منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
4

بهترین منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403

معرفی بهترین منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که این رشته، پرطرفدارترین و محبوبترین رشته از ارشد مجموعه زبان انگلیسی است. بنابراین اهمیت انتخاب بهترین منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی، بسیار بیشتر نیز می باشد. با توجه به تقاضای بالای داوطلبان در قبولی در دانشگاه های دولتی آموزش زبان و از طرفی پذیرش محدود، باعث می شود تا اهمیت دانستن بهترین منابع، چند برابر شود.

قبل از معرفی منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403، باید درس ها و ضرایب آنها را بدانیم. در جدول زیر دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش زبان انگلیسی را مشاهده می کنید.

دروس ارشد آموزش زبان انگلیسی و ضرایب آنها
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه آموزش زبان انگلیسی: شامل دروس روش تدریس (Teaching)، زبان شناسی (Linguistics) و آزمون سازی (Testing)3

تعداد تست های کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی

کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی از دو بخش زبان عمومی و زبان تخصصی تشکیل شده است ولی سوالات آنها از چندین درس و بخش تشکیل شده است.

60 سوال درس زبان عمومی ارشد آموزش زبان انگلیسی به تفکیک بخش ها به شرح زیر است:

سوالات وکب (واژگان یا لغات): 20 سوال

سوالات گرامر: 10 سوال

سوالات ریدینگ: 30 سوال 

سوالات کلوز تست: 10 سوال

در بخش زبان تخصصی کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی هم تفکیک سوالات در دروس تخصصی به شرح زیر است:

سوالات تخصصی تیچینگ یا همان روش تدریس: 20 سوال

سوالات تخصصی زبان شناسی یا لینگویستیک: 20 سوال

سوالات تخصصی تستینگ یا آزمون سازی: 20 سوال

دسته بندی منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی

یافتن بهترین منابع برای ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع بخش زبان عمومی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع برای زبان عمومی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403 را به شرح زیر می نویسیم.

پکیج بیسیک برای بخش لغات: 504، لغات ضروری تافل، 1100 و 3500 واژه و لغات تافل رهنما انتشارات جنگل

پکیج بیسیک برای بخش گرامر: گرامر دایجست، گرامر in use، گرامر بتی آذر (Understanding and Using English Grammar; By Betty S. Azar) و گرامرهای تافل رهنما انتشارات جنگل و گرامر کاربردی پیشرفته جرج یول Oxford practice Grammar Advanced (by George Yule)

پکیج بیسیک برای بخش ریدینگ: ریدینگ های آزمون های GRE، تافل و آیلتس.

پکیج کنکوری: زبان عمومی ویژه ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف یا گرامر ویژه ارشد زبان انگلیسی پوران پژوهش از کاظم طبیبی و زبان انگلیسی پیشرفته پوران پژوهش از احسان طالب نیا یا اصطلاحات انگلیسی از اندیشه ارشد، درک مطلب تافل از اندیشه ارشد، واژگان تافل از اندیشه ارشد، گرامر تافل از اندیشه ارشد، واژگان زبان انگلیسی اندیشه ارشد و واژگان زبان عمومی مجموعه زبان انگلیسی اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: ارشد آموزش زبان انگلیسی از آن دسته از رشته هایی است که برای معرفی بهترین منابع آن، اولین اصل سطح زبان عمومی داوطلبان آن است. اگر پایه قوی در لغات و گرامر دارید، بی خیال کتاب های پکیج بیسیک بشوید و به سراغ کتاب گرامر کاظم طبیبی پوران پژوهش بروید و برای واژگان از کتاب های اندیشه ارشد استفاده کنید، به خصوص کتاب اصطلاحات انگلیسی. اگر سطح متوسط دارید باید قدری در گرامر مطالعه بیسیک داشته باشید و سپس از کتاب کاظم طبیبی و گرامر تافل اندیشه ارشد استفاده کنید. در ضمن لغات را کلا از پکیج اندیشه ارشد بخوانید. کتاب مدرسان شریف را برای کسانی که کلاً وقت و حوصله زیادی ندارند توصیه می کنم که همه چیز را با هم به صورت یکپارچه بخوانند. یعنی لغت و گرامر و کلوز تست و ریدینگ را.

درباره ریدینگ، واقعیت را بخواهید باید روی ریدینگ های تافل و GRE و آیلتس مطالعه ای داشته باشید و همینطور ریدینگ های 15 سال اخیر کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی.

نکته مهم بعدی این است که در واقعیت، زدن درصدهای بالا در درس زبان عمومی علاوه بر انتخاب بهترین منبع، انتخاب شیوه درست مطالعه و به خصوص مرور و تست زنی است. در نظر بگیرید که تست زنی جزء لاینفک مسیر مطالعه شما باید باشد. کلا به نظر من نقش برنامه ریزی و روش خواندن از انتخاب منبع بسیار اهمیت بیشتری دارد. به هر حال لغات و گرامر همه جا یکی هستند. حالا یکی بیشتر گفته است و یکی کمتر، ولی اصول یکسان است. در واقع شیوه مطالعه برای تست زدن های کنکور خیلی مهم تر است.

منابع روش تدریس (Teaching) یا تیچینگ ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع ارشد روش تدیس (Teaching) یا تیچینگ کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403 به شرح زیر است.

پکیج بیسیک شامل کتاب های زیر است:

Teaching by Principles; By Dan Douglas Brown (بسیار مهم)

Principles of Language Learning and Teaching; By Dan Douglas Brown 

Techniques and Principles in Language Teaching; By Diane Larsen Freeman (بسیار مهم)

Approaches and Methods in Language Teaching; By Richards and Rodgers

Developing second Language Skills; By Kenneth Chastain

پکیج کنکوری: روش تدریس زیان (Language Teaching Methodology) مدرسان شریف یا روش تدریس زبان انگلیسی ماهان یا روش های تدریس در زبان انگلیسی آرش سحرخیز از پوران پژوهش

پکیج هوشمندانه: انتخاب بهترین منابع درس روش تدریس یا همان تیچینگ کنکور ارشد زبان انگلیسی دو جنبه دارد. جنبه اول اینکه باید رفرنس خوانی کنید یا نه و جنبه دوم این که چطور کتاب کنکوری را انتخاب کنید. به نظر من مطالعه اولیه رفرنس قدری نیاز است. کتاب هایی که در این میان مهم تر هستند را با گذاشتن بسیار مهم مشخص کرده ام. کتاب های دیگر پکیج بیسیک نیز کتاب های خوبی هستند ولی اصولاً این دو کتاب مهم تر هستند.

در انتخاب کتاب کنکوری، انتخاب کتاب روش تدریس زبان انگلیسی ماهان قدری شبهه دار است. زیرا در جاهایی ایراداتی دارد و کمی هم خواندن آن سخت تر است به نسبت کتاب مدرسان شریف و پوران پژوهش. کتاب روش تدریس یا تیچینگ مدرسان شریف را برای آن دسته از داوطلبان کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی توصیه می کنم که قوی و یا متوسط هستند و حوصله و پشتکار کافی هم دارند. اما کتاب پوران پژوهش در روش تدریس زبان انگلیسی را برای داوطلبان ضعیف توصیه می کنم. داوطلبان متوسط و قوی با زمان کمتر و حوصله کمتر هم این کتاب را بخوانند بهتر است.

منابع درس زبان شناسی (Linguistics) ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع درس زبان شناسی یا لینگویستیک کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403 به شرح زیر است.

پکیج بیسیک شامل کتاب های زیر است:

The study of Language; By George Yule (بسیار مهم)

An Introduction to Language; By Victoria Fromkin

Essential Introductory Linguistics; By Grover Hudson

Linguistics and Language; By J.S Falk

پکیج کنکوری: زبان شناسی (Linguistics) مدرسان شریف یا زبان شناسی انگلیسی ماهان یا زبان شناسی (Linguistics) پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: این درس را به عنوان سخت ترین و آزار دهنده ترین درس تخصصی کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی می دانند. بهترین منابع کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403 در درس زبان شناسی یا همان لینگویستیک، از بین منابع پکیج بیسیک که با عبارت بسبار مهم مشخص شده است. از بین کتاب های کنکوری، کتاب زبان شناسی مدرسان شریف طیف بیشتری از داوطلبان را پوشش می دهد. اصولاً پوران پژوهش برای ضعیف ترها خوب است و ماهان هم برای متوسط های بی حوصله خوب است.

منابع درس آزمون سازی یا تستینگ (Testing) ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403

بهترین منابع آزمون سازی یا تستتینگ کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک شامل موراد زیر است:

Testing Language skills; By Farhady, Jafarpour, Birjandy معرف به فجب (بسیار مهم)

Writing English language tests; By Heaton (بسیار مهم)

Techniques in Language testing; By Madsen

Fundamental considerations in Language Testing; By Lyle F. Bachman

پکیج کنکوری: آزمون سازی (Testing) پوران پژوهش یا آزمون سازی ماهان یا آزمون سازی (Testing) مدرسان شریف.

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع درس آزمون سازی یا همان تستینگ کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی 1403 را از جنبه های مختلف می توان کتاب تستینگ ماهان دانست. کتاب تستینگ پوران پژوهش برای کسانی که وقت خیلی کمی دارند مناسب تر است و کتاب تستینگ مدرسان شریف هم متوسط است و کتابیسیت بین ماهان و پوران پژوهش. خواندن کتاب معروف فجب در آزمون سازی هم تبدیل به یک سنت شده است.

بهترین منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده است؟

بهترین منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی براساس سطح زبان داوطلبان و همچنین میزان پوشش دهی منابع برای سوالات ارشد زبان انگلیسی، گلچین و معرفی کرده ایم.

خواندن فقط کتاب های رفرنس، برای کسب رتبه خوب در کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی کافی است؟

خیر. شما باید حتما برای کسب رتبه های خوب از کتاب های دارای تست و همچنین متدهای تست زنی هم استفاده کنید.

آیا منابع پیشنهاد داده شده برای شرایط مختلف، می تواند تضمینی بر قبولی قطعی ارشد آموزش زبان انگلیسی باشد؟

منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی با بررسی های دقیق گلچین شده است. توان علمی، پشتکار و روش صحیح مطالعه و تداوم در مطالعه هم برای قبولی قطعی نیاز است.

5/5 - (6 امتیاز)

سلام لیسانس من زبان انگلیسی دانشگاه دولتی است
میتونم برای ارشد فرهنگیان یا شهید رجایی اقدام کنم؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …