منابع ارشد زیست سلولی و مولکولی – بهترین منابع 1403

منابع ارشد زیست سلولی و مولکولی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد

بهترین منابع ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403

پیش از معرفی بهترین منابع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403 باید عنوان کرد که این رشته پرمتقاضی ترین رشته کنکور کارشناسی ارشد در گروه علوم پایه است. کنکور ارشد زیست سلولی و مولکولی به صورت مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. رشته ها و گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در کنکور ارشد 1403 به طور کامل در جدول زیر آمده است.

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1 زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست فناوری
ریززیست فناوری
اخلاق زیستی
انسان شناسی زیستی
2ژنتیک
3میکروبیولوژیزیست شناسی میکروب های بیماری زا
صنعتی
بیوسیستماتیک و بوم شناسی
محیطی
4بیوشیمی
5بیوفیزیک
6زیست فناوریمیکروبی
مولکولی
7زیست فناوریدریا
8زیست فناوریصنعت و محیط زیست
9آموزش زیست شناسی
10نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

پرطرفدارترین رشته ها و گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل رشته های ژنتیک، زیست سلولی و مولکولی، بیوشیمی و میکروبیولوژی است. اخیراً محبوبیت بیوتکنولوژی یا همان زیست فناوری نیز افزایش یافته است.

دروس ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی در کنکور ارشد 1403 به صورت کلی شامل موارد زیر است:

زبان عمومی، زبان تخصصی زیست شناسی، مجموعه زیست شناسی، ژنتیک، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، بیوفیزیک، مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی و مجموعه زیست شناسی دریا است.

از بین این دروس، درس های زبان عمومی و زبان تخصصی، مجموعه زیست شناسی، میکروب، ژنتیک، بیوشیمی و زیست شناسی سلولی و مولکولی در همه رشته ها و گرایش ها مشترک هستند و مهم ترین درس ها به حساب می آیند. برای اطلاع از جزئیات دقیق دروس و ضرایب آنها به تفکیک رشته ها و گرایش ها در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403، لینک زیر را باید مطالعه کنید.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

یافتن بهترین منابع برای ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر

پکیج هوشمندانه: با توجه به حجم سایر دروس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشدشیمی برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403

بهترین منابع زبان تخصصی ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403 به شرح زیر معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی با تألیف آیریان از انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: زبان تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی مدرسان شریف یا زبان تخصصی در زیست شناسی پوران پژوهش یا ترجمه مقابله ای زبان تخصصی زیست شناسی اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع زبان تخصصی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403 برای داوطلبان قوی و متوسط که می خواهند برای این درس زمان بگذارند، کتاب زبان تخصصی در زیست شناسی از پوران پژوهش است. برای داوطلبان متوسط (انتخاب دوم) و یا ضعیف کتاب ترجمه مقابله ای زبان تخصصی زیست شناسی اندیشه ارشد است.

البته کسانی که زمان کافی ندارند و یا پایه متوسط و یا ضعیفی دارند و حوصله مطالعه ندارند، می توانند زبان تخصصی زیست سلولی و مولکولی را حدف کنند!

منابع مجموعه زیست شناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی

بهترین منابع دروس مجموعه زیست شناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی عبارتند از:

پکیج بیسیک: زیست شناسی عمومی جانوری و گیاهی از هیئت مولفان و انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

پکیج کنکوری: کتاب کنکوری مناسبی وجود ندارد.

پکیج هوشمندانه: درس مجموعه زیست شناسی یا تنه مشترک زیست شناسی ملغمه ای است از همه مباحث زیست شناسی شامل گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل. همانطور که از نام این دروس مشاهده می کنید، بیشتر آنها به صورت تخصصی در سایر دروس مطالعه می شود. بنابراین شاید اصلاً نیازی به مطالعه تخصصی مجموعه زیست شناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی نباشد. کسانی که می خواهند بخوانند و البته حوصله دارند و زمان خیلی خیلی زیادی دارند بهترین منبع برای آنها، همان کتاب زیست شناسی عمومی جانوری و گیاهی هیئت مولفان انتشارات مرکز نشر دانشگاهی است و بس.

منابع ژنتیک ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

بهترین منابع درس ژنتیک کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403 براساس پکیج های عنوان شده شامل موارد زیر هستند.

پکیج بیسیک: مبانی و مسائل ژنتیک استانس فیلد با ترجمه محمدی از انتشارات آییژ، مرور جامع ژنتیک انسانی تألیف عشوری و از انتشارات جامعه نگر، ژنتیک و بیولوژی مولکولی تألیف سهرابی از انتشارات پوران پژوهش، مبانی ژنتیک تألیف آساد از انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک تألیف اکرمی از انتشارات خانه زیست شناسی و یا دانش پژوهان جوان.

پکیج کنکوری: ژنتیک مدرسان شریف یا ژنتیک اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: درس ژنتیک با توجه به اهمیتی که برای داوطلبان ارشد ژنتیک ارشد زیست سلولی و مولکولی دارد، نیازمند توجه ویژه ای در انتخاب منبع است. بهترین منبع درس ژنتیک ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403 برای داوطلبانی که دارای زمان کافی و انگیزه و حوصله و پشتکار کافی هستند، کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک تألیف اکرمی از انتشارات خانه زیست شناسی و یا دانش پژوهان جوان است و در کنار آن کتاب استانس فیلد که بهترین منبع در حل مسائل ژنتیکی است. داوطلبان ضعیف تر می توانند از رفرنس ژنتیک دکتر سهرابی انتشارات پوران پژوهش استفاده کنند.

آن دسته از داوطلبانی که فشرده مطالعه می کنند و یا زمان کمی دارند بهتر است از یکی از دو کتاب ژنتیک مدرسان شریف یا ژنتیک اندیشه ارشد استفاده کنند. اصولاً با توجه به درصد مورد نیاز باید یکی از این دو کتاب کنکوری را انتخاب کنند. هدف قبولی آنها بسیار اهمیت دارد تا بتوانند منبع درست را انتخاب کنند. چون ژنتیک علاوه بر رشته ژنتیک در سایر رشته و گرایش های ارشد مجموعه زیست سلولی و مولکولی نیز ضریب دارد.

منابع بیوشیمی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

بهترین منابع درس بیوشیمی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403 به شرح زیر تحلیل و معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: اصول بیوشیمی لنینجر با ترجمه رضا محمدی و از انتشارات آییژ، بیوشیمی عمومی (دو جلدی) تألیف شهبازی و ملک نیا از انتشارات دانشگاه تهران، بیوشیمی تألیف احسانی از انتشارات پوران پژوهش.

پکیج کنکوری: کتاب جامع بوشیمی انتشارات خانه زیست شناسی از زهرا پورداد یا بیوشیمی مدرسان شریف یا گنجینه سوالات بیوشیمی جعفرنژاد از انتشارات کتابخانه فرهنگ یا بیوشیمی اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: بیوشیمی، تقریباً حجیم ترین درس ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی است. بهترین منبع بیوشیمی ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403 برای داوطلبان قوی و با زمانی خیلی زیاد و پشتکار مناسب، کتاب بیوشیمی احسانی پوران پژوهش و تست زنی از گنجینه سوالات بیوشیمی جعفرنژاد کتابخانه فرهنگ است که بهتر است تست های مرتبط با وزارت علوم این کتاب را بزنند تا تست های مرتبط با وزارت بهداشت آن را. داوطلبان قوی که زمان کمتری دارند بهتر است از کتاب جامع بیوشیمی خانه زیست شناسی استفاده کنند.

بهترین منبع بیوشیمی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی برای داوطلبان متوسط و ضعیف، در صورتی که زمان کافی و پشتکار بالا دارند، خواندن کتاب بیوشیمی عمومی شهبازی و ملک نیا و سپس کتاب جامع بیوشیمی خانه زیست شناسی است.

داوطلبانی که اصولاً زمان کمی دارند و یا فشرده خوان هستند بهتر است از یکی از دو کتاب بیوشیمی اندیشه ارشد یا همان جامع بیوشیمی خانه زیست شناسی استفاده کنند.

منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی کنکور ارشد 1403

بهترین منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی کنکور ارشد 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش انتشارات ارجمند با ترجمه پارسا، نیک پور، قوام و …، چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش از ابرقوئی و انتشارات اطمینان، زیست شناسی سلولی و مولکولی مجد از انتشارات آییژ، خلاصه جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش از نجات مهدیه و انتشارات برای فردا، زیست شناسی سلولی و مولکولی عبادی انتشارات کتابخانه فرهنگ، زیست شناسی سلولی و مولکولی عبادی (دو جلدی) پوران پژوهش.

پکیج کنکوری: زیست شناسی سلولی و مولکولی از یوسفی و خالصی از انتشارات سنجش تکمیلی یا زیست شناسی سلولی و مولکولی اندیشه ارشد یا مجموعه سوالات زیست سلولی و مولکولی عبادی انتشارات کتابخانه فرهنگ یا ETC زیست شناسی سلولی مولکولی ابرقوئی از انتشارات اطمینان یا نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی منصور عرب از انتشارات سنا یا زیست شناسی سلولی و مولکولی برای کنکور انتشارات خسروی یا بیوما تست زیست شناسی سلولی و مولکولی منصور عرب یا زیست سلولی و مولکولی اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: درس زیست شناسی سلولی و مولکولی یکی از مهم ترین و اصلی ترین دروس ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403 است. با توجه به حجم این درس، کسانی که پایه قوی دارند و البته زمان زیادی دارند و پشتکار خوب دارند استفاده از زیست سلولی و مولکولی مجد از انتشارات آییژ بهترین منبع رفرنس است. سپس از کتاب بیوما تست منصور عرب می توانند استفاده کنندتا به تسلط در این درس برسند.

بهترین منبع زیست شناسی سلولی و مولکولی برای کنکور ارشد وزارت علوم، برای داوطلبان متوسط و ضعیف که وقت کافی دارند و سختکوش هم هستند، بعد از استفاده از رفرنس زیست سلولی و مولکولی مجد باید از کتاب زیست سلولی و مولکولی سنجش تکمیلی استفاده کنند و از روی کتاب ETC ابرقوئی انتشارات اطمینان یا بیوما تست زیست سلولی و مولکولی منصور عرب برای تسلط در تست زنی استفاده کنند.

کسانی که وقت کافی ندارند یا فشرده خوان هستند و یا کلاً افرادی با پشتکار ضعیف هستند می توانند با توجه به سطح خود از کتاب زیست سلولی و مولکولی یوسفی و خالصی از انتشارات سنجش تکمیلی یا نمودارنامه زیست سلولی و مولکولی منصور عرب به اضافه مجموعه سوالات زیست سلولی و مولکولی عبادی از کتابخانه فرهنگ یا ETC زیست سلولی و مولکولی انتشارات اطمینان استفاده کنند.

منابع میکروبیولوژی ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403

بهترین منابع ارشد زیست سلولی و مولکولی وزارت علوم 1403 در درس میکروبیولوژی به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: میکروبیولوژی جاوتز با ترجمه حمدی و خرم آبادی از انتشارات ابن سینا، میکروبیولوژی زینسر با ترجمه رحیمی از انتشارات آییژ، میکروب شناسی پزشکی مورای ترجمه مردانه از انتشارات اندیشه رفیع، خلاصه میکروب شناسی جاوتز با ترجمه عبدی، میرزایی و رمضانی از انتشارات اطمینان میکروبیولوژی عمومی ملک زاده و شهامت از انتشارات دانشگاه تهران.

پکیج کنکوری: میکروبیولوژی مدرسان شریف یا میکروب شناسی آموزگار از انتشارات پوران پژوهش یا میکروبیولوژی اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع رفرنس برای میکروبیولوژی، میکروبیولوژی جاوتز است ولی حجم بسیار زیادی دارد که برای ارشد زیست سلولی و مولکولی وزارت علوم نیاز نیست. اگر دنبال خواندن رفرنس برای میکروبیولوژی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403 هستید بهتر است از کتاب میکوبیولوژی عمومی ملک زاده و شهامت استفاده کنید تا دیگر کتاب ها. داوطلبانی که پایه قوی تری دارند می توانند از میکروبیولوژی مدرسان شریف استفاده کنند و داوطلبان متوسط و ضعیف تر از میکروبیولوژی آموزگار پوران پژوهش استفاده کنند.

منابع بیوفیزیک ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403

بهترین منابع بیوفیزیک ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: بیوفیزیک آسان از محمدی و حسامی تکلو از انتشارات پوران پژوهش، بیوفیزیک برای زندگی از سمسارها و از انتشارات خانه زیست شناسی، مبانی بیوفیزیک میراولیایی از انتشارات آییژ.

پکیج کنکوری: بیوفیزیک انتشارات پوران پژوهش از حسامی تکلو و شاهانی یا بیوفیزیک اندیشه ارشد یا درسنامه جامع بیوفیزیک کارشناسی ارشد زیست شناسی انتشارات کتاب میر.

پکیج هوشمندانه: با توجه به اینکه بیوفیزیک درس کم اهمیت تری در ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی است، بنابراین شاید خواندن رفرنس برای آن چندان قابل توجیه نباشد. کسانی که علاقه مند به قبولی در ارشد خود بیوفیزیک هستند می توانند در صورت داشتن زمان کافی و حوصله، از بیوفیزیک آسان انتشارات پوران پژوهش استفاده کنند و سپس از بیوفیزیک پوران پژوهش (کتاب آبی) برای مطالعه کنکوری استفاده نمایند. داوطلبانی که می خواهند زمان کمتری بگذارند، از درسنامه جامع بیوفیزیک کارشناسی ارشد زیست شناسی انتشارات کتاب میر و یا بیوفیزیک پوران پژوهش (کتاب آبی) استفاده نمایند.

منابع مجموعه قارچ، ویروس و ایمنی شناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

بهترین منابع مجموعه دروس قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی به شرح زیر معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: قارچ شناسی پزشكی جامع تألیف زینی، مهبد و امامی از انتشارات دانشگاه تهران، قارچ شناسی پزشكی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی تألیف شادزی از انتشارات جهاد دانشگاهی، ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس با ترجمه احمدیان و رجایی از انتشارات آرتین طب، ایمونولوژی دکتر وجگانی از انتشارات جهاد دانشگاهی، خلاصه ایمونولوژی ابوالعباس با ترجمه غفوریان از انتشارات آثار سبحان، کتاب ایمونولوژی 4 استاد از انتشارات کتاب میر، ویروس شناسی پزشکی زینسر با ترجمه قائمی، حمدی و بهروزی از انتشارات اطمینان، ویروس شناس جامع پزشکی 4 استاد از انتشارات کتاب میر.

پکیج کنکوری: مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی مدرسان شریف یا IQB میکروبیولوژی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی انتشارات خلیلی.

پکیج هوشمندانه: هر کدام از درس های این مجموعه، برای خودشان یک کنکور هستند ولی در ارشد زیست سلولی و مولکولی اصولاً این مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی چندان اهمیت ندارند. اگر می خواهید رفرنس بخوانید که بهترین کتاب ها، کتاب های 4 استاد انتشارات کتاب میر است. البته برای ایمنی شناسی و ویروس شناسی، کتاب های 4 استاد تألیف شده است و برای قارچ شناسی باید از رفرنس قارچ شناسی پزشکی جامع زینی، مهبد و امامی انتشارات دانشگاه تهران استفاده کنید.

برای این درس در واقع نیازی به خواندن رفرنس نیست و می توانید از کتاب مجموعه ویروس، قارچ و ایمنی شناسی مدرسان شریف در کنار IQB انتشارات خلیلی هم استفاده کنید.

منابع زیست شناسی دریا ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403

بهترین منابع ارشد زیست سلولی و مولکولی 1403 در دروس مجموعه زیست شناسی دریا برای سال 1403، به شرح زیر معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: جانورشناسی هیگمن با ترجمه دانش فر از انتشارات مدرسه (دو جلدی که فقط باید بخش های کفزیان و جانوران آبزی مطالعه شود)، پلانکتون های دریایی آبهیجیت با ترجمه فاطمی، کاظمیان و غلامی از انتشارات علمی آبزیان، زیست شناسی دریا از کاسترو و هوبر با ترجمه رودباری و فرخی و از انتشارات مهربان نیکا، بوم شناسی کربس با ترجمه وهاب زاده از انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مبانی فیزیولوژی جانوری مویز و شولت با ترجمه رضایوف و همکاران از انتشارات فاطمی (فقط بخش های مرتبط با فیزیولوژی آبزیان اهمیت دارد).

پکیج کنکوری: درسنامه زیست شناسی دریایی انتشارت خلیلی.

پکیج کنکوری: اصولاً این درس اصلاً در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی اهمیتی ندارد. بهترین منابع رفرنس برای علاقه مندان به مباحث مجموعه زیست شناسی دریا در پکیج بیسیک اشاره شده است. فقط یک کتاب بسیار خلاصه کنکوری مربوط به انتشارات خلیلی در این زمینه وجود دارد بسیار کوتاه و مختصر است و به نظر همان هم برای کسانی که حتماً می خواهند برای این درس زمانی بگذارند و چند درصدی بزنند کفایت می کند.

گلچین منابع ارشد زیست سلولی و مولکولی شامل منابع دانشگاهی است یا منابع کنکوری و تستی شیمی را هم شامل می شود؟

بهترین منابع معرفی شده برای ارشد زیست سلولی و مولکولی، هم شامل کتاب های رفرنس دانشگاهی است و هم شامل تحلیل و گلچین بهترین منابع کنکوری و تست زنی کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی است.

بهترین منابع ارشد زیست سلولی و مولکولی بر چه اساسی انتخاب شده اند؟

بهترین منابع ارشد زیست سلولی و مولکولی براساس سطح علمی داوطلبان، گرایش مد نظر داوطلب، همچنین مقدار زمان و شیوه مطالعه داوطلب کنکور ارشد زیست انتخاب شده اند.

آیا امکان حذف درس یا منبعی در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی وجود دارد؟

بله. با توجه به شرایط داوطلبان ارشد زیست شناسی، امکان حذف دو و حتی سه درس کنکور ارشد زیست سلولی و مولکولی وجود دارد.

4.9/5 - (8 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …