منابع ارشد مشاوره – بهترین منابع 1403

منابع ارشد مشاوره - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
2

بهترین منابع ارشد مشاوره 1403

بهترین منابع ارشد رشته مشاوره کنکور 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که این رشته یکی از رشته های پر مخاطب در سال های اخیر واقع شده است. دلیل این امر، نزدیکی آن به روانشناسی و همچنین شناخته شدن مشاغل مرتبط با مشاوره از جمله مشاوره خانواده است.  به همین دلیل لزوم انتخاب و خواندن بهترین منابع کنکور ارشد مشاوره 1403 از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

قبل از معرفی بهترین منابع ارشد مشاوره 1403، بهتر است دروس و ضرایب آنها را بدانیم. در جدول زیر، دروس و ضرایب آنها در کنکور 1403 آورده شده است.

دروس ارشد مشاوره و ضرایب آنها
زبان عمومی و تخصصی مشاوره3
روانشناسی شخصیت2
آمار و روش تحقیق2
مبانی مشاوره و راهنمایی2
روشها و فنون راهنمایی در مشاوره3
نظریه های مشاوره و روان درمانی3
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره2

توجه داشته باشید که در کنکور ارشد مشاوره، 4 گرایش داریم که درس ها و ضرایب آنها همگی یکسان است. گرایش های مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره مدرسه (تحصیلی) و مشاوره توانبخشی.

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد مشاوره 1403

یافتن بهترین منابع برای ارشد مشاوره 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد مشاوره را به دسته های زیر طبقه بنذی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد مشاوره 1403

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد مشاوره 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر

پکیج هوشمندانه: با توجه به سنگینی سایر دروس ارشد مشاوره و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشد مشاوره برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد مشاوره را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد مشاوره 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی کنکور ارشد مشاوره 1403

بهترین منابع زبان تخصصی کنکور ارشد مشاوره 1403 را با توجه به دسته بندی های گفته شده به شرح زیر اعلام می کنیم.

پکیج بیسیک: انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره تألیف کوشا و از انتشارات سمت

پکیج کنکوری: زبان تخصصی مشاوره مدرسان شریف یا زبان تخصصی روانشناسی سیدمحمدی پوران پژوهش یا زبان تخصصی مشاوره ماهان

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع برای زبان تخصصی ارشد مشاوره 1403، این است که لغات تخصصی را حفظ کنید و یا حتی با دانلود رایگان جزوات لغات تخصصی روانشناسی و مشاوره، دایره لغات را افزایش دهید و ریدینگ های کنکوری را بزنید و تمرین کنید تا هم در درک ریدینگ ها و هم در ترجمه آنها مسلط شوید. اگر هم بخواهید می توانید از کتاب های کنکوری استفاده کنید که کتاب مدرسان شریف رویکرد تخصصی در این باره دارد و کتاب های پوران پژوهش و ماهان به سمت متون کلا تخصصی روانشناسی متمایل هستند. کسانی که پایه زبان خوبی دارند می توانند کتاب منصور کوشا انتشارات سمت را بخوانند و بعد تست بزنند.

کسانی که در زبان خیلی خیلی ضعیف هستند درباره حذف یا عدم حذف این درس باید تصمیم جدی بگیرند.

منابع درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد مشاوره 1403

بهترین منابع ارشد مشاوره 1403 در درس آمار و روش تحقیق را به ترتیب زیر دسته بندی و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد و روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع هوشمندانه برای ارشد مشاوره و درس آمار و روش تحقیق این است که ابتدا ببینید در حل مسئله و تحلیل قوی تر هستید و یا در حفظ کردن و یادگیری مفاهیم حفظی. سپس بر این اساس سرمایه گذاری خود را رقم بزنید. طبیعتاً وقت گذاشتن روی درس آمار رو روش تحقیق و زدن درصد پایین بسیار بسیار برای شما گران خواهد شد. چه بهتر که آگاهانه و هوشمندانه زمان را برای خواندن آن اختصاص دهید. با توجه به حجم این درس و از طرفی نیازمند تحلیل بودن آن، بهتر است منبعی را که می فهمید را انتخاب کنید نه منبعی را که نیاز است که چند دور بخوانید تا بفهمید که چه می گوید!!! نگاهی به پاسخ تشریحی تست های یک کتاب می تواند انتخاب هوشمندانه ای برای بهترین منبع ارشد مشاوره در درس آمار و روش تحقیق باشد.

جزوه دکتر حبیبی هم جزوه خوبی است. کتاب قدیمی مدرسان شریف (چاپ های 97 و ماقبل از حسن آبادی) کتابیست فوق العاده و کسانی که قوی هستند توصیه می شود این کتاب را بخوانند.

منابع مبانی مشاوره و راهنمایی ارشد مشاوره 1403

بهترین منابع مبانی مشاوره و راهنمایی ارشد مشاوره 1403 را به شرح زیر برای شما تحلیل می کنیم.

پکیج بیسیک: مقدمات مشاوره و راهنمایی از شفیع آبادی و انتشارات رشد، اصول و روش های راهنمایی در مشاوره حسینی بیرجندی از انتشارات رشد. اصول و مبانی مشاوره گلادینگ با ترجمه گنجی از نشر ساوالان، کتاب مشاوره ازدواج و خانواده درمانی تألیف نوابی نژاد از انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره از احمدی و انتشارات سمت، پویایی گروه و مشاوره گروهی شفیع آبادی از انتشارات رشد، زمینه مشاوره و راهنمایی میشل و گیبسون با ترجمه پاشا شریفی و ثنایی از انتشارات رشد و راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی شفیع آبادی از انتشارات سمت و مفاهیم بنیادی و تخصصی در مشاوره گلدارد با ترجمه از سیمین حسینیان از انتشارات کمال تربیت.

پکیج کنکوری: مبانی مشاوره و راهنمایی مدرسان شریف، مبانی مشاوره و راهنمایی اندیشه ارشد، مبانی مشاوره و راهنمایی ماهان

پکیج هوشمندانه: اولاً قرار نیست این همه کتاب های رفرنس در پکیج بیسیک مبانی مشاوره و راهنمایی را بخوانید. ضرروری ترین آنها عبارتند از کتاب های شفیع آبادی. به تناسب اینکه چه نوع مطالعه ای دارید یکی از سه کتاب بیرجندی یا احمدی یا گلدارد هم ضروریست. البته همه این موارد تا به اینجا مربوط به داوطلبان داری زمان کافی و با حوصله و پشتکار است. داوطلبان بی حوصله با زمان کم، بهتر است کتاب کنکوری مخصوص خود را انتخاب کنند. مبانی مشاوره و راهنمایی ماهان قدری قدیمی شده است و توصیه نمی کنم. مبانی مشاوره و راهنمایی مدرسان شریف و اندیشه ارشد خوب هستند. مکمل اینها بانک تست مبانی، روش ها و فنون مشاوره پوران پژوهش است.

در کل روش مطالعه و شیوه برنامه ریزی شما در درس مبانی مشاوره و راهنمایی که همپوشانی دارد با درس روش ها و فنون مشاوره، بسیار از انتخاب خود منبع اهمیت دارد. به این نکته مهم خیلی توجه ویژه داشته باشید. پس از آن، شیوه مطالعه شما در درس و تست و مرور و جمع بندی بسیار حائز اهمیت است.

منابع روش ها و فنون مشاوره کنکور ارشد مشاوره 1403

بهترین منابع کنکور ارشد مشاوره 1403 در درس روش ها و فنون مشاوره و راهنمایی که از درس های بسیار مهم این کنکور است به شرح زیر می باشد.

پکیج بیسیک: روش ها و فنون مشاوره از شفیع آبادی و از انتشارات کتاب فکر نو، مهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی گلدارد با ترجمه ای از سیمین حسینیان و آناهیتا کولایی و از انتشارات کمال تربیت، فنون و نظریه های خانواده درمانی از بیرجندی و از انتشارات رشد.

پکیج کنکوری: روش ها و فنون مشاوره مدرسان شریف یا روش ها و فنون مشاوره اندیشه ارشد یا روش ها و فنون مشاوره ماهان

پکیج هوشمندانه: با توجه به همپوشانی بالای درس مبانی مشاوره و روش ها و فنون مشاوره و البته آسان تر بودن درس روش ها و فنون، خواندن رفرنس برای همه سطوح داوطلبان کنکور ارشد مشاوره 1403 توصیه می شود. کتاب شفیع آبادی و گلدارد از بهترین منابع بیسیک به شمار می روند. از بین کتاب های کنکوری مدرسان شریف خوب است و اندیشه ارشد هم کتاب مناسبی است. بستگی دارد با کدامیک ارتباط بیشتری برقرار کنید.

بانک تست مبانی و روش ها و فنون مشاوره برای تست زنی بیشتر کتاب خوبیست.

منابع نظریه های مشاوره و روان درمانی ارشد مشاوره 1403

بهترین منابع نظریه های مشاوره و روان درمانی ارشد مشاوره 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: نظریه های مشاوره و روان درمانی شفیع آبادی انتشارات مرکز دانشگاهی، نظریه های مشاوره و روان درمانی شارف ترجمه فیروزبخت و از انتشارات رسا، نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی کوری ترجمه سیدمحمدی از انتشارات ارسباران و نظریه های مشاوره شیلینگ ترجمه آرین از انتشارات اطلاعات.

پکیج کنکوری: نظریه های مشاوره و روان درمانی مدرسان شریف یا نظریه های مشاوره و روان درمانی پوران پژوهش یا نظریه های مشاوره و روان درمانی اندیشه ارشد یا نظریه های مشاوره روان درمانی ماهان

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع بیسیک نظریه های مشاوره و روان درمانی کنکور ارشد مشاوره 1403 کتاب های شفیع آبادی و کوری هستند. کتاب شفیع آبادی تئوریکال و بسیار کلاسیک است و نظریه های جدید را پوشش نمی دهد. کتاب کوری هم بسیار عملی است و کیس محور. نظریه های تازه تر را در کتاب شیلینگ می توانید پیدا کنید. از بین کتاب های کنکوری، کتاب اندیشه ارشد و مدرسان شریف خوب هستند. بانک تست نظریه های مشاوره و روان درمانی پوران پژوهش هم برای تست زنی زیاد، مناسب است.

درس مهم نظریه های و مشاوره روان درمانی بسیار بسیار فرار است و نیازمند مرورهای فراوان. این، تازه فاز یک ماجراست. تسلط شما باید بر نظریه ها به حدی باشد که علاوه بر تفاوت ها و شباهت ها، نحوه استفاده از آنها را نیز درک کنید. جدول بندی نظریه ها در این درس معجزه می کند.

منابع شخصیت ارشد مشاوره 1403

منابع درس شخصیت کنکور ارشد مشاوره 1403 را به شرح زیر می نویسیم: 

پکیج بیسیک: نظریه های شخصیت فیست با ترجمه سیدمحمدی و از انتشارات روان، نظریه های شخصیت شولتز ترجمه سیدمحمدی از انتشارات ویرایش، شخصیت: نظریه و پژوهش از پروین و جان با ترجمه جوادی و کدیور از انتشارات آییژ و نظریه های شخصیت گنجی از انتشارات گنجی

پکیج کنکوری: نظریه های شخصیت مدرسان شریف یا نظریه های شخصیت اندیشه ارشد یا نظریه های شخصیت پوران پژوهش

پکیج هوشمندانه: نظریه های شخصیت در کنار نظریه های مشاوره و روان درمانی از زمانبرترین درس هاست. حجم زیاد و فرار بودن این درس باعث می شود که خیلی زود این درس جزء درس های اصلی برنامه ریزی داوطلب ارشد مشاوره قرار بگیرد. از بین کتاب های رفرنس، کتاب فیست و کتاب پروین کتاب های بسیار خوب و جامعی هستند. از بین کتاب های کنکوری، بهترین منبع شخصیت ارشد مشاوره 1403 اندیشه ارشد و مدرسان شریف است. البته شخصیت پوران پژوهش برای افراد با زمان کمتر مناسب است ولی جامعیت دو کتاب کنکوری دیگر را ندارد. بانک تست شخصیت پوران پژوهش هم مکمل بسیار خوبیست برای کل داوطلبان ارشد مشاوره.

شخصیت را باید زیاد مرور کنید. درک آن شاید زیاد کمکی نکند ولی حفظ کردن آن بسیار کمک کننده است.

منابع کاربرد آزمون های روانی ارشد مشاوره 1403

بهترین منابع کاربرد آزمون های روانی ارشد مشاوره 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر است.

پکیج بیسیک: آزمون های روانی از کرمی و از انتشارات روان سنجی، راهنمای سنجش روانی تألیف مارنات با ترجمه پاشا شریفی و از انتشارات سخن، اصول روان سنجی و روان آزمایی تألیف پاشا شریفی از انتشارات رشد.

پکیج کنکوری: کابرد آزمون های روانی مدرسان شریف، کاربرد آزمون های روانی اندیشه ارشد و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره ماهان.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع کاربرد آزمون های روانی ارشد مشاوره 1403 در بین کتاب های پکیج بیسیک کتاب کرمی و پاشا شریفی است. کتاب مارنات با ترجمه پاشا شریفی کتابی است بسیار سنگین از نظر درک و از بین کتاب های خوب خارج می شود. اگر بخواهید یکی از این کتاب ها را انتخاب کنید باید به سطح درک خود از این درس رجوع کنید. کتاب آزمون های روانی کرمی برای داوطلبان با پایه قوی تر و کتاب پاشا شریفی برای داوطلبان متوسط و ضعیف خوب است.

کتاب ماهان از دسته کتاب های خوب برای درس کاربرد آزمون های روانی خارج می شود. برای داوطلبان با پایه متوسط با زمان کافی، کتاب اندیشه ارشد توصیه می شود و برای داوطلبان قوی مدرسان شریف مناسب است. بانک تست کاربرد آزمون های روانی پوران پژوهش هم برای همه دسته های داوطلبان به خصوص داوطلبانی که زمان کمی دارند و پایه ضعیف توصیه می شود.

بهترین منابع ارشد مشاوره بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده است؟

بهترین منابع ارشد مشاوره براساس سطح علمی داوطلبان و میزان اهمیت هر منبع در طراحی سوالات کنکور بررسی، انتخاب و معرفی شده است.

آیا کتاب های کنکوری، منابع مناسبی برای کسب رتبه برتر در کنکور ارشد مشاوره هستند؟

خیر. لازم است در برخی از دروس و با توجه به زمان و سطح داوطلب ارشد مشاوره، یک سری از کتاب های رفرنس دانشگاهی حتماً مطالعه شوند.

منابع ارشد مشاوره که معرفی شده است متعلق به خود موسسه مشاوران تحصیلی است؟

خیر. مشاوران تحصیلی یک مرکز مشاوره است و فقط در زمینه کارشناسی ارشد، خدمات مشاوره مستقل ارائه می کند. منابع ارشد مشاوره از دانشگاهی تا کنکوری به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و بهترین منابع ارشد مشاوره، گلچین شده است.

5/5 - (5 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …