منابع ارشد روانسنجی- بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
6

منابع ارشد روانسنجی – بهترین منابع 1403

ارشد روانسنجی، یکی دیگر از رشته های مجموعه کارشناسی ارشد روانشناسی است. شرایط بازار کار خاص آن و پذیرش پایین آن باعث می شود تا تعداد کمتری از داوطلبان ارشد مجموعه روانشناسی، به دنبال روانسنجی باشند.

پیدا کردن منابع و خصوصاً بهترین و مناسب ترین منابع ارشد روانسنجی تبدیل به یک سوال اصلی و دغدغه برای داوطلبان این رشته شود. پس ابتدا بهتر است ببینم قرار است چه درس هایی با چه ضرایبی برای معرفی منابع ارشد روانسنجی وجود دارد.

در جدول زیر عناوین درس ها و ضرایب آنها در ارشد روانسنجی آمده است.

دروس ارشد سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی 1403 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
روانشناسی عمومی1
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی1
روانشناسی رشد2
روانسنجی2
آزمونهای شناختی هوش و استعداد2

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد روانسنجی 1403

یافتن بهترین منابع برای ارشد روانسنجی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد روانسنجی را به دسته های زیر طبقه بنذی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان تخصصی ارشد روانسنجی 1403

برخلاف بسیاری از رشته های ارشد، کنکور ارشد روانشناسی کلاً سوالات زبان عمومی ندارد و همه سوالات ریدینگ های زبان تخصصی روانشناسی است. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانسنجی 1403 براساس پکیج های زیر شرح داده می شود.

پکیج بیسیک: متون روانشناسی به زبان انگلیسی از لیندا لیل از انتشارات ساوالان و متون روانشناسی به زبان انگلیسی از یحی سید محمدی از انتشارات روان یا متون انگلیسی برای دانشجویان روانشناسی از کیانوش هاشمیان و انتشارات سمت

پکیج کنکوری: زبان تخصصی در روانشناسی از یحیی سیدمحمدی و انتشارات پوران پژوهش یا زبان تخصصی روانشناسی مدرسان شریف و یا ترجمه مقابله ای زبان تخصصی روانشناسی از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: درس زبان تخصصی برای کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی یک چالش است. اینکه هم بسیار برای دوره ارشد پرکاربرد و ضروریست و هم اینکه بسیاری از داوطلبان پیشرفت خود را در این درس کند خواهند دید. اما منابع هوشمندانه برای درس زبان تخصصی این است که شما روی دایره لغات تخصصی خود، به تسلطی نسبی برسید و کار تسلط روی ریدینگ ها را به بعد از تسلط روی واژه های تخصصی نیندازید. این دو کار باید همزمان انجام شوند. کتاب لیندا لیل، به عنوان منبع زبان تخصصی ارشد ورانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کتاب سبکی است ولی اگر منبع شما کیانوش هاشمیان باشد پس با کتاب سخت تری رو به رو خواهید بود. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانسنجی واقعا باید بسیار حرفه ای انتخاب شود. یک تعیین سطح اولیه کار را خیلی راحت تر می کند.

منابع درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد روانسنجی

بهترین منابع ارشد روانسنجی در درس آمار و روش تحقیق به ترتیب زیر دسته بندی و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد و روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع هوشمندان برای ارشد روانسنجی و درس آمار و روش تحقیق این است که ابتدا ببینید در حل مسئله و تحلیل قوی تر هستید و یا در حفظ کردن و یادگیری مفاهیم حفظی. سپس بر این اساس سرمایه گذاری خود را رقم بزنید. طبیعتاً وقت گذاشتن روی درس آمار رو روش تحقیق و زدن درصد پایین بسیار بسیار برای شما گران خواهد شد. چه بهتر که آگاهانه و هوشمندانه زمان را برای خواندن آن اختصاص دهید. با توجه به حجم این درس و از طرفی نیازمند تحلیل بودن آن، بهتر است منبعی را که می فهمید را انتخاب کنید نه منبعی را که نیاز است که چند دور بخوانید تا بفهمید که چه می گوید!!! نگاهی به پاسخ تشریحی تست های یک کتاب می تواند انتخاب هوشمندانه ای برای بهترین منبع ارشد روانسنجی در درس آمار و روش تحقیق باشد.

منابع درس روانشناسی مرضی ارشد روانسنجی

بهترین منابع درس روانشناسی مرضی و یا آسیب شناسی روانی کنکور ارشد روانسنجی 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: آسیب شناسی روانی روزنهان و سلیگمن (دو جلدی) ترجمه یحیی سیدمحمدی از انتشارات ارسباران و آسیب شناسی روانی براساس DSM5 (دو جلدی) از مهدی گنجی و انتشارت ساوالان و مباحث اساسی در آسیب شناسی روانی از جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی و اسحاق سام خانیان و آسیب شناسی روانی هالجین (دو جلدی) ترجمه یحیی سیدمحمدی از انتشارات روان

پکیج کنکوری: روانشناسی مرضی مدرسان شریف یا جزوه کنکوری آسب شناسی روانی و یا همان روانشناسی مرضی کیهان

پکیج هوشمندانه: عملاً حجم بالای این درس واقعاً آزار دهنده خواهد بود ولی از طرفی هم درس جذابیست. انتخاب کتاب مناسب از پکیج کلاسیک با توجه به زمان و شرایط داوطلب ارشد روانشناسی بالینی بسیار بسیار اهمیت دارد. زیرا انتخاب غلط باعث می شود زمان زیادی را تلف کنید.

منابع درس روانشناسی کودکان استثنایی ارشد روانسنجی 1403

بهترین منابع روانشناسی کودکان استثنایی کنکور ارشد روانسنجی 1403 را براساس طبقه بندی ها به شرح زیر اعلام می کنیم.

پکیج بیسیک: روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی از میلانی فر و انتشارات قومس و روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM5 مهدی گنجی از انتشارات ساوالان

پکیج کنکوری: روانشناسی کودکان استثنایی مدرسان شریف یا جزوه روانشناسی کودکان استثنایی کیهان

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع برای درس کودکان استثنایی کنکور ارشد روانسنجی بستگی به میزان وقتی که می خواهید بگذارید دارد. اگر زمانی کافی دارید کتاب میلانی فر کتاب خوبیست و کتاب کنکور هم که ضروریست.

منابع درس روانشناسی رشد کنکور ارشد روانسنجی

بهترین منابع ارشد روانسنجی برای درس روانشناسی رشد به شرح زیر معرفی می شود.

پکیج بیسیک: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلدی) ترجمه یحیی سید محمدی از انتشارات ارسباران و روانشناسی رشد ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد از انتشارات رشد و روانشناسی رشد و تحول انسان نوشته دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز و روت داسکین فلدمن ترجمه داود عرب قهستانی، هامایاک آوادیس یان، دکتر حمیدرضا سهرابی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی رشد مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: در واقع پکیج کنکوری برای روانشناسی رشد، انتخاب خوبیست ولی توجه کنید که سوالات خارج از قاعده روتین را شاید ساپورت نکند ولی روانشناسی رشد لورا برک را کامل ساپورت می کند و به نوعی مطالعه آن را اضافه بر سازمان می کند. اما رفرنس جدیدی به نام روانشناسی رشد پاپالیا برای سوالات خارج از قاعده روتین مناسب است. رفتار هوشمندانه تسلط روی رشد مدرسان شریف و سپس رفتن به سراغ پاپالیاست

منابع درس روانسنجی کنکور ارشد روانسنجی

بهترین منابع درس روانسنجی به عنوان مهم ترین، تخصصی ترین و اصلی ترین درس در کنکور ارشد روانسنجی با توجه به اهمیت آن به شرح زیر است.

پکیج بیسیک: اصول روانسنجی و روان آزمایی از پاشا شریفی و نسترن شریفی و انتشارات رشد و کتاب روان سنجی (مبانی نظری آزمون های روانی) از مهدی گنجی و انتشارات ساوالان و راهنمای سنجش روانی مارنات (دو جلدی) ترجمه پاشا شریفی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانسنجی اندیشه ارشد و کاربرد آزمون های روانی مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: از بین کتاب های رفرنس، کتاب گنجی کتابیست سنگین در درک مطالب و مواظب انتخاب آن باشید. به نوعی پکیج کنکوری می تواند بهترین منابع درس روانسنجی برای ارشد روانسنجی باشد. کتاب روان سنجی پاشا شریفی برای درک بهتر مطالب کمک خواهد کرد.

منابع درس آزمون های شناختی هوش و استعداد کنکور ارشد روانسنجی

بهترین منابع درس روانسنجی به عنوان یکی دیگر از مهم ترین، تخصصی ترین و اصلی ترین دروس در کنکور ارشد روانسنجی با توجه به طبقه بندی ها عبارتند از:

پکیج بیسیک: نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت از پاشا شریفی و انتشارات سخن گستر. کتاب هایی که تحت عنوان پکیج بیسیک در درس روانسنجی عنوان کردیم در اینجا نیز کاربرد دارند. از دیگر کتاب های تخصصی در این درس می توان این عناوین را نام برد. 

پکیج کنکوری: آزمون های شناختی هوش و استعداد مدرسان شریف یا کتاب آزمون های شناختی هوش و استعداد انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: اصولاً کسانی که درس روانسنجی را به خوبی می آموزند و درک می کنند در این درس نیز بسیار موفق عمل می کنند. طبیعی است که کتاب تخصصی پاشا شریفی در این حوزه که در پکیج کلاسیک عنوان شده است بسیار کتاب خوبی برا یدرک آزمون های هوش و استعداد است. کتاب کنکوری برای اینکه بتوانید تست ها را خوب آنالیز کنید و همینطور بتوانید خلاصه های مفیدی را داشته باشید بسیار اهمیت دارد.

منابع ارشد روانسنجی برای تمامی درس ها معرفی شده است؟

منابع ارشد روانسنجی برای همه درسها معرفی شده است و علاوه بر این تفکیک بین منابع نیز انجام شده است.

با خواندن فقط منابع کنکوری ارشد روانسنجی احتمال کسب رتبه برتر چقدر است؟

تجربه ثابت کرده است که فقط خواندن منابع کنکوری ارشد رواسنجی به شرط مطالعه صحیح، قبولی را امکان پذیر می کند ولی کسب رتبه یک ارشد روانسنجی علاوه بر این نیازمند توانمندی در تحلیل مفهومی مطالب نیز دارد.

بهترین منابع ارشد روانسنجی در این مطلب معرفی شده است؟

سعی شده است با توجه به شرایط داوطلبان، بهترین منابع ارشد روانسنجی را در این مطلب معرفی کنیم. هم از نظر منابع رفرنس و هم از نظر منابع تستی و کنکوری.

4.8/5 - (13 امتیاز)

آمار یکی از مهم ترین دروس در خود روانسنجی هست. اگر برای قبولی تو کنکور بخوام بگم میشه حذفش کرد ولی کسی که روانسنجی می خونه باید بتونه تحلیل آماری رو انجام بده.

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …