منابع ارشد حقوق | بهترین منابع ارشد حقوق 1401

منابع ارشد حقوق | بهترین منابع ارشد حقوق
کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

منابع ارشد حقوق

منابع ارشد حقوق یکی از مهم ترین، سخت ترین و عملاً ارزشمندترین اطلاعاتی است که داوطلبان ارشد حقوق به شدن به دنبال آن هستند. وجود گرایش های مختلف در ارشد حقوق و تفاوت درس ها و ضریب دروس این گرایش ها در ارشد حقوق باعث می شود تا عملاً معرفی منابع سخت تر نیز بشود.

از طرفی وجود منابع متعدد و بسیار زیاد مرجع برای هر درس، مباحث حجیم و بسیار زیاد و همینطور تعدد منابع کنکوری و تستی باعث گیج شدن بیشتر داوطلبان ارشد حقوق نیز شده است. سوالاتی مانند باید کتاب های رفرنس را برای ارشد حقوق بخوانیم یا از منابع کنکوری استفاده کنیم؟ منابع کدام موسسه کنکوری را انتخاب کنیم؟ با توجه به زمانی که داریم و رتبه ای که می خواهیم کدام منابع برای ما مناسب تر است؟ آنقدر در بین داوطلبان ارشد حقوق شایع است که در نهایت هم پاسخی درست و قاطع برای آن پیدا نمی کنند.

قبل از معرفی منابع به تناسب شرایط داوطلبان و برای هر درس و هر گرایش ارشد حقوق باید بدانید که شما باید ابتدا تکلیف موارد زیر را روشن کرده باشید و بعد برای تهیه بهترین منابع ارشد حقوق ویژه شخص خودتان اقدام نمایید.

  1. هدف قبولی
  2. زمان
  3. نقاط قوت و ضعف
  4. شیوه یادگیری
  5. میزان توانمندی حافظه
  6. شخصیت
  7. میزان پیوستگی و استقامت در مسیر مطالعه

اگر عوامل زیر را به طور کامل معین کرده باشید و سنگ های خود را با خودتان واکنده باشید در انتخاب بهترین منابع ارشد حقوق به مشکلی برنخواهید خورد.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

بهترین منابع ارشد حقوق

بهترین منابع ارشد حقوق برای هر داوطلب با توجه به عوامل بالا و شرایط شخصی هر داوطلب تعیین می شود. برای سهولت در دسته بندی بهترین منابع ارشد حقوق، تصمیم گرفتیم تا این کار را درس به درس انجام دهیم. ابتدا باید اساس این دسته بندی را مشخص کنیم.

داوطلبان قوی: داوطبان ارشد حقوق با شرایط عمومی خوب در آن درس

داوطلبان متوسط: داوطلبان ارشد حقوق با شرایط عمومی متوسط

داوطلبان ضعیف: داوطلبان ارشد حقوق با شرایط عمومی ضعیف

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس متون حقوقی به زبان انگلیسی

منابع درس متون حقوقی به زبان انگلیسی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی ساده ساز متون حقوقی انتشارت میزان
داوطلبان متوسط 505 واژه متون حقوقی چتردانش + متون حقوقی دربوته آزمون  محمود رمضانی انتشارات کمک آزمون
داوطلبان ضعیف ترجمه تحت اللفظی LAW TEXT محمود رمضانی + کمک حافظه متون حقوقی دوراندیشان + متون حقوقی دربوته آزمون  محمود رمضانی انتشارات کمک آزمون

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق مدنی

منابع درس حقوق مدنی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی قانون یار مدنی چتردانش + مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات – جلد دوم پاسخ نامه) دکتر شهبازی
داوطلبان متوسط بایسته های حقوق مدنی دکتر ضرابی انتشارات ارشد +  قانون یار مدنی چتردانش + مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات – جلد دوم پاسخ نامه) دکتر شهبازی
داوطلبان ضعیف آموزش جامع حقوق مدنی دکتر توکلی (2جلدی) انتشارات مکتوب آخر + قانون یار مدنی چتردانش + مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات – جلد دوم پاسخ نامه) دکتر شهبازی

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق تجارت

منابع درس حقوق تجارت در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی ساده ساز حقوق تجارت نشر میزان فرشید فرحناکیان
داوطلبان متوسط قانون یار حقوق تجارت چتر دانش + مجموعه پرسشهای طبقه بندی شده حقوق تجارت دکتر قربانی چتر دانش
داوطلبان ضعیف حقوق تجارت به روش ساده – جلد 1 و  2 رضا رشیدی نسب نشر مشاهیر دادآفرین + مجموعه پرسشهای طبقه بندی شده حقوق تجارت دکتر قربانی چتر دانش

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق آیین دادرسی مدنی

منابع درس آیین دادرسی مدنی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی قانون یار آیین دادرسی مدنی چتردانش + 1000 نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی چتر دانش
داوطلبان متوسط ساده ساز آیین دادرسی مدنی نشر میزان فرشید فرحناکیان + مجموعه سوالات آیین دادرسی مدنی چتر دانش
داوطلبان ضعیف آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (دو جلدی) دکتر توکلی نشر مکتوب آخر + جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین + مجموعه سوالات آیین دادرسی مدنی کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس متون فقه

منابع درس متون فقه در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی مختصر متون فقه محسن سینجلی چتر دانش + ساده ساز متون فقه انتشارت میزان دکتر کلانتری
داوطلبان متوسط کمک حافظه متون فقه نشر دوراندیشان + مختصر متون فقه محسن سینجلی چتر دانش + ساده ساز متون فقه انتشارت میزان دکتر کلانتری
داوطلبان ضعیف صفر تا صد متون فقه (دو جلدی) محسن سینجلی نشر پیام غدیر + متون فقه پیشرفته مهدی صیادی نشر کمک آزمون + ساده ساز متون فقه انتشارت میزان دکتر کلانتری

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق جزای عمومی

منابع درس حقوق جزای عمومی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی کمک حافظه جزای عمومی دوراندیشان + مجموعه تست حقوق جزای عمومی دوراندیشان
داوطلبان متوسط قانون یار قانون مجازات اسلامی – چتر دانش + مجموعه پرسشهای جزای عمومی ساولانی انتشارات دادآفرین
داوطلبان ضعیف حقوق جزای عمومی ساولانی انتشارات دادآفرین + مجموعه پرسشهای جزای عمومی انتشارات مجد رضا شکری + مجموعه تست حقوق جزای عمومی دوراندیشان

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق جزای اختصاصی

منابع درس حقوق جزای اختصاصی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی انتشارات دوراندیشان (دو جلدی) + مجموعه سوالات جزای اختصاصی انتشارات دوراندیشان
داوطلبان متوسط قانون یار قانون مجازات اسلامی – چتر دانش + مجموعه سوالات جزای اختصاصی انتشارات دوراندیشان
داوطلبان ضعیف حقوق جزای اختصاصی ساولانی انتشارات دادآفرین + مجموعه سوالات جزای اختصاصی انتشارات دوراندیشان

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق بین الملل عمومی

منابع درس حقوق بین الملل عمومی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی بایسته های حقوق بین الملل عمومی رضا موسی زاده انتشارات میزان + مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی انتشارات مجد
داوطلبان متوسط بایسته های حقوق بین الملل عمومی رضا موسی زاده انتشارات میزان + مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی انتشارات مجد
داوطلبان ضعیف بایسته های حقوق بین الملل عمومی رضا موسی زاده انتشارات میزان + هزارنکته و هزار تست حقوق بین الملل عمومی دکتر آقایی نشر حقوق یار + مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی انتشارات مجد

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق بین الملل خصوصی

منابع درس حقوق بین الملل خصوصی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی درآمدی جامع بر حقوق بین الملل خصوصی انتشارات چتر دانش 
داوطلبان متوسط کمک جافظه بین الملل خصوصی نشر دوراندیشان + درآمدی جامع بر حقوق بین الملل خصوصی انتشارات چتر دانش
داوطلبان ضعیف کمک جافظه بین الملل خصوصی نشر دوراندیشان + درآمدی جامع بر حقوق بین الملل خصوصی انتشارات چتر دانش

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس آیین دادرسی کیفری

منابع درس آیین دادرسی کیفری در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دوراندیشان (دو جلدی) + مجموعه پرسشهای آیین دادرسی کیفری ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین (دو جلدی)
داوطلبان متوسط قانون یار آیین دادرسی کیفری چتردانش +مجموعه پرسشهای آیین دادرسی کیفری ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین (دو جلدی)
داوطلبان ضعیف آیین دادرسی کیفری ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین (دو جلدی) + مجموعه پرسشهای آیین دادرسی کیفری ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین (دو جلدی)

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق اداری

منابع درس حقوق اداری در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی کمک حافظه حقوق اداری انتشارات دوراندیشان + مجموعه سوالات حقوق اداری انتشارات مجد
داوطلبان متوسط حقوق اداری (2-1) دکتر رضا موسی زاده نشر میزان + مجموعه سوالات حقوق اداری انتشارات مجد
داوطلبان ضعیف حقوق اداری کوروش استوار سنگری و محمد امامی نشر میزان (دو جلدی) + مجموعه سوالات حقوق اداری انتشارات مجد

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق اساسی

منابع درس حقوق اساسی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی کمک حافظه حقوق اساسی دوراندیشان (دو جلدی) + مجموعه سوالات حقوق اساسی انتشارات مجد
داوطلبان متوسط کمک حافظه حقوق اساسی دوراندیشان (دو جلدی) + مجموعه سوالات حقوق اساسی انتشارات مجد
داوطلبان ضعیف کمک حافظه حقوق اساسی دوراندیشان (دو جلدی) + حقوق اساسی آزمونی شهربانو زکی پور نشر کتاب آوا + مجموعه سوالات حقوق اساسی انتشارات مجد

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

منابع درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری در کنکور ارشد 1401 به شرح جداول دروس حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری می باشد.

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق مدنی (تعهدات)

منابع درس حقوق مدنی (تعهدات) یا همان مدنی (3) در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی مبانی حقوق مدنی (تهعدات) مجتبی جرعه نوش
داوطلبان متوسط مبانی حقوق مدنی (تهعدات) مجتبی جرعه نوش
داوطلبان ضعیف مبانی حقوق مدنی (تهعدات) مجتبی جرعه نوش

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق سازمان های بین المللی

منابع درس حقوق سازمان های بین المللی در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی مختصر سارمانهای بین المللی مسلم یعقوبی + هزار نکته و هزار تست سازمانهای بین المللی دکتر آقایی
داوطلبان متوسط مختصر سارمانهای بین المللی مسلم یعقوبی + هزار نکته و هزار تست سازمانهای بین المللی دکتر آقایی
داوطلبان ضعیف سازمان های بین المللی رضا موسی زاده نشر میزان + هزارنکته و هزار تست سازمانهای بین المللی دکتر آقایی

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع دروس تخصصی رشته های حقوق خانواده

دروس اصول فقه، حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث) و آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی) دروس تخصصی مجموعه ارشد حقوق خانواده در کنکور ارشد 1401 به حساب می آیند.

بهترین منابع دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی پیشتر در بخش مربوط به آنها ذکر شد که با کلیک روی لینک های زیر می توانید مجددا آنها را مطالعه کنید. فقط توجه داشه باشید که باید بخش های مرتبط با این دروس تخصصی را مطالعه نمایید.

بهترین منابع درس حقوق مدنی

بهترین منابع درس آیین دادرسی مدنی

بنابراین در اینجا تنها به معرفی بهترین منابع درس اصول فقه از درس های مجموعه دروس تخصصی حقوق خانواده می پردازیم.

داوطلبان قوی کمک حافظه اصول فقه نشر دوراندیشان + مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه نشر مشاهیر دادآفرین سیمرا سیدمحمدی
داوطلبان متوسط کمک حافظه اصول فقه نشر دوراندیشان + مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه نشر مشاهیر دادآفرین سیمرا سیدمحمدی
داوطلبان ضعیف اصول فقه به روش ساده نشر مشاهیر دادافرین سمیرا سیدمحمدی (دو جلدی) + مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه نشر مشاهیر دادآفرین سیمرا سیدمحمدی

منابع ارشد حقوق: بهترین منابع درس حقوق ارتباطات

منابع درس حقوق ارتباطات در کنکور ارشد 1401 به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان قوی حقوق ارتباطات و مجموعه قوانین و مقررات رسانه ای ایران اسماعیل بایبوردی انتشارات فرادید + مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) حقوق ارتباطات جواد مهدیون انتشارات نیکان کتاب
داوطلبان متوسط حقوق ارتباطات و مجموعه قوانین و مقررات رسانه ای ایران اسماعیل بایبوردی انتشارات فرادید + مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) حقوق ارتباطات جواد مهدیون انتشارات نیکان کتاب
داوطلبان ضعیف حقوق ارتباطات و مجموعه قوانین و مقررات رسانه ای ایران اسماعیل بایبوردی انتشارات فرادید + مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) حقوق ارتباطات جواد مهدیون انتشارات نیکان کتاب

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

3.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …