ظرفیت پذیرش و دانشگاه های ارشد تاریخ علوم پزشکی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد تاریخ علوم پزشکی در سال 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد تاریخ علوم پزشکی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 8 دانشگاه و به تعداد 18 نفر، در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد تاریخ علوم پزشکی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400 در دوره روزانه

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اراک 2
دانشگاه علوم پزشکی ایران 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
دانشگاه علوم پزشکی شاهد 2
دانشگاه علوم پزشکی قم 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2
 جمع کل 18

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش شهریه پرداز ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 7 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 7 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد تاریخ علوم پزشکی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400 در دوره های شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران 1
دانشگاه علوم پزشکی بابل 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
دانشگاه علوم پزشکی شاهد 1
دانشگاه علوم پزشکی قم 1
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1
 جمع کل 7

جدول شهریه ارشد تاریخ علوم پزشکی در سال 1400

جدول شهریه ارشد تاریخ علوم پزشکی در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد تاریخ علوم پزشکی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد تاریخ علوم پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد تاریخ علوم پزشکی

12،000،000 تومان

دانشگاههای آزاد پذیرنده ارشد تاریخ علوم پزشکی 1400

ارشد تاریخ علوم پزشکی برای سال تحصیلی 1400 از طریق دانشگاه ههای آزاد هیچ ظرفیت پذیرشی نداشته است و در نتیجه ظرفیت پذیرش صفر شانس هیچ انتخابی را برای این دانشگاه در انتخاب رشته ارشد تاریخ علوم پزشکی سال 1400 برای داوطلبان این رشته باقی نگذاشته است.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

 

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (5 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …