منابع ارشد مهندسی شیمی – بهترین منابع 1403

منابع ارشد مهندسی شیمی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
2

بهترین منابع ارشد مهندسی شیمی 1403

بهترین منابع ارشد مهندسی شیمی 1403 را با این مقدمه آغاز می کنیم که تعداد داوطلبان ارشد مهندسی شیمی در سال های اخیر کاهش یافته است. به دلیل آینده مبهم شغلی، چنین کاهش تقاضایی صورت گرفته است. توجه داشته باشید که تمامی گرایش ها در ارشد مهندسی شیمی، همگی دروس یکسانی دارند و ضرایب این دروس برای همه گرایش ها نیز یکسان است.

قبل از پرداختن به معرفی بهترین منابع ارشد مهندسی شیمی 1403، نگاهی به درس های آن بیندازیم. دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیمی 1403 در جدول زیر آمده است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیمی 
زبان عمومی و تخصصی1
انتقال حرارت (1 و 2)3
ترموديناميک3
مكانيک سيالات2
كنترل فرآيند1
انتقال جرم و عمليات واحد ( 1و 2)4
طرح راکتورهای شیمیایی2
رياضيات (كاربردی و عددی)3

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

یافتن بهترین منابع برای ارشد مهندسی شیمی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد مهندسی شیمی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد مهندسی شیمی 1403

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد مهندسی شیمی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر

پکیج هوشمندانه: با توجه به سنگینی سایر دروس ارشد مهندسی شیمی و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشد مهندسی شیمی، برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد مهندسی شیمی را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد مهندسی شیمی 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی ارشد مهندسی شیمی 1403

بهترین منابع زبان تخصصی مهندسی شیمی کنکور ارشد 1403 را به شرح زیر برای شما معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی از قیاسی و میرجلیلی و انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: زبان تخصصی مهندسی شیمی مدرسان شریف یا زبان تخصصی مهندسی شیمی راهیان ارشد.

پکیج هوشمندانه: ضریب یک زبان باعث شده است تا اکثر داوطلبان ارشد مهندسی شیمی، این درس را کلاً حذف کنند. اما کسانی که پایه قوی دارند و تصمیم دارند برای زبان تخصصی مهندسی شیمی زمان بگذارند، می توانند از کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی راهیان ارشد استفاده کنند. زبان تخصصی مهندسی شیمی مدرسان شریف قدری حجیم تر است و سخت تر هم خوانده می شود.

منابع انتقال حرارت ارشد مهندسی شمیی 1403

بهترین منابع انتقال حرارت ارشد مکانیک 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: انتقال حرارت هلمن با ترجمه ملک زاده و کاشانی و از انتشارات فرید و انتقال حرارت اینکروپرا و دویت با ترجمه رستمی از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

پکیج کنکوری: انتقال حرارت انتشارات جهش یا انتقال حرارت مدرسان شریف یا انتقال حرارت راهیان ارشد یا انتقال حرارت پوران پژوهش

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع انتقال حرارت ارشد مهندسی شیمی 1403 از جهات گوناگون، انتقال حرارت انتشارات جهش است ولی خب حجم بالایی دارد. انتقال حرارت مدرسان شریف کتاب متوسط تری است. داوطلبان با وقت کم و با پایه قوی و متوسط، انتقال حرارت راهیان ارشد را تهیه کنند، بهتر است. انتقال حرارت پوران پژوهش برای داوطلبان متوسط و ضعیف که متن ساده تری را بخواهند و حجم کمتری را، مناسب تر است.

منابع ترمودینامیک ارشد مهندسی شیمی 1403

بهترین منابع ارشد ترمودینامیک ارشد مهندسی شیمی 1403 براساس دسته بندی های معرفی شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و وایلن با ترجمه پوستی از انتشارات کتاب دانشگاهی.

پکیج کنکوری: ترمودینامیک مدرسان شریف یا ترمودینامیک انتشارات جهش یا ترمودینامیک راهیان ارشد یا ترمودینامیک پوران پژوهش یا بانک تست ترمودینامیک سری مکانیک یا ترمودینامیک پارسه

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع ترمودینامیک ارشد مهندسی شیمی 1403 هم کتاب انتشارات جهش است ولی حجم بسیار زیادی دارد. به نوعی توضیحات زیاد و جامعیت بالایی دارد. شاید داوطلبان خیلی قوی با وقت کم و بی حوصله را خسته کند. برای این داوطلبان، ترمودینامیک راهیان ارشد و یا مدرسان شریف از خداکرمی مناسب تر است. ترمودینامیک سری مکانیک هم که بانک تست است می تواند مکمل منابع شما باشد. ترمودینامیک پارسه برای کسانی که وقت کمی دارند، فشرده خوانی می کنند و البته پایه متوسط و قوی دارند، انتخاب بسیار خوبی است.

منابع مکانیک سیالات ارشد مهندسی شیمی

بهترین منابع درس مکانیک سیالات ارشد مهندسی شیمی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده عبارتند از:

پکیج بیسیک: مکانیک سیالات شیمز با ترجمه بهرام پوستی از انتشارات علوم دانشگاهی و مکانیک سیالات وایلی و استریتر و باز هم با ترجمه بهرام پوستی و از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

پکیج کنکوری: مکانیک سیالات راهیان ارشد یا مکانیک سیالات سمیع پور از انتشارات پوران پژوهش یا مکانیک سیالات پارسه از صفری فرد یا مکانیک سیالات نصیر تألیف صادقی و یا مکانیک سیالات جهش از زراتی یا مکانیک سیالات مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع ارشد مکانیک سیالات ارشد مهندسی شیمی 1403 از بیشتر جهات شاید کتاب مکانیک سیالات صادقی از نصیر و مکانیک سیالات جهش باشد. نصیر حجم بالایی دارد و برای کنکور ارشد مکانیک بسیار بهتر است و شاید این مکانیک سیالات جهش باشد که برای ارشد مهندسی شیمی مناسب باشد. برای فشرده خوان ها و افراد با وقت کم، سیالات پارسه توصیه می شود. مکانیک سیالات راهیان ارشد هم برای داوطلبان قوی و متوسط با زمان کم بسیار گزینه خوبی است.

منابع انتقال جرم ارشد مهندسی شیمی 1403

بهترین منابع انتقال جرم ارشد مهندسی شیمی 1403 با توجه بررسی ها و تحلیل ها، به شرح زیر معرفی می شود.

پکیج بیسیک: انتقال جرم تریبال با ترجمه سهرابی و کاغذچی از انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

پکیج کنکوری: انتقال جرم انتشارات جهش یا انتقال جرم و عملیات واحد پوران پژوهش یا انتقال جرم و عملیات واحد مدرسان شریف یا انتقال جرم  راهیان ارشد یا انتقال جرم پارسه.

پکیج هوشمندانه: با توجه به سختی سوالات انتقال جرم و اینکه در سال های اخیر، میانگین درصدها حتی در رتبه های خوب نیز در این درس پایین بوده است، شاید باید با یک منطق بسیار خاص، بهترین منابع انتقال جرم ارشد مهندسی شیمی 1403 را معرفی کنیم. اگر داوطلبی قوی هستید و سریع یاد می گیرید و تست می زنید، کتاب جهش برای شما ایده آل است. برای داوطلبان ضعیف و متوسط که وقت کافی دارند و پشتکار هم دارند نیز کتاب جهش، انتخاب بسیار خوبی است. اما کسانی که وقت کافی ندارند و کسانی که حوصله زیادی هم ندارند، باید انتقال جرم پارسه را بخوانند یا انتقال جرم راهیان ارشد.

منابع انتقال جرم ارشد مهندسی شیمی مدرسان شریف و پوران پژوهش، پوشش دهنده عملیات واحد نیز هست. به نوعی با این کتابها، دو درس را پوشش داده اید ولی از نظر یادگیری مفاعیم، احتمال اینکه به مشکل بربخورید هست.

منابع عملیات واحد ارشد مهندسی شیمی

بهترین منابع ارشد مهندسی شیمی 1403 در درس عملیات واحد به شرح زیر می باشد.

پکیج بیسیک: عملیات واحد تربیال ترجمه زینی انتشارات نهر دانش (دو جلدی).

پکیج کنکوری: عملیات واحد راهیان ارشد (دو جلدی) یا عملیات واحد مدرسان شریف یا عملیات پوران پژوهش یا عملیات واحد پارسه.

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع عملیات واحد ارشد مهندسی شیمی، عملیات واحد دو جلدی راهیان ارشد است. عملیات واحد مدرسان شریف یا پوران پژوهش از ابعاد مختلف نمی توانند انتخاب خوبی برای این درس مهم باشند. برای کسانی که وقت کمی دارند و حوصله کمتر، کتاب عملیات واحد پارسه، بهترین انتخاب است.

اگر از کسانی هستید که کتاب مدرسان شریف یا پوران پژوهش را برای درس انتقال جرم انتخاب کرده اید، بنابراین همان کتاب پوشش دهنده عملیات واحد نیز برای شما هست.

منابع طراحی رآکتور ارشد مهندسی 1403

پکیج بیسیک: طراحی راکتورهای شیمیایی لونشپیل ترجمه سهرابی از انتشارت دانشگاه امیرکبیر.

پکیج کنکوری: طراحی رآکتور پوران پژوهش یا طراحی رآکتور مدرسان شریف یا طراحی رآکتور راهیان ارشد یا طراحی رآکتور پارسه.

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع برای درس طراحی رآکتور ارشد مهندسی شیمی بستگی زیادی به وقت و پایه شما دارد. اگر وقت کم و پایه خوبی دارید کتاب راهیان ارشد برای شما، انتخاب مناسبی است. اگر پایه متوسط و ضعیفی دارید و وقت هم دارید، کتاب طراحی رآکتور پوران پژوهش برای شما، انتخاب مناسبی است. برای کسانی که وقت کافی ندارند هم کتاب طراحی رآکتور راهیان ارشد توصیه می شود.

منابع کنترل فرآیند ارشد مهندسی شیمی 1403

بهترین منابع کنترل فرآیند کنکور ارشد مهندسی شیمی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: کنترل فرآیندها کوپل با ترجمه گودرزنیا از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

پکیج کنکوری: کنترل فرایند راهیان ارشد یا کنترل فرآیند پوران پژوهش یا کنترل فرآیند مدرسان شریف یا کنترل فرآیند پارسه.

پکیج هوشمندانه: در کنار زبان عمومی و تخصصی، کنترل فرآیند هم در کنکور ارشد مهندسی شیمی، ضریب یک دارد. این بدین معناست که اگر وقت کمی دارید یا پایه ضعیفی دراید، می توانید این درس را حذف کنید. در صورتی که به این نتیجه رسیده اید که این درس را هم بخوانید، بهترین منبع کنترل فرآیند ارشد مهندسی شیمی 1403 برای شما، کنترل فرآیند راهیان ارشد است. کنترل فرآیند پوران پژوهش برای افراد ضعیف تر توصیه می شود و کسانی که وقت ندارند و فشرده خوانی می کنند، کنترل فرآیند پارسه را می توانند انتخاب کنند.

منابع ارشد ریاضیات ارشد مهندسی شیمی

بهترین منابع ریاضیات کاربردی و عددی ارشد مهندسی شیمی به شرح زیر اعلام می شود.

پکیج بیسیک: کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی از  نیک آذر و ریاض خراط (دو جلدی) و از انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

پکیج کنکوری: ریاضیات کاربردی و عددی مهندسی شیمی راهیان ارشد یا ریاضیات ویژه مهندسی شیمی مدرسان شریف یا کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر پوران پژوهش  یا ریاضیات در مهندسی شیمی پارسه.

پکیج هوشمدانه: بهترین منبع ریاضیات کاربردی و عددی که ویژه ارشد مهندسی شیمی است، هر کدام از کتاب های پکیج کنکوری می تواند باشد. اگر پایه داوطلب ارشد مهندسی شیمی در درس ریاضیات، قوی است هم کتاب راهیان ارشد برای او خوب است و هم مدرسان شریف. طبیعتاً کتاب ریاضیات کاربردی و عددی مهندسی شیمی راهیان ارشد، شناخته شده تر و متعارف تر از مدرسان شریف است.

برای افراد قوی با وقت خیلی کم و پشتکار کم، ریاضیات مهندسی پارسه بسیار ایده آل است. در کل برای افراد مختلف متقاضی ارشد مهندسی شمی، با فشرده خوانی و وقت کم و حوصله پایین، کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی پارسه بسیار خوب است. کتاب ریاضیات کاربردی و عددی پوران پژوهش هم در این لیست، در آخرین اولویت قرار می گیرد و کتاب متوسطی است.

بهترین منابع ارشد مهندسی شیمی بر چه اساسی معرفی و انتخاب شده اند؟

بهترین منابع ارشد مهندسی شیمی، براساس سطح علمی داوطلبان، میزان پوشش دهی سوالات ارشد مهندسی شیمی و همچنین نوع روش مطالعه و زمان داوطلبان ارشد مکانیک، گلچین و معرفی شده اند.

همه کتاب های گلچین بهترین منابع ارشد مهندسی شیمی باید خوانده شوند؟

خیر. در کنکور ارشد مهندسی شیمی به دلیل حجیم بودن منابع و تعدد دروس، حذف کردن چند درس مرسوم است. اصولاً برای هر درس و برای قبولی در ارشد مهندسی شیمی، یک منبع خیلی خوب با توجه به شرایط خود داوطلب کفایت می کند

آیا منابع تمامی گرایش های ارشد مهندسی شیمی، معرفی شده اند؟

بله. تمامی گرایش های ارشد مهندسی شیمی، دروس یکسانی دارند و بهترین منابع دروس مختلف ارشد مهندسی شیمی معرفی شده است.

5/5 - (7 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …