منابع ارشد مدیریت کسب و کار MBA – بهترین منابع 1403

منابع ارشد مدیریت کسب و کار MBA - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد

بهترین منابع ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1403

برای معرفی بهترین منابع ارشد مدیریت کسب و کار یا همان MBA در کنکور ارشد 1403 باید بدانید که این رشته، یک رشته شناور است. یعنی می توانید در کنار رشته اصلی خودتان، در ارشد این رشته نیز شرکت کنید. به علاوه به دلیل بازار کار آن و ایجاد مهارت کارآفرینی و راه اندازی بیزینس، بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به خصوص مورد توجه کسانی که لیسانس های فنی و مهندسی دارند. همین عوامل باعث شده است تا در سال های اخیر تعداد داوطلبان ارشد MBA یا مدیریت کسب و کار افزایش یابد.

در ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1403 از دروس زیر با این ضرایب آزمون گرفته می شود.

دروس ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)  و ضرایب آنها
زبان تخصصی ویژه مدیریت کسب و کار MBA1
استعداد و آمادگی تحصیلی (جی مت)2
ریاضی عمومی 1 و 2 فنی و مهندسی2

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

یافتن بهترین منابع برای ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع زبان تخصصی مدیریت کسب و کار (MBA) 1403

بهترین منابع درس زبان تخصصی ویژه ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) با توجه به دسته بندی های اعلام شده، عبارتند از:

پکیج بیسیک ویژه لغات: 504، لغات ضروری تافل، 1100، لغات تافل رهنما.

پکیج بیسیک ویژه گرامر و کلوز تست: گرامر دایجست، گرامر in use

پکیج بیسیک برای ریدینگ: تافل ریدینگ دلتا.

پکیج کنکوری: زبان تخصصی ویژه مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری مدرسان شریف یا زبان تخصصی MBA ماهان یا زبان تخصصی MBA نگاه دانش یا 2000 تست زبان MBA از انتشارات نگاه دانش یا زبان عمومی زیر ذره بین نگاه دانش یا زبان عمومی زهرا آهنگر سری عمومی یا فست وکب مهرداد زنگینه وندی.

پکیج هوشمندانه: با اینکه ضریب زبان ویژه MBA یا مدیریت کسب و کار در کنکور ارشد 1403، یک است ولی به دلیل کم بودن تعداد دروس ارشد MBA و همچنین درصدهای خوبی که رتبه های برتر می زنند، باید توجه ویژه تری به آن داشت. بهترین منابع برای داوطلبان قوی و دارای زمان کافی و پشتکار بالا در ارشد MBA در درس زبان انگلیسی، استفاده از زیر ذره بین نگاه دانش است. با اینکه این کتاب دو جلدی است ولی می تواند به خوبی نیازهای لغات و گرامر داوطلبان ارشد مدیریت کسب و کار را پاسخگو باشد. همچنین پس از این کتاب بهتر است از روی کتاب زبان تخصصی MBA ماهان بر روی مهارت ریدینگ های تخصصی مدیریت کسب و کار به تسلط برسند.

داوطلبان متوسط بهتر است برای منبع زبان ارشد MBA در صورت داشتن زمان کافی و پشتکار بالا، ابتدا از نظر لغات خود را تقویت کنند. برای تقویت لغات خود می توانند از کتاب فست وکب مهرداد زنگینه وندی به تقویت لغات خود بپردازند و سپس از کتاب زبان تخصصی MBA نگاه دانش و در نهایت از 2000 تست زبان تخصصی MBA نگاه دانش استفاده کنند. داوطلبان ضعیف ارشد مدیریت کسب و کار 1403 می توانند از کتاب زبان عمومی سری عمومی زهرا آهنگر و همزمان فست وکب مهرداد زنگینه وندی استفاده کنند و سپس از کتاب زبان تخصصی MBA ماهان استفاده کنند. 2000 تست زبان تخصصی MBA را نیز برای تسلط بیشتر باید تهیه کنند.

کسانی که فشرده خوان هستند و اصولاً زمان کمی دارند و یا اصلا پشتکار بالایی ندارند بهتر است با توجه به سطح زبان خود از 2000 تست زبان تخصصی MBA نگاه دانش یا فست وکب مهرداد زنگینه وندی به اضافه زبان عمومی سری عمومی زهرا آهنگر استفاده کنند.

منابع استعداد و آمادگی تحصیلی (جی مت) ارشد کسب و کار (MBA) 1403

بهترین منابع جی مت یا استعداد و آمادگی تحصیلی ارشد مدیریت کسب و کار یا همان MBA کنکور 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: برای این درس منبع رفرنس وجود ندارد.

پکیج کنکوری: استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت از مسیح خواه و از انتشارات کتابخانه فرهنگ یا استعداد و آمادگی تحصیلی (جی مت) مدرسان شریف یا استعداد و آمادگی تحصیلی از مروج و انتشارات ماهان یا بانک تست GMAT مدرسان شریف یا استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT) صداقت (دو جلدی) از انتشارات نگاه دانش یا GMAT از عرفانیان و باز هم از انتشارات نگاه دانش یا 2000 تست استعداد و آمادگی تحصیلی نگاه دانش یا استعداد و آمادگی تحصیلی پارسه (دو جلدی) از مروج و طورانی.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع استعداد و آمادگی تحصیلی ارشد مدیریت کسب و کار یا MBA برای داوطلبان قوی با زمان کافی و با پشتکار خوب یا کتاب دو جلدی استعداد و آمادگی تحصیلی صداقت است یا کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی دو جلدی پارسه از مروج و طورانی. داوطلبان قوی که وقت کمتری دارند و یا پشتکار پایینی دارند می توانند از کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی مروج از ماهان استفاده کنند و در ادامه از روی کتاب مدرسان شریف برای تسلط روی بخش های استدلال منطقی و درک مطلب استفاده کنند و یا همان ها را نیز از همان تک کتاب ماهان بخوانند.

داوطلبان متوسط ارشد مدیریت کسب و کار 1403، برای درس جی مت یا همان استعداد و آمادگی تحصیلی می توانند از کتاب دو جلدی جی مت صداقت و 2000 تست استعداد و آمادگی تحصیلی نگاه دانش استفاده کنند. داوطلبان متوسط با زمان کمتر و یا اصولاً تلاش کمتر از کتاب جی مت عرفانیان استفاده کنند یا کتاب انتشارات ماهان از مروج.

داوطلبان ضعیف در استعداد و آمادگی تحصیلی کنکور ارشد MBA، کار سخت تری دارند. اگر وقت کافی دارند و افرادی سختکوش هستند باید از کتاب جی مت مسیح خواه کتابخانه فرهنگ استفاده کنند و روان تر و ساده تر است و سپس به سراغ کتاب دو جلدی جی مت صداقت و سپس 2000 تست نگاه دانش استفاده کنند. در صورت نداشتن وقت کافی و یا فشرده خوانی باید فقط از کتاب مسیح خواه از کتابخانه فرهنگ استفاده کنند و سپس از بانک تست جی مت مدرسان شریف برای تسلط بیشتر استفاده کنند.

منابع ریاضی کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1403

بهترین منابع کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1403 با توجه بررسی ها و تحلیل ها به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس (سه جلدی) ترجمه بهزاد کافی و کاظمی و از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و حساب دیفرانسیل و انتگرال لیتهلد ترجمه کاظمی و بهزاد از انتشارات فاطمی.

پکیج کنکوری: ریاضی عمومی 1 و 2 آقاسی از انتشارات نگاه دانش (چهار جلدی) یا ریاضی عمومی 1 و 2 سری عمومی (دو جلدی) یا ریاضی عمومی معتقدی پارسه یا ریاضی عمومی فنی و مهندسی انصاری از پارسه یا حل سوالات ریاضی عمومی بدون دخالت دست مدرسان شریف یا ریاضی عمومی 1 و 2 (دو جلدی) از مدرسان شریف.

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع ریاضی عمومی 1 و 2 کنور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، به نوعی به وقت شما و پایه علمی شما بستگی دارد. کتاب ریاضی عمومی آقاسی از نگاه دانش بسیار حجیم است ولی کامل است و جامع. البته باید بدانید که ساختار این کتاب اینطور است دو جلد برای ریاضی عمومی 1 دارد که جلد اول درسنامه و مثال است و جلد دوم بانک تست است و ریاضی عمومی 2 هم دو جلد دارد و مانند ریاضی عمومی 1 دسته بندی شده است. کسانی که حوصله دارند و پایه خوب، جلد اول را بخوانند و تست های جلد دوم را گزینشی بزنند و یا اینکه کلا جلد دوم را بی خیال بشوند و تست های ریاضی عمومی خود کنکور ارشد MBA را بزنند.

یک انتخاب خوب دیگر برای داوطلبان قوی ارشد مدیریت کسب و کار 1403، کتاب ریاضی عمومی 1 و 2 مدرسان شریف است که می تواند جایگزین خوبی برای کتاب آقاسی باشد. البته کتاب مدرسان شریف هم بسیار حجیم است و باید داوطلب ارشد MBA، هم قوی باشد هم زمان مناسب داشته باشد و هم پشتکار خوبی داشته باشد.

ریاضی عمومی سری عمومی سبک تر است و برای داوطلبان پایه متوسط بسیار خوب است. داوطلبان ضعیف و حتی قوی و متوسط که بی حوصله هستند ریاضی معتقدی از پارسه (که خیلی قدیمی شده است) و یا ریاضی عمومی فنی و مهندسی انصاری از پارسه (که جدیدتر است) را بخوانند. ریاضی عمومی معتقدی به رایگان هم از اینترنت قابل دانلود است. قوی ترهایی که ریاضی عمومی پارسه را خواندند از جلدهای دوم کتاب آقاسی، تست بزنند و متوسط ها و ضعیف ها هم تست های خود کنکور ارشد مکانیک را خیلی خوب بزنند. در کتاب سری عمومی این تست ها با پاسخنامه تشریحی خوب وجود دارد. یک راه حل نهایی و پر ریسک هم استفاده از کتاب حل سوالات ریاضی عمومی بدون دخالت دست مدرسان شریف است.

بهترین منابع ارشد مدیریت کسب و کار MBA چگونه معرفی شده اند؟

بهترین منابع ارشد مدیریت کسب و کار MBA بر پایه عواملی همچون سطح علمی، زمان داوطلب و همچنین میزان پشتکار داوطلب معرفی شده اند.

امکان حذف درس در ارشد MBA وجود دارد؟

با توجه به شاخه مورد علاقه در ارشد MBA و همینطور هدف قبولی شما می توان یکی از دروس را حذف کرد.

آیا منابع تست زنی برای ارشد مدیریت کسب و کار MBA معرفی شده اند؟

بهترین منابع مورد نیاز ارشد مدیریت کسب و کار MBA برای مطالعه، یادگیری، تست زنی و جمع بندی معرفی شده اند.

4.2/5 - (10 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …