منابع ارشد برنامه ریزی درسی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
8

بهترین منابع ارشد برنامه ریزی درسی 1403

معرفی بهترین منابع ارشد برنامه ریزی درسی 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که این رشته یکی از اصلی ترین و مهم ترین رشته های زیرمجموعه ارشد علوم تربیتی به حساب می آید که پس از مدیریت آموزشی، پرطرفدارترین رشته ارشد علوم تربیتی به حساب می آید. پذیرش به نسبت پایین آن باعث شده است تا قبولی در آن به نسبت ارشد مدیریت آموزشی سخت تر باشد.

قبل از معرفی بهترین منابع ارشد برنامه ریزی درسی از رشته های مجموعه علوم تربیتی، بهتر است دروس و ضرایب این دروس را در کنکور ارشد 1403 بدانید. در جدول زیر لیست دروس و ضرایب آنها نوشته شده است.

دروس ارشد برنامه ریزی درس و برنامه ریزی آموزشی و ضرایب آنها
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روانشناسی تربیتی2
روشها و فنون تدریس3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
مدیریت آموزشی2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت1
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی3

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی 1403

یافتن بهترین منابع برای ارشد برنامه ریزی درسی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد برنامه ریزی درسی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد برنامه ریزی درسی 1403

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد برنامه ریزی درسی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر

پکیج هوشمندانه: با توجه به حجم سایر دروس ارشد برنامه ریزی درسی و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشد برنامه ریزی درسی برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد علوم تربیتی را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد برنامه ریزی درسی 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی کنکور ارشد برنامه ریزی درسی 1403

بهترین منابع زبان تخصصی کنکور ارشد برنامه ریزی درسی 1403 به شرح زیر هستند:

پکیج بیسیک: English for students of Educational Administration (انگلیسی برای دانشجویان مدیریت آموزشی) از منصور کوشا و انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: متون تخصصی علوم تربیتی از طالب زاده  انتشارات جهش، زبان تخصصی ارشد علوم تربیتی مدرسان شریف، زبان تخصصی علوم تربیتی 1 و 2 انتشارات اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: اگر داوطلب ضعیفی هستید که باید برای حذف این درس تصمیم بگیرید. البته کلاً زبان تخصصی برای دوره ارشد بسیار مهم است. در کل برای داوطلبان قوی کتاب متون تخصصی علوم تربیتی 1 و 2 اندیشه ارشد را می توان بهترین منبع زبان تخصصی ارشد علوم تربیتی و رشته برنامه ریزی درسی دانست. البته باید حوصله و وقت کافی هم داشته باشند. کتاب متون تخصصی علوم تربیتی انتشارات جهش از طالب زاده برای داوطلبان متوسط و ضعیف مناسب است. کتاب مدسان شریف سطح پایین تری نسبت به دو کتاب دیگر دارد و خواندنش هم سخت تر است، ولی آن هم می تواند انتخاب شود.

در نظر داشته باشید که یک راه حل دیگر این است که لغات تخصصی علوم تربیتی را که pdf آن در اینترنت برای دانلود رایگان موجود است را تهیه کنید و پس از افزایش دایره لغات تخصصی خودتان، ریدینگ های تخصصی کنکورهای ارشد علوم تربیتی را بزنید.

منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد برنامه ریزی درسی 1403

بهترین منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد برنامه ریزی درسی 1403 را به شرح زیر برای شما معرفی و تحلیل می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد، روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان.

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد یا آمار توصیفی و استنباطی پوران پژوهش و روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع برای درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد برنامه ریزی درسی 1403، این است که ابتدا تصمیم بگیرید که این درس را حذف کنید یا نه. ضعیف بودن در این درس و نداشتن حوصله و وقت کافی باعث می شود تا به حذف جدی این درس فکر کنید. نکته دوم این است که بهترین منبع آمار و روش تحقیق کنکور ارشد برنامه ریزی درسی در بین کتاب های پکیج بیسیک نیست و بهتر است کلاً به سراغش نروید. 

از بین کتاب های کنکوری منبع آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و به خصوص چاپ های قبل 97 از حسن آبادی بهترین منابع برای داوطلبان قوی برنامه ریزی درسی 1403 به شمار می رود. کتاب های آمار توصیفی و استنباطی و روش های تحقیق پوران پژوهش برای متوسط ها متناسب تر است و کتاب های آمار و روش تحقیق اندشه ارشد برای ضعیف ترها.

منابع برنامه ریزی آموزشی و درسی ارشد علوم تربیتی 1403

بهترین منابع برنامه ریزی آموزشی و درسی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 را براساس دسته بندی های تشریح شده به ترتیب زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی تایلور با ترجمه پورظهیر و از انتشارات آگه، مبانی برنامه ریزی آموزشی از فیوضات و از انتشارات ویرایش، مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس از لوی و با ترجمه مشایخ از انتشارات مدرسه، فرآیند برنامه ریزی آموزشی از گروه مشاوران یونسکو با ترجمه مشایخ  و از انتشارات مدرسه.

پکیج کنکوری: برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف یا برنامه ریزی آموزشی و درسی اندیشه ارشد یا برنامه ریزی آموزشی و درسی از جاهد و انتشارات جهش یا مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: برنامه ریزی درسی و آموزشی، مهم ترین و اصلی ترین درس رشته برنامه ریزی درسی کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 به حساب می آید. برای درس برنامه ریزی درسی و آموزشی، باید دو بخش را قائل بشویم. منابع ستنی و کلاسیک که اصول پایه را می گویند که برای پاسخ دادن به نسل قدیمی و روتین سوالات برنامه ریزی آموزشی و درسی کفایت می کنند. بخش دوم منابع نسل جدید و به روزرسانی شده که پاسخگوی سوالات نسل جدید این درس هستند. بنابراین به نوعی برای داوطلب قوی و علاقه مند، خواندن یکی از دو کتاب تایلور و یا فیوضات توصیه می شود و خواندن دو کتاب ترجمه مشایخ هم لازم است. بهترین منابع ارشد برنامه ریزی درسی 1403 برای درس برنامه ریزی درسی و آموزشی، از نظر رفرنس به این گونه است. برای داوطلبان بی حوصله تر و متنفر از تعدد منابع یکی از کتاب های رفرنس با رویکرد مدرن و کتاب مدرسان شریف یا اندیشه ارشد به عنوان مکمل، توصیه می شود. 

کتاب جهش در درس برنامه ریزی آموزشی و درسی، کتاب بسیار خلاصه ایست و شاید سوالات نسل جدید که بخشی از سوالات کل را تشکیل می دهند را پاسخگو نباشد ولی سریع می خوانید و اصول را می فهمید و سوالات روتین را می توانید بزنید.

منبع برنامه ریزی آموزشی و درسی پوران پژوهش برای برخی از داوطلبان بسیار بهتر از کتاب مدرسان شریف خواهد بود و جامعیت خوبی دارد.

منابع روش ها و فنون تدریس ارشد برنامه ریزی درسی 1403

بهترین منابع روش ها و فنون تدریس ارشد برنامه ریزی درسی 1403 را می توانید در پکیج های زیر بیایبد.

پکیج بیسیک: مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) از حسن شعبانی و از انتشارات سمت، کلیات روش ها و فنون تدریس از صفوی و انتشارات معاصر، کلیات روش ها و فنون تدریس (متن کوتاه) همراه با الگوهای جدید تدریس با تألیف صفوی و از انتشارات معاصر و الگوهای جدید تدریس (2000) جویس و … با ترجمه بهرنگی و از انتشارات کمال تربیت.

پکیج کنکوری: روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف یا روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش یا روش ها و فنون تدریس اندیشه ارشد یا روش ها و فنون تدریس انتشارات جهش از جاهد.

پکیج هوشمندانه: روش ها و فنون تدریس در کنار درس برنامه ریزی آموزشی و درسی، درس ضریب 3 و بسیار مهم کنکور ارشد برنامه ریزی درسی و در کل علوم تربیتی است.  بهترین منابع درس بسیار مهم روش ها و فنون تدریس را باید به گونه ای انتخاب کرد که با سیستم مطالعه شما سازگار باشد. اگر داوطلبی کم حوصله هستید و حجم های زیاد و تعدد منابع، شما را آزار می دهد بهتر است از کتاب اندیشه ارشد یا پوران پژوهش استفاده کنید. اگر داوطلبی علاقه مند و با تلاش هستید بهتر است کتاب های جدید بهرنگی و صفوی را بخوانید. منظورم الگوهای جدید تدریس این دو مولف است. بعد یکی از کتاب های کنکوری مثل مدرسان شریف یا پوران پژوهش و اندیشه ارشد را انتخاب کنید. اصولاً هم مدرسان شریف می تواند برایتان مناسب باشد و هم اندیشه ارشد و هم پوران پژوهش. در کل اگر متوسط هستید بهتر است از کتاب اندیشه ارشد یا پوران پژوهش به عنوان مکمل استفاده کنید. کلاً روش ها و فنون تدریس جهش را سریع تر و در زمان کمتری می شود خواند.

بهترین منابع مدیریت آموزشی کنکور ارشد برنامه ریزی درسی 1403

بهترین منابع درس مدیریت آموزشی کنکور ارشد برنامه ریزی درسی 1403 را به شرح زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: مدیریت عمومی از علاقه بند و از انتشارات روان، مقدمات مدیریت آموزشی از علاقه بند و انتشارات روان، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی: کاربرد نظریه های مدیریت در برنامه ریزی و نظارت از بهرنگی از انتشارات کمال تربیت، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی از علاقه بند و از انتشارات روان.

پکیج کنکوری: مدیریت آموزشی مدرسان شریف یا مدیریت آموزشی ماهان یا مدیریت آموزشی اندیشه ارشد یا مدیریت آموزشی پوران پژوهش یا مدیریت آموزشی جهش از جاهد.

پکیج هوشمندانه: از بین منابع پکیج بیسیک کتاب های دکتر علاقه بند بهترین منابع مدیریت آموزشی هستند. البته کتاب دکتر بهرنگی هم در سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. داوطلبان قوی و با حوصله می توانند این کتاب های رفرنس از علاقه بند و بهرنگی را بخوانند و بعد، از یکی از کتاب های کنکوری به جز ماهان، اقدام به جمع بندی و تست زنی بکنند. داوطلبان متوسط با وقت کافی و پشتکار لازم بعد از خواندن رفرنس ها از کتاب اندیشه ارشد استفاده کنند. داوطلبان ضعیف، کتاب های علاقه بند و کتاب اندیشه ارشد را بخوانند به شرط داشتن وقت و حوصله.

اگر کلا داوطلب، حوصله خواندن ندارد و قوی است از مدرسان شریف یا پوران پژوهش می تواند استفاده کند و بقیه دسته ها از مدیریت آموزشی اندیشه ارشد. مدیریت آموزشی ماهان هم دیگر قدیمی شده است. مدیریت آموزشی پوران پژوهش جامعیت خوبی دارد و برای داوطلبن متوسط و قوی بسیار خوب است. مدیریت آموزشی نشر جهش خلاصه تر است و سریع می شود خواند و بعد تست زد.

منابع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ارشد برنامه ریزی درسی 1403

بهترین منابع درس مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت را به شرح زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت از شریعتمداری و انتشارات امیرکبیر، فلسفه آموزش و پرورش از شعاری نژاد و باز هم از انتشارات امیرکبیر، آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش از فردریک نلر و با ترجمه بازرگان از انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت اندیشه ارشد یا اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف یا فلسفه تعلیم و تربیت پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت را حذف هم می توان کرد البته برای بعضی از داوطلبان ارشد برنامه رزی درسی. از بین کتاب های پکیج بیسیک بهترین منابع ارشد برنامه ریزی درسی 1403 برای درس فلسفه تعلیم و تربیت، کتاب های نشر امیرکبیر است. از بین کتاب های کنکوری هم اندیشه ارشد و مدرسان شریف شرایط بهتری نسبت به پوران پژوهش دارند. پوران پژوهش را سریع تر می توان خواند ولی جامعیت متوسطی دارد. اگر میخواهید درصد پایینی بزنید و چندان سرمایه گذاری روی این درس نداشته باشید از یکی از کتاب های کنکوری با توجه به زمان و سطح خود باید انتخاب کنید.

منابع روانشناسی تربیتی ارشد برنامه ریزی درسی 1403

بهترین منابع روانشناسی تربیتی ارشد برنامه ریزی درسی 1403 را به شرح زیر برای شما تحلیل و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش) از علی اکبر سیف و انتشارات دوران و روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری) از اسماعیل بیابانگرد و انتشارات ویرایش

پکیج کنکوری: روانشناسی تربیتی مدرسان شریف یا روانشناسی تربیتی پوران پژوهش یا روانشناسی تربیتی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: اصولاً خواندن درس روانشناسی تربیتی سخت نیست ولی به حافظه سپردن دقیق جزئیات آن می تواند کار را سخت کند. استفاده همزمان از تست در هنگام مطالعه و استفاده از روش های تحلیل گزینه های غلط، در درصد بالای این درس بسیار کمک خواهد کرد. کتاب بانک تست روانشناسی تربیتی پوران پژوهش، کتابیست بسیار خوب برای تست زنی خیلی زیاد و بهتر ماندن نکات روانشناسی تربیتی در حافظه. از بین کتاب های رفرنس که اصلی ترین منبع، کتاب سیف است. در بین کتابهای کنکوری، کتاب مدرسان شریف که برای رشته روانشناسی هم نوشته شده است بسیار جامع و کامل است. اگر دنبال منبع کنکوری آسان تر و کم حجم تری هستید می توانید از روانشناسی تربیتی پوران پژوهش و یا اندیشه ارشد هم استفاده بکنید.

منابع سنجش و اندازه گیری کنکوری ارشد برنامه ریزی درسی 1403

بهترین منابع درس سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت کنکور ارشد برنامه ریزی درسی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی از سیف و از انتشارات دوران.

پکیج کنکوری: سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیتی مدرسان شریف یا سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت اندیشه ارشد یا سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ماهان

پکیج هوشمندانه: قبل از معرفی بهترین منبع سنجش و اندازه گیری ارشد برنامه ریزی درسی 1403 باید عنوان کرد که این درس را می توانید حذف کنید. ضریب پایین آن و همچنین زمانبر بودن مطالعه دقیق آن باعث می شود تا حذف آن، ایده غلطی نباشد. اصلی ترین کتاب برای این درس که همان کتاب معروف دکتر سیف است. از بین منابع کنکوری، مدرسان شریف متعارف تر است ولی متن سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت اندیشه ارشد، روان تر است. سنجش و اندازه گیری ماهان هم کتاب خلاصه ایست که به زدن درصدی متوسط در این درس کمک می کند.

بهترین منابع ارشد برنامه ریزی درسی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده اند؟

بهترین منابع ارشد برنامه ریزی درسی براساس سطح علمی داوطلبان و همچنین جامعیت و سطح پوشش دهی منابع در سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی گلچین و معرفی شده اند.

برای قبولی در ارشد برنامه ریزی درسی فقط مطالعه کتب کنکوری کافی است؟

بله. برای قبولی ارشد برنامه ریزی درسی خواندن منابع کنکوری کفایت می کند ولی برای کسب رتبه های برتر باید روش مطالعه صحیح، چند کتاب رفرنس و روش برنامه ریزی دقیقی را داشته باشند.

آیا امکان حذف دروس در کنکور ارشد برنامه ریزی درسی وجود دارد؟

بله. با توجه به شرایط داوطلبان ارشد برنامه ریزی درسی و همچنین زمان آنها و هدف قبولی یک تا سه درس را می توان حذف کرد.

5/5 - (7 امتیاز)

سلام وقت به خیر من میخوام کنکور ارشد علوم‌ تربیتی بدم منابع چیا هست من نمیدونم چی بخونم

سلام. سعی شده منابع با توجه به شرایط مختلف توضیح داده بشه. اگر نیاز به شخصی سازی بیشتر منابع و شیوه مطالعه و برنامه ریزی با توجه به شرایطتون دارید، باید از خدمات مشاوره موسسه استفاده کنید.

معدل الف خودش تأثیری نداره و معدل تأثیر خودش رو به صورت کلی در نمره تراز می گذاره برای همه. کسانی که جزء نفرات اول ورودی خودشون هستند از سهمیه شاگرد اولی می تونند استفاده کنند.

سلام روزتون بخیر باشه. بنظر شما برنامه ریزی درسی بهتره یا تکنولوژی آموزشی؟
پیشاپیش ممنون از پاسخگویی تون

8 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …