ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارشد مجموعه مامایی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد مامایی در سال 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد مامایی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد مامایی 1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد مامایی 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد مامایی

گرایش های ارشد مامایی براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1400، شامل موراد زیر است:

گرایش مامایی

گرایش مشاوره در مامایی

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد مامایی را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مامایی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد مامایی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مامایی 1400 در دوره روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 6 2
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 8 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 4 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 6 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 7 2
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 4 0
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 8 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی قم 4 0
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 4 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 4 1
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 5 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 4 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 8 1
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 4 0
جمع کل 87 19

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مامایی مطابق جدول فوق برابر با 112 نفر می باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مشاوره در مامایی 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز ارشد مشاوره در مامایی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مشاوره در مامایی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4 2
دانشگاه علوم پزشکی البرز 6 2
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 6 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی بابل 4 2
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 4 0
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 4 2
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 6 2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 6 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 4 2
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6 2
دانشگاه علوم پزشکی همدان 6 2
دانشگاه علوم پزشکی یزد 6 2
جمع کل 84 31

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مشاوره در مامایی مطابق جدول فوق برابر با 111 نفر می باشد.

جدول شهریه ارشد مامایی در سال 1400

جدول شهریه ارشد مامایی در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد مامایی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مامایی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مامایی

12،000،000 تومان

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …