ظرفیت پذیرش و دانشگاه های ارشد میکروب شناسی پزشکی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد میکروبیولوژی پزشکی در سال 1400-99

دانشگاه های پذیرنده ارشد میکروبیولوژی پزشکی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400-99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400-99 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400-99 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400-99

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400-99، در جدول زیر آمده است. جمعاً 28 دانشگاه و به تعداد 72 نفر، در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد میکروبیولوژی پزشکی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400-99 در دوره روزانه

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اراک 2
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2
دانشگاه علوم پزشکی البرز 2
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 3
دانشگاه علوم پزشکی بابل 2
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 0
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده بهداشت) 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده پزشکی) 3
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 3
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 3
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3
 موسسه سرم سازی رازی 2
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 2
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3
جمع کل 72

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش شهریه پرداز ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400-99

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرشدوره های شهریه پرداز ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400-99، در جدول زیر آمده است. جمعاً 2 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 3 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد میکروبیولوژی پزشکی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400-99 در دوره های شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 2
جمع کل 3

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

جدول شهریه ارشد میکروبیولوژی پزشکی در سال 1400

جدول شهریه ارشد میکروبیولوژی پزشکی در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد میکروبیولوژی پزشکی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد میکروبیولوژی پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد میکروبیولوژی پزشکی

12،000،000 تومان

دانشگاههای آزاد پذیرنده ارشد میکروبیولوژی پزشکی 1400-99

ارشد میکروبیولوژی پزشکی برای سال تحصیلی 1400-99 از طریق دانشگاه ههای آزاد هیچ ظرفیت پذیرشی نداشته است و در نتیجه ظرفیت پذیرش صفر شانس هیچ انتخابی را برای این دانشگاه در انتخاب رشته ارشد میکروبیولوژی پزشکی سال 1400-99 برای داوطلبان این رشته باقی نگذاشته است.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …