ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400 در جدول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400 در دوره های روزانه

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه (رایگان) ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 16 دانشگاه و به تعداد 77 نفر، در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400 در دوره روزانه

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 5
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3
دانشگاه علوم پزشکی ایران 10
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 4
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4
دانشگاه علوم پزشکی تهران 8
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 4
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 8
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 4
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4
دانشگاه علوم پزشکی یزد 5
 جمع کل 77

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400 در دوره های شهریه پرداز

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز (شبانه) ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 12 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 26 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400 در دوره های شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 4
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2
دانشگاه علوم پزشکی یزد 2
 جمع کل 26

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

جدول شهریه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 1400

جدول شهریه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

12،000،000 تومان

دانشگاهای آزاد پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400 در دانشگاه های آزاد

دانشگاه های آزاد پذیرنده و ظرفیت پذیرش آنها در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 10 دانشگاه آزاد با ظرفیت کلی 62 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400 در دوره های شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی 6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 8
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 8
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 12
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 4
 جمع کل 62

در انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400، در مجموع 77 نفر در دوره های روزانه، 26 نفر در دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه و 62 نفر در دانشگاه های آزاد پذیرش می شوند. در مجموع 165 نفر ظرفیت کل پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 1400 است.

داوطلبان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، 37 انتخاب داشته باشند. یعنی هر داوطلب ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی می تواند 38 انتخاب (16 انتخاب روزانه، 12 انتخاب شبانه یا شهریه پرداز و 10 انتخاب دانشگاه آزاد) داشته باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …