منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403

پیش از معرفی بهترین منابع ویروس شناسی پزشکی 1403 وزارت بهداشت باید گفت که این رشته یکی از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. ویروس شناسی پزشکی به نسبت سایر رشته های علوم آزمایشگاهی 3، از نظر محبوبیت در رده دوم قرار دارد، یعنی بعد از میکروب شناسی پزشکی. در ارشد ویروس شناسی پزشکی وزارت بهداشت از دروس زیر با این ضرایب، آزمون گرفته می شود.

دروس و ضرایب دروس ارشد ویروس شناسی پزشکی
عنوان درسضریب
باکتری شناسی 1
بیوشیمی بالینی2
ویروس شناسی5
ایمنی شناسی2
زیست شناسی سلولی مولکولی2
زبان عمومی3

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

یافتن بهترین منابع برای ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع زبان عمومی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403

بهترین منابع زبان عمومی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403 را به شرح زیر برای شما معرفی می کنیم:

پکیج بیسیک برای بخش لغات شامل: 504، لغات ضروری تافل، 1100.

پکیج بیسیک برای بخش ریدینگ شامل: English for the Students of Medicine (انگلیسی برای دانشجویان پزشکی) از عطایی، شجاع، کفشگر سوته و ذوالقدری و از انتشارات سمت، Developing Reading Skills از انتشارات کمبریج. پکیج کنکوری: زبان جامع ارشد پزشکی لزگی از انتشارات جامعه نگر یا IQB زبان عمومی سارا شاهرضا از انتشارات خلیلی یا جعبه سیاه ارشد پزشکی سنا یا استارت زبان ارشد علوم پزشکی از پیمان میکائیلی (کیمیا) انتشارات جامعه نگر یا بانک هدفمند سوالات ارشد علوم پزشکی (دو جلدی) انتشارات جامعه نگر یا ETC زبان انگلیسی انتشارات اطمینان یا راهنمای جامع زبان ارشد علوم پزشکی مهاجرنیا یا کتاب جامع زبان عمومی ارشد پزشکی به زبان ساده و کاربردی از رضازاده و انتشارات گلبان یا واژگان جامع آزمون های زبان از انتشارات جنگل و مهرداد زنگینه وندی.

پکیج هوشمندانه: انتخاب بهترین منبع زبان عمومی ارشد وزارت بهداشت و به صورت خاص ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403، یک کار بسیار تخصصی می باشد. اهمیت زبان عمومی در قبولی ارشد ویروس شناسی پزشکی، باعث می شود تا به هیچ وجه نتوان روی این درس ریسک کرد. کتاب و بهترین منبع زبان عمومی ارشد ویروس شناسی پزشکی باید علاوه بر سطح زبان عمومی داوطلبان، براساس نوع شخصیت داوطلبان تعیین شود. دلیل این امر این است که مطالعه و تسلط روی زبان عمومی، یک فرآیند فرسایشی و بسیار طولانی دارد و بسیاری از داوطلبان در میانه راه خسته و بی خیال می شوند. در حالی که اگر منبع درستی انتخاب شود، شاید این اتفاق نیفتد.

بهترین منبع زبان عمومی ارشد وزارت بهداشت یا همان ارشد پزشکی برای داوطلبان ارشد ویروس شناسی پزشکی که پایه قوی در زبان دارند  و پشتکار و وقت کافی هم دارند، کتاب درسنامه جامع زبان ارشد پزشکی لزگی است. درست است که این کتاب حجیم است ولی جامع است و داوطلبان قوی می توانند چندین دور آن را بخوانند. اما زبان عمومی ارشد پزشکی لزگی به درد داوطلبان قوی با حوصله کم و وقت کم نمی خورد و آنها بهتر است از IQB سارا شاهرضا از انتشارات خلیلی استفاده کنند. البته که این کتاب همم حجیم است ولی کل کتاب های زبان عمومی ارشد وزارت بهداشت حجیم هستند. داوطلبان متوسط با حوصله و با پشتکار و با زمان کافی بهتر است از کتاب مهاجرنیا استفاده کنند.

داوطلبان متوسطی که حوصله ندارند می توانند از ETC انتشارات اطمینان استفاده کنند. داوطلبان ضعیفی که وقت کافی و پشتکار خوبی دارند بهتر است ابتدا از استارت زبان ارشد پزشکی دکتر کیمیا از نشر جامعه نگر استفاده کنند و برای تقویت شدید لغات خود از واژگان جامع آزمون های زبان زنگینه وندی بهره ببرند. سپس به سراغ دو جلد کتاب جامعه نگر یعنی سوالات هدفمند ارشد علوم پزشکی انتشارات جامعه نگر بروند. افرادی که به فشرده خوانی عادت دارند بسته به نوع سطح خود یا باید IQB یا ETC را انتخاب کنند.

منابع ویروس شناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403

بهترین منابع ویروس شناسی کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: ویروس شناسی پزشکی زینسر با ترجمه قائمی، حمدی و بهروزی از انتشارات اطمینان، ویروس شناسی مصور پارسانیا از انتشارات کتابخانه فرهنگ، ویروس شناس جامع پزشکی 4 استاد از انتشارات کتاب میر، ویروس شناسی پزشکی جمیله نوروزی از انتشارات آثار سبحان، میکروب شناسی مواری جلد ویروس شناسی ترجمه مردانه از انتشارات اندیشه رفیع، فشرده ویروس شناسی پزشکی رحیمی از انتشارات آییژ.

پکیج کنکوری: ویروس شناسی برای کنکور انتشارات خسروی یا ETC ویروس شناسی پزشکی انتشارات اطمینان یا خلاصه ویروس شناسی پزشکی از مردانه از انتشارات اندیشه رفیع یا ضروریات ویروس شناسی پزشکی انتشارات اطمینان یا IQB ویروس شناسی انتشارات خلیلی یا الگوریتم ویروس شناسی خلیلی یا جامع ویروس شناسی پزشکی انتشارات خلیلی یا نمودارنامه ویروس شناسی سنا یا دستنامه ویروس شناسی سنا.

پکیج هوشمندانه: درس ویروس شناسی با ضریب 5، مهم ترین و اصلی ترین درس ویروس شناسی پزشکی است. بنابراین باید با توجه ویژه ای منابع آن را تحلیل کرد. بهترین منابع برای درس ویروس شناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403 را با این توضیحات شروع می کنم که بخشی از کتاب جاوتز هم درباره ویروس شناسی است. کسانی که زمان کافی و حوصله هم دارند و البته که باید رفرنس بخوانند، می توانند از ویروس شناسی زینسر که اصلی ترین رفرنس است شروع کنند و در ادامه کتاب ویروس شناسی جامع پزشکی 4 استاد و یا ویروس شناسی پزشکی جمیله نوروزی را بخوانند. برای تست زنی از یکی از دو کتاب IQB ویروس شناسی خلیلی یا ETC ویروس شناسی پزشکی انتشارات اطمینان باید استفاده کنند.

داوطلبانی که ضعف بیشتر ولی حوصله و زمان بیشتری دارند می توانند علاوه بر رفرنس های گفته شده یعنی زیسنر، یکی از دو کتاب 4 استاد یا جمیله نوروزی، باید کتاب ضروریات ویروس شناسی پزشکی انتشارات اطمینان یا جامع ویروس شناسی پزشکی خلیلی را بخوانند و سپس از دو کتاب گفته شده برای تست زنی یعنی یا IQB خلیلی یا ETC اطمینان، تست زنی بکنند. انتخاب اینکه کدامیک از کتاب ها دقیقاً متناسب فرد است علاوه بر سطح علمی آن داوطلب، به نوع هدفگذاری او هم وابسته است که آیا به سایر رشته های علوم آزمایشگاهی 3 هم نظر دارد یا خیر.

کسانی که برای ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403، وقت و حوصله کافی ندارند و اصولاً فشرده خوان هستند بهتر است با توجه به شرایط خودشان یا از ضروریات ویروس شناسی پزشکی انتشارات اطمینان و یا جامع ویروس شناسی پزشکی خلیلی استفاده کنند. کتاب های تستی هم همان IQB ویروس خلیلی یا ETC اطمینان هستند. در ضمن با توجه به نوع شرایط داوطلب و زمان او استفاده از نمودارنامه سنا یا الگوریتم ویروس شناسی خلیلی یا ویروس شناسی 4 استاد هم برای شیوه مرور محور ضروری می شود.

منابع بیوشیمی بالینی کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403

بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403 در درس بیوشیمی بالینی به شرح زیر معرفی می شوند.

قبل از تحلیل منابع ارشد بیوشیمی کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی باید یک نکته مهم را به شما بگوییم. بیوشیمی، درس ضریب دو ارشد ویروس شناسی پزشکی است و در نتیجه اگر وقت کافی ندارید و یا توان مطالعه زیاد ندارید از منابعی که در پکیج هوشمندانه متعادل سازی شده است و برای سطوح مختلف سعی شده است تک کتاب معرفی شود، استفاده کنید.

پکیج بیسیک: کتاب اصول بیوشیمی لنینجر با ترجمه رضا محمدی و از انتشارات آییژ، بیوشیمی هارپر با ترجمه جعفرنژاد و از انتشارات حیدری، بیوشیمی استرایر با ترجمه بختیاری و از انتشارات اندیشه رفیع، بیوشیمی پزشکی (اصول و کاربردها) از رضا محمدی از انتشارات آییژ، بیوشیمی لیپینیکات از انتشارات حیدری.

پکیج کنکوری: گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی جعفرنژاد از انتشارات کتابخانه فرهنگ یا بیوشیمی برای کنکور پروین پاسالار از انتشارات خسروی یا صفر تا صد بیوشیمی پایه و بالینی از انتشارات سنا یا بیوشیمی ما طراحان انتشارات خلیلی یا میانبر الگوریتم بیوشیمی انتشارات خلیلی یا IQB بیوشیمی خلیلی یا درسنامه جامع بیوشیمی بالینی عبدالله پور از انتشارات برای فردا یا ضروریات بیوشیمی (شش جلدی) رضا محمدی از انتشارات آییژ یا DRS بیوشیمی انتشارات جامعه نگر یا گنجینه جامع سوالات بیوشیمی پروین پاسالار از انتشارات سنا یا جعبه سیاه بیوشیمی انتشارات سنا از پروین پاسالار یا نکات ضروری بیوشیمی پایه انتشارات سنا.

پکیج هوشمندانه: اصلاً نگران حجم زیاد منابع معرفی شده درس بیوشیمی نباشید. تعداد کتاب ها بسیار بیشتر از این بود ولی عملاً کتاب های از رده خارج شده را کامل بررسی و حذف کردیم. بهترین منابع بیوشیمی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403 فقط به سطح علمی داوطلب بستگی ندارد. به تغییر رشته ای بودن داوطلب ارشد ویروس شناسی پزشکی نیز بستگی دارد. به مقدار زمانی که برای کنکور می گذارد و دارد نیز بستگی دارد و از همه مهم تر و مخفی تر به شخصیت خود داوطلب هم بستگی دارد. حجم بیوشیمی بالاست و شخصیت های بی ثبات سریعاً با منابع با حجم بالا از میانه راه بی خیال خواندن می شوند.

بهترین منبع بیوشیمی که یکی از دروس نسبتاً کم اهمیت تر ارشد ویروس شناسی پزشکی است، برای داوطلبان بسیار قوی با سابقه زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی که وقت کافی و حوصله برای خواندن دارند دو کتاب است. گنجینه سوالات بیوشیمی جعفرنژاد و دوره شش جلدی ضروریات بیوشیمی رضا محمدی. اگر حوصله خواندن ندارید بهتر است فقط با گنجینه جعفرنژاد ادامه دهید. کتاب گنجینه برمبنای تست است. یعنی تست های طبقه بندی شده فصل به فصل بیوشیمی را ارائه می دهد و در قالب پاسخ تشریحی تست ها، درسنامه و خلاصه نکات کنکوری بیوشیمی را می گوید. برای داوطلبان قوی با وقت کمتر و بی حوصله تر، این کتاب با این روش جذاب تر خواهد بود.

داوطلبان متوسط با حوصله و وقت کافی از کتاب بیوشمی پزشکی (اصول و کاربردها) رضا محمدی استفاده کنند و برای تست زنی یا از جعبه سیاه بیوشیمی سنا استفاده کنند و یا از گنجینه سوالات جعفرنژاد. بی حوصله ترها بهتر است به سراغ جعبه سیاه بروند. داوطلبان بی حوصله متوسط از یکی از دو کتاب درسنامه جامع بیوشیمی عبدالله پور استفاده کنند و صفر تا صد بیوشیمی انتشارات سنا را بخوانند.

داوطلبان ضعیف و با وقت کافی باید دوره شش جلدی ضروریات بیوشیمی رضا محمدی را بخوانند و سپس از کتاب میانبر الگوریتم خلیلی یا نکات ضروری بیوشیمی سنا برای مرورها و جمع بندی های دوره ای استفاده کنند و کتاب گنجینه جعفرنژاد را برای تست زنی حرفه ای تهیه کنند. داوطلبان ضعیف بی حوصله و با وقت کم هم می توانند بیوشیمی برای کنکور انتشارات خسروی را بخوانند و از کتاب جعبه سیاه سنا برای تست زنی استفاده کنند.

البته  فشرده خوان ها برای ارشد ویروس شناسی پزشکی اگر درصد پایین تری را می خواهند بزنند از کتاب های DRS بیوشیمی یا گنجینه جامع سوالات بیوشیمی پروین پاسالار و انتشارات سنا و بیوشیمی برای کنکور انتشارات خسروی استفاده کنند.

منابع ایمنی شناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403

بهترین منابع ایمنی شناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: ایمونولوژی رویت با ترجمه کیهانی و همکارن از انتشارات ارجمند، ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس با ترجمه احمدیان و رجایی از انتشارات آرتین طب، ایمونولوژی دکتر وجگانی از انتشارات جهاد دانشگاهی، اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی پرویز پاکزاد از انتشارات حیدری، خلاصه ایمونولوژی ابوالعباس با ترجمه غفوریان از انتشارات آثار سبحان، کتاب ایمونولوژی 4 استاد از انتشارات کتاب میر.

پکیج کنکوری: IQB ایمونولوژی (ایمنی شناسی) انتشارات خلیلی یا صفر تا صد ایمنی شناسی سنا یا ضروریان ایمونولوژی انتشارات اطمینان یا ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس از مسعود و انتشارات کتاب میر یا گنجینه نکات ایمونولوژی انتشارات خلیلی یا ضروریات ایمونولوژی از یوسفی و انتشارات خلیلی یا نمودارنامه ایمنی شناسی پزشکی انتشارات سنا یا گنجینه سوالات ایمنی شناسی سنا یا ایمنی شناسی الگوریتمی دکتر بشاش انتشارات انوار دانش یا جزوه ایمنی شناسی دکتر بلبلی یا ETC ایمنی شناسی انتشارات اطمینان یا ایمونولوژی برای کنکور انتشارات خسروی.

قبل از پرداختن و تحلیل منابع در پکیج هوشمندانه، متذکر می شویم که ایمنی شناسی، ضریب دو در کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی دارد و در نتیجه بهتر است از منابعی که در پکیج هوشمندانه متعادل سازی شده است، استفاده کنید.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی در درس ایمنی شناسی برای داوطلبان قوی با زمان کافی و پشتکار بالا، مطالعه ایمنی شناسی رویت، کتاب سرولوژی پاکزاد و خلاصه ایمنولوژی ابوالعباس است. برای تست زنی یا از کتاب IQB استفاده کنند یا کتاب گنجینه سوالات ایمنی شناسی سنا. اگر داوطلب قوی باشد ولی پشتکار کمی داشته باشد بهتر است از خواندن کتاب های رفرنس منصرف شود و از کتاب های صفر تا صد ایمنی شناسی سنا و گنجینه نکات ایمونولوژی انتشارات خلیلی و کتاب تست IQB ایمنی شناسی خلیلی استفاده کنند. البته برای داوطلبان ارشد ویروس شناسی پزشکی استفاده از کتاب رفرنس ایمونولوژی 4 استاد از انتشارات کتاب میر، بسیار کتاب سودمندی خواهد بود که بستگی به میزان درصد مورد نیاز داوطلب ارشد ویروس شناسی پزشکی و البته نوع نگاهش به کسب رتبه در سایر رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 دارد.

بهترین منابع برای داوطلبان متوسط در درس ایمنی شناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403 که وقت و حوصله زیاد دارند، خواندن رفرنس هاست. کتاب ایمنی شناسی دکتر وجگانی و سرولوژی پاکزاد برای آنها بهتر است. برای پوشش دهی کتاب ابوالعباس، کتاب ضروریات ایمونولوژی یوسفی از انتشارات خلیلی را مطالعه کنند. کتاب ایمونولوژی 4 استاد کتاب میر هم می تواند برای آنها مناسب باشد. برای تست زنی هم از کتاب IQB ایمنی شناسی خلیلی و یا گنجینه سوالات ایمنی شناسی سنا استفاده کنند. در ضمن برای مرور بهتر از نمودارنامه ایمنی شناسی سنا یا کتاب ایمنی شناسی الگوریتم دکتر بشاش، استفاده کنند.

داوطلبان ضعیف، کار بسیار سخت تری دارند. اگر زمان زیاد و پشتکار بسیار بالایی دارند باید کتاب رویت و وجگانی و پاکزاد را بخوانند. در این فرآیند و در اثر تکرار مطالب، مباحث و نکات به خوبی برای آنها جا می افتد. از آنجایی که کتاب ابوالعباس با اضافه شدن به این لیست، کار را برای داوطلبان ضعیف بسیار سخت می کند ترجیحاً آن را از روی ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس از دکتر مسعود و انتشارات کتاب میر بخوانند. برای تست زنی برای آنها، IQB ایمنی شناسی خلیلی بهترین کتاب است.

اما افرادی که وقت کافی ندارند و یا اصلا حوصله درس خواندن زیاد را ندارند و در اصطلاح فشرده خوان هستند نباید به سراغ کتاب های رفرنس بروند. بهترین منابع برای این افراد در درس ایمنی شناسی کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403، جزوه دکتر بلبلی انوار دانش و نمودارنامه سنا و ضروریات ایمنی شناسی یوسفی از انتشارات خلیلی است. در ضمن باید از روی گنجینه سوالات ایمنی شناسی سنا یا IQB خلیلی با توجه به شرایط خود، حتماً استفاده کنند. اگر کسانی خیلی فشرده می خواهند بخوانند باید کتاب ایمونولوژی برای کنکور انتشارات خسروی را تهیه کنند و از روی IQB ایمنی شناسی خلیلی تست بزنند. 

با توجه به جایگاه ایمنی شناسی در کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403، گذاشتن زمان بسیار یاد برای آن اصلاً نمی تواند کار درستی باشد و در  نتیجه باز هم توصیه می شود منبعی را که با توجه به هدف شما و میزان درصدی که نیاز دارید را انتخاب کنید.

در کل به نظر من معرفی بهترین منابع برای درس ایمنی شناسی کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403، نیازمند این است به طور کامل یک داوطلب بررسی شود از همه جنبه ها. این درس حجیم است و نیازمند دوره و تکرار زیاد و اگر منبع با شرایط داوطلب سازگار نباشد، شاید که کنکور در همان ابتدای راه برای داوطلب تمام بشود.

منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی ارشد ویروس شناسی

بهترین منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی ارشد ویروس شناسی پزشکی که درس ضریب دوی این رشته است، را به شرح زیر برای شما بررسی و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش انتشارات ارجمند با ترجمه پارسا، نیک پور، قوام و …، چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش از ابرقوئی و انتشارات اطمینان، زیست شناسی سلولی و مولکولی مجد از انتشارات آییژ، خلاصه جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش از نجات مهدیه و انتشارات برای فردا، زیست شناسی سلولی و مولکولی عبادی انتشارات کتابخانه فرهنگ.

پکیج کنکوری: بیولوژی سلولی و مولکولی محمدنژاد از انتشارات چهر یا مجموعه سوالات زیست سلولی و مولکولی عبادی انتشارات کتابخانه فرهنگ یا ETC زیست شناسی سلولی مولکولی ابرقوئی از انتشارات اطمینان یا نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی منصور عرب از انتشارات سنا یا زیست شناسی سلولی و مولکولی برای کنکور انتشارات خسروی یا گنجینه سوالات سوالات سلولی و مولکولی جعفرنژاد از کتابخانه فرهنگ یا مرجع سریع QR زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش انتشارات اندیشه رفیع یا بانک سوالات تألیفی زیست شناسی سلولی و مولکولی انتشارات اندیشه رفیع یا میانبر الگوریتم زیست شناسی سلولی و مولکولی انتشارات خلیلی یا صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی انتشارات سنا یا جامع سلولی و مولکولی منصور عرب انتشارات خلیلی یا IQB پلاس سلولی و مولکولی انتشارات خلیلی یا بیوما تست زیست شناسی سلولی و مولکولی منصور عرب. 

پکیج هوشمندانه: همانند ایمنی شناسی، تعداد منابع معرفی شده زیست شناسی سلولی و مولکولی بسیار زیاد است ولی شما گلچینی از بهترین ها را با توجه به شرایط خود باید بخوانید. زیست شناسی سلولی و مولکولی درس ضریب دو در ارشد ویروس شناسی پزشکی است و هر قدر منابعی با مصرف زمانی کمتری برای آن انتخاب کنید هوشمندانه تر است. همانگونه که در معرفی بهترین منابع درس ایمنی شناسی داشتیم در معرفی بهترین منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403 نیز به تفکیک شرایط مختلف، منابع را معرفی می کنیم.

داوطلبان قوی با حوصله و زمان کافی، کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی ابرقوئی از انتشارات اطمینان را بخوانند و از کتاب ETC ابرقوئی انتشارات اطمینان هم برای تست زنی استفاده کنند. این برای با حوصله ترهاست. کسانی که حوصله ندارند و قوی هستند فقط همان ETC را برمبنای تست و پاسخ تسریحی بخوانند و از کتاب نمودارنامه منصور عرب سنا یا الگوریتم زیست سلولی و مولکولی انتشارت خلیلی برای جمع بندی و مرور استفاده کنند.

داوطلبان متوسط با حوصله و زمان کافی از خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش ابرقوئی استفاده کنند و در کنار آن کتاب های جامع زیست شناسی سلولی مولکولی منصور عرب انتشارات خلیلی و IQB پلاس سلولی و مولکولی انتشارات خلیلی استفاده کنند. کسانی که حوصله کمتری دارند کتاب چکیده لودیش ابرقوئی را حذف کنند.

داوطلبان ضعیف تر که وقت کافی و حوصله و پشتکار زیادی دارند باید از کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی مجد استفاده کنند و سپس از کتاب صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی سنا یا درسنامه جامع منصور عرب انتشارات خلیلی استفاده کنند. برای تکمیل مروهای خود کتاب مرجع سریع QR سلولی و مولکولی لودیش اندیشه رفیع را بخوانند و نمودارنامه سنا را برای در حافظه ماندن نکات مهم بخوانند. برای آن درسته از افراد کتاب بیوما تست منصور عرب یا ETC ابرقوئی انتشارات اطمینان، بهترین منابع تستی هستند. داوطلبان ضعیفی که وقت و حوصله ندارند کتاب مجد را بی خیال شوند و کتاب صفر تا صد را هم نگیرند. کتاب های درسنامه جامع سلولی و مولکولی منصور عرب خلیلی و نمودارنامه سلولی و مولکولی سنا و ETC سلولی و مولکولی اطمینان برای آنها بهتر است.

فشرده خوان ها هم بهتر است که بیوما تست سلولی و مولکولی منصور عرب یا ETC ابرقوئی را انتخاب کنند و نکته و تست محور بخوانند و دوره کنند. مهم تر از خود منبع شیوه مرور و جمع بندی و تست زنی زیست شناسی سلولی و مولکولی است.

منابع باکتری شناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1403

بهترین منابع باکتری شناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی وزارت بهداشت را به شرح زیر بررسی و تحلیل می کنیم:

پکیج بیسیک: میکروب شناسی جاوتز با ترجمه بهادر و همکاران از انتشارات حیدری، باکتری شناسی واکر با ترجمه قاضی سعیدی و از انتشارات اندیشه رفیع، میکروب شناسی پزشکی مواری با ترجمه مردانه از انتشارات اندیشه رفیع.

پکیج کنکوری: باکتری شناسی برای کنکور انتشارات خسروی یا صفر تا صد باکتری شناسی انتشارات سنا یا خلاصه باکتری شناسی پزشکی از مردانه و یوسفی از اندیشه رفیع یا گنجینه سوالات باکتری شناسی انتشارات سنا یا بانک سوالات تألیفی باکتری شناسی عمومی و اختصاصی از مردانه و انتشارات رفیع یا ETC باکتری شناسی انتشارات اطمینان یا الگوریتم باکتری شناسی انتشارات خلیلی یا IQB باکتری شناسی انتشارات خلیلی.

پکیج هوشمندانه: با توجه به اینکه در ارشد ویروس شناسی پزشکی، درس کم اهمیت و ضریب یک باکتری شناسی است، باید توجه داشته باشید که در انتخاب بهترین منبع آن، نیاز خود به درصدهای بالا در دروس دیگر را به یاد داشته باشید تا مبادا زمان خیلی زیادی را برای باکتری شناسی بگذارید.

بهترین منابع باکتری شناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی برای داوطلبان قوی که وقت کافی و حوصله کافی دارند، استفاده از دو کتاب جاوتز و واکر است. در ادامه باید از روی گنجینه سوالات باکتری شناسی سنا یا IQB باکتری شناسی خلیلی یا ETC انتشارات اطمینان تست زنی خوبی انجام دهند. در ضمن برای داوطلبان قوی در صورت داشتن وقت اضافه تر، زدن تست های بانک سوالات تألیفی مردانه از اندیشه رفیع هم به شدت توصیه می شود.

داوطلبان متوسط با تلاش بالا و وقت کافی علاوه بر دو کتاب جاوتز و واکر، باید کتاب خلاصه باکتری شناسی از مردانه و یوسفی از اندیشه رفیع را هم بخوانند و از یکی ازسه کتاب گنجینه سنا یا IQB خلیلی یا ETC اطمینان تست زنی مروری را انجام دهند. داوطلبان ضعیف تر با زمان و حوصله و انرژی کافی علاوه بر کتاب های اشاره شده برای داوطلبان متوسط، باید از کتاب الگوریتم خلیلی برای مرورهای دوره ای استفاده کنند. داوطلبانی که وقت کافی ندارند یا به هر عنوانی حوصله حجم های سنگین را ندارند باید براساس سطح علمی خودشان برای مطالعه از یکی از دو کتاب صفر تا صد باکتری شناسی سنا یا خلاصه باکتری شناسی مردانه و یوسفی از اندیشه رفیع استفاده کنند و در ادامه از کتاب الگوریتم باکتری شناسی خلیلی یا بانک سوالات تألیفی باکتری شناسی مردانه برای مرور و یا مرور همراه با تست زنی استفاده کنند.

در نهایت باید از کتاب گنجینه سوالات باکتری شناسی سنا یا IQB خلیلی برای تست زنی کنکوری استفاده کنند. فراموش نکنید که هر کدام از کتاب ها مختص سطح علمی شما و روش مطالعه شما باید باشد. مثلاً داوطلب قوی بهتر است که از طریق بانک سوالات تألیفی مردانه، مرور خود را مبتنی بر روش تست و پاسخ تشریحی انجام دهد ولی داوطلب ضعیف از روی الگوریتم و سپس IQB یا گنجینه سوالات سنا، روی مرورهای خود تلاش کند.

بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده اند؟

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را براساس سطح علمی داوطلبان، تغییر رشته ای بودن، میزان زمان مطالعه و نوع روش مطالعه داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی، گلچین و معرفی شده اند.

برای کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی باید تمام منابع رفرنس معرفی شده وزارت بهداشت مطالعه شود؟

خیر. حجم بالا، تعدد منابع ارشد وزارت بهداشت برای ویروس شناسی پزشکی و همچنین عدم پرداخت کنکوری آنها باعث می شود تا بیشتر اتلاف وقت شود. بهترین منابع مناسب رفرنس و کنکوری ارشد ویروس شناسی پزشکی را به طور کامل تحلیل کرده ایم.

برای وقت کم و فشرده خواندن، چه منابعی برای ارشد ویروس شناسی پزشکی مناسب تر هستند؟

برای داوطلبان با وقت کم و افرادی که فشرده می خوانند، بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی خلاصه درس و تست به طور کامل معرفی شده است.

5/5 - (6 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …