منابع ارشد هماتولوژی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
4

بهترین منابع ارشد هماتولوژی 1403

معرفی بهترین منابع ارشد هماتولوژی 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد هماتولوژی یا خون شناسی و بانک خون یکی از دو رشته موجود در ارشد علوم آزمایشگاهی 2 است. قبولی در ارشد هماتولوژی از ایمونولوژی سخت تر است. به همین دلیل تعداد متقاضیان هماتولوژی کمتر از ایمونولوژی است.

در کنکور ارشد هماتولوژی 1403 از دروس زیر با این ضرایب، آزمون برگزار می شود.

دروس و ضرایب دروس ارشد خون شناسی (هماتولوژی)
ایمنی شناسی 2
بیوشیمی 1
زیست شناسی سلولی مولکولی 1
خون شناسی و بانک خون 4
زبان عمومی 3

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد هماتولوژی

یافتن بهترین منابع برای ارشد هماتولوژی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد هماتولوژی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع زبان عمومی ارشد هماتولوژی 1403

بهترین منابع زبان عمومی ارشد هماتولوژی 1403 را به شرح زیر برای شما معرفی می کنیم:

پکیج بیسیک برای بخش لغات شامل: 504، لغات ضروری تافل، 1100.

پکیج بیسیک برای بخش ریدینگ شامل: English for the Students of Medicine (انگلیسی برای دانشجویان پزشکی) از عطایی، شجاع، کفشگر سوته و ذوالقدری و از انتشارات سمت، Developing Reading Skills از انتشارات کمبریج.

پکیج کنکوری: زبان جامع ارشد پزشکی لزگی از انتشارات جامعه نگر یا IQB زبان عمومی سارا شاهرضا از انتشارات خلیلی یا جعبه سیاه ارشد پزشکی سنا یا استارت زبان ارشد علوم پزشکی از پیمان میکائیلی (کیمیا) انتشارات جامعه نگر یا بانک هدفمند سوالات ارشد علوم پزشکی (دو جلدی) انتشارات جامعه نگر یا ETC زبان انگلیسی انتشارات اطمینان یا راهنمای جامع زبان ارشد علوم پزشکی مهاجرنیا یا کتاب جامع زبان عمومی ارشد پزشکی به زبان ساده و کاربردی از رضازاده و انتشارات گلبان یا واژگان جامع آزمون های زبان از انتشارات جنگل و مهرداد زنگینه وندی.

پکیج هوشمندانه: انتخاب بهترین منبع زبان عمومی ارشد وزارت بهداشت و به صورت خاص ارشد هماتولوژی 1403، یک کار بسیار تخصصی می باشد. اهمیت زبان عمومی در قبولی ارشد هماتولوژی، باعث می شود تا به هیچ وجه نتوان روی این درس ریسک کرد. کتاب و بهترین منبع زبان عمومی ارشد هماتولوژی باید علاوه بر سطح زبان عمومی داوطلبان، براساس نوع شخصیت داوطلبان تعیین شود. دلیل این امر این است که مطالعه و تسلط روی زبان عمومی، یک فرآیند فرسایشی و بسیار طولانی دارد و بسیاری از داوطلبان در میانه راه خسته و بی خیال می شوند. در حالی که اگر منبع درستی انتخاب شود، شاید این اتفاق نیفتد.

بهترین منبع زبان عمومی ارشد وزارت بهداشت یا همان ارشد پزشکی برای داوطلبان ارشد هماتولوژی که پایه قوی در زبان دارند  و پشتکار و وقت کافی هم دارند، کتاب درسنامه جامع زبان ارشد پزشکی لزگی است. درست است که این کتاب حجیم است ولی جامع است و داوطلبان قوی می توانند چندین دور آن را بخوانند. اما زبان عمومی ارشد پزشکی لزگی به درد داوطلبان قوی با حوصله کم و وقت کم نمی خورد و آنها بهتر است از IQB سارا شاهرضا از انتشارات خلیلی استفاده کنند. البته که این کتاب همم حجیم است ولی کل کتاب های زبان عمومی ارشد وزارت بهداشت حجیم هستند.

داوطلبان متوسط با حوصله و با پشتکار و با زمان کافی بهتر است از کتاب مهاجرنیا استفاده کنند. داوطلبان متوسطی که حوصله ندارند می توانند از ETC انتشارات اطمینان استفاده کنند. داوطلبان ضعیفی که وقت کافی و پشتکار خوبی دارند بهتر است ابتدا از استارت زبان ارشد پزشکی دکتر کیمیا از نشر جامعه نگر استفاده کنند و برای تقویت شدید لغات خود از واژگان جامع آزمون های زبان زنگینه وندی بهره ببرند. سپس به سراغ دو جلد کتاب جامعه نگر یعنی سوالات هدفمند ارشد علوم پزشکی انتشارات جامعه نگر بروند.

افرادی که به فشرده خوانی عادت دارند بسته به نوع سطح خود یا باید IQB یا ETC را انتخاب کنند.

منابع خون شناسی و بانک خون ارشد هماتولوژی 1403

درس خون شناسی و بانک خون، اصلی ترین و مهم ترین درس ارشد هماتولوژی است. با توجه به اهمیت این درس، بهترین منابع خون شناسی و بانک خون ارشد هماتولوژی 1403 به شرح زیر بررسی و معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: خون شناسی هنری با ترجمه شمس و همکارن از انتشارات حیدری، ضروریان خون شناسی هافبراند با ترجمه مهبد و همکاران از انتشارات اشراقیه، خون شناسی پزشکی طبرستانی از انتشارات سنبله، بانک خون دکتر گل افشان از انتشارات دانشگاه شیراز.

پکیج کنکوری: IQB خون شناسی و بانک خون انتشارات خلیلی یا نمودارنامه خون شناسی سنا یا سوالات تالیفی خون شناسی سنا یا درسنامه خون شناسی و بانک خون سنا یا گنجینه سوالات خون شناسی و بانک خون سنا یا نکته آموز خون شناسی دکتر بشاش از انوار دانش یا درسنامه هماتولوژی و بانک خون خلیلی یا گنجینه سوالات خون شناسی مهبد از انتشارات اشراقیه یا هماتولوژی و بانک خون برای کنکور انتشارات خسروی.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع درس خون شناسی و بانک خون کنکور ارشد هماتولوژی 1403 برای داوطلبان قوی و با زمان کافی و پشتکار خوب، کتاب های رفرنس طبرستانی (دو جلدی) و بانک خون گل افشان هستند. این کتاب ها را باید حتما خوب بخوانند و سپس از روی کتاب IQB خون شناسی و بانک خون، تست زنی انجام بدهند. داوطلبان متوسط با زمان و پشتکار کافی باید هم کتاب های رفرنس طبرستانی و گل افشان را که در پکیج بیسیک گفتیم را بخوانند و نکته آموز خون شناسی دکتر بشاش را تهیه کنند و سپس از روی IQB خون شناسی و بانک خون انتشارات خلیلی تست بزنند. داوطلبان ضعیف باید سوالات خون شناسی مهبد از انتشارات اشراقیه را هم بزنند.

داوطلبانی که زمان کافی ندارند و یا اصلاً زمان دارند ولی حوصله مطالعه زیاد را ندارند و کسانی که فشرده خوان هستند، عملاً نمی توانند کتاب خون شناسی پزشکی طبرستانی را بخوانند. این افراد باید جزوه سه جلدی هماتولوژی و بانک خون انتشارات خلیلی استفاده کنند و از روی IQB خون شناسی و بانک خون خلیلی به خوبی تست هم بزنند. اگر در تهیه جزوه خلیلی مشکل پیدا کردند که باید کتاب نکته آموز بشاش انتشارات انوار دانش به اضاقه سوالات خون شناسی مهبد و IQB خون شناسی و بانک خون خلیلی را تهیه کنند.

منابع ایمنی شناسی ارشد هماتولوژی 1403

درس ایمنی شناسی با ضریب 2 عملاً به نوعی دیگر درس مهم ارشد هماتولوژی است. با توجه به این اهمیت، بهترین منابع درس ایمنی شناسی ارشد همانولوژی 1403 را به شرح زیر بررسی و تحلیل می کنیم.

پکیج بیسیک: ایمونولوژی رویت با ترجمه کیهانی و همکارن از انتشارات ارجمند، ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس با ترجمه احمدیان و رجایی از انتشارات آرتین طب، ایمونولوژی دکتر وجگانی از انتشارات جهاد دانشگاهی، اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی پرویز پاکزاد از انتشارات حیدری، خلاصه ایمونولوژی ابوالعباس با ترجمه غفوریان از انتشارات آثار سبحان.

پکیج کنکوری: IQB ایمونولوژی (ایمنی شناسی) انتشارات خلیلی یا صفر تا صد ایمنی شناسی سنا یا ضروریان ایمونولوژی انتشارات اطمینان یا ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس از مسعود و انتشارات کتاب میر یا گنجینه نکات ایمونولوژی انتشارات خلیلی یا ضروریات ایمونولوژی از یوسفی و انتشارات خلیلی یا نمودارنامه ایمنی شناسی پزشکی انتشارات سنا یا گنجینه سوالات ایمنی شناسی سنا یا ایمنی شناسی الگوریتمی دکتر بشاش انتشارات انوار دانش یا جزوه ایمنی شناسی دکتر بلبلی یا ETC ایمنی شناسی انتشارات اطمینان یا ایمونولوژی برای کنکور انتشارات خسروی.

قبل از پرداختن و تحلیل منابع در پکیج هوشمندانه، متذکر می شویم که ایمنی شناسی، اهمیتی را که در رشته ایمونولوژی دارد را در هماتولوژی ندارد و در نتیجه بهتر است از منابعی که در پکیج هوشمندانه متعادل سازی شده است، استفاده کنید.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع ارشد هماتولوژی در درس ایمنی شناسی برای داوطلبان قوی با زمان کافی و پشتکار بالا، مطالعه ایمنی شناسی رویت، کتاب سرولوژی پاکزاد و خلاصه ایمنولوژی ابوالعباس است. برای تست زنی یا از کتاب IQB استفاده کنند یا کتاب گنجینه سوالات ایمنی شناسی سنا. اگر داوطلب قوی باشد ولی پشتکار کمی داشته باشد بهتر است از خواندن کتاب های رفرنس منصرف شود و از کتاب های صفر تا صد ایمنی شناسی سنا و گنجینه نکات ایمونولوژی انتشارات خلیلی و کتاب تست IQB ایمنی شناسی خلیلی استفاده کنند.

بهترین منابع برای داوطلبان متوسط در درس ایمنی شناسی ارشد هماتولوژی 1403 که وقت و حوصله زیاد دارند، خواندن رفرنس هاست. کتاب ایمنی شناسی دکتر وجگانی و سرولوژی پاکزاد برای آنها بهتر است. برای پوشش دهی کتاب ابوالعباس، کتاب ضروریات ایمونولوژی یوسفی از انتشارات خلیلی را مطالعه کنند. برای تست زنی هم از کتاب IQB ایمنی شناسی خلیلی و یا گنجینه سوالات ایمنی شناسی سنا استفاده کنند. در ضمن برای مرور بهتر از نمودارنامه ایمنی شناسی سنا یا کتاب ایمنی شناسی الگوریتم دکتر بشاش، استفاده کنند.

داوطلبان ضعیف، کار بسیار سخت تری دارند. اگر زمان زیاد و پشتکار بسیار بالایی دارند باید کتاب رویت و وجگانی و پاکزاد را بخوانند. در این فرآیند و در اثر تکرار مطالب، مباحث و نکات به خوبی برای آنها جا می افتد. از آنجایی که کتاب ابوالعباس با اضافه شدن به این لیست، کار را برای داوطلبان ضعیف بسیار سخت می کند ترجیحاً آن را از روی ایمنی شناسی سلولی و مولوکلی ابوالعباس از دکتر مسعود و انتشارات کتاب میر بخوانند. برای تست زنی برای آنها، IQB ایمنی شناسی خلیلی بهترین کتاب است.

اما افرادی که وقت کافی ندارند و یا اصلا حوصله درس خواندن زیاد را ندارند و در اصطلاح فشرده خوان هستند نباید به سراغ کتاب های رفرنس بروند. بهترین منابع برای این افراد در درس ایمنی شناسی کنکور ارشد هماتولوژی 1403، جزوه دکتر بلبلی انوار دانش و نمودارنامه سنا و ضروریات ایمنی شناسی یوسفی از انتشارات خلیلی است. در ضمن باید از روی گنجینه سوالات ایمنی شناسی سنا یا IQB خلیلی با توجه به شرایط خود، حتماً استفاده کنند. اگر کسانی خیلی فشرده می خواهند بخوانند باید کتاب ایمونولوژی برای کنکور انتشارات خسروی را تهیه کنند و از روی IQB ایمنی شناسی خلیلی تست بزنند.

در کل به نظر من معرفی بهترین منابع برای درس ایمنی شناسی کنکور ارشد هماتولوژی 1403، نیازمند این است به طور کامل یک داوطلب بررسی شود از همه جنبه ها. این درس حجیم است و نیازمند دوره و تکرار زیاد و اگر منبع با شرایط داوطلب سازگار نباشد، شاید که کنکور در همان ابتدای راه برای داوطلب تمام بشود.

منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی ارشد هماتولوژی

بهترین منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی ارشد هماتولوژی که درس ضریب یک این رشته است، را به شرح زیر برای شما بررسی و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش انتشارات ارجمند با ترجمه پارسا، نیک پور، قوام و …، چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش از ابرقوئی و انتشارات اطمینان، زیست شناسی سلولی و مولکولی مجد از انتشارات آییژ، خلاصه جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش از نجات مهدیه و انتشارات برای فردا، زیست شناسی سلولی و مولکولی عبادی انتشارات کتابخانه فرهنگ.

پکیج کنکوری: بیولوژی سلولی و مولکولی محمدنژاد از انتشارات چهر یا مجموعه سوالات زیست سلولی و مولکولی عبادی انتشارات کتابخانه فرهنگ یا ETC زیست شناسی سلولی مولکولی ابرقوئی از انتشارات اطمینان یا نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی منصور عرب از انتشارات سنا یا زیست شناسی سلولی و مولکولی برای کنکور انتشارات خسروی یا گنجینه سوالات سوالات سلولی و مولکولی جعفرنژاد از کتابخانه فرهنگ یا مرجع سریع QR زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش انتشارات اندیشه رفیع یا بانک سوالات تألیفی زیست شناسی سلولی و مولکولی انتشارات اندیشه رفیع یا میانبر الگوریتم زیست شناسی سلولی و مولکولی انتشارات خلیلی یا صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی انتشارات سنا یا جامع سلولی و مولکولی منصور عرب انتشارات خلیلی یا IQB پلاس سلولی و مولکولی انتشارات خلیلی یا بیوما تست زیست شناسی سلولی و مولکولی منصور عرب.

زیست شناسی سلولی و مولکولی درس ضریب یک در ارشد هماتولوژی است و هر قدر منابعی با مصرف زمانی کمتری برای آن انتخاب کنید هوشمندانه تر است.

پکیج هوشمندانه: همانند ایمنی شناسی، تعداد منابع معرفی شده زیست شناسی سلولی و مولکولی بسیار زیاد است ولی شما گلچینی از بهترین ها را با توجه به شرایط خود باید بخوانید. همانگونه که در معرفی بهترین منابع درس ایمنی شناسی داشتیم در معرفی بهترین منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی ارشد هماتولوژی 1403 نیز به تفکیک شرایط مختلف، منابع را معرفی می کنیم.

داوطلبان قوی با حوصله و زمان کافی، کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی ابرقوئی از انتشارات اطمینان را بخوانند و از کتاب ETC ابرقوئی انتشارات اطمینان هم برای تست زنی استفاده کنند. این برای با حوصله ترهاست. کسانی که حوصله ندارند و قوی هستند فقط همان ETC را برمبنای تست و پاسخ تسریحی بخوانند و از کتاب نمودارنامه منصور عرب سنا یا الگوریتم زیست سلولی و مولکولی انتشارت خلیلی برای جمع بندی و مرور استفاده کنند.

داوطلبان متوسط با حوصله و زمان کافی از خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش ابرقوئی استفاده کنند و در کنار آن کتاب های جامع زیست شناسی سلولی مولکولی منصور عرب انتشارات خلیلی و IQB پلاس سلولی و مولکولی انتشارات خلیلی استفاده کنند. کسانی که حوصله کمتری دارند کتاب چکیده لودیش ابرقوئی را حذف کنند.

داوطلبان ضعیف تر که وقت کافی و حوصله و پشتکار زیادی دارند باید از کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی مجد استفاده کنند و سپس از کتاب صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی سنا یا درسنامه جامع منصور عرب انتشارات خلیلی استفاده کنند. برای تکمیل مروهای خود کتاب مرجع سریع QR سلولی و مولکولی لودیش اندیشه رفیع را بخوانند و نمودارنامه سنا را برای در حافظه ماندن نکات مهم بخوانند. برای آن درسته از افراد کتاب بیوما تست منصور عرب یا ETC ابرقوئی انتشارات اطمینان، بهترین منابع تستی هستند. داوطلبان ضعیفی که وقت و حوصله ندارند کتاب مجد را بی خیال شوند و کتاب صفر تا صد را هم نگیرند. کتاب های درسنامه جامع سلولی و مولکولی منصور عرب خلیلی و نمودارنامه سلولی و مولکولی سنا و ETC سلولی و مولکولی اطمینان برای آنها بهتر است.

فشرده خوان ها هم بهتر است که بیوما تست سلولی و مولکولی منصور عرب یا ETC ابرقوئی را انتخاب کنند و نکته و تست محور بخوانند و دوره کنند. مهم تر از خود منبع شیوه مرور و جمع بندی و تست زنی زیست شناسی سلولی و مولکولی است.

منابع بیوشیمی کنکور ارشد هماتولوژی 1403

بهترین منابع ارشد هماتولوژی 1403 در درس بیوشیمی به شرح زیر معرفی می شوند.

قبل از تحلیل منابع ارشد بیوشیمی کنکور ارشد هماتولوژی باید یک نکته مهم را به شما بگوییم. بیوشیمی مانند زیست شناسی سلولی و مولکولی، درس ضریب یک ارشد هماتولوژی است و در نتیجه اگر وقت کافی ندارید و یا توان مطالعه زیاد ندارید از منابعی که در پکیج هوشمندانه متعادل سازی شده است و برای سطوح مختلف سعی شده است تک کتاب معرفی شود، استفاده کنید.

پکیج بیسیک: کتاب اصول بیوشیمی لنینجر با ترجمه رضا محمدی و از انتشارات آییژ، بیوشیمی هارپر با ترجمه جعفرنژاد و از انتشارات حیدری، بیوشیمی استرایر با ترجمه بختیاری و از انتشارات اندیشه رفیع، بیوشیمی پزشکی (اصول و کاربردها) از رضا محمدی از انتشارات آییژ، بیوشیمی لیپینیکات از انتشارات حیدری.

پکیج کنکوری: گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی جعفرنژاد از انتشارات کتابخانه فرهنگ یا بیوشیمی برای کنکور پروین پاسالار از انتشارات خسروی یا صفر تا صد بیوشیمی پایه و بالینی از انتشارات سنا یا بیوشیمی ما طراحان انتشارات خلیلی یا میانبر الگوریتم بیوشیمی انتشارات خلیلی یا IQB بیوشیمی خلیلی یا درسنامه جامع بیوشیمی بالینی عبدالله پور از انتشارات برای فردا یا ضروریات بیوشیمی (شش جلدی) رضا محمدی از انتشارات آییژ یا DRS بیوشیمی انتشارات جامعه نگر یا گنجینه جامع سوالات بیوشیمی پروین پاسالار از انتشارات سنا یا جعبه سیاه بیوشیمی انتشارات سنا از پروین پاسالار یا نکات ضروری بیوشیمی پایه انتشارات سنا.

پکیج هوشمندانه: اصلاً نگران حجم زیاد منابع معرفی شده درس بیوشیمی نباشید. تعداد کتاب ها بسیار بیشتر از این بود ولی عملاً کتاب های از رده خارج شده را کامل بررسی و حذف کردیم. بهترین منابع بیوشیمی ارشد هماتولوژی 1403 فقط به سطح علمی داوطلب بستگی ندارد. به تغییر رشته ای بودن داوطلب ارشد هماتولوژی نیز بستگی دارد. به مقدار زمانی که برای کنکور می گذارد و دارد نیز بستگی دارد و از همه مهم تر و مخفی تر به شخصیت خود داوطلب هم بستگی دارد. حجم بیوشیمی بالاست و شخصیت های بی ثبات سریعاً با منابع با حجم بالا از میانه راه بی خیال خواندن می شوند.

بهترین منبع بیوشیمی که یکی از دروس نسبتاً کم اهمیت تر ارشد هماتولوژی است، برای داوطلبان بسیار قوی با سابقه زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی که وقت کافی و حوصله برای خواندن دارند دو کتاب است. گنجینه سوالات بیوشیمی جعفرنژاد و دوره شش جلدی ضروریات بیوشیمی رضا محمدی. اگر حوصله خواندن ندارید بهتر است فقط با گنجینه جعفرنژاد ادامه دهید. کتاب گنجینه برمبنای تست است. یعنی تست های طبقه بندی شده فصل به فصل بیوشیمی را ارائه می دهد و در قالب پاسخ تشریحی تست ها، درسنامه و خلاصه نکات کنکوری بیوشیمی را می گوید. برای داوطلبان قوی با وقت کمتر و بی حوصله تر، این کتاب با این روش جذاب تر خواهد بود.

داوطلبان متوسط با حوصله و وقت کافی از کتاب بیوشمی پزشکی (اصول و کاربردها) رضا محمدی استفاده کنند و برای تست زنی یا از جعبه سیاه بیوشیمی سنا استفاده کنند و یا از گنجینه سوالات جعفرنژاد. بی حوصله ترها بهتر است به سراغ جعبه سیاه بروند. داوطلبان بی حوصله متوسط از یکی از دو کتاب درسنامه جامع بیوشیمی عبدالله پور استفاده کنند و صفر تا صد بیوشیمی انتشارات سنا را بخوانند.

داوطلبان ضعیف و با وقت کافی باید دوره شش جلدی ضروریات بیوشیمی رضا محمدی را بخوانند و سپس از کتاب میانبر الگوریتم خلیلی یا نکات ضروری بیوشیمی سنا برای مرورها و جمع بندی های دوره ای استفاده کنند و کتاب گنجینه جعفرنژاد را برای تست زنی حرفه ای تهیه کنند. داوطلبان ضعیف بی حوصله و با وقت کم هم می توانند بیوشیمی برای کنکور انتشارات خسروی را بخوانند و از کتاب جعبه سیاه سنا برای تست زنی استفاده کنند.

البته  فشرده خوان ها از کتاب های DRS بیوشیمی یا گنجینه جامع سوالات بیوشیمی پروین پاسالار و انتشارات سنا استفاده کنند.

بهترین منابع ارشد هماتولوژی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده اند؟

بهترین منابع ارشد هماتولوژی را براساس سطح علمی داوطلبان، تغییر رشته ای بودن، میزان زمان مطالعه و نوع روش مطالعه داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی، گلچین و معرفی شده اند.

برای کنکور ارشد هماتولوژی باید تمام منابع رفرنس معرفی شده وزارت بهداشت مطالعه شود؟

خیر. حجم بالا، تعدد منابع ارشد وزارت بهداشت برای هماتولوژی و همچنین عدم پرداخت کنکوری آنها باعث می شود تا بیشتر اتلاف وقت شود. بهترین منابع مناسب رفرنس و کنکوری ارشد هماتولوژی را به طور کامل تحلیل کرده ایم.

برای وقت کم و فشرده خواندن، چه منابعی برای ارشد هماتولوژی مناسب تر هستند؟

برای داوطلبان با وقت کم و افرادی که فشرده می خوانند، بهترین منابع ارشد هماتولوژی خلاصه درس و تست به طور کامل معرفی شده است.

5/5 - (7 امتیاز)

سلام من کارشناسی ژنتیک خوندم، در چه گرایش هایی میتونم امتحان بدم؟
و این که برای امتحان دادن دو رشته برای ارشد میشه هماتولوژی و ژنتیک پزشکی رو با هم امتحان داد؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …