منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
2

بهترین منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مترجمی زبان انگلیسی بعد از ارشد آموزش زبان انگلیسی محبوبترین رشته در ارشد مجموعه زبان انگلیسی است. البته پذیرش بسیار پایین ارشد مترجمی زبان انگلیسی، قبولی در آن را خیلی سخت تر می کند.

به هر حال قبل از معرفی بهترین منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403، به دروس و ضرایب دروس آن نگاهی می اندازیم.

دروس ارشد مترجمی زبان انگلیسی و ضرایب آنها
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه مترجمی زبان انگلیسی (شامل اصول و مبانی نظری ترجمه، زبانشناسی، ساخت مقابله ای زبان، واژه شناسی و فنون و مهارت ترجمه)3

تعداد تست های کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی

کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دو بخش زبان عمومی و زبان تخصصی تشکیل شده است ولی سوالات آنها از چندین درس و بخش تشکیل شده است.

60 سوال درس زبان عمومی ارشد مترجمی زبان انگلیسی به تفکیک بخش ها به شرح زیر است:

سوالات وکب (واژگان یا لغات): 20 سوال

سوالات گرامر: 10 سوال

سوالات ریدینگ: 30 سوال 

سوالات کلوز تست: 10 سوال

دسته بندی منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی

یافتن بهترین منابع برای ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع بخش زبان عمومی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع برای زبان عمومی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 را به شرح زیر می نویسیم.

پکیج بیسیک برای بخش لغات: 504، لغات ضروری تافل، 1100 و 3500 واژه و لغات تافل رهنما انتشارات جنگل

پکیج بیسیک برای بخش گرامر: گرامر دایجست، گرامر in use، گرامر بتی آذر (Understanding and Using English Grammar; By Betty S. Azar) و گرامرهای تافل رهنما انتشارات جنگل و گرامر کاربردی پیشرفته جرج یول Oxford practice Grammar Advanced (by George Yule)

پکیج بیسیک برای بخش ریدینگ: ریدینگ های آزمون های GRE، تافل و آیلتس.

پکیج کنکوری: زبان عمومی ویژه ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف یا گرامر ویژه ارشد زبان انگلیسی پوران پژوهش از کاظم طبیبی و زبان انگلیسی پیشرفته پوران پژوهش از احسان طالب نیا یا اصطلاحات انگلیسی از اندیشه ارشد، درک مطلب تافل از اندیشه ارشد، واژگان تافل از اندیشه ارشد، گرامر تافل از اندیشه ارشد، واژگان زبان انگلیسی اندیشه ارشد و واژگان زبان عمومی مجموعه زبان انگلیسی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: ارشد مترجمی زبان انگلیسی از آن دسته از رشته هایی است که برای معرفی بهترین منابع آن، اولین اصل سطح زبان عمومی داوطلبان آن است. اگر پایه قوی در لغات و گرامر دارید، بی خیال کتاب های پکیج بیسیک بشوید و به سراغ کتاب گرامر کاظم طبیبی پوران پژوهش بروید و برای واژگان از کتاب های اندیشه ارشد استفاده کنید، به خصوص کتاب اصطلاحات انگلیسی. اگر سطح متوسط دارید باید قدری در گرامر مطالعه بیسیک داشته باشید و سپس از کتاب کاظم طبیبی و گرامر تافل اندیشه ارشد استفاده کنید. در ضمن لغات را کلا از پکیج اندیشه ارشد بخوانید. کتاب مدرسان شریف را برای کسانی که کلاً وقت و حوصله زیادی ندارند توصیه می کنم که همه چیز را با هم به صورت یکپارچه بخوانند. یعنی لغت و گرامر و کلوز تست و ریدینگ را.

درباره ریدینگ، واقعیت را بخواهید باید روی ریدینگ های تافل و GRE و آیلتس مطالعه ای داشته باشید و همینطور ریدینگ های 15 سال اخیر کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی.

نکته مهم بعدی این است که در واقعیت، زدن درصدهای بالا در درس زبان عمومی علاوه بر انتخاب بهترین منبع، انتخاب شیوه درست مطالعه و به خصوص مرور و تست زنی است. در نظر بگیرید که تست زنی جزء لاینفک مسیر مطالعه شما باید باشد. کلا به نظر من نقش برنامه ریزی و روش خواندن از انتخاب منبع بسیار اهمیت بیشتری دارد. به هر حال لغات و گرامر همه جا یکی هستند. حالا یکی بیشتر گفته است و یکی کمتر، ولی اصول یکسان است. در واقع شیوه مطالعه برای تست زدن های کنکور خیلی مهم تر است.

منابع درس اصول و مبانی نظری ترجمه ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع اصول و مبانی نظری ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 را به شرح زیر را معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک شامل کتاب های زیر هستند:

Introducing Translation Studies از جرمی ماندی

Translation: An Advanced Resource Book از هاتیم، بسیل و جرمی ماندی

Theories of translation از  میرعمادی و انتشارات سمت

A Textbook of Translation از پیتر نیومارک

مجموعه مقالات دو هم اندیشی فرزانه فرحزاد از انتشارات یلدا قلم.

پکیج کنکوری: اصول و مبانی نظری مترجمی زبان انگلیسی مدرسان شریف یا اصول و مبانی نظری مترجمی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: در معرفی بهترین منابع ارشد درس اصول و مبانی نظری ترجمه در ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 دو رویکرد را خواهیم داشت. اولا اینکه چقدر وقت دارید و چقدر به درصد بالا زدن در زبان عمومی خود اعتماد دارید. اگر زبان عمومی را خوب هستید و امیدوار و وقت کمتری دارید و داوطلب قوی هم هستید بهتر است به سراغ کتاب اندیشه ارشد بروید و کتاب جرمی ماندی را هم بخوانید. اگر متوسط و ضعیف هستید باید کتاب های جرمی ماندی و هاتیم و بسیل و ماندی را بخوانید و در ادامه اگر در تست زنی مشکل داشتید کتاب میرعمادی را هم بخوانید و در ضمن برای داوطلبان ضعیف و با پشتکار بالا و حوصله زیاد توصیه این است که تقریباً همه کتاب های رفرنس پکیج بیسیک را بخوانند.

اگر زبان عمومی شما خوب نیست باید تمرکز بیشتری را روی دروس تخصصی مترجمی زبان انگلیسی بگذارید. پس مجبورید تقریباً همه کتاب های رفرنس پکیج بیسیک را بخوانید. اگر هم حوصله اش را ندارید یکی از کتاب های کنکوری برای شما مناسب خواهد بود.

منابع زبانشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع زبانشناسی مختص ارشد مترجمی زبان انگلیسی عبارتند از:

پکیج بیسیک شامل کتاب های زیر است:

The study of Language; By George Yule (بسیار مهم)

An Introduction to Language; By Victoria Fromkin

Essential Introductory Linguistics; By Grover Hudson

Linguistics and Language; By J.S Falk

پکیج کنکوری: زبان شناسی و واژه شناسی مدرسان شریف یا زبان شناسی انگلیسی ماهان یا زبان شناسی (Linguistics) پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: این درس را به عنوان سخت ترین و آزار دهنده ترین درس تخصصی کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی می دانند. البته سوالات آن از سوالات تخصصی زبانشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی کمتر و راحت تر است. بهترین منابع کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 در درس زبان شناسی یا همان لینگویستیک، از بین منابع پکیج بیسیک که با عبارت بسبار مهم مشخص شده است. از بین کتاب های کنکوری، کتاب زبان شناسی مدرسان شریف طیف بیشتری از داوطلبان را پوشش می دهد. اصولاً پوران پژوهش برای ضعیف ترها خوب است و ماهان هم برای متوسط های بی حوصله خوب است.

کتاب مدرسان شریف دو درس را پوشش داده است. هم زبانشناسی و هم واژه شناسی. طبیعتاً برای کسانی که وقت کمتری دارند مناسب است.

منابع ساخت مقابله ای زبان ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع ارشد درس ساخت مقابله ای زبان برای کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 را به شرع زیر برای شما معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک شامل کتاب های زیر:

Contrastive Analysis and Error Analysis از کشاورز و انتشارات رهنما

Contrastive and Error Analysis از ضیاء حسینی

پکیج کنکوری: بررسی مقابله و تجزیه و تحلیل خطاها اندیشه ارشد یا بررسی مقابله ای ماهان

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع برای درس بررسی مقابله ای زبان برای کنکور ارشد مترجمی 1403 به اینکه چقدر زمان دارید و چقدر در سایر دروس تخصصی عقب تر هستید بستگی دارد. اگر همه چیز نرمال است، هر دو کتاب کشاورز و ضیاء حسینی خوب است و بعد از کتاب ماهان یا اندیشه ارشد استفاده کنید. برای کسانی که وضعیت خوبی ندارند بهتر است کتاب کشاورز را بخوانند و بعد کتاب اندیشه ارشد را بخوانند. در کل اگر وقت و حوصله هم ندارید کتاب ماهان خلاصه تر است و اندیشه ارشد بهتر و جامع تر.

منابع واژه شناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع مبحث واژه شناسی کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسک: واژه شناسی انگلیسی از تجویدی و انتشارات سمت

پکیج کنکوری: واژه شناسی اندیشه ارشد یا زبانشناسی و واژه شناسی مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع درس واژه شناسی کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 با توجه به این نکته معرفی می شود که همپوشانی زیادی با زبانشناسی دارد. در نتیجه اگر وقت خیلی کمی دارید و خوب هم زبانشناسی را درک می کنید همان کتاب مدرسان شریف خوب است. اگر خیلی تخصصی تر می خواهید این درس و سوالات آن را پاسخ دهید باید کتاب تجویدی به اضافه کتاب کنکوری تخصصی واژه شناسی اندیشه ارشد را تهیه کنید.

منابع فنون و مهارت ترجمه ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1403 در درس فنون و مهارت ترجمه به شرح زیر است.

پکیج بیسیک: An Approach to English Translation of Islamic Texts از منافی انصاری (دو جلدی) از انتشارات سمت

پکیج کنکوری: مهارت ترجمه مدرسان شریف یا مهارت ترجمه ماهان یا ترجمه متون اسلامی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: اگر به دنبال کتابی کامل، کنکوری و پوشش دهنده هستید که کتاب ترجمه متون اسلامی اندیشه ارشد، این کار را برای شما راحت کرده است. افراد وسواسی با وقت زیاد هم می توانند کتاب منافی انصاری را بخوانند و بعد اندیشه ارشد را بخوانند. کسانی که وقت کم و حوصله کمتری دارند و البته فشرده هم می خواهند بخوانند یا کتاب مدرسان شریف را بخوانند یا ماهان را. البته مدرسان شریف وضعیت بهتری دارد.

بهترین منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده است؟

بهترین منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی براساس سطح زبان داوطلبان و همچنین میزان پوشش دهی منابع برای سوالات ارشد زبان انگلیسی، گلچین و معرفی کرده ایم.

خواندن فقط کتاب های رفرنس، برای کسب رتبه خوب در کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی کافی است؟

خیر. شما باید حتما برای کسب رتبه های خوب از کتاب های دارای تست و همچنین متدهای تست زنی هم استفاده کنید.

آیا منابع پیشنهاد داده شده برای شرایط مختلف، می تواند تضمینی بر قبولی قطعی ارشد مترجمی زبان انگلیسی باشد؟

منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی با بررسی های دقیق گلچین شده است. توان علمی، پشتکار و روش صحیح مطالعه و تداوم در مطالعه هم برای قبولی قطعی نیاز است.

5/5 - (3 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …