانک خون.

کارنامه های ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)-ایمنی شناسی پزشکی- 1402-1401

رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
1156.3280.2518.00
زبانایمنی شناسی
78.0065.25
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
1578.1272.060.00
زبانایمنی شناسی
54.7576.55
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
1883.6330.6616.00
زبانایمنی شناسی
45.7529.45
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
2856.350.005.25
زبانایمنی شناسی
88.250.00
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
3413.3313.8016.00
زبانایمنی شناسی
63.003.53
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
3810.0010.740.00
زبانایمنی شناسی
31.5029.45
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
6470.0019.940.00
زبانایمنی شناسی
18.7515.31
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
176114.530.00-6.63
زبانایمنی شناسی
3.00-1.12

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد ایمنی شناسی پزشکی 1402-1401

رتبه در سهمیه رتبه کشوریبیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
4115633.1440.2514.15
زبانایمنی شناسی
33.3350.29
رتبه در سهمیه  رتبه کشوریبیوشیمیزیست سلولیمیکروب شناسی
451695030.280
زبانایمنی شناسی
40.2746.65

کارنامه های ارشد هماتولوژی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد هماتولوژی (خون شناسی) 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)-هماتولوژی– 1402-1401

رتبه در سهمیه ایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
2070.2565.4067.46
زبانخون شناسی و بانک خون
69.0032.25
رتبه در سهمیه ایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
4576.5578.1272.06
زبانخون شناسی و بانک خون
54.7513.35
رتبه در سهمیه ایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
5865.2556.3280.25
زبانخون شناسی و بانک خون
78.000.00
رتبه در سهمیه ایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
3210.006.350.00
زبانخون شناسی و بانک خون
88.250.00
رتبه در سهمیه ایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
43429.453.6330.66
زبانخون شناسی و بانک خون
45.750.00
رتبه در سهمیه ایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
49029.450.0010.74
زبانخون شناسی و بانک خون
31.5010.00
رتبه در سهمیه ایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
99415.310.0019.94
زبانخون شناسی و بانک خون
18.752.29
رتبه در سهمیه ایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
2034-1.1214.530.00
زبانخون شناسی و بانک خون
3.000.00

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد هماتولوژی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد هماتولوژی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد هماتولوژی 1402-1401

رتبه در سهمیه رتبه کشوریایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
5514546.655030.28
زبانخون شناسی و بانک خون
40.2726.63
رتبه در سهمیه  رتبه کشوریایمنی شناسیبیوشیمیزیست سلولی
13749550.2933.1440.25
زبانخون شناسی و بانک خون
33.330

رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در سال 1401-1400

در ادامه جداول رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) به تفکیک دو گرایش ایمنی شناسی پزشکی و هماتولوژی در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)-ایمنی شناسی پزشکی- 1401-1400

رتبه در سهمیه ایمنی شناسی (ضریب 6)بیوشیمی (ضریب 1)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 2)میکروب شناسی (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
2986.6760.0073.3313.3376.67
4275.5651.6770.0015.0086.67
8472.2271.6778.3313.3360.83
58927.783.3333.3313.3350.83
76727.7813.3311.670.0035.00
8933.330.0015.0013.3370.00
110914.440.0021.670.0020.83
16528.890.0013.33-3.330.83
2254-7.7813.33-5.0011.673.33

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (2)-هماتولوژی– 1401-1400

رتبه در سهمیه ایمنی شناسی (ضریب 2)بیوشیمی (ضریب 1)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 1)خون شناسی و بانک خون (ضریب 4)زبان عمومی (ضریب 3)
16975.55651.66770086.667
18786.6676073.333076.667
25272.22271.66778.333060.833
45227.7783.33333.33324.13850.833
8253.333015-1.14970
128814.444021.667020.833
18658.889013.33300.833
2269-5.556-20-8.33311.494-4.167
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …