ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری و لیست دانشگاه های پذیرنده

ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری و لیست دانشگاه های پذیرنده
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری سال 99 و لیست دانشگاه های پذیرنده 

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری در سال 99، 4286 نفر بود که این رقم، ظرفیت بسیار بسیار زیادی برای یک رشته در مقطع ارشد می باشد. البته بیشتر این ظرفیت متعلق است به دانشگاه های غیر دولتی مانند دانشگاه های غیر انتفاعی. در جدول زیر تفکیک ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری سال 99 را به ترتیب گرایش های ارشد حسابداری مرتب نموده ایم.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

 

تفکیک ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری 99 به تفکیک گرایش ها
رشته – گرایش جمع ظرفیت پذیرش
کلیه دانشگاه ها پذیرنده ارشد حسابداری 99 3261
کلیه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابرسی 99 640
کلیه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری مدیریت 99 346
کلیه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری بخش عمومی 99 39
جمع کل نهایی 4286

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پذیرنده دوره روزانه ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش روزانه ارشد حسابداری + لیست دانشگاه های روزانه دولتی پذیرنده ارشد حسابداری سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه ارومیه 15
روزانه دانشگاه اصفهان 6
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 11
روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه 10
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان 4
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 6
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 7
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 3
روزانه دانشگاه تهران 7
روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم 7
روزانه دانشگاه خوارزمی 12
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه 5
روزانه دانشگاه سمنان 8
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 14
روزانه دانشگاه شهید باهنر – کرمان 10
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران 5
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز 4
روزانه دانشگاه شیراز 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 16
روزانه دانشگاه قم 10
روزانه دانشگاه قم 10
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج 18
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد 8
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر 9
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان 5
روزانه دانشگاه یزد 10
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 8
جمع کل ظرفیت پذیرش روزانه ارشد حسابداری 99 238

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پذیرنده نوبت دوم ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های نوبت دوم (شبانه) دولتی پذیرنده ارشد حسابداری سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 5
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 8
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه 5
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 2
نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم 4
نوبت دوم دانشگاه تهران 4
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی 8
نوبت دوم دانشگاه سمنان 6
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 7
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر – کرمان 5
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران 1
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 4
نوبت دوم دانشگاه کردستان – سنندج 9
نوبت دوم دانشگاه لرستان – خرم آباد 8
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر 7
نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان 1
نوبت دوم دانشگاه یزد 4
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 4
جمع کل ظرفیت پذیرش نوبت دوم ارشد حسابداری 99 99

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

ظرفیت پذیرش و لیست پردیس های خودگردان دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش پردیس های خودگردان و لیست پردیس خودگردان دانشگاه های ارشد حسابداری سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه 15
پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس 6
پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج 10
پرديس خودگردان دانشگاه رازی – کرمانشاه 2
پرديس خودگردان دانشگاه سمنان 1
پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 14
پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر – کرمان 5
پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران 5
پرديس خودگردان دانشگاه شیراز 4
پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 6
پرديس خودگردان دانشگاه قم 10
پرديس خودگردان دانشگاه قم 10
پرديس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر 8
پرديس خودگردان دانشگاه یزد 10
پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 8
جمع کل ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان ارشد حسابداری 99 114

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های غیر انتفاعی پذیرنده ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های غیر انتفاعی پذیرنده ارشد حسابداری سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد 15
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد 15
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20
موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین 20
دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل 20
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم 20
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان 20
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور 20
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد 20
دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد 20
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 20
موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک 20
موسسه غیرانتفاعی آبان هراز – آمل 20
موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه 20
موسسه غیرانتفاعی آفاق – ارومیه 20
موسسه غیرانتفاعی آمل 20
موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن 20
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری 20
موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار 20
موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) 15
موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند 15
موسسه غیرانتفاعی اسوه – تبریز 20
موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد 20
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر – اصفهان 20
موسسه غیرانتفاعی الوند – همدان 20
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد 20
موسسه غیرانتفاعی اندیشه – جهرم 20
موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر – قروه 20
موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام 20
موسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود 20
موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک 20
موسسه غیرانتفاعی بعثت – کرمان 20
موسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد 20
موسسه غیرانتفاعی پارس – مهر فارس 20
موسسه غیرانتفاعی پارسا – بابلسر 20
موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک 20
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش – چالوس 20
موسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان 20
موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی جاوید – جیرفت 20
موسسه غیرانتفاعی حافظ – شیراز 20
موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان 20
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد 20
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه 20
موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان 20
موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد 20
موسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر 20
موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد 20
موسسه غیرانتفاعی دانا – یاسوج 20
موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه 20
موسسه غیرانتفاعی دانشوران – تبریز 20
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان 20
موسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل 20
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت 20
موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش – ساری 20
موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج 20
موسسه غیرانتفاعی روزبه – زنجان 20
موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز 20
موسسه غیرانتفاعی سارویه – ساری 20
موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز 20
موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل 20
موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار 20
موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد 20
موسسه غیرانتفاعی شاهرود 20
موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس 20
موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن 20
موسسه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس 20
موسسه غیرانتفاعی شهریار – آستارا 20
موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه 20
موسسه غیرانتفاعی صبح صادق – اصفهان 20
موسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس 20
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم 15
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم 15
موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد 20
موسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر 20
موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی – قائمشهر 20
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان 20
موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی – نایین 20
موسسه غیرانتفاعی علم و فن – ارومیه 20
موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس – تبریز 20
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا – ایوانکی 20
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان 20
موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی فردوس – مشهد 20
موسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر 20
موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان – کرمان 20
موسسه غیرانتفاعی فضیلت – سمنان 20
موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام – خمینی شهر اصفهان 20
موسسه غیرانتفاعی قدیر – لنگرود 20
موسسه غیرانتفاعی قشم 20
موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد 20
موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب- کرمانشاه 20
موسسه غیرانتفاعی کرمان 20
موسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت 20
موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان 20
موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان 20
موسسه غیرانتفاعی ماد – سنندج 20
موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور 20
موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی – اردبیل 20
موسسه غیرانتفاعی مولوی – ایوانکی 20
موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان 20
موسسه غیرانتفاعی مهر – کرمان 20
موسسه غیرانتفاعی مهر آستان – آستانه اشرفیه 20
موسسه غیرانتفاعی مهرگان – محلات 20
موسسه غیرانتفاعی میزان – تبریز 20
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) – تبریز 20
موسسه غیرانتفاعی نور هدایت – شهرکرد 20
موسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل 20
موسسه غیرانتفاعی نیما – محمودآباد 20
موسسه غیرانتفاعی هاتف – زاهدان 20
موسسه غیرانتفاعی هرمزان – بیرجند 20
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان 20
موسسه غیرانتفاعی یاسین – بروجرد 20
موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد 20
موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس 20
موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک 20
جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابداری 99 2370

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پیام نور پذیرنده ارشد حسابداری سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه 20
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 20
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 20
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 20
دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز 20
دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر 20
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد ابوموسی 20
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم 20
جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری 99 160

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های مجازی پذیرنده ارشد حسابداری 99

ظرفیت پذیرش دوره های مجازی و لیست دانشگاه های پذیرنده مجازی ارشد حسابداری سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
مجازي دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم 40
مجازي دولتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران 40
مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش – تهران 40
مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه 40
مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 40
مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 40
مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر 40
جمع کل ظرفیت پذیرش دوره های مجازی دانشگاهها در  ارشد حسابداری 99 280 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

ظرفیت پذیرش و لیست همه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابرسی 99

ظرفیت پذیرش ارشد حسابرسی و لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابرسی سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 7
روزانه دانشگاه خوارزمی 12
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 10
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 3
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی 8
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران 1
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 20
پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران 5
پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 6
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد 15
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد 15
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20
موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم 20
موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد 20
موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز 20
موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک 20
موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک 20
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش – چالوس 20
موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه 20
موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان 20
موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد 20
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت 20
موسسه غیرانتفاعی سارویه – ساری 20
موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل 20
موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار 20
موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن 20
موسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر 20
موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی – نایین 20
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا – ایوانکی 20
موسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر 20
موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان 20
موسسه غیرانتفاعی مهر – کرمان 20
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان 20
جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد حسابرسی دانشگاهها در سال 99 640 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

ظرفیت پذیرش و لیست همه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری مدیریت 99

ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری مدیریت و لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری مدیریت سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه ارومیه 15
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 12
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 10
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 5
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران 1
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3
پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران 5
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20
موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی آبان هراز – آمل 20
موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک 20
موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد 20
موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد 20
 موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز 20
موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد 20
موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس 20
موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین 20
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان 20
جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری مدیریت دانشگاهها در سال 99 346 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری بخش عمومی و لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری بخش عمومی سال 99
دانشگاه ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 3
پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 8
دانشگاه غیرانتفاعی پرندک – پرندک 20
جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد حسابداری بخش عمومی دانشگاهها در سال 99 39 

ظرفیت پذیرش و لیست همه دانشگاه های پذیرنده ارشد حسابداری بخش عمومی 99

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد حسابداری به تفکیک دوره ها و گرایش ها

ظرفیت پذیرش گرایش های ازشد حسابداری سال 99 براساس نوع دوره (روزانه، نوبت دوم و …)
دوره / دانشگاه جمع کل ظرفیت پذیرش
روزانه ارشد حسابداری 99 238
نوبت دوم ارشد حسابداری 99  99
پردیس های خودگردان ارشد حسابداری 99 114
دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری 99 160
دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابداری 99 2370
دوره های مجازی ارشد حسابداری 99 280
روزانه ارشد حسابرسی 99 40
نوبت دوم ارشد حسابرسی 99 19
پردیس های خودگردان ارشد حسابرسی 99 11
دانشگاه های پیام نور ارشد حسابرسی 99 20
دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابرسی 99 550
دوره های مجازی ارشد حسابرسی 99 0
روزانه ارشد حسابداری مدیریت 99 48
نوبت دوم ارشد حسابداری مدیریت 99 13
پردیس های خودگردان ارشد حسابداری مدیریت 99 5
دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری مدیریت 99 0
دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابداری مدیریت 99 280
دوره های مجازی ارشد حسابداری مدیریت 99 0
روزانه ارشد حسابداری بخش عمومی 99 8
نوبت دوم ارشد حسابداری بخش عمومی 99 3
پردیس های خودگردان ارشد حسابداری بخش عمومی 99 8
دانشگاه های پیام نور ارشد حسابداری بخش عمومی 99 0
دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد حسابداری بخش عمومی 99 20
دوره های مجازی ارشد حسابداری بخش عمومی 99 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …