منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کارشناسی ارشد
7

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، یکی دیگر از رشته های مجموعه کارشناسی ارشد روانشناسی است. شرایط بازار کار خاص آن و پذیرش پایین آن باعث می شود تا تعداد کمتری از داوطلبان ارشد مجموعه روانشناسی، به دنبال روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی باشند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

پیدا کردن منابع و خصوصاً بهترین و مناسبت ترین منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تبدیل به یک سوال اصلی و دغدغه برای داوطلبان این رشته شود. پس ابتدا بهتر است ببینم قرار است چه درس هایی با چه ضرایبی برای معرفی منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی وجود دارد.

در جدول زیر عناوین درس ها و ضرایب آنها در ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آمده است.

دروس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ضرایب آنها
زبان تخصصی روانشناسی 2
روانشناسی عمومی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 3
روانشناسی رشد 2
روانسنجی 2
روانشناسی تربیتی 2
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 3

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402

یافتن بهترین منابع برای ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را به دسته های زیر طبقه بنذی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402

برخلاف بسیاری از رشته های ارشد، کنکور ارشد روانشناسی کلاً سوالات زبان عمومی ندارد و همه سوالات ریدینگ های زبان تخصصی روانشناسی است. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402 براساس پکیج های زیر شرح داده می شود.

پکیج بیسیک: متون روانشناسی به زبان انگلیسی از لیندا لیل از انتشارات ساوالان و متون روانشناسی به زبان انگلیسی از یحی سید محمدی از انتشارات روان یا متون انگلیسی برای دانشجویان روانشناسی از کیانوش هاشمیان و انتشارات سمت

پکیج کنکوری: زبان تخصصی در روانشناسی از یحیی سیدمحمدی و انتشارات پوران پژوهش یا زبان تخصصی روانشناسی مدرسان شریف و یا ترجمه مقابله ای زبان تخصصی روانشناسی از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: درس زبان تخصصی برای کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی یک چالش است. اینکه هم بسیار برای دوره ارشد پرکاربرد و ضروریست و هم اینکه بسیاری از داوطلبان پیشرفت خود را در این درس کند خواهند دید. اما منابع هوشمندانه برای درس زبان تخصصی این است که شما روی دایره لغات تخصصی خود، به تسلطی نسبی برسید و کار تسلط روی ریدینگ ها را به بعد از تسلط روی واژه های تخصصی نیندازید. این دو کار باید همزمان انجام شوند. کتاب لیندا لیل، به عنوان منبع زبان تخصصی ارشد ورانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کتاب سبکی است ولی اگر منبع شما کیانوش هاشمیان باشد پس با کتاب سخت تری رو به رو خواهید بود. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی واقعا باید بسیار حرفه ای انتخاب شود. یک تعیین سطح اولیه کار را خیلی راحت تر می کند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

منابع درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بهترین منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در درس آمار و روش تحقیق به ترتیب زیر دسته بندی و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد و روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع هوشمندان برای ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و درس آمار و روش تحقیق این است که ابتدا ببینید در حل مسئله و تحلیل قوی تر هستید و یا در حفظ کردن و یادگیری مفاهیم حفظی. سپس بر این اساس سرمایه گذاری خود را رقم بزنید. طبیعتاً وقت گذاشتن روی درس آمار رو روش تحقیق و زدن درصد پایین بسیار بسیار برای شما گران خواهد شد. چه بهتر که آگاهانه و هوشمندانه زمان را برای خواندن آن اختصاص دهید. با توجه به حجم این درس و از طرفی نیازمند تحلیل بودن آن، بهتر است منبعی را که می فهمید را انتخاب کنید نه منبعی را که نیاز است که چند دور بخوانید تا بفهمید که چه می گوید!!! نگاهی به پاسخ تشریحی تست های یک کتاب می تواند انتخاب هوشمندانه ای برای بهترین منبع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در درس آمار و روش تحقیق باشد.

منابع درس روانشناسی مرضی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بهترین منابع درس روانشناسی مرضی و یا آسیب شناسی روانی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: آسیب شناسی روانی روزنهان و سلیگمن (دو جلدی) ترجمه یحیی سیدمحمدی از انتشارات ارسباران و آسیب شناسی روانی براساس DSM5 (دو جلدی) از مهدی گنجی و انتشارت ساوالان و مباحث اساسی در آسیب شناسی روانی از جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی و اسحاق سام خانیان و آسیب شناسی روانی هالجین (دو جلدی) ترجمه یحیی سیدمحمدی از انتشارات روان

پکیج کنکوری: روانشناسی مرضی مدرسان شریف یا جزوه کنکوری آسب شناسی روانی و یا همان روانشناسی مرضی کیهان

پکیج هوشمندانه: عملاً حجم بالای این درس واقعاً آزار دهنده خواهد بود ولی از طرفی هم درس جذابیست. انتخاب کتاب مناسب از پکیج کلاسیک با توجه به زمان و شرایط داوطلب ارشد روانشناسی بالینی بسیار بسیار اهمیت دارد. زیرا انتخاب غلط باعث می شود زمان زیادی را تلف کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

منابع درس روانشناسی کودکان استثنایی

بهترین منابع روانشناسی کودکان استثنایی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402 را براساس طبقه بندی ها به شرح زیر اعلام می کنیم.

پکیج بیسیک: روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی از میلانی فر و انتشارات قومس و روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM5 مهدی گنجی از انتشارات ساوالان

پکیج کنکوری: روانشناسی کودکان استثنایی مدرسان شریف یا جزوه روانشناسی کودکان استثنایی کیهان

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع برای درس کودکان استثنایی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بستگی به میزان وقتی که می خواهید بگذارید دارد. اگر زمانی کافی دارید کتاب میلانی فر کتاب خوبیست و کتاب کنکور هم که ضروریست.

منابع درس روانشناسی رشد کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بهترین منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی برای درس روانشناسی رشد به شرح زیر معرفی می شود.

پکیج بیسیک: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلدی) ترجمه یحیی سید محمدی از انتشارات ارسباران و روانشناسی رشد ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد از انتشارات رشد و روانشناسی رشد و تحول انسان نوشته دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز و روت داسکین فلدمن ترجمه داود عرب قهستانی، هامایاک آوادیس یان، دکتر حمیدرضا سهرابی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی رشد مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: در واقع پکیج کنکوری برای روانشناسی رشد، انتخاب خوبیست ولی توجه کنید که سوالات خارج از قاعده روتین را شاید ساپورت نکند ولی روانشناسی رشد لورا برک را کامل ساپورت می کند و به نوعی مطالعه آن را اضافه بر سازمان می کند. اما رفرنس جدیدی به نام روانشناسی رشد پاپالیا برای سوالات خارج از قاعده روتین مناسب است. رفتار هوشمندانه تسلط روی رشد مدرسان شریف و سپس رفتن به سراغ پاپالیاست.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

منابع درس روانشناسی عمومی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402 آن هم برای درسی همچون روانشناسی عمومی، مهم ترین قسمت معرفی منابع خواهد بود. به طبقه بندی زیر، خوب توجه کنید.

پکیج بیسیک: روانشناسی هیلگارد (دو جلدی) ترجمه براهنی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی عمومی مدرسان شریف یا روانشناسی عمومی روان آموز

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع روانشناسی عمومی می تواند حتی همان کتاب کنکوری باشد ولی اینکه کدامیک بستگی به این دارد که با متن و پاسخنامه تشریحی کدامیک بهتر ارتباط برقرار کنید. در ضمن اگر رفرنس خواندن را برای خود مناسب می بینید باید جدیدترین چاپ کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد را تهیه کنید.

منابع درس روانشناسی تربیتی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموز شکوکان استثنایی 1402 آن هم برای درس روانشناسی تربیتی به شرح زیر است.

پکیج بیسیک: روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش) از علی اکبر سیف و انتشارات دوران و روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری) از اسماعیل بیابانگرد و انتشارات ویرایش

پکیج کنکوری: روانشناسی تربیتی مدرسان شریف یا روانشناسی تربیتی پوران پژوهش

پکیج هوشمندانه: اصولاً خواندن درس روانشناسی تربیتی سخت نیست ولی به حافظه سپردن دقیق جزئیات آن می تواند کار ار سخت کند. استفاده همزمان از تست در هنگام مطالعه و استفاده از روش های تحلیل گزینه های غلط، در درصد بالای این درس بسیار کمک خواهد کرد.

منابع درس آموزش و پروش کودکان استثنایی کنکور ارشد روانشناسی

بهترین منابع درس آموزش و پروش کودکان استثنایی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی با توجه به اهمیت آن به شرح زیر است.

پکیج بیسیک: کودکان استثنایی؛ مقدمه ای بر آموزش های ویژه از جیمز کافمن و دانیل هالاهان ترجمه جوادیان و از انتشارت به نشر، کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از نراقی و نادری از انتشارات ارسباران، اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان از نراقی و نادری و انتشارات ارسباران و کتاب نارسایی های ویژه یادگیری باز هم از سیف نراقی و نادری و انتشارات ارسباران

پکیج کنکوری: روانشناسی و آموزش و پروش کودکان استثنایی مدرسان شریف یا روانشناسی و آموزش و پروش کودکان استثنایی پوران پژوهش

پکیج هوشمندانه: با توجه به اینکه یک سری همپوشانی ها بین درس کودکان اسثنایی و این درس در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی وجود دارد می توان گفت که انتخاب کتاب مناسب کنکوری و همینطور تحلیلی تست های سه سال اخیر در این درس بسیار بسیار شانس درصد بالا را در این درس، افزایش می دهد.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

منابع درس روانسنجی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بهترین منابع درس روانسنجی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی با توجه به اهمیت آن به شرح زیر است.

پکیج بیسیک: اصول روانسنجی و روان آزمایی از پاشا شریفی و نسترن شریفی و انتشارات رشد و کتاب روان سنجی (مبانی نظری آزمون های روانی) از مهدی گنجی و انتشارات ساوالان و راهنمای سنجش روانی مارنات (دو جلدی) ترجمه پاشا شریفی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانسنجی اندیشه ارشد و کاربرد آزمون های روانی مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: درصد بالایی در این درس برای داوطلبان ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی مشاهده نمی شود. از بین کتاب های رفرنس، کتاب گنجی کتابیست سنگین در درک مطالب و مواظب انتخاب آن باشید. به نوعی پکیج کنکوری می تواند بهترین منابع درس روانسنجی برای ارشد روانشناسی و آموزش و کودکان استثنایی باشد.

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی برای تمامی درس ها معرفی شده است؟

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی برای همه درسها معرفی شده است و علاوه بر این تفکیک بین منابع نیز انجام شده است.

با خواندن فقط منابع کنکوری ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی احتمال کسب رتبه برتر چقدر است؟

تجربه ثابت کرده است که فقط خواندن منابع کنکوری ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی به شرط مطالعه صحیح، قبولی را امکان پذیر می کند ولی کسب رتبه یک ارشد روانشناسی و آموز شکودکان استثنایی علاوه بر این نیازمند توانمندی در تحلیل مفهومی مطالب نیز دارد.

بهترین منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در این مطلب معرفی شده است؟

سعی شده است با توجه به شرایط داوطلبان، بهترین منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را در این مطلب معرفی کنیم. هم از نظر منابع رفرنس و هم از نظر منابع تستی و کنکوری.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

5/5 - (11 امتیاز)

سلام من به این رشته خیلی علاقه دارم ولی رشته کارشناسی من چیز دیگه ای بوده به نظرتون میتونم بخونم؟؟؟

7 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …