منابع ارشد آموزش ابتدایی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
8

بهترین منابع ارشد آموزش ابتدایی 1403

معرفی بهترین منابع ارشد آموزش ابتدایی 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد آموزش ابتدایی در کنار آموزش و پرورش تطبیقی و آموزش پیش دبستانی از رشته های زیرمجموعه ارشد علوم تربیتی است. ارشد آموزش ابتدایی به دلیل تصور داوطلبان ارشد مبنی بر استخدام و جذب در آموزش و پرورش، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به خصوص توسط داوطلبانی که لیسانس های غیرمرتبط دارند.

قبل از معرفی منابع ارشد آموزش ابتدایی 1403، بهتر است دروس و ضرایب این دروس را بشناسیم. در جدول زیر دروس و ضرایب این دروس در کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 و در رشته آموزش ابتدایی، آموزش پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی نوشته شده است.

دروس ارشد آموزش ابتدایی، تطبیقی و پیش دبستانی و ضرایب آنها
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روشها و فنون تدریس3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت3
آموزش و پرورش تطبیقی3
روانشناسی رشد2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی 1403

یافتن بهترین منابع برای ارشد آموزش ابتدایی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد آموزش ابتدایی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد آموزش ابتدایی 1403

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد آموزش ابتدایی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر

پکیج هوشمندانه: با توجه به حجم سایر دروس ارشد آموزش ابتدایی و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشد برنامه ریزی درسی برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد علوم تربیتی را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد آموزش ابتدایی 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی کنکور ارشد آموزش ابتدایی 1403

بهترین منابع زبان تخصصی کنکور ارشد آموزش ابتدایی 1403 به شرح زیر هستند:

پکیج بیسیک: English for students of Educational Administration (انگلیسی برای دانشجویان مدیریت آموزشی) از منصور کوشا و انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: متون تخصصی علوم تربیتی از طالب زاده  انتشارات جهش، زبان تخصصی ارشد علوم تربیتی مدرسان شریف، زبان تخصصی علوم تربیتی 1 و 2 انتشارات اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: اگر داوطلب ضعیفی هستید که باید برای حذف این درس تصمیم بگیرید. البته کلاً زبان تخصصی برای دوره ارشد بسیار مهم است. در کل برای داوطلبان قوی کتاب متون تخصصی علوم تربیتی 1 و 2 اندیشه ارشد را می توان بهترین منبع زبان تخصصی ارشد علوم تربیتی و رشته آموزش ابتدایی دانست. البته باید حوصله و وقت کافی هم داشته باشند. کتاب متون تخصصی علوم تربیتی انتشارات جهش از طالب زاده برای داوطلبان متوسط و ضعیف مناسب است. کتاب مدسان شریف سطح پایین تری نسبت به دو کتاب دیگر دارد و خواندنش هم سخت تر است، ولی آن هم می تواند انتخاب شود.

در نظر داشته باشید که یک راه حل دیگر این است که لغات تخصصی علوم تربیتی را که pdf آن در اینترنت برای دانلود رایگان موجود است را تهیه کنید و پس از افزایش دایره لغات تخصصی خودتان، ریدینگ های تخصصی کنکورهای ارشد علوم تربیتی را بزنید.

منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد آموزش ابتدایی 1403

بهترین منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد آموزش ابتدایی 1403 را به شرح زیر برای شما معرفی و تحلیل می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد، روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان.

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد یا آمار توصیفی و استنباطی پوران پژوهش و روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع برای درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد آموزش ابتدایی 1403، این است که ابتدا تصمیم بگیرید که این درس را حذف کنید یا نه. ضعیف بودن در این درس و نداشتن حوصله و وقت کافی باعث می شود تا به حذف جدی این درس فکر کنید. نکته دوم این است که بهترین منبع آمار و روش تحقیق کنکور ارشد آموزش ابتدایی در بین کتاب های پکیج بیسیک نیست و بهتر است کلاً به سراغش نروید. 

از بین کتاب های کنکوری منبع آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و به خصوص چاپ های قبل 97 از حسن آبادی بهترین منابع برای داوطلبان قوی آموزش ابتدایی 1403 به شمار می رود. کتاب های آمار توصیفی و استنباطی و روش های تحقیق پوران پژوهش برای متوسط ها متناسب تر است و کتاب های آمار و روش تحقیق اندشه ارشد برای ضعیف ترها.

منابع روش ها و فنون تدریس ارشد آموزش ابتدایی 1403

بهترین منابع روش ها و فنون تدریس ارشد آموزش ابتدایی 1403 را می توانید در پکیج های زیر بیایبد.

پکیج بیسیک: مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) از حسن شعبانی و از انتشارات سمت، کلیات روش ها و فنون تدریس از صفوی و انتشارات معاصر، کلیات روش ها و فنون تدریس (متن کوتاه) همراه با الگوهای جدید تدریس با تألیف صفوی و از انتشارات معاصر و الگوهای جدید تدریس (2000) جویس و … با ترجمه بهرنگی و از انتشارات کمال تربیت.

پکیج کنکوری: روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف یا روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش یا روش ها و فنون تدریس اندیشه ارشد یا روش ها و فنون تدریس انتشارات جهش از جاهد.

پکیج هوشمندانه: روش ها و فنون تدریس در کنار دروس فلسفه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش تطبیقی، درس ضریب 3 و بسیار مهم کنکور ارشد آموزش ابتدایی و در کل علوم تربیتی است.  بهترین منابع درس بسیار مهم روش ها و فنون تدریس را باید به گونه ای انتخاب کرد که با سیستم مطالعه شما سازگار باشد. اگر داوطلبی کم حوصله هستید و حجم های زیاد و تعدد منابع، شما را آزار می دهد بهتر است از کتاب اندیشه ارشد یا پوران پژوهش استفاده کنید. اگر داوطلبی علاقه مند و با تلاش هستید بهتر است کتاب های جدید بهرنگی و صفوی را بخوانید. منظورم الگوهای جدید تدریس این دو مولف است. بعد یکی از کتاب های کنکوری مثل مدرسان شریف یا پوران پژوهش و اندیشه ارشد را انتخاب کنید. اصولاً هم مدرسان شریف می تواند برایتان مناسب باشد و هم اندیشه ارشد و هم پوران پژوهش. در کل اگر متوسط هستید بهتر است از کتاب اندیشه ارشد یا پوران پژوهش به عنوان مکمل استفاده کنید. کلاً روش ها و فنون تدریس جهش را سریع تر و در زمان کمتری می شود خواند.

منابع مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ارشد آموزش ابتدایی 1403

بهترین منابع درس مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت را به شرح زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت از شریعتمداری و انتشارات امیرکبیر، فلسفه آموزش و پرورش از شعاری نژاد و باز هم از انتشارات امیرکبیر، آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش از فردریک نلر و با ترجمه بازرگان از انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت اندیشه ارشد یا اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف یا فلسفه تعلیم و تربیت پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت در کنار روش ها و فنون تدریس و آموزش و پرورش تطبیقی، دیگر درس ضریب 3 و تأثیرگذار در ارشد آموزش ابتدایی است. از بین کتاب های پکیج بیسیک بهترین منابع ارشد برنامه ریزی درسی 1403 برای درس فلسفه تعلیم و تربیت، کتاب های نشر امیرکبیر است. از بین کتاب های کنکوری هم اندیشه ارشد و مدرسان شریف شرایط بهتری نسبت به پوران پژوهش دارند. پوران پژوهش را سریع تر می توان خواند ولی جامعیت متوسطی دارد. اگر میخواهید درصد پایینی بزنید و چندان سرمایه گذاری روی این درس نداشته باشید از یکی از کتاب های کنکوری با توجه به زمان و سطح خود باید انتخاب کنید.

منابع آموزش و پرورش تطبیقی ارشد آموزش ابتدایی 1403

بهترین منابع ارشد آموزش و پرورش تطبیقی ارشد آموزش ابتدایی 1403 به شرع زیر اغلام می شوند:

پکیج بیسیک: آموزش و پرورش تطبیقی (دو جلدی) تالیف فرجاد و از انتشارات رشد، آموزش و پرورش تطبیقی تالیف آقازاده و از انتشارات سمت، آموزش و پرورش تطبیقی (چشم اندازهای نوین) از معدن دار آرانی و کاکیا از انتشارات آییژ و آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته صنعتی (آلمان و انگلستان) از آقازاده از انتشارات روان.

پکیج کنکوری: آموزش و پرورش تطبیقی ماهان یا کتاب طلایی آموزش و پرورش تطبیقی از انتشارات طلایی

پکیج هوشمندانه: در درس آموزش و پرورش تطبیقی، کتاب کنکوری جامعی شاید نتوان پیدا کرد. بهترین منابع برای آموزش و پرورش تطبیقی ارشد آموزش ابتدایی که یکی از مهم ترین درس های این رشته نیز می باشد را باید از بین کتاب های پکیج بیسیک معرفی کرد. کتاب دوجلدی فرجاد جامع است و کتاب انتشارات آییژ پوشش دهنده سوالات جدید و کتاب های آقازاده پوشش دهنده سوالات روتین در آموزش و پرورش تطبیقی. اگر حوصله خواندن رفرنس ندارید باید یا کتاب ماهان را بگیرید و یا کتاب انتشارات طلایی. کتاب انتشارات طلایی سعی کرده است بسیار نکته محور و تست محور پیش برود و در نتیجه خواندن آن برای افرادی که میخواهند فشرده بخوانند مناسب تر است.

منابع روانشناسی رشد ارشد آموزش ابتدایی 1403

بهترین منابع ارشد آموزش ابتدایی 1403 در درس روانشناسی رشد عبارتند از:

پکیج بیسیک: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلدی) ترجمه یحیی سید محمدی از انتشارات ارسباران و روانشناسی رشد ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد از انتشارات رشد و روانشناسی رشد و تحول انسان نوشته دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز و روت داسکین فلدمن ترجمه داود عرب قهستانی، هامایاک آوادیس یان، دکتر حمیدرضا سهرابی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی رشد مدرسان شریف یا روانشناسی رشد اندیشه ارشد یا روانشناسی رشد پوران پژوهش

پکیج هوشمندانه: در واقع پکیج کنکوری برای روانشناسی رشد، انتخاب خوبیست ولی توجه کنید که سوالات خارج از قاعده روتین را شاید ساپورت نکند ولی روانشناسی رشد لورا برک را کامل ساپورت می کند و به نوعی مطالعه آن را اضافه بر سازمان می کند. حجیم بودن این درس و از طرفی تخصصی بودن آن برای ارشد آموزش ابتدایی باعث می شود تا منبع کنکوری را بهتر بدانم. کتاب روانشناسی رشد مدرسان شریف بسیار جامع است ولی باید حجم زیاد آن را هم در نظر گرفت. روانشناسی رشد پوران پژوهش هم کتاب خوبی است ولی کتاب بانک تست یا کتاب نارنجی روانشناسی رشد پوران پژوهش به عنوان مکمل هر کتابی که انتخاب کنید، ضروریست. در نهایت باید گفت که روانشناسی رشد اندیشه ارشد هم برای بعضی از داوطلبان که تمایل به خواندن متن سبک تری دارند وجود دارد.

منابع برنامه ریزی آموزشی و درسی ارشد آموزش ابتدایی 1403

بهترین منابع برنامه ریزی آموزشی و درسی کنکور ارشد آموزش ابتدایی 1403 را براساس دسته بندی های تشریح شده به ترتیب زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی تایلور با ترجمه پورظهیر و از انتشارات آگه، مبانی برنامه ریزی آموزشی از فیوضات و از انتشارات ویرایش، مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس از لوی و با ترجمه مشایخ از انتشارات مدرسه، فرآیند برنامه ریزی آموزشی از گروه مشاوران یونسکو با ترجمه مشایخ  و از انتشارات مدرسه.

پکیج کنکوری: برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف یا برنامه ریزی آموزشی و درسی اندیشه ارشد یا برنامه ریزی آموزشی و درسی از جاهد و انتشارات جهش یا مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی پوران پژوهش.

پکیج هوشمندانه: برای درس برنامه ریزی درسی و آموزشی، باید دو بخش را قائل بشویم. منابع ستنی و کلاسیک که اصول پایه را می گویند که برای پاسخ دادن به نسل قدیمی و روتین سوالات برنامه ریزی آموزشی و درسی کفایت می کنند. بخش دوم منابع نسل جدید و به روزرسانی شده که پاسخگوی سوالات نسل جدید این درس هستند. بنابراین به نوعی برای داوطلب قوی و علاقه مند، خواندن یکی از دو کتاب تایلور و یا فیوضات توصیه می شود و خواندن دو کتاب ترجمه مشایخ هم لازم است. بهترین منابع ارشد آموزش ابتدایی 1403 برای درس برنامه ریزی درسی و آموزشی، از نظر رفرنس به این گونه است. برای داوطلبان بی حوصله تر و متنفر از تعدد منابع یکی از کتاب های رفرنس با رویکرد مدرن و کتاب مدرسان شریف یا اندیشه ارشد به عنوان مکمل، توصیه می شود. 

کتاب جهش در درس برنامه ریزی آموزشی و درسی، کتاب بسیار خلاصه ایست و شاید سوالات نسل جدید که بخشی از سوالات کل را تشکیل می دهند را پاسخگو نباشد ولی سریع می خوانید و اصول را می فهمید و سوالات روتین را می توانید بزنید. منبع برنامه ریزی آموزشی و درسی پوران پژوهش برای برخی از داوطلبان بسیار بهتر از کتاب مدرسان شریف خواهد بود و جامعیت خوبی دارد.

بهترین منابع ارشد آموزش ابتدایی بر چه اساسی انتخاب و معرفی شده اند؟

بهترین منابع ارشد آموزش ابتدایی براساس سطح علمی داوطلبان و همچنین جامعیت و سطح پوشش دهی منابع در سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی گلچین و معرفی شده اند.

برای قبولی در ارشد آموزش ابتدایی فقط مطالعه کتب کنکوری کافی است؟

بله. برای قبولی ارشد آموزش ابتدایی خواندن منابع کنکوری کفایت می کند ولی برای کسب رتبه های برتر باید روش مطالعه صحیح، چند کتاب رفرنس و روش برنامه ریزی دقیقی را داشته باشند.

آیا امکان حذف دروس در کنکور ارشد آموزش ابتدایی وجود دارد؟

بله. با توجه به شرایط داوطلبان ارشد آموزش ابتدایی و همچنین زمان آنها و هدف قبولی یک تا دو درس را می توان حذف کرد.

4.2/5 - (11 امتیاز)

سلام من لیسانس مهندسی نفت دارم
میتونم برای ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بخونم؟
شرط سنیش چطور؟

سلام ، من در دانشگاه دولتی مدرک کارشناسی گرفتم ، آیا می شود در رشته مجزا از رشته کارشناسی در دانشگاه پیام نور ادامه تحصیل بدهم ؟ آیا شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان ، در مقطع ارشد دانشجو میپذیرد ؟

سلام و عرض ادب .
میخوام تو ازمون ارشد علوم تربیتی شرکت کنم یه کتاب جامع از کتابا رو تهیه کردم ولی فقط۸ تا کتاب هست۵ تای دیگم مونده هر چقدر گشتم پیدا نکردم میخواستم یه کتاب جامع ازبقیه کتابا رو پیدا کنم .اگه راهنماییم کنید ممنون میشم وقتم خیلی کم مونده واقعا لازمش دارم …

سلام. من از لیسانس حقوق می‌خوام آموزش ابتدایی بخونم ، دروس پیش نیاز هم تو ارشد داره!؟ چون لیسانس متفاوت داشتم!

8 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …