ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارشد مجموعه تغذیه 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد تغذیه در سال 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد تغذیه و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400- 1401 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد تغذیه 1401-1400، در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1401-1400،کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد تغذیه 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد تغذیه

گرایش های ارشد تغذیه براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1401، شامل موراد زیر است:

گرایش تغذیه بالینی

گرایش تغذیه ورزشی

گرایش علوم بهداشتی در تغذیه

گرایش علوم تغذیه

گرایش علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد تغذیه را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه بالینی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد تغذیه بالینی 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه بالینی 1401 در دوره روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران 4 0
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 5 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 5 2
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6 2
جمع کل 28 9

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 37 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه ورزشی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد تغذیه ورزشی 1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه ورزشی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 1
جمع کل 8 2

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد تغذیه ورزشی مطابق جدول فوق برابر با 10 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 5 10
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 5 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 2
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 4 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5 1
دانشگاه علوم پزشکی یزد 5 2
جمع کل 32 18

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم بهداشتی در تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 50 نفر می باشد.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم تغذیه 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 2 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4 1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 0 8
جمع کل 40 21

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 61 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 2 6
جمع کل 2 6

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه مطابق جدول فوق برابر با 8 نفر می باشد.

جدول شهریه ارشد تغذیه در سال 1401-1400 

جدول شهریه ارشد تغذیه در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد تغذیه در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد تغذیه

8،500،000 تومان

 حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد تغذیه

12،000،000 تومان

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …