ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارشد مجموعه تغذیه 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد تغذیه در سال 1402-1401

دانشگاه های پذیرنده ارشد تغذیه و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401- 1402 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد تغذیه 1402-1401، در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1402-1401،کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد تغذیه 1402، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

گرایش های ارشد تغذیه

گرایش های ارشد تغذیه براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1402، شامل موراد زیر است:

گرایش تغذیه بالینی

گرایش تغذیه ورزشی

گرایش علوم بهداشتی در تغذیه

گرایش علوم تغذیه

گرایش علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد تغذیه را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه بالینی 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد تغذیه بالینی 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه بالینی 1402 در دوره روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران31
دانشگاه علوم پزشکی تبریز41
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی31
دانشگاه علوم پزشکی شیراز41
دانشگاه علوم پزشکی مشهد41
جمع کل216

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 27 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه ورزشی 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد تغذیه ورزشی 1402، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه ورزشی 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تهران41
دانشگاه علوم پزشکی تبریز41
جمع کل82

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد تغذیه ورزشی مطابق جدول فوق برابر با 10 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1402-1401

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان41
دانشگاه علوم پزشکی ایران11
دانشگاه علوم پزشکی تبریز31
دانشگاه علوم پزشکی تهران41
دانشگاه علوم پزشکی شیراز30
دانشگاه علوم پزشکی قزوین31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد40
دانشگاه علوم پزشکی یزد41
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات010
جمع کل2616

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم بهداشتی در تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 42 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه 1402-1401

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم تغذیه 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه31
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان31
دانشگاه علوم پزشکی اهواز31
دانشگاه علوم پزشکی ایران31
دانشگاه علوم پزشکی تبریز31
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی31
دانشگاه علوم پزشکی شیراز30
دانشگاه علوم پزشکی کاشان31
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه31
دانشگاه علوم پزشکی لرستان31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد31
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات07
جمع کل3919

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 58 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1402-1401

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله31
جمع کل31

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه مطابق جدول فوق برابر با 4 نفر می باشد.

جدول شهریه ارشد تغذیه در سال 1402-1401 

جدول شهریه ارشد تغذیه در سال تحصیلی 1401 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد تغذیه در سال 1402

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد تغذیه

8،500،000 تومان

 حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد تغذیه

12،000،000 تومان

1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …