منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1403

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1403

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است.

عنوان گرایش
فتوگرامتری
ژئودزی
سنجش از دور
سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS)
هیدروگرافی
سیستم های اداره زمین

همه این گرایش ها در ارشد نقشه برداری، دروس یکسان با ضرایب مشابهی دارند. دروس ارشد نقشه برداری 1403 و ضرایب آنها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

دروس و ضرایب دروس ارشد نقشه برداری 
زبان1
ریاضیات1
فتوگرامتری2
ژئودزی2
نقشه برداری1

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد نقشه برداری

یافتن بهترین منابع برای ارشد نقشه برداری 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد نقشه برداری را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد نقشه برداری 1403

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد نقشه برداری 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر.

پکیج هوشمندانه: با توجه به حجم سایر دروس ارشد نقشه برداری و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشدنقشه برداری برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد نقشه برداری را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد نقشه برداری 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی ارشد نقشه برداری 1403

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1403 به شرح زیر معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: زبان فنی برای دانشجویان نقشه برداری تألیف راسخ القول و شهامت از انتشارات سازمان نقشه برداری کشور، انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه برداری عباس نژاد و مسیب زاده از انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: زبان تخصصی نقشه برداری انتشارات نوآور.

پکیح هوشمندانه: با توجه ضریب یک زبان در کنکور ارشد نقشه برداری، برای کسانی که می خواهند برای درس زبان تخصصی نقشه برداری وقت بگذارند و پایه قابل قبولی دارند، کتاب زبان تخصصی نقشه برداری انتشارات نوآور، بهترین منبع است.

منابع ریاضیات ارشد نقشه برداری 1403

بهترین منابع ریاضیات ارشد نقشه برداری 1403 را با توجه به دسته بندی هایی که گفتیم به ترتیب زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس (سه جلدی) ترجمه بهزاد کافی و کاظمی و از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و حساب دیفرانسیل و انتگرال لیتهلد ترجمه کاظمی و بهزاد از انتشارات فاطمی.

پکیج کنکوری: ریاضی عمومی 1 و 2 آقاسی از انتشارات نگاه دانش (چهار جلدی) یا ریاضی عمومی 1 و 2 سری عمران (دو جلدی) یا ریاضی عمومی معتقدی پارسه یا ریاضی عمومی فنی و مهندسی انصاری از پارسه یا ریاضیات ارشد نقشه برداری انتشارات نوآور.

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع ریاضی کنکور ارشد نقشه برداری، به نوعی به وقت شما و پایه علمی شما بستگی دارد. کتاب ریاضی عمومی آقاسی از نگاه دانش بسیار حجیم است ولی کامل است و جامع. البته باید بدانید که ساختار این کتاب اینطور است دو جلد برای ریاضی عمومی 1 دارد که جلد اول درسنامه و مثال است و جلد دوم بانک تست است و ریاضی عمومی 2 هم دو جلد دارد و مانند ریاضی عمومی 1 دسته بندی شده است. کسانی که حوصله دارند و پایه خوب، جلد اول را بخوانند و تست های جلد دوم را گزینشی بزنند و یا اینکه کلا جلد دوم را بی خیال بشوند و تست های ریاضی عمومی خود کنکور ارشد نقشه برداری را بزنند. ریاضی عمومی سری عمران و انتشارات نوآور سبک تر است و برای داوطلبان پایه متوسط بسیار خوب است. داوطلبان ضعیف و حتی قوی و متوسط که بی حوصله هستند ریاضی معتقدی از پارسه (که خیلی قدیمی شده است) و یا ریاضیات ارشد نقشه برداری انتشارات نوآور (که جدیدتر است) را بخوانند. ریاضی عمومی معتقدی به رایگان هم از اینترنت قابل دانلود است. قوی ترهایی که ریاضی عمومی پارسه را خواندند از ریاضیات ارشد نقشه برداری انتشارات نوآور، تست بزنند.

در ضمن داوطلبان با زمان بسیار کم و پایه خیلی ضعیف و یا ضعیف با زمان زیاد ولی بسیار بی حوصله و تنبل! این درس را می توانند حذف کنند، البته به شرطی که در دروس تخصصی بسیار خوب باشند و خوب زمان بگذارند و برای درصدهای بالای آن برنامه ریزی کنند.

منابع فتوگرامتری ارشد نقشه برداری 1403

بهترین منابع فتوگرامتری ارشد نقشه برداری 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: فتوگرامتری تحلیلی از امینی و انتشارات دانشگاه تهران، مبانی فتوگرامتری (نقشه برداری هوایی) پل ولف با ترجمه همراه از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اصول فتوگرامتری مرادی زاده از انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

پکیج کنکوری: مرجع کامل کنکور: فتوگرامتری از انتشارات نوآور یا سوالات چهار گزینه ای و نکات فتوگرامتری انتشارات نوآور یا جزوه فتوگرامتری 1 مهندس ماهانی و جزوه فتوگرامتری 1 دکتر عزیزی یا جزوه فتوگرامتری 2 سعادت یا سرشت یا جزوه فتوگرامتری 3 ولدان زوج یا جزوه فتوگرامتری 4 صمدزادگان یا جزوات فتوگرامتری 1، 2، 3 و 4 عزیزی یا 1001 نکته فتوگرامتری انتشارات ماهواره.

پکیج هوشمندانه: درس فتوگرامتری، درس بسیار مهمی در ارشد نقشه برداری است و برای کسب رتبه های خوب، نیاز به درصد خوبی در این درس دارید. مطالعه کتاب های رفرنس چندان توصیه نمی شود. برای کسانی که وقت کافی دارند بهترین منبع فتوگرامتری ارشد نقشه برداری 1403، همه جزوات گفته شده در پکیج کنکوری را بخوانند و سپس از کتاب مرجع کامل کنکور برای درس فتوگرامتری انتشارات نوآور و سوالات و نکات فتوگرامتری همین انتشارات استفاده کنند. مطالعه 1001 نکته فتوگرامتری انتشارات ماهواره نیز برای جمع بندی و مرور بسیار کمک کننده است. طبیعی است کسانی که فشرده باید بخوانند باید با توجه به شرایطشان در سایر دروس تصمیم بگیرند که آیا جزوات را بخوانند یا نه!

منابع ژئودزی ارشد نقشه برداری 1403

بهترین منابع ژئودزی ارشد نقشه براری 1403 به شرح زیر بررسی و معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: ژئودزی فیزیکی از صفری و از انتشارات دانشگاه تهران، ژئودزی فیزیکی از نجفی و از انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ژئودزی ماهواره ای (GPS) از شاهکار و از انتشارات فروزش.

پکیج کنکوری: مرج کامل کنکور: ژئودزی انتشارات نوآور یا سوالات و نکات ژئودزی انتشارات نوآور یا 1001 نکته ژئودزی نشر ماهواره یا جزوه ژئودزی 1 نجفی یا جزوه ژئودزی 2 محمد کریم و جزوه ژئودزی 2 شریفی یا جزوه فیزیکال ژئودزی عمادی و جزوه ژئودزی 2 شریفی یا جزوه فیزیکال ژئودزی صفری یا جزوه نجوم ژئودزی میرقاسم پور یا جزوه ژئودزی ماهواره ای میرقاسم پور یا جزوه ژئودری ماهواره ای مرضیه ثابت.

پکیج هوشمندانه: درس ژئودزی، دیگر درس بسیار مهم ارشد نقشه برداری است. همانند درس فتوگرامتری، بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1403 در درس ژئودزی، مطالعه تمام جزوات اعلام شده در پکیج کنکوری به اضافه مطالعه دو کتاب انتشارات نوآور است، یعنی کتاب مرجع کامل ژئودزی و سوالات و نکات ژئودزی. مطالعه 1001 نکته ژئودزی نیز برای انسجام مطالب در نزدیکی کنکور به شما کمک می کند. کسانی که قرار است فشرده بخوانند باید با توجه به شرایط خودشان در دیگر دروس نسبت به مطالعه فقط منابع کنکوری انتشارات نوآور، تصمیم گیری کنند.

منابع درس نقشه برداری ارشد مهندسی نقشه برداری

بهترین منابع درس نقشه برداری کنکور ارشد نقشه برداری 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: نقشه برداری مهندسی (دو جلدی) از دیانت خواه و از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، نقشه برداری شمس نوبخت از انتشارات دانشگاه علم و صنعت، نقشه برداری مسیر و قوس ها در راهسازی (دو جلدی) از سلیمانی و از انتشارات آذرخش، نقشه برداری زیرزمینی تألیف میرقاسم پور و صنعتی از انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

پکیج کنکوری: مرجع کامل نقشه برداری انتشارات نوآور یا سوالات و نکات نقشه برداری انتشارات نوآور یا حل تشریحی مسائل نقشه برداری انتشاران نوآور یا درسنامه و نکات طلایی نقشه برداری انتشارات نوآور یا 1001 نکته نقشه برداری انتشارات ماهواره یا جزوه نقشه برداری 1 کریمی یا جزوه نقشه برداری 1 عمادی یا جزوه نقشه برداری 2 میرقاسم پور یا جزوه تعدیل و سرشکنی کریمی.

پکیج هوشمندانه: با توجه به ضریب یک درس نقشه برداری در کنکور ارشد 1403، اهمیت آن به اندازه فتوگرامتری و ژئودزی نیست ولی با توجه به اینکه درصد خوبی در این درس توسط رتبه های برتر زده می شود، این درس نیز اهمیت پیدا می کند. بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1403 برای مجموعه دروس نقشه برداری یعنی نقشه برداری 1 و 2، نقشه برداری زیزمینی، نقشه برداری مسیر، ژئودزیک، سرشکنی و تعدیل خطاها و تئوری خطاها برای کسانی که وقت خوبی دارند استفاده از کل پکیج کنکوری است. اگر میخواهید وقت کمتری بگذارید فقط کتاب های نشر نوآور را تهیه کنید.

بهترین منابع ارشد نقشه برداری بر چه اساسی معرفی شده اند؟

بهترین منابع ارشد نقشه برداری براساس سطح علمی داوطلبان، میزان درصدهای مورد نیاز و مقدار زمان داوطلبان ارشد نقشه برداری، بررسی، انتخاب و معرفی شده اند.

آیا امکان حذف منبعی از بین منابع بهترین منابع ارشد نقشه برداری وجود دارد؟

بله. با توجه به شرایط داوطلبان ارشد نقشه برداری، امکان حذف یک حتی دو درس از کل دروس ارشد نقشه برداری نیز وجود دراد.

آیا بهترین منابع ارشد نقشه برداری همه منابع دانشگاهی هستند؟

خیر. اتفاقاً برعکس، بهترین منابع ارشد نقشه برداری، بیشتر جزوات برخی از اساتید معتبر و طراح سوال و کتاب های کنکوری خاص هستند.

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …