نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۰

نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۰ مشاوران تحصیلی، نرم افزاریست که در زمان انتخاب رشته ارشد، داوطلبان این کنکور می توانند برای تعیین شانس های قبولی خود و همینطور اولویت بندی نهایی از آن استفاده نمایند. در نهایت با این نرم افزار می توانید، صحیح ترین نوع انتخاب رشته را برای ارشد ۱۴۰۰ خود انجام دهید.

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

ویژگی های نرم افزار انتخاب رشته ارشد مشاران تحصیلی

ویژگی های نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد مشاوران تحصیلی ویژه سال ۱۴۰۰، به طور خلاصه شامل موارد زیر است که در ادامه به صورت کامل هر ویژگی توضیح داده می شود.

 • تخمین و تعیین شانس قبولی با دقتی بیش از 98 درصد
 • امکان انتخاب رشته برای سهمیه های آزاد و 5 درصد ایثارگری
 • امکان تعیین شانس قبولی در همه انواع دانشگاه های دفترچه انتخاب رشته سنجش اعم از دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی
 • امکان تعیین شانس قبولی در همه نوع دوره دفترچه انتخاب رشته ارشد سنجش شامل روزانه، نوبت دوم یا شبانه، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی پیام نور و مجازی غیرانتفاعی.
 • لحاظ کردن تمامی قوانین سازمان سنجش در تعیین قبولی های نهایی براساس رتبه ها و کسر ظرفیت های سهمیه های ایثارگران و ظرفیت های پذیرش
 • تعیین شانس ها و احتمالات قبولی در 4 سطح قبولی قطعی، پر احتمال، خوشبینانه و کم احتمال
 • تعیین شانس های قبولی در تمامی رشته ها، کد ضریب ها و گرایش های یک مجموعه
 • تعیین شانس های قبولی در تمامی کدرشته های دفترچه انتخاب رشته ارشد منتشر شده در سال اخیر
 • امکان فیلتر کردن پارامترهای موثر برای سهولت در جستجو و بررسی راحت تر شانس های قبولی
 • امکان انتخاب کدرشته های مورد نظر داوطلب برای آنالیز اولویت بندی انتخاب ها
 • اولویت بندی همه انواع دانشگاه های دفترچه انتخاب رشته سنجش اعم از دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی
 • اولویت بندی همه نوع دوره دفترچه انتخاب رشته ارشد سنجش شامل روزانه، نوبت دوم یا شبانه، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی پیام نور و مجازی غیرانتفاعی.
 • عدم محدودیت در تعداد انتخاب کد رشته ها برای آنالیز اولویت بندی
 • اولویت بندی کد رشته ها براساس کیفیت، بازار کار و محبوبیت گرایش ها
 • اولویت بندی کدرشته های دفترچه انتخاب رشته ارشد براساس اعتبار، رنکینگ و کیفیت دانشگاه ها
 • اولویت بندی براساس اعتبار دوره های مختلف تحصیلی (روزانه، شبانه، پردیس، مجازی، پیام نور و غیرانتفاعی)
 • امکان آنالیز نامحدود اولویت بندی ها تا آخرین روز انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰
 • امکان پرینت اولویت بندی های آنالیز شده توسط نرم افزار جهت وارد کردن در فرم آنلاین انتخاب رشته سنجش پزشکی
 • پرینت خروجی شامل احتمال قبولی، اولویت کدرشته محل، نوع دوره، نام دانشگاه، نام کدضریب/گرایش

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

دقتی بیش از 98 درصد با نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

دقت بی نظیر نرم افزار انتخاب رشته ارشد با بیش از 98 درصد، حاصل تجربه 12 ساله مشاوران تخصصی در دپارتمان های مختلفکارشناسی ارشد در تحلیل قبولی های نهایی سال های گذشته ارشد بوده است. بررسی کارنامه های بسیار زیاد و مقایسه رتبه های قبولی در سال های مختلف و تناسب دقیق نرم افزار با نوسانات ظرفیت های پذیرش باعث شده است تا به چنین دقتی در نرم افزار انتخاب رشته ارشد دست بیابیم.

امکان انتخاب رشته ارشد در سهمیه آزاد و 5 درصد ایثارگری در نرم افزار

در نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد مشاوران تحصیلی، انتخاب رشته برای دو سهمیه آزاد و 5 درصد ایثارگری که بیشترین تعداد داوطلبان کنکور ارشد ۱۴۰۰ را تشکیل می دهند امکان پذیر است. سهیمه 25 درصد ایثارگری نیز می توانند از خدمات مشاوره های تلفنی مشاوران تحصیلی بهره مند شوند.

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

یک انتخاب رشته محازی دقیق براساس تمامی فرمول ها و قوانین سازمان سنجش

یکی از مهم ترین ویژگی های نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۰ مشاوران تحصیلی این است که تک تک قوانین سازمان سنجش، تحلیل و در  نرم افزار پیاده سازی شده است. کسر 30 درصد ظرفیت پذیرش هر کدرشته محل ویژه سهمیه ایثارگران، اعمال نوسانات ظرفیت های پذیرش، ظرفیت های خالی مانده احتمالی از سهمیه های ایثارگران، اعمال قانون ظرفیت مازاد در صورت اعشاری شدن تقسیم ظرفیت پذیرش بین سهمیه های آزاد و سهمیه های ایثارگران و حد نصاب 70 درصدی تراز قبولی آخرین سهمیه آزاد برای سهمیه ایثارگران، قوانین مهمی هستند که همگی توسط دپارتمان های تخصصی مشاوران تحصیلی تحلیل و یک به یک در نرم افزار پیاده سازی شده اند.

امکان تعیین شانس قبولی برای همه انواع دانشگاه ها و همه انواع دوره ها

در نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ مشاوران تحصیلی از مهم ترین تا کم اهمیت ترین گرایش ها، معتبرترین تا کم اعتبارترین دانشگاه ها، شانس قبولی شما براساس رتبه های شما تعیین می شود. همچنین هر نوع دوره ای که دانشگاه ههای مختلف در آنها پذیرش دارند بدون استثنا نیز در نرم افزار موجود است و شانس قبولی شما در آنها تعیین می شود.

تعیین شانس های قبولی در 4 سطح در نرم افزار انتخاب رشته ارشد

شانس های قبولی در نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ مشاوران تحصیلی در 4 سطح دسته بندی می شود.

شانس قبولی قطعی: به این معناست که با رتبه هایی که بدتر از رتبه شما بوده است در سال های گذشته و با توجه به ظرفیت های پذیرش قبول شده اند. پس شما قطعاً در آنها قبولید.

شانس قبولی پراحتمال: به این معناست که رتبه هایی شبیه رتبه شما در سال های گذشته در این کدرشته ها قبول شده اند و بنابراین احتمال قبولی شما نیز زیاد است.

شانس قبولی خوشبینانه: به این معناست که در این کد رشته ها با رتبه هایی کمی بهتر از رتیه شما قبول شده اند ور تبه شما اختلاف کمی برای قبولی در آنها دارد و اگر خوش شانس باشید، احتمال قبولی دارید.

کم احتمال: به این معناست که در سال های گذشته با رتبه هایی بسیار بهتر و پایین تر از شما در این کد رشته ها قبول شده اند و شما هیچ شانسی برای قبولی در این کد رشته ها نخواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

گنجاندن تمامی کد ضریب ها و گرایش ها در نرم افزار

نرم افزار انتخاب رشته ارشد مشاوران تحصیلی علاوه بر اینکه دقیق ترین نرم افزار در کنکور مجازی ارشد برای انتخاب رشته است بلکه مهم ترین رشته ها را نیز ساپورت می کند. از همه مهم تر این است که در رشته هایی  که کد ضریب های زیاد و گریش های متنوعی دارند به صورت یکجا و با هم، شانس های قبولی و اولویت بندی را ارائه می کند.

تعیین شانس قبولی در همه کد رشته های دفترچه مجازی ارشد

در نرم افزار انتخاب رشته ارشد، همه کدرشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد سال اخیر تحلیل و براساس رتبه شما، شانس قبولی شما در آنها تعیین می شود و اولویت بندی نیز انجام می می گیرد.

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

سهولت استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ با امکان فیلتر کردن

با امکان فیلتر کردن و جستجوی پیشرفته، شما می توانید با تمرکز بیشتری هر کد رشته محلی را که خواستید بررسی کنید. فیلتر براساس استان، رشته-گرایش، نوع دوره روزانه و یا شهریه پرداز باعث می شود تا شما بتوانید شانس های قبولی خود را با سادگی بیشتری مشاهده و بررسی کنید. از بین کدرشته ها، با تیک زدن آنها، انتخاب های مد نظر خود را معین کنید و آنها را بفرستید برای اولویت بندی دقیق و صحیح.

آنالیزهای بدون محدودیت در نرم افزار انتخاب رشته ارشد مشاوران تحصیلی

در انتخاب هر تعداد کد رشته محل برای اولویت بندی آنها، آزاد هستید و هیچ محدودیتی ندارید. در استفاده از نرم افزار تا آخرین روز انتخاب رشته ارشد نیز محدودیتی ندارید و بارها می توانید انتخاب های خود را با تیک زدن معین و اولویت بندی های آنها را ببینید و با هم مقایسه کنید.

اولویت بندی برای همه انواع دانشگاه ها و همه انواع دوره ها

در نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰، اولویت بندی همه انواع دانشگاه های دفترچه انتخاب رشته سنجش اعم از دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی انجام می شود. همچنین اولویت بندی همه نوع دوره دفترچه انتخاب رشته ارشد سنجش شامل روزانه، نوبت دوم یا شبانه، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی پیام نور و مجازی غیرانتفاعی تیز با صحتی منحصر بفرد انجام می شود.

اولویت بندی براساس کیفیت رشته ها و اعتبار دانشگاه ها

اولویت بندی کدرشته های ارشد براساس دو عامل بسیار مهم تعیین می شود: کیفیت رشته-گرایش ها و اعتبار دانشگاه ها. یکی از سخت ترین کارها برای انتخاب رشته ارشد این است که بدانید کدام کد رشته ها را اول بزنید و کدام کد رشته ها را در انتخاب های آخر قرار دهید. عدم آگاهی از کیفیت رشته ها و اعتبار دانشگاه ها باعث می شود تا در نهایت از قبولی خود احساس رضایت نکنید. نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت مشاوران تحصیلی، این مشکل را به طور کامل و با صحت تمام برای شما برطرف می کند.

اولویت بندی براساس اعتبار دوره های مختلف تحصیلی

در نرم افزار انتخاب رشته ارشد مشاوران تحصیلی، دوره های مختلف تحصیلی در مقطع ارشد اولویت بندی می شود. شما اولویت بندی منحصربفردی را مشاهده خواهید کرد که همه دانشگاه ها و همه گرایش ها براساس نوع دوره (روزانه، شبانه، پردیس، مجازی، پیام نور و غیرانتفاعی) به ترتیب چیده شده اند. هر چه اعتبار دوره بالاتر باشد در اولویت بندی در مکان بالاتری قرار می گیرد.

امکان دریافت خروجی برای وارد کردن اولویت ها در فرم انتخاب رشته سنجش پزشکی

در نهایت و پس از هر تعداد آنالیز که خواستید، می توانید خروجی نهایی را از سیستم دریافت کرده و براساس همان اولویت بندی ها، فرم آنلاین انتخاب رشته سازمان سنجش را پر کنید.

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد حقوق عمومی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق عمومی 1401

منابع ارشد حقوق عمومی منابع ارشد حقوق عمومی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق عمومی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1401

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب …

بهترین منابع ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق خصوصی به روزرسانی 1401

منابع ارشد حقوق خصوصی منابع ارشد حقوق خصوصی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق خصوصی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …