منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی- بهترین منابع 1403

منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی- بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
4

منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، یکی دیگر از رشته های مجموعه کارشناسی ارشد روانشناسی است. شرایط بازار کار خاص آن و پذیرش پایین آن باعث می شود تا تعداد کمتری از داوطلبان ارشد مجموعه روانشناسی، به دنبال روانشناسی صنعتی و سازمانی باشند.

پیدا کردن منابع و خصوصاً بهترین و مناسب ترین منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی تبدیل به یک سوال اصلی و دغدغه برای داوطلبان این رشته شود. پس ابتدا بهتر است ببینم قرار است چه درس هایی با چه ضرایبی برای معرفی منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی وجود دارد.

در جدول زیر دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی را می توانید مشاهده و بررسی کنید.

دروس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی و ضرایب آنها
زبان تخصصی روانشناسی2
بالندگی سازمانی3
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی صنعتی-سازمانی2
روانشناسی اجتماعی2
رفتار سازمانی3
روانشناسی امور استخدامی3

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1403

یافتن بهترین منابع برای ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی را به دسته های زیر طبقه بنذی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1403

برخلاف بسیاری از رشته های ارشد، کنکور ارشد روانشناسی کلاً سوالات زبان صنعتی و سازمانی ندارد و همه سوالات ریدینگ های زبان تخصصی روانشناسی است. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1403 براساس پکیج های زیر شرح داده می شود.

پکیج بیسیک: متون روانشناسی به زبان انگلیسی از لیندا لیل از انتشارات ساوالان و متون روانشناسی به زبان انگلیسی از یحی سید محمدی از انتشارات روان یا متون انگلیسی برای دانشجویان روانشناسی از کیانوش هاشمیان و انتشارات سمت

پکیج کنکوری: زبان تخصصی در روانشناسی از یحیی سیدمحمدی و انتشارات پوران پژوهش یا زبان تخصصی روانشناسی مدرسان شریف و یا ترجمه مقابله ای زبان تخصصی روانشناسی از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: درس زبان تخصصی برای کنکور ارشد ورانشناسی صنعتی و سازمانی یک چالش است. اینکه هم بسیار برای دوره ارشد پرکاربرد و ضروریست و هم اینکه بسیاری از داوطلبان پیشرفت خود را در این درس کند خواهند دید. اما منابع هوشمندانه برای درس زبان تخصصی این است که شما روی دایره لغات تخصصی خود، به تسلطی نسبی برسید و کار تسلط روی ریدینگ ها را به بعد از تسلط روی واژه های تخصصی نیندازید. این دو کار باید همزمان انجام شوند. کتاب لیندا لیل، به عنوان منبع زبان تخصصی ارشد ورانشناسی صنعتی و سازمانی کتاب سبکی است ولی اگر منبع شما کیانوش هاشمیان باشد پس با کتاب سخت تری رو به رو خواهید بود. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی واقعا باید بسیار حرفه ای انتخاب شود. یک تعیین سطح اولیه کار را خیلی راحت تر می کند.

منابع درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

بهترین منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی در درس آمار و روش تحقیق به ترتیب زیر دسته بندی و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم صنعتی و سازمانی از علی دلاور و انتشارات رشد و روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع هوشمندان برای ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی و درس آمار و روش تحقیق این است که ابتدا ببینید در حل مسئله و تحلیل قوی تر هستید و یا در حفظ کردن و یادگیری مفاهیم حفظی. سپس بر این اساس سرمایه گذاری خود را رقم بزنید. طبیعتاً وقت گذاشتن روی درس آمار رو روش تحقیق و زدن درصد پایین بسیار بسیار برای شما گران خواهد شد. چه بهتر که آگاهانه و هوشمندانه زمان را برای خواندن آن اختصاص دهید. با توجه به حجم این درس و از طرفی نیازمند تحلیل بودن آن، بهتر است منبعی را که می فهمید را انتخاب کنید نه منبعی را که نیاز است که چند دور بخوانید تا بفهمید که چه می گوید!!! نگاهی به پاسخ تشریحی تست های یک کتاب می تواند انتخاب هوشمندانه ای برای بهترین منبع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی در درس آمار و روش تحقیق باشد.

منابع درس بالندگی سازمانی کنکور ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

بهترین منابع درس بالندگی سازمانی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی را می توان به شرح زیر معرفی کرد.

پکیج بیسیک: بالندگی سازمانی محمد علی طوسی از انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال. فرنچ، سسیل اچ. بل با ترجمه الوانی و حسن دانایی فرد از انتشارات صفار

پکیج کنکوری: بالندگی سازمانی اندیشه ارشد یا بالندگی سازمانی مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: این درس با ضریب 3 و آسان بودن نسبی مطالعه آن، جزء درس های خوب و درصدآور در ارشد روانشناسی بالینی به حساب می آید. بنابراین بهترین منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی برای درس بالندگی سازمانی یک کتاب کنکوری متناسب با شرایط داوطلب و در کنارش، آن هم اگر نیاز بشود با توجه به نحوه پیشرفت داوطلب یک کتاب از دو کتاب پکیج بیسیک است.

منابع درس روانشناسی صنعتی سازمانی کنکور ارشد روانشناسی

بهترین منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی برای درس اصلی آن یعنی خود روانشناسی صنعتی – سازمانی براساس طبقه بندی های ارائه شده عبارتند از:

پکیج بیسیک: روانشناسی صنعتی – سازمانی خدامرادی و پناهی از انتشارات رشد و روانشناسی صنعتی و سازمانی در هزاره سوم از شولتز با ترجمه خنیفر و عطایی از انتشارات دانشگاه تهران و زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی کورمن با ترجمه شکرکن از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشنتسی صنعتی سازمانی مدرسان شریف یا روانشناسی صنعتی سازمانی اندیشه ارشد و کتاب تست طلایی روانشناسی صنعتی سازمانی از فاطمه شهبازی و انتشارات پویندگان دانشگاه

پکیج هوشمندانه این درس، به نوعی جان ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی است. زیرا فهم آن باعث می شود تا شما مابقی درس های ارشد روانشناسی صنعتی و سازماین را بهتر درک کنید. به نوعی نقش روانشناسی عمومی را برای این رشته بازی می کند. خوشبختانه کتاب های خوب کنکوری باعث شده است تا یک کتاب مرجع هم بتواند برای این درس کفایت کند. البته به شرط آنکه در درک مفاهیم و حفظ کردن حفظیات آن، تلاش کافی را داشته باشید.

منابع درس روانشناسی اجتماعی کنکور ارشد روانشناسی صنعتی و سازمان 1403

بهترین منابع درس روانشناسی اجتماعی کنکور ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج کلاسیک: روانشناسی اجتماعی الیوت با ترجمه شکرکن از انتشارات رشد و روانشناسی اجتماعی از کریمی و انتشارات ساوالان

پکیج کنکوری: روانشناسی اجتماعی مدرسان شریف یا روانشنایس اجتماعی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع درس روانشناسی اجتماعی را می توان تحلیل تست های این درس در کنکور و سپس انتخاب منبع از بین دو منبع کنکوری به شرط درک بهتر پاسخنامه تشریحی و همینطور درسنامه های طبقه بندی شده و خلاصه آن است. به نظر که همین کافیست ولی اگر راضی نشدید، یکی از کتاب های پکیج بیسیک به ظرط گزینشی خواندن سرفصل هایی که مشکل داشته اید، راهگشای قطعی خواهد بود.

منابع درس رفتار سازمانی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

بهترین منابع درس رفتار سازمانی کنکور ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1403 به قرار زیر است.

پکیج بیسیک: رفتار سازمانی استیفن رابینز (سه جلدی) با پارسائیان و سید محمد اعرابی و از انتشارات پژوهش های فرهنگی و مبانی مدیریت رفتار سازمانی از رضائیانو انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: رفتار سازمانی اندیشه ارشد یا رفتار سازمانی مدرسان شریف و یا قسمت رفتار سازمانی از کتاب تئوری های مدیریت پرچ از نشر مهربان

پکیج هوشمندانه: اگر روی مباحث مرتبط با سازمان در سایر دروس تخصصصی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی خوب تسلط پیدا کرده باشید، عملاً این درس برایتان به نوعی مرور خوبی هم برای آنهاست و هم تکمیل و تثبیت کننده دانش کنکوری شماست. از نظر من حتی زدن تست های مرتبط با رفتار سازمانی که در کنکور ارشد مدیریت و زیرمجموعه درس تئوری های مدیریت بسیار فراوان است می تواند داوطلب ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی را به کمال خود در این درس البته برای کنکور برساند. اگر خیلی رفرنس محور به همه چیز نگاه می کنید کتاب رابینز بسیار کتاب خوبیست و ساده هم می باشد ولی خب سه جلد دارد!!!  در کل همان کتاب های کنکوری آن هم به انتخاب شرایط داوطلب، می تواند انتخاب خوبی برای بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی و درس رفتار سازمانی باشد.

منابع درس روانشناسی امور استخدامی کنکور ارشد روانشناسی

بهترین منابع درس روانشناسی امور استخدامی برای کنکور ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1403، با توجه به نوع منابع به شرح زیر است.

پکیج بیسیک: مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی نوشته دولان و شولر با ترجمه صائبی و محمد علی طوسی از انتشارات موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی

پکیج کنکوری: روانشناسی امور استخدامی اندیشه ارشد یا روانشناسی امور استخدامی مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: با توجه جمیع شرایط مطالعه یکی از کتب کنکوری می تواند پاسخگوی نیاز داوطلب ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی باشد ولی اگر کمال گرا هستید و بهترین منابع روانشناسی امرو استخدامی را برا یدرصدهای خیلی خیلی بالا می خواهید خب باید کتاب رفرنس را هم بخوانید و بخش های مهم تر آن را که براساس کتاب کنکوری حس می کنید ضعف هم دارید برای خودتان نت نویسی هم بکنید.

منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی برای تمامی درس ها معرفی شده است؟

منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی برای همه درسها معرفی شده است و علاوه بر این تفکیک بین منابع نیز انجام شده است.

با خواندن فقط منابع کنکوری ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی احتمال کسب رتبه برتر چقدر است؟

تجربه ثابت کرده است که فقط خواندن منابع کنکوری ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی به شرط مطالعه صحیح، قبولی را امکان پذیر می کند ولی کسب رتبه یک ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی علاوه بر این نیازمند توانمندی در تحلیل مفهومی مطالب نیز دارد.

بهترین منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی در این مطلب معرفی شده است؟

سعی شده است با توجه به شرایط داوطلبان، بهترین منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی را در این مطلب معرفی کنیم. هم از نظر منابع رفرنس و هم از نظر منابع تستی و کنکوری.

5/5 - (12 امتیاز)

سلام. برچه اساسی؟
طبیعتاً تو جایگاه رشته و محبوبیت، بالینی بهتره و بازار کار بسیار گسترده تری داره. روانشناسی صنعتی از این جنبه خوبه که بازار کارش به سرعت داره رشد می کنه و عملاً در مدیریت سازمان ها بسیار تأثیرگذاره.

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …