منابع ارشد تکنولوژی آموزشی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
6

بهترین منابع ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

بهترین منابع ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 را با این مقدمه معرفی می کنیم که ارشد تکنولوژی آموزشی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و دلیل این امر این است که با شیوع کرونا، اهمیت تکنولوژی های نوین آموزشی بسیار مشخص تر شد. قبل از پرداختن به معرفی منابع ارشد تکنولوژی آموزشی بهتر است دروس و ضرایب این دروس را بدانیم.

ارشد تکنولوژی آموزشی از رشته های ارشد مجموعه علوم تربیتی است که دروس و ضرایب دروس آن در جدول زیر نوشته شده است.

دروس ارشد تکنولوژی آموزشی و ضرایب آنها
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی3
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روانشناسی تربیتی2
روشها و فنون تدریس3
تکنولوژی آموزشی4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

یافتن بهترین منابع برای ارشد تکنولوژی آموزشی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد تکنولوژی آموزشی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر

پکیج هوشمندانه: با توجه به حجم سایر دروس ارشد تکنولوژی آموزشی و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشد تکنولوژی آموزشی برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد علوم تربیتی را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد تکنولوژی آموزشی 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

بهترین منابع زبان تخصصی کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 به شرح زیر هستند:

پکیج بیسیک: English for students of Educational Administration (انگلیسی برای دانشجویان مدیریت آموزشی) از منصور کوشا و انتشارات سمت و انگلیسی برای دانشجویان تکنولوژی آموزشی (English for the Students of Educational Technology) از منصور کوشا و انتشارات سمت

پکیج کنکوری: متون تخصصی علوم تربیتی از طالب زاده  انتشارات جهش، زبان تخصصی ارشد علوم تربیتی مدرسان شریف، زبان تخصصی علوم تربیتی 1 و 2 انتشارات اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: اگر داوطلب ضعیفی هستید که باید برای حذف این درس تصمیم بگیرید. البته کلاً زبان تخصصی برای دوره ارشد بسیار مهم است. در کل برای داوطلبان قوی کتاب متون تخصصی علوم تربیتی 1 و 2 اندیشه ارشد را می توان بهترین منبع زبان تخصصی ارشد علوم تربیتی و رشته تکنولوژی آموزشی دانست. البته باید حوصله و وقت کافی هم داشته باشند. کتاب متون تخصصی علوم تربیتی انتشارات جهش از طالب زاده برای داوطلبان متوسط و ضعیف مناسب است. کتاب مدسان شریف سطح پایین تری نسبت به دو کتاب دیگر دارد و خواندنش هم سخت تر است، ولی آن هم می تواند انتخاب شود.

در نظر داشته باشید که یک راه حل دیگر این است که لغات تخصصی علوم تربیتی را که pdf آن در اینترنت برای دانلود رایگان موجود است را تهیه کنید و پس از افزایش دایره لغات تخصصی خودتان، ریدینگ های تخصصی کنکورهای ارشد علوم تربیتی را بزنید.

منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

بهترین منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 را به شرح زیر برای شما معرفی و تحلیل می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد، روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان.

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد یا آمار توصیفی و استنباطی پوران پژوهش و روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع برای درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی 1403، این است که ابتدا تصمیم بگیرید که این درس را حذف کنید یا نه. ضعیف بودن در این درس و نداشتن حوصله و وقت کافی باعث می شود تا به حذف جدی این درس فکر کنید. نکته دوم این است که بهترین منبع آمار و روش تحقیق کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی در بین کتاب های پکیج بیسیک نیست و بهتر است کلاً به سراغش نروید.

از بین کتاب های کنکوری منبع آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و به خصوص چاپ های قبل 97 از حسن آبادی بهترین منابع برای داوطلبان قوی تکنولوژی آموزشی 1403 به شمار می رود. کتاب های آمار توصیفی و استنباطی و روش های تحقیق پوران پژوهش برای متوسط ها متناسب تر است و کتاب های آمار و روش تحقیق اندشه ارشد برای ضعیف ترها.

منابع تکنولوژی آموزشی ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع درس تکنولوژی آموزشی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده عبارتند از:

پکیج بیسیک: مبانی نظری تکنولوژی آموزشی از فردانش از انتشارات سمت، مقدمات تکنولوژی آموزشی از احدیان از انتشارات بشری.

پکیج کنکوری: تکنولوژی آموزشی مدرسان شریف یا تکنولوژی آموزشی اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: تکنولوژی آموزشی، مهم ترین درس کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 است. به همین دلیل باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود. اصولاً بهترین رفرنس از پکیج بیسیک برای درس تکنولوژی آموزشی، دو کتابیست در پکیج بیسیک معرفی کرده ایم. بهترین کتاب کنکوری را تکنولوژی آموزشی اندیشه ارشد می دانم که شرحی است جامع بر درس تکنولوژی آموزشی ارشد علوم تربیتی 1403.

منابع برنامه ریزی آموزشی و درسی ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

بهترین منابع برنامه ریزی آموزشی و درسی کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 را براساس دسته بندی های تشریح شده به ترتیب زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی تایلور با ترجمه پورظهیر و از انتشارات آگه، مبانی برنامه ریزی آموزشی از فیوضات و از انتشارات ویرایش، مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس از لوی و با ترجمه مشایخ از انتشارات مدرسه، فرآیند برنامه ریزی آموزشی از گروه مشاوران یونسکو با ترجمه مشایخ  و از انتشارات مدرسه.

پکیج کنکوری: برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف یا برنامه ریزی آموزشی و درسی اندیشه ارشد یا برنامه ریزی آموزشی و درسی از جاهد و انتشارات جهش یا مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: برای درس برنامه ریزی درسی و آموزشی، باید دو بخش را قائل بشویم. منابع ستنی و کلاسیک که اصول پایه را می گویند که برای پاسخ دادن به نسل قدیمی و روتین سوالات برنامه ریزی آموزشی و درسی کفایت می کنند. بخش دوم منابع نسل جدید و به روزرسانی شده که پاسخگوی سوالات نسل جدید این درس هستند. بنابراین به نوعی برای داوطلب قوی و علاقه مند، خواندن یکی از دو کتاب تایلور و یا فیوضات توصیه می شود و خواندن دو کتاب ترجمه مشایخ هم لازم است. بهترین منابع ارشد بتکنولوژی آموزشی 1403 برای درس برنامه ریزی درسی و آموزشی، از نظر رفرنس به این گونه است. برای داوطلبان بی حوصله تر و متنفر از تعدد منابع یکی از کتاب های رفرنس با رویکرد مدرن و کتاب مدرسان شریف یا اندیشه ارشد به عنوان مکمل، توصیه می شود. 

کتاب جهش در درس برنامه ریزی آموزشی و درسی، کتاب بسیار خلاصه ایست و شاید سوالات نسل جدید که بخشی از سوالات کل را تشکیل می دهند را پاسخگو نباشد ولی سریع می خوانید و اصول را می فهمید و سوالات روتین را می توانید بزنید.

منبع برنامه ریزی آموزشی و درسی پوران پژوهش برای برخی از داوطلبان بسیار بهتر از کتاب مدرسان شریف خواهد بود و جامعیت خوبی دارد.

منابع روش ها و فنون تدریس ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

بهترین منابع روش ها و فنون تدریس ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 را می توانید در پکیج های زیر بیایبد.

پکیج بیسیک: مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) از حسن شعبانی و از انتشارات سمت، کلیات روش ها و فنون تدریس از صفوی و انتشارات معاصر، کلیات روش ها و فنون تدریس (متن کوتاه) همراه با الگوهای جدید تدریس با تألیف صفوی و از انتشارات معاصر و الگوهای جدید تدریس (2000) جویس و … با ترجمه بهرنگی و از انتشارات کمال تربیت.

پکیج کنکوری: روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف یا روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش یا روش ها و فنون تدریس اندیشه ارشد یا روش ها و فنون تدریس انتشارات جهش از جاهد.

پکیج هوشمندانه: روش ها و فنون تدریس در کنار درس تکنولوژی آموزشی، درس ضریب 3 و بسیار مهم کنکور ارشد برنامه ریزی درسی و در کل علوم تربیتی است.  بهترین منابع درس بسیار مهم روش ها و فنون تدریس را باید به گونه ای انتخاب کرد که با سیستم مطالعه شما سازگار باشد. اگر داوطلبی کم حوصله هستید و حجم های زیاد و تعدد منابع، شما را آزار می دهد بهتر است از کتاب اندیشه ارشد یا پوران پژوهش استفاده کنید. اگر داوطلبی علاقه مند و با تلاش هستید بهتر است کتاب های جدید بهرنگی و صفوی را بخوانید. منظورم الگوهای جدید تدریس این دو مولف است. بعد یکی از کتاب های کنکوری مثل مدرسان شریف یا پوران پژوهش و اندیشه ارشد را انتخاب کنید. اصولاً هم مدرسان شریف می تواند برایتان مناسب باشد و هم اندیشه ارشد و هم پوران پژوهش. در کل اگر متوسط هستید بهتر است از کتاب اندیشه ارشد یا پوران پژوهش به عنوان مکمل استفاده کنید. کلاً روش ها و فنون تدریس جهش را سریع تر و در زمان کمتری می شود خواند.

منابع روانشناسی تربیتی ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

بهترین منابع روانشناسی تربیتی ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 را به شرح زیر برای شما تحلیل و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش) از علی اکبر سیف و انتشارات دوران و روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری) از اسماعیل بیابانگرد و انتشارات ویرایش

پکیج کنکوری: روانشناسی تربیتی مدرسان شریف یا روانشناسی تربیتی پوران پژوهش یا روانشناسی تربیتی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: اصولاً خواندن درس روانشناسی تربیتی سخت نیست ولی به حافظه سپردن دقیق جزئیات آن می تواند کار را سخت کند. استفاده همزمان از تست در هنگام مطالعه و استفاده از روش های تحلیل گزینه های غلط، در درصد بالای این درس بسیار کمک خواهد کرد. کتاب بانک تست روانشناسی تربیتی پوران پژوهش، کتابیست بسیار خوب برای تست زنی خیلی زیاد و بهتر ماندن نکات روانشناسی تربیتی در حافظه. از بین کتاب های رفرنس که اصلی ترین منبع، کتاب سیف است. در بین کتابهای کنکوری، کتاب مدرسان شریف که برای رشته روانشناسی هم نوشته شده است بسیار جامع و کامل است. اگر دنبال منبع کنکوری آسان تر و کم حجم تری هستید می توانید از روانشناسی تربیتی پوران پژوهش و یا اندیشه ارشد هم استفاده بکنید.

منابع سنجش و اندازه گیری کنکوری ارشد تکنولوژی آموزشی 1403

بهترین منابع درس سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی از سیف و از انتشارات دوران.

پکیج کنکوری: سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیتی مدرسان شریف یا سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت اندیشه ارشد یا سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ماهان

پکیج هوشمندانه: اصلی ترین کتاب برای این درس که همان کتاب معروف دکتر سیف است. از بین منابع کنکوری، مدرسان شریف متعارف تر است ولی متن سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت اندیشه ارشد، روان تر است. سنجش و اندازه گیری ماهان هم کتاب خلاصه ایست که به زدن درصدی متوسط در این درس کمک می کند.

بهترین منابع ارشد تکنولوژی آموزشی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده اند؟  

بهترین منابع ارشد تکنولوژی آموزشی براساس سطح علمی داوطلبان و همچنین جامعیت و سطح پوشش دهی منابع در سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی گلچین و معرفی شده اند.

برای قبولی در ارشد تکنولوژی آموزشی فقط مطالعه کتب کنکوری کافی است؟

بله. برای قبولی ارشد تکنولوژی آموزشی خواندن منابع کنکوری کفایت می کند ولی برای کسب رتبه های برتر باید روش مطالعه صحیح، چند کتاب رفرنس و روش برنامه ریزی دقیقی را داشته باشند.

آیا امکان حذف دروس در کنکور ارشد تکنولوژی آموزشی وجود دارد؟

بله. با توجه به شرایط داوطلبان ارشد تکنولوژی آموزشی و همچنین زمان آنها و هدف قبولی یک تا سه درس را می توان حذف کرد.

5/5 - (6 امتیاز)

سلام وقت بخیر کجا میتونم کتابای کنکور علوم تربیتی رو دانلود کنم میشه کانالی و اگه میشناسید بهم معرفی کنید

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …