ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری و لیست دانشگاه های پذیرنده

ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری و لیست دانشگاه های پذیرنده
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری سال 99 و لیست دانشگاه های پذیرنده 

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری در سال 99، 4286 نفر بود که این رقم، ظرفیت بسیار بسیار زیادی برای یک رشته در مقطع ارشد می باشد. البته بیشتر این ظرفیت متعلق است به دانشگاه های غیر دولتی مانند دانشگاه های غیر انتفاعی. در جدول زیر تفکیک ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری سال 99 را به ترتیب گرایش های ارشد حسابداری مرتب نموده ایم.

تفکیک ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری 99 به تفکیک گرایش ها
رشته – گرایشجمع ظرفیت پذیرش
کلیه دانشگاه ها پذیرنده ارشد حسابداری 993261
کلیه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابرسی 99640
کلیه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری مدیریت 99346
کلیه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری بخش عمومی 9939
جمع کل نهایی4286

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پذیرنده دوره روزانه ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش روزانه ارشد حسابداری + لیست دانشگاه های روزانه دولتی پذیرنده ارشد حسابداری سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه ارومیه15
روزانه دانشگاه اصفهان6
روزانه دانشگاه الزهرا(س)11
روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه10
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان4
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین6
روزانه دانشگاه تربیت مدرس7
روزانه دانشگاه تربیت مدرس3
روزانه دانشگاه تهران7
روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم7
روزانه دانشگاه خوارزمی12
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه5
روزانه دانشگاه سمنان8
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان14
روزانه دانشگاه شهید باهنر – کرمان10
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران5
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز4
روزانه دانشگاه شیراز4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد16
روزانه دانشگاه قم10
روزانه دانشگاه قم10
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج18
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد8
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر9
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان5
روزانه دانشگاه یزد10
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران8
جمع کل ظرفیت پذیرش روزانه ارشد حسابداری 99238

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پذیرنده نوبت دوم ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های نوبت دوم (شبانه) دولتی پذیرنده ارشد حسابداری سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
نوبت دوم دانشگاه ارومیه5
نوبت دوم دانشگاه اصفهان3
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)8
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه5
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین2
نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم4
نوبت دوم دانشگاه تهران4
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی8
نوبت دوم دانشگاه سمنان6
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان7
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر – کرمان5
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران1
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد4
نوبت دوم دانشگاه کردستان – سنندج9
نوبت دوم دانشگاه لرستان – خرم آباد8
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر7
نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان1
نوبت دوم دانشگاه یزد4
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران4
جمع کل ظرفیت پذیرش نوبت دوم ارشد حسابداری 9999

ظرفیت پذیرش و لیست پردیس های خودگردان دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش پردیس های خودگردان و لیست پردیس خودگردان دانشگاه های ارشد حسابداری سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه15
پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس6
پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج10
پرديس خودگردان دانشگاه رازی – کرمانشاه2
پرديس خودگردان دانشگاه سمنان1
پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان14
پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر – کرمان5
پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران5
پرديس خودگردان دانشگاه شیراز4
پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران6
پرديس خودگردان دانشگاه قم10
پرديس خودگردان دانشگاه قم10
پرديس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر8
پرديس خودگردان دانشگاه یزد10
پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران8
جمع کل ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان ارشد حسابداری 99114

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های غیر انتفاعی پذیرنده ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های غیر انتفاعی پذیرنده ارشد حسابداری سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد15
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد15
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران20
موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین20
دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل20
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم20
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان20
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور20
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران20
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد20
دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد20
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک20
موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک20
موسسه غیرانتفاعی آبان هراز – آمل20
موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه20
موسسه غیرانتفاعی آفاق – ارومیه20
موسسه غیرانتفاعی آمل20
موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن20
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری20
موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار20
موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران)15
موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند15
موسسه غیرانتفاعی اسوه – تبریز20
موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد20
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر – اصفهان20
موسسه غیرانتفاعی الوند – همدان20
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد20
موسسه غیرانتفاعی اندیشه – جهرم20
موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر – قروه20
موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام20
موسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود20
موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک20
موسسه غیرانتفاعی بعثت – کرمان20
موسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد20
موسسه غیرانتفاعی پارس – مهر فارس20
موسسه غیرانتفاعی پارسا – بابلسر20
موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک20
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش – چالوس20
موسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان20
موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین20
موسسه غیرانتفاعی جاوید – جیرفت20
موسسه غیرانتفاعی حافظ – شیراز20
موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان20
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد20
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه20
موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان20
موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد20
موسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر20
موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد20
موسسه غیرانتفاعی دانا – یاسوج20
موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه20
موسسه غیرانتفاعی دانشوران – تبریز20
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان20
موسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل20
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت20
موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش – ساری20
موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج20
موسسه غیرانتفاعی روزبه – زنجان20
موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری20
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز20
موسسه غیرانتفاعی سارویه – ساری20
موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز20
موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل20
موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار20
موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین20
موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد20
موسسه غیرانتفاعی شاهرود20
موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس20
موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن20
موسسه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس20
موسسه غیرانتفاعی شهریار – آستارا20
موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه20
موسسه غیرانتفاعی صبح صادق – اصفهان20
موسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس20
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم15
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم15
موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد20
موسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر20
موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی – قائمشهر20
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان20
موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی – نایین20
موسسه غیرانتفاعی علم و فن – ارومیه20
موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس – تبریز20
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا – ایوانکی20
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان20
موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین20
موسسه غیرانتفاعی فردوس – مشهد20
موسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر20
موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان – کرمان20
موسسه غیرانتفاعی فضیلت – سمنان20
موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام – خمینی شهر اصفهان20
موسسه غیرانتفاعی قدیر – لنگرود20
موسسه غیرانتفاعی قشم20
موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین20
موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد20
موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب- کرمانشاه20
موسسه غیرانتفاعی کرمان20
موسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت20
موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان20
موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان20
موسسه غیرانتفاعی ماد – سنندج20
موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور20
موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی – اردبیل20
موسسه غیرانتفاعی مولوی – ایوانکی20
موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان20
موسسه غیرانتفاعی مهر – کرمان20
موسسه غیرانتفاعی مهر آستان – آستانه اشرفیه20
موسسه غیرانتفاعی مهرگان – محلات20
موسسه غیرانتفاعی میزان – تبریز20
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) – تبریز20
موسسه غیرانتفاعی نور هدایت – شهرکرد20
موسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل20
موسسه غیرانتفاعی نیما – محمودآباد20
موسسه غیرانتفاعی هاتف – زاهدان20
موسسه غیرانتفاعی هرمزان – بیرجند20
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان20
موسسه غیرانتفاعی یاسین – بروجرد20
موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد20
موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس20
موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک20
جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابداری 992370

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پیام نور پذیرنده ارشد حسابداری سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه20
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب20
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری20
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد20
دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز20
دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر20
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد ابوموسی20
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم20
جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری 99160

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های مجازی پذیرنده ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش دوره های مجازی و لیست دانشگاه های پذیرنده مجازی ارشد حسابداری سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
مجازي دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم40
مجازي دولتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران40
مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش – تهران40
مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه40
مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب40
مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد40
مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر40
جمع کل ظرفیت پذیرش دوره های مجازی دانشگاهها در  ارشد حسابداری 99280 

ظرفیت پذیرش و لیست همه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابرسی 99

ظرفیت پذیرش ارشد حسابرسی و لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابرسی سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه الزهرا(س)7
روزانه دانشگاه خوارزمی12
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد10
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)3
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی8
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران1
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد3
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب20
پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران5
پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران6
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد15
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد15
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران20
موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین20
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم20
موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد20
موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز20
موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک20
موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک20
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش – چالوس20
موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین20
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه20
موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان20
موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد20
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت20
موسسه غیرانتفاعی سارویه – ساری20
موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل20
موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار20
موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین20
موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن20
موسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر20
موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی – نایین20
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا – ایوانکی20
موسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر20
موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین20
موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان20
موسسه غیرانتفاعی مهر – کرمان20
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان20
جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد حسابرسی دانشگاهها در سال 99640 

 ظرفیت پذیرش و لیست همه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری مدیریت 99

ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری مدیریت و لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری مدیریت سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه ارومیه15
روزانه دانشگاه الزهرا(س)12
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد10
نوبت دوم دانشگاه ارومیه5
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران1
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد3
پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران5
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران20
موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین20
موسسه غیرانتفاعی آبان هراز – آمل20
موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک20
موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین20
موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد20
موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد20
 موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز20
موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین20
موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد20
موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس20
موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین20
موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین20
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان20
جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری مدیریت دانشگاهها در سال 99346 
ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری بخش عمومی و لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری بخش عمومی سال 99
دانشگاهظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران3
پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران8
دانشگاه غیرانتفاعی پرندک – پرندک20
جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری بخش عمومی دانشگاهها در سال 9939 

ظرفیت پذیرش و لیست همه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری بخش عمومی 99

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد حسابداری به تفکیک دوره ها و گرایش ها

ظرفیت پذیرش گرایش های ازشد حسابداری سال 99 براساس نوع دوره (روزانه، نوبت دوم و …)
دوره / دانشگاهجمع کل ظرفیت پذیرش
روزانه ارشد حسابداری 99238
نوبت دوم ارشد حسابداری 99 99
پردیس های خودگردان ارشد حسابداری 99114
دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری 99160
دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابداری 992370
دوره های مجازی ارشد حسابداری 99280
روزانه ارشد حسابرسی 9940
نوبت دوم ارشد حسابرسی 9919
پردیس های خودگردان ارشد حسابرسی 9911
دانشگاه های پیام نور ارشد حسابرسی 9920
دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابرسی 99550
دوره های مجازی ارشد حسابرسی 990
روزانه ارشد حسابداری مدیریت 9948
نوبت دوم ارشد حسابداری مدیریت 9913
پردیس های خودگردان ارشد حسابداری مدیریت 995
دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری مدیریت 990
دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابداری مدیریت 99280
دوره های مجازی ارشد حسابداری مدیریت 990
روزانه ارشد حسابداری بخش عمومی 998
نوبت دوم ارشد حسابداری بخش عمومی 993
پردیس های خودگردان ارشد حسابداری بخش عمومی 998
دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری بخش عمومی 990
دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابداری بخش عمومی 9920
دوره های مجازی ارشد حسابداری بخش عمومی 990

 

5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …