ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارشد مجموعه داروسازی 1400-99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه داروسازی در سال 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه داروسازی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد مجموعه داروسازی 1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

گرایش های ارشد مجموعه داروسازی

گرایش های ارشد مجموعه داروسازی براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1400، شامل موراد زیر است:

گرایش شیمی دارویی

گرایش کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

گرایش سم شناسی

گرایش ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد مجموعه داروسازی را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد شیمی دارویی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد شیمی دارویی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی – شیمی دارویی 1400 در دوره روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم دارویی 0 7
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرضا 0 3
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2 2
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2 2
دانشگاه علوم پزشکی همدان 2 2
جمع کل 11 17

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد شیمی دارویی مطابق جدول فوق برابر با 28 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 4 0
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 2
جمع کل 7 2

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی مطابق جدول فوق برابر با 9 نفر می باشد.

برای تخمین رتبه خود در کنکور ارشد مجموعه داروسازی 1400 براساس اطلاعات رتبه های سال های اخیر، از نرم افزار تخمین رتبه که لینک آن در زیر قرار داده شده است استفاده کنید

دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد مجموعه داروسازی

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد سم شناسی 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز ارشد سم شناسی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد سم شناسی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 4 0
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی – واحد علوم دارویی 0 6
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی – واحد شهرضا 0 3
دانشگاه علوم پزشکی بابل 2 1
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 2 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 4 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4 0
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 2
جمع کل 24 16

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد سم شناسی مطابق جدول فوق برابر با 40 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 2 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2 2
جمع کل 8 4

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی مطابق جدول فوق برابر با 12 نفر می باشد.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

جدول شهریه ارشد مجموعه داروسازی در سال 1400

جدول شهریه ارشد مجموعه داروسازی در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد مجموعه داروسازی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه داروسازی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه داروسازی

12،000،000 تومان

برای تخمین رتبه خود در کنکور ارشد مجموعه داروسازی 1400 براساس اطلاعات رتبه های سال های اخیر، از نرم افزار تخمین رتبه که لینک آن در زیر قرار داده شده است استفاده کنید

دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد مجموعه داروسازی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …