ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارشد مجموعه داروسازی 1400-99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه داروسازی در سال 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه داروسازی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد مجموعه داروسازی 1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

گرایش های ارشد مجموعه داروسازی

گرایش های ارشد مجموعه داروسازی براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1400، شامل موراد زیر است:

گرایش شیمی دارویی

گرایش کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

گرایش سم شناسی

گرایش ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد مجموعه داروسازی را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد شیمی دارویی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد شیمی دارویی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی – شیمی دارویی 1400 در دوره روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز30
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم دارویی07
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرضا03
دانشگاه علوم پزشکی تبریز22
دانشگاه علوم پزشکی زنجان21
دانشگاه علوم پزشکی کرمان22
دانشگاه علوم پزشکی همدان22
جمع کل1117

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد شیمی دارویی مطابق جدول فوق برابر با 28 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز40
دانشگاه علوم پزشکی تبریز32
جمع کل72

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی مطابق جدول فوق برابر با 9 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد سم شناسی 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز ارشد سم شناسی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد سم شناسی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز40
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی – واحد علوم دارویی06
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی – واحد شهرضا03
دانشگاه علوم پزشکی بابل21
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس22
دانشگاه علوم پزشکی تهران30
دانشگاه علوم پزشکی کرمان22
دانشگاه علوم پزشکی مازندران40
دانشگاه علوم پزشکی مشهد40
دانشگاه علوم پزشکی همدان32
جمع کل2416

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد سم شناسی مطابق جدول فوق برابر با 40 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در دوره های روزانهظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز22
دانشگاه علوم پزشکی مازندران22
جمع کل84

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی مطابق جدول فوق برابر با 12 نفر می باشد.

جدول شهریه ارشد مجموعه داروسازی در سال 1400

جدول شهریه ارشد مجموعه داروسازی در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد مجموعه داروسازی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه داروسازی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه داروسازی

12،000،000 تومان

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …