منابع ارشد علوم تربیتی – بهترین منابع 1403

منابع ارشد علوم تربیتی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
6

بهترین منابع ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع ارشد علوم تربیتی 1403 را به تفکیک دروس آن برای شما شرح خواهیم داد. قبل از معرفی منابع ارشد علوم تربیتی بهتر است ابتدا گرایش های آن را بشناسیم و بدانیم چه دروسی در مجموع در کنکور ارشد علوم تربیتی وجود دارند.

در جدول زیر لیست رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد علوم تربیتی در کنکور ارشد 1403 را می توانید بینید.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم تربیتی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی 
2تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
فلسفه تعلیم و تربیتآموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
3مدیریت آموزشی
4آموزش و بهسازی منابع انسانی
5تحقیقات آموزشی
6ارزشیابی آموزشی
7تکنولوژی آموزشی
8علوم تربیتیآموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستان
علوم شناختیذهن، مغز و تربیت

هر کدام از این رشته ها، دروس مختلفی دارند و ضرایب این دروس نیز متفاوت است. برای آشنایی با کلیه درس های ارشد علوم تربیتی، به لیست این دروس نگاهی گذرا می اندازیم.

زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی، آمار و روش های تحقیق، روش ها و فنون تدریس، مدیریت آموزشی، مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی، روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، آموزش و پروش تطبیقی، تعلیم و تربیت اسلامی، نظارت و راهنمایی.

مهم ترین درس های ارشد علوم تربیتی عبارتند از: زبان عمومی و تخصصی، آمار و روش های تحقیق، مدیریت آموزشی، روش ها و فنون تدریس، برنامه ریزی آموزشی و درسی و مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت که به نوعی در بین بیشتر رشته و گرایش های ارشد علوم تربیتی مشترک هستند البته با ضرایب مختلف.

برای اطلاع از دروس و ضرایب دروس در تک تک رشته ها و گرایش های ارشد علوم تربیتی 1403 به مطلب زیر نگاه کنید.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی

یافتن بهترین منابع برای ارشد علوم تربیتی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد علوم تربیتی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد علوم تربیتی

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد علوم تربیتی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر

پکیج هوشمندانه: با توجه به حجم سایر دروس ارشد علوم تربیتی و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشدعلوم تربیتی برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد علوم تربیتی را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد علوم تربیتی 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع زبان تخصصی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 به شرح زیر هستند:

پکیج بیسیک: English for students of Educational Administration (انگلیسی برای دانشجویان مدیریت آموزشی) از منصور کوشا و انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: متون تخصصی علوم تربیتی از طالب زاده  انتشارات جهش، زبان تخصصی ارشد علوم تربیتی مدرسان شریف، زبان تخصصی علوم تربیتی 1 و 2 انتشارات اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: اگر داوطلب ضعیفی هستید که باید برای حذف این درس تصمیم بگیرید. البته کلاً زبان تخصصی برای دوره ارشد بسیار مهم است. در کل برای داوطلبان قوی کتاب متون تخصصی علوم تربیتی 1 و 2 اندیشه ارشد را می توان بهترین منبع زبان تخصصی ارشد علوم تربیتی دانست. البته باید حوصله و وقت کافی هم داشته باشند. کتاب متون تخصصی علوم تربیتی انتشارات جهش از طالب زاده برای داوطلبان متوسط و ضعیف مناسب است. کتاب مدسان شریف سطح پایین تری نسبت به دو کتاب دیگر دارد و خواندنش هم سخت تر است، ولی آن هم می تواند انتخاب شود.

در نظر داشته باشید که یک راه حل دیگر این است که لغات تخصصی علوم تربیتی را که pdf آن در اینترنت برای دانلود رایگان موجود است را تهیه کنید و پس از افزایش دایره لغات تخصصی خودتان، ریدینگ های تخصصی کنکورهای ارشد علوم تربیتی را بزنید.

منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد علوم تربیتی

بهترین منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد علوم تربیتی 1403 را به شرح زیر برای شما معرفی و تحلیل می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد، روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان.

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد یا آمار توصیفی و استنباطی پوران پژوهش و روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع برای درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد علوم تربیتی 1403، این است که ابتدا تصمیم بگیرید که این درس را حذف کنید یا نه. ضعیف بودن در این درس و نداشتن حوصله و وقت کافی باعث می شود تا به حذف جدی این درس فکر کنید. نکته دوم این است که بهترین منبع آمار و روش تحقیق کنکور ارشد علوم تربیتی در بین کتاب های پکیج بیسیک نیست و بهتر است کلاً به سراغش نروید. 

از بین کتاب های کنکوری منبع آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و به خصوص چاپ های قبل 97 از حسن آبادی بهترین منابع برای داوطلبان قوی علوم تربیتی به شمار می رود. کتاب های آمار توصیفی و استنباطی و روش های تحقیق پوران پژوهش برای متوسط ها متناسب تر است و کتاب های آمار و روش تحقیق اندشه ارشد برای ضعیف ترها.

منابع مدیریت آموزشی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع درس مدیریت آموزشی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 را به شرح زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: مدیریت عمومی از علاقه بند و از انتشارات روان، مقدمات مدیریت آموزشی از علاقه بند و انتشارات روان، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی: کاربرد نظریه های مدیریت در برنامه ریزی و نظارت از بهرنگی از انتشارات کمال تربیت، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی از علاقه بند و از انتشارات روان.

پکیج کنکوری: مدیریت آموزشی مدرسان شریف یا مدیریت آموزشی ماهان یا مدیریت آموزشی اندیشه ارشد یا مدیریت آموزشی پوران پژوهش یا مدیریت آموزشی جهش از جاهد.

پکیج هوشمندانه: از بین منابع پکیج بیسیک کتاب های دکتر علاقه بند بهترین منابع مدیریت آموزشی هستند. البته کتاب دکتر بهرنگی هم در سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. داوطلبان قوی و با حوصله می توانند این کتاب های رفرنس از علاقه بند و بهرنگی را بخوانند و بعد، از یکی از کتاب های کنکوری به جز ماهان، اقدام به جمع بندی و تست زنی بکنند. داوطلبان متوسط با وقت کافی و پشتکار لازم بعد از خواندن رفرنس ها از کتاب اندیشه ارشد استفاده کنند. داوطلبان ضعیف، کتاب های علاقه بند و کتاب اندیشه ارشد را بخوانند به شرط داشتن وقت و حوصله. اگر کلا داوطلب، حوصله خواندن ندارد و قوی است از مدرسان شریف یا پوران پژوهش می تواند استفاده کند و بقیه دسته ها از مدیریت آموزشی اندیشه ارشد. مدیریت آموزشی ماهان هم دیگر قدیمی شده است.

این درس برای ارشد مدیریت آموزشی و بهسازی منابع انسانی، درس اصلی است و پس باید توجه ویژه تری به آن داشته باشید. مدیریت آموزشی پوران پژوهش جامعیت خوبی دارد و برای داوطلبن متوسط و قوی بسیار خوب است. مدیریت آموزشی نشر جهش خلاصه تر است و سریع می شود خواند و بعد تست زد.

منابع روش ها و فنون تدریس ارشد علوم تربیتی

بهترین منابع روش ها و فنون تدریس ارشد علوم تربیتی 1403 را می توانید در پکیج های زیر بیایبد.

پکیج بیسیک: مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) از حسن شعبانی و از انتشارات سمت، کلیات روش ها و فنون تدریس از صفوی و انتشارات معاصر، کلیات روش ها و فنون تدریس (متن کوتاه) همراه با الگوهای جدید تدریس با تألیف صفوی و از انتشارات معاصر و الگوهای جدید تدریس (2000) جویس و … با ترجمه بهرنگی و از انتشارات کمال تربیت.

پکیج کنکوری: روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف یا روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش یا روش ها و فنون تدریس اندیشه ارشد یا روش ها و فنون تدریس انتشارات جهش از جاهد.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع درس بسیار مهم روش ها و فنون تدریس را باید به گونه ای انتخاب کرد که با سیستم مطالعه شما سازگار باشد. اگر داوطلبی کم حوصله هستید و حجم های زیاد و تعدد منابع، شما را آزار می دهد بهتر است از کتاب اندیشه ارشد یا پوران پژوهش استفاده کنید. اگر داوطلبی علاقه مند و با تلاش هستید بهتر است کتاب های جدید بهرنگی و صفوی را بخوانید. منظورم الگوهای جدید تدریس این دو مولف است. بعد یکی از کتاب های کنکوری مثل مدرسان شریف یا پوران پژوهش و اندیشه ارشد را انتخاب کنید. اصولاً هم مدرسان شریف می تواند برایتان مناسب باشد و هم اندیشه ارشد و هم پوران پژوهش. در کل اگر متوسط هستید بهتر است از کتاب اندیشه ارشد یا پوران پژوهش به عنوان مکمل استفاده کنید. کلاً روش ها و فنون تدریس جهش را سریع تر و در زمان کمتری می شود خواند.

منابع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع درس مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت را به شرح زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت از شریعتمداری و انتشارات امیرکبیر، فلسفه آموزش و پرورش از شعاری نژاد و باز هم از انتشارات امیرکبیر، آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش از فردریک نلر و با ترجمه بازرگان از انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت اندیشه ارشد یا اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف یا فلسفه تعلیم و تربیت پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت را حذف هم می توان کرد البته برای بعضی از داوطلبان ارشد مدیریت آموزشی. از بین کتاب های پکیج بیسیک بهترین منابع ارشد علوم تربیتی 1403 برای درس فلسفه تعلیم و تربیت، کتاب های نشر امیرکبیر است. از بین کتاب های کنکوری هم اندیشه ارشد و مدرسان شریف شرایط بهتری نسبت به پوران پژوهش دارند. پوران پژوهش را سریع تر می توان خواند ولی جامعیت متوسطی دارد. اگر میخواهید درصد پایینی بزنید و چندان سرمایه گذاری روی این درس نداشته باشید از یکی از کتاب های کنکوری با توجه به زمان و سطح خود باید انتخاب کنید.

منابع برنامه ریزی آموزشی و درسی ارشد علوم تربیتی

بهترین منابع برنامه ریزی آموزشی و درسی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 را براساس دسته بندی های تشریح شده به ترتیب زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی تایلور با ترجمه پورظهیر و از انتشارات آگه، مبانی برنامه ریزی آموزشی از فیوضات و از انتشارات ویرایش، مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس از لوی و با ترجمه مشایخ از انتشارات مدرسه، فرآیند برنامه ریزی آموزشی از گروه مشاوران یونسکو با ترجمه مشایخ  و از انتشارات مدرسه.

پکیج کنکوری: برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف یا برنامه ریزی آموزشی و درسی اندیشه ارشد یا برنامه ریزی آموزشی و درسی از جاهد و انتشارات جهش یا مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: برای درس برنامه ریزی درسی و آموزشی، باید دو بخش را قائل بشویم. منابع ستنی و کلاسیک که اصول پایه را می گویند که برای پاسخ دادن به نسل قدیمی و روتین سوالات برنامه ریزی آموزشی و درسی کفایت می کنند. بخش دوم منابع نسل جدید و به روزرسانی شده که پاسخگوی سوالات نسل جدید این درس هستند. بنابراین به نوعی برای داوطلب قوی و علاقه مند، خواندن یکی از دو کتاب تایلور و یا فیوضات توصیه می شود و خواندن دو کتاب ترجمه مشایخ هم لازم است. بهترین منابع ارشد علوم تربیتی 1403 برای درس برنامه ریزی درسی و آموزشی، از نظر رفرنس به این گونه است. برای داوطلبان بی حوصله تر و متنفر از تعدد منابع یکی از کتاب های رفرنس با رویکرد مدرن و کتاب مدرسان شریف یا اندیشه ارشد به عنوان مکمل، توصیه می شود. 

کتاب جهش در درس برنامه ریزی آموزشی و درسی، کتاب بسیار خلاصه ایست و شاید سوالات نسل جدید که بخشی از سوالات کل را تشکیل می دهند را پاسخگو نباشد ولی سریع می خوانید و اصول را می فهمید و سوالات روتین را می توانید بزنید.

منبع برنامه ریزی آموزشی و درسی پوران پژوهش برای برخی از داوطلبان بسیار بهتر از کتاب مدرسان شریف خواهد بود و جامعیت خوبی دارد.

منابع نظارت و راهنمایی ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع درس نظارت و راهنمایی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 را به شرح زیر برای شما تحلیل می کنیم.

پکیج بیسیک: نظارت و راهنمایی تعلیمات از نیکنامی و از انتشارات سمت، نظارت و راهنمایی تعلیماتی اچسون و گال با ترجمه بهرنگی و از انتشارات کمال تربیت.

پکیج کنکوری: نظارت و راهنمایی اندیشه ارشد یا نظارت و راهنمایی مدرسان شریف یا نظارت و راهنمایی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع رفرنس برای نظارت و راهنمایی در کنکور ارشدعلوم تربیتی 1403، کتاب دکتر نیکنامی است و از بین کتاب های کنکوری، کتاب پوران پژوهش بسیار خلاصه است و وقت کمی برای خواندن نیاز دارد و طبیعی است که برای کسانی که فشرده خوان هستند و سریع می خواهند جمع و جور کنند و درصدی حالا پایین و متوسط بزنند کفایت می کند. نظارت و راهنمایی مدرسان شریف و پوران پژوهش سطح یکسانی دارند. نظارت و راهنمایی اندیشه ارشد هم نمی توان گفت همه چیز را پوشش می دهد ولی به نوعی کتاب نیکنامی را می تواند کامل پوشش دهد.

منابع سنجش و اندازه گیری کنکوری ارشد علوم تربیتی

بهترین منابع درس سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی از سیف و از انتشارات دوران.

پکیج کنکوری: سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیتی مدرسان شریف یا سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت اندیشه ارشد یا سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ماهان

پکیج هوشمندانه: قبل از معرفی بهترین منبع سنجش و اندازه گیری ارشد علوم تربیتی 1403 باید عنوان کرد که این درس را می توانید حذف کنید. اصلی ترین کتاب برای این درس که همان کتاب معروف دکتر سیف است. از بین منابع کنکوری، مدرسان شریف متعارف تر است ولی متن سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت اندیشه ارشد، روان تر است. سنجش و اندازه گیری ماهان هم کتاب خلاصه ایست که به زدن درصدی متوسط در این درس کمک می کند.

منابع تکنولوژی آموزشی ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع درس تکنولوژی آموزشی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده عبارتند از:

پکیج بیسیک: مبانی نظری تکنولوژی آموزشی از فردانش از انتشارات سمت، مقدمات تکنولوژی آموزشی از احدیان از انتشارات بشری.

پکیج کنکوری: تکنولوژی آموزشی مدرسان شریف یا تکنولوژی آموزشی اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: تکنولوژی آموزشی، مهم ترین درس کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی است. به همین دلیل باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود. اصولاً بهترین رفرنس از پکیج بیسیک برای درس تکنولوژی آموزشی، دو کتابیست در پکیج بیسیک معرفی کرده ایم. بهترین کتاب کنکوری را تکنولوژی آموزشی اندیشه ارشد می دانم که شرحی است جامع بر درس تکنولوژی آموزشی ارشد علوم تربیتی 1403.

منابع روانشناسی تربیتی ارشد علوم تربیتی

بهترین منابع روانشناسی تربیتی ارشد علوم تربیتی 1403 را به شرح زیر برای شما تحلیل و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش) از علی اکبر سیف و انتشارات دوران و روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری) از اسماعیل بیابانگرد و انتشارات ویرایش

پکیج کنکوری: روانشناسی تربیتی مدرسان شریف یا روانشناسی تربیتی پوران پژوهش یا روانشناسی تربیتی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: اصولاً خواندن درس روانشناسی تربیتی سخت نیست ولی به حافظه سپردن دقیق جزئیات آن می تواند کار را سخت کند. استفاده همزمان از تست در هنگام مطالعه و استفاده از روش های تحلیل گزینه های غلط، در درصد بالای این درس بسیار کمک خواهد کرد. کتاب بانک تست روانشناسی تربیتی پوران پژوهش، کتابیست بسیار خوب برای تست زنی خیلی زیاد و بهتر ماندن نکات روانشناسی تربیتی در حافظه. از بین کتاب های رفرنس که اصلی ترین منبع، کتاب سیف است. در بین کتابهای کنکوری، کتاب مدرسان شریف که برای رشته روانشناسی هم نوشته شده است بسیار جامع و کامل است. اگر دنبال منبع کنکوری آسان تر و کم حجم تری هستید می توانید از روانشناسی تربیتی پوران پژوهش و یا اندیشه ارشد هم استفاده بکنید.

منابع آموزش و پرورش تطبیقی ارشد علوم تربیتی

بهترین منابع ارشد آموزش و پرورش تطبیقی ارشد علوم تربیتی 1403 به شرع زیر اغلام می شوند:

پکیج بیسیک: آموزش و پرورش تطبیقی (دو جلدی) تالیف فرجاد و از انتشارات رشد، آموزش و پرورش تطبیقی تالیف آقازاده و از انتشارات سمت، آموزش و پرورش تطبیقی (چشم اندازهای نوین) از معدن دار آرانی و کاکیا از انتشارات آییژ و آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته صنعتی (آلمان و انگلستان) از آقازاده از انتشارات روان.

پکیج کنکوری: آموزش و پرورش تطبیقی ماهان یا کتاب طلایی آموزش و پرورش تطبیقی از انتشارات طلایی

پکیج هوشمندانه: در درس آموزش و پرورش تطبیقی، کتاب کنکوری جامعی شاید نتوان پیدا کرد. بهترین منابع برای آموزش و پرورش تطبیقی ارشد علوم تربیتی که یکی از مهم ترین درس های ارشد آموزش ابتدایی می باشد را باید از بین کتاب های پکیج بیسیک معرفی کرد. کتاب دوجلدی فرجاد جامع است و کتاب انتشارات آییژ پوشش دهنده سوالات جدید و کتاب های آقازاده پوشش دهنده سوالات روتین در آموزش و پرورش تطبیقی. اگر حوصله خواندن رفرنس ندارید باید یا کتاب ماهان را بگیرید و یا کتاب انتشارات طلایی. کتاب انتشارات طلایی سعی کرده است بسیار نکته محور و تست محور پیش برود و در نتیجه خواندن آن برای افرادی که میخواهند فشرده بخوانند مناسب تر است.

منابع روانشناسی رشد ارشد علوم ابتدایی 1403

بهترین منابع ارشد علوم تربیتی 1403 در درس روانشناسی رشد عبارتند از:

پکیج بیسیک: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلدی) ترجمه یحیی سید محمدی از انتشارات ارسباران و روانشناسی رشد ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد از انتشارات رشد و روانشناسی رشد و تحول انسان نوشته دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز و روت داسکین فلدمن ترجمه داود عرب قهستانی، هامایاک آوادیس یان، دکتر حمیدرضا سهرابی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی رشد مدرسان شریف یا روانشناسی رشد اندیشه ارشد یا روانشناسی رشد پوران پژوهش

پکیج هوشمندانه: در واقع پکیج کنکوری برای روانشناسی رشد، انتخاب خوبیست ولی توجه کنید که سوالات خارج از قاعده روتین را شاید ساپورت نکند ولی روانشناسی رشد لورا برک را کامل ساپورت می کند و به نوعی مطالعه آن را اضافه بر سازمان می کند. حجیم بودن این درس و از طرفی تخصصی بودن آن برای ارشد آموزش ابتدایی باعث می شود تا منبع کنکوری را بهتر بدانم. کتاب روانشناسی رشد مدرسان شریف بسیار جامع است ولی باید حجم زیاد آن را هم در نظر گرفت. روانشناسی رشد پوران پژوهش هم کتاب خوبی است ولی کتاب بانک تست یا کتاب نارنجی روانشناسی رشد پوران پژوهش به عنوان مکمل هر کتابی که انتخاب کنید، ضروریست. در نهایت باید گفت که روانشناسی رشد اندیشه ارشد هم برای بعضی از داوطلبان که تمایل به خواندن متن سبک تری دارند وجود دارد.

منابع تعلیم و تربیت اسلامی ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع ارشد تعلیم و تربیت اسلامی ارشد علوم تربیتی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: اصول تعلیم و تربیت اسلامی از شریعتمداری و از انتشارات امیرکبیر، مبانی تعلیم و تربیت اسلامی از حسینی، و از انتشارات فرهنگ اسلامی.

پکیج کنکوری: تعلیم و تربیت اسلامی مدرسان شریف یا تعلیم و تربیت اسلامی ماهان

پکیج هوشمندانه: اصولاً این درس، درس تخصصی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت است و همپوشانی بسیار زیادی هم با درس مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دارد. بهترین منابع تعلیم و تربیت اسلامی ارشد علوم تربیتی 1403، کتاب شریعتمداری است. با توجه به اهمیت کم این درس در کل مجموعه علوم تربیتی و همپوشانی آن با درس فلسفه تعلیم و تربیت، کتاب کنکوری، می تواند منبع مناسب تری باشد. چون درصد بالایی در این درس اصولاً زده نمی شود و اصلاً در اکثر رشته های ارشد علوم تربیتی وجود ندارد. کتاب تعلیم و تربیت مدرسان شریف مناسب تر و تازه تر از کتاب ماهان است ولی کتاب تعلیم و تربیت اسلامی ماهان را سریع تر می شود خواند و دوره کرد.

بهترین منابع ارشد علوم تربیتی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده اند؟

بهترین منابع ارشد علوم تربیتی براساس سطح علمی داوطلبان و همچنین جامعیت و سطح پوشش دهی منابع در سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی گلچین و معرفی شده اند.

برای قبولی در ارشدعلوم تربیتی فقط مطالعه کتب کنکوری کافی است؟

بله. برای قبولی ارشد علوم تربیتی خواندن منابع کنکوری کفایت می کند ولی برای کسب رتبه های برتر باید روش مطالعه صحیح، چند کتاب رفرنس و روش برنامه ریزی دقیقی را داشته باشند.

آیا امکان حذف دروس در کنکور ارشد علوم تربیتی وجود دارد؟

بله. با توجه به شرایط داوطلبان ارشد علوم تربیتی و همچنین زمان آنها و هدف قبولی یک تا دو درس را می توان حذف کرد.

5/5 - (7 امتیاز)

سلام ، آیا دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) در مقطع ارشد ، پذیرش برای دانشجویان علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی در سال ۱۴۰۲ را دارد ؟

سلام وقت بخیر کجا میتونم کتابای کنکور علوم تربیتی رو دانلود کنم میشه کانالی و اگه میشناسید بهم معرفی کنید

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …