منابع ارشد ادبیات انگلیسی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
4

بهترین منابع ارشد ادبیات انگلیسی 1403

بهترین منابع ارشد ادبیات انگلیسی 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که این رشته از رشته های ارشد مجموعه زبان انگلیسی است. ارشد ادبیات انگلیسی به نسبت ارشد آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی، داوطلب و تقاضای کمتری دارد و دروس تخصصی آن به نسبت سخت تر و حجیم تر از دروس تخصصی دو رشته دیگر مجموعه ارشد زبان انگلیسی هستند.

قبل از معرفی بهترین منابع ارشد ادبیات انگلیسی کنکور 1403 باید درس ها و ضریب این دروس را بدانید. در جدول زیر، دروس و ضرایب این دروس آورده شده است.

دروس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و ضرایب آنها
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه زبان و ادبیات انگلیسی (شامل دروس تخصصی تاریخ ادبیات انگلیسی و آثار ادبی، فنون و صناعات ادبی و تاریخچه و رویکردهای نقد ادبی)3

تعداد تست های کنکور ارشد ادبیات انگلیسی

کنکور ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دو بخش زبان عمومی و زبان تخصصی تشکیل شده است ولی سوالات آنها از چندین درس و بخش تشکیل شده است.

60 سوال درس زبان عمومی ارشد آموزش زبان انگلیسی به تفکیک بخش ها به شرح زیر است:

سوالات وکب (واژگان یا لغات): 20 سوال

سوالات گرامر: 10 سوال

سوالات ریدینگ: 30 سوال 

سوالات کلوز تست: 10 سوال

دسته بندی منابع ارشد ادبیات انگلیسی

یافتن بهترین منابع برای ارشد ادبیات انگلیسی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد ادبیات انگلیسی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع بخش زبان عمومی ارشد ادبیات انگلیسی 1403

بهترین منابع برای زبان عمومی ارشد ادبیات انگلیسی 1403 را به شرح زیر می نویسیم.

پکیج بیسیک برای بخش لغات: 504، لغات ضروری تافل، 1100 و 3500 واژه و لغات تافل رهنما انتشارات جنگل

پکیج بیسیک برای بخش گرامر: گرامر دایجست، گرامر in use، گرامر بتی آذر (Understanding and Using English Grammar; By Betty S. Azar) و گرامرهای تافل رهنما انتشارات جنگل و گرامر کاربردی پیشرفته جرج یول Oxford practice Grammar Advanced (by George Yule)

پکیج بیسیک برای بخش ریدینگ: ریدینگ های آزمون های GRE، تافل و آیلتس.

پکیج کنکوری: زبان عمومی ویژه ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف یا گرامر ویژه ارشد زبان انگلیسی پوران پژوهش از کاظم طبیبی و زبان انگلیسی پیشرفته پوران پژوهش از احسان طالب نیا یا اصطلاحات انگلیسی از اندیشه ارشد، درک مطلب تافل از اندیشه ارشد، واژگان تافل از اندیشه ارشد، گرامر تافل از اندیشه ارشد، واژگان زبان انگلیسی اندیشه ارشد و واژگان زبان عمومی مجموعه زبان انگلیسی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: ارشد ادبیات انگلیسی از آن دسته از رشته هایی است که برای معرفی بهترین منابع آن، اولین اصل سطح زبان عمومی داوطلبان آن است. اگر پایه قوی در لغات و گرامر دارید، بی خیال کتاب های پکیج بیسیک بشوید و به سراغ کتاب گرامر کاظم طبیبی پوران پژوهش بروید و برای واژگان از کتاب های اندیشه ارشد استفاده کنید، به خصوص کتاب اصطلاحات انگلیسی. اگر سطح متوسط دارید باید قدری در گرامر مطالعه بیسیک داشته باشید و سپس از کتاب کاظم طبیبی و گرامر تافل اندیشه ارشد استفاده کنید. در ضمن لغات را کلا از پکیج اندیشه ارشد بخوانید. کتاب مدرسان شریف را برای کسانی که کلاً وقت و حوصله زیادی ندارند توصیه می کنم که همه چیز را با هم به صورت یکپارچه بخوانند. یعنی لغت و گرامر و کلوز تست و ریدینگ را.

درباره ریدینگ، واقعیت را بخواهید باید روی ریدینگ های تافل و GRE و آیلتس مطالعه ای داشته باشید و همینطور ریدینگ های 15 سال اخیر کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی.

نکته مهم بعدی این است که در واقعیت، زدن درصدهای بالا در درس زبان عمومی علاوه بر انتخاب بهترین منبع، انتخاب شیوه درست مطالعه و به خصوص مرور و تست زنی است. در نظر بگیرید که تست زنی جزء لاینفک مسیر مطالعه شما باید باشد. کلا به نظر من نقش برنامه ریزی و روش خواندن از انتخاب منبع بسیار اهمیت بیشتری دارد. به هر حال لغات و گرامر همه جا یکی هستند. حالا یکی بیشتر گفته است و یکی کمتر، ولی اصول یکسان است. در واقع شیوه مطالعه برای تست زدن های کنکور خیلی مهم تر است.

منابع تاریخ ادبیات و آثار ادبی ارشد ادبیات انگلیسی 1403

بهترین منابع درس تاریخ ادبیات و آثار ادبی ارشد ادبیات انگلیسی 1403 به شرح زیر معرفی می شوند.

پکیج بیسیک شامل موراد زیر است:

The Norton Anthology of English Literature, Abrams, M. H. et al.; New York: W. Norton (ویرایش هشتم در دو جلد)

The Norton Anthology of English Literature, Abrams, M. H. et al.; New York: W. Norton (ویرایش ششم در سه جلد)

The Norton Anthology of English Literature تألیف جلال سخنور از انتشارات اشتیاق نور

A Survey of English Literature از ابجدیان و از انتشارات سمت (دو جلدی)

Cambridge Paperback Guide to Literature in English, Ousby, Ian.

پکیج کنکوری: تاریخ ادبیات انگلیسی مدرسان شریف یا تاریخ ادبیات انگلیسی اندیشه ارشد (دو جلدی)

پکیج هوشمندانه: با یک حجم وحشتناک با کلی نکات ظریف و حفظی در درس تاریخ ادبیات انگلیسی رو به رو هستیم. شاید بی دلیل نیست که این همه درصدهای داوطلبان در دروس تخصصی کنکور ارشد ادبیات انگلیسی پایین است البته به نسبت داوطلبان ارشد آموزش زبان و مترجمی. اگر علاقه مند و بسیار شیفته ادبیات انگلیسی هستید و وقت کافی هم دارید و حوصله هم دارید و با خواندن متون ادبی انگلیسی لذت می برید باید ابتدا نورتون سه جلدی را بخوانید و بعد از آن، نورتون دو جلدی و بخش هایی که در نورتون سه جلدی نبوده است را بخوانید. از روی سرفصل ها می توانید متوجه شوید. در نهایت هم باید کتاب بسیار خوب Cambridge Paperback Guide to Literature in English را بخوانید. این از تکلیف بهترین منابع ارشد ادبیات انگلیسی داوطلبان مشتاق و با حوصله و با پشتکار.

داوطلبانی که علاقه متوسطی دارند باید Cambridge Paperback Guide to Literature in English بخوانند و بعد به سراغ نورتون سخنور بروند.

داوطلبانی که کلا کنکور ارشد ادبیات انگلیسی برایشان مهم تر است باید از کتاب های کنکوری استفاده کنند. در تحلیل کتاب های کنکوری، کتاب اندیشه ارشد کتاب خوبی است ولی باید با یک سیستم مطالعه بسیار کنکوری و البته با شیوه خاص مرور در برنامه ریزی مطالعه شود. کتاب تاریخ ادبیات مدرسان شریف را چندان توصیه نمی کنم. شاید کسانیکه خیلی وقت کمی دارند و می دانند که زدن درصد بالا در دروس تخصصی کمتر اهمیت دارد و زبان عمومی خوبی دارند و حوصله خواندن متون طولانی را ندارند، مدرسان شریف بهتر باشد اگرچه آنها هم با اندیشه ارشد به نظر من شاید راحت تر باشند.

منابع فنون و صناعات ادبی ارشد ادبیات انگلیسی 1403

بهترین منابع درس فنون و صناعات ادبی ارشد ادبیات انگلیسی 1403 را به شرح زیر برای شما معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک شامل:

A Glossary of Literary Terms, Abrams

The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Chris Baldick

پکیج کنکوری: نقد و اصطلاحات ادبی انگلیسی مدرسان شریف یا کتاب اصطلاحات و مکاتب ادبی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: اصولاً کتاب رفرنس آبرامز برای اصطلاحات ادبی، یک رفرنس جهانی است. اما بهتر است با واقع بینی کنکور درباره این درس صحیت کنیم. به نظر من کسانی که حوصله خواندن دارند و می خواهند به همه سوالات اصطلاعات و مکاتب ادبی جواب بدهند بهتر است هر دو کتاب پکیج بیسیک را بخوانند و بعد از کتاب اندیشه ارشد استفاده کنند. متوسط ها هم می توانند از کتاب اندیشه ارشد استفاده کنند. کسانی که کلا حوصله ندارند و یا وقت خیلی کمی برای دروس تخصصی ادبیات انگلیسی می خواهند بگذارند بهتر است که کتاب نقد و اصطلاحات ادبی مدرسان شریف را بگیرند که در واقع دو درس تخصصی را در خود گنجانده است یعنی هم اصطلاحات و مکاتب و تاریخچه و نقد را.

منابع تاریخچه و ریکردهای نقد ادبی ارشد ادبیات انگلیسی 1403

بهترین منابع درس تاریخچه و رویکردهای نقد ادبی براساس دسته بندی های گفته شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک شامل کتاب های زیر می باشد:

An Introduction to Literary Criticism, Richard Dutton

Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice, Charles Bressler

پکیج کنکوری: نقد و اصطلاحات ادبی انگلیسی مدرسان شریف یا کتاب های انواع ادبی و نقد ادبی از اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع درس تاریخچه و رویکردهای نقد ادبی از نظر بیسیک، همان کتاب داتون است و برای پاسخ به همه سوالات باید بخش های دوم کتاب برسلر را هم بخوانید. البته این مخصوص کسانی است که حرص زدن همه تست ها را دارند.  از نظر کنکوری کتاب انواع ادبی و نقد ادبی اندیشه ارشد (دو کتاب جداگانه هستند) به مدرسان شریف می چربد ولی کسانی که در منبع درسی فنون و صناعات ادبی که مدرسان شریف را برگزیده اند برای همین درس هم همان کتاب کفایت می کند چرا که هر دو درس را در یک کتاب گذاشته است.

بهترین منابع ارشد ادبیات انگلیسی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده است؟

بهترین منابع ارشد ادبیات انگلیسی براساس سطح زبان داوطلبان و همچنین میزان پوشش دهی منابع برای سوالات ارشد زبان انگلیسی، گلچین و معرفی کرده ایم.

خواندن فقط کتاب های رفرنس، برای کسب رتبه خوب در کنکور ارشد ادبیات انگلیسی کافی است؟

خیر. شما باید حتما برای کسب رتبه های خوب از کتاب های دارای تست و همچنین متدهای تست زنی هم استفاده کنید.

آیا منابع پیشنهاد داده شده برای شرایط مختلف، می تواند تضمینی بر قبولی قطعی ارشد ادبیات انگلیسی باشد؟

منابع ارشد ادبیات انگلیسی با بررسی های دقیق گلچین شده است. توان علمی، پشتکار و روش صحیح مطالعه و تداوم در مطالعه هم برای قبولی قطعی نیاز است.

5/5 - (6 امتیاز)

سلام روز بخیر اگر بخوام دقیقا منابع رو متناسب با شرایط من بگید، مشاور تخصصی رشته زبان رو هم دارید؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …