رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 1401-1400

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم آزمایشگاهی دامپزشکی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12763 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه تبریز 32 52 28 85.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 22 12.69 23.89 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15181 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 18.7 32 25.39 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 14.69 26.7 19.1 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19214 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 28 14.69 46.7 10.69 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 12.69 15.6 15.3 مرد-آمل

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22055 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه سمنان 14.69 34.7 44 21.39 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 18 5.59 12.39 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22676 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه رازی- کرمانشاه 14.69 26.7 28 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 14 38.9 19.1 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30795 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 25.39 20 30.7 53.4 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 50 8.89 4.8 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30903 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 13.39 30.7 25.39 33.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 19.39 6.9 20 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41368 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 10.69 25.39 29.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 17.39 6.69 24.79 زن-سنندج

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18270 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 32 64 50.7 17.39 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 9.39 17.79 17.2 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19497 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه ایلام 48 33.4 36 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 14.69 -1.1 21 زن-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33475 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 18.7 40 41.4 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16 8.89 13.39 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36767 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 10.69 8 29.39 14.69 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 12 11.5 10.5 مرد-آمل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39856 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 22.7 20 22.7 -2.59 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 32.7 20.7 1 مرد-خرم آباد

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …