رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مامایی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
12

رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مامایی 1402-1401

کارنامه های ارشد مامایی 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد مامایی 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد مامایی 1402 است.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

گرایش ها و ضرایب دروس در کارنامه ارشد مامایی

گرایش های ارشد مامایی و ضرایب دروس این گرایش ها در ارشد مامایی از این نظر بسیار اهمیت دارد که درصدهای دروس مختلف، رتبه های بسیار متفاوتی را در گرایش های مختلف به دست می دهد. ارشد مامایی دو گرایش دارد:

مامایی و مشاوره در مامایی

رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی 1402-1401 در خود گرایش مامایی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی 1402-1401

رتبه بارداری و زایمان بهداشت، تغذیه مادر و کودک نوزادان و مراقبتها جنین شناسی زبان بیماریهای داخلی جراحی مامایی
48 32.70 43.20 68.80 65.70 75.00 32.10
74 54.50 36.80 60.80 1.00 71.34 5.35
101 58.13 49.60 57.60 1.25 45.73 0.00
365 39.97 24.00 52.80 1.87 12.22 10.70
376 50.87 25.60 32.00 54.44 -6.35 7.14
427 40.25 30.66 50.00 0.25 0.00 12.33
629 29.07 14.40 17.60 5.63 22.87 14.26
889 18.17 19.20 20.80 18.77 7.32 16.05

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مامایی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد، در خود گرایش مامایی آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد مامایی 1402-1401

رتبه  رتبه کشوری بارداری و زایمان بهداشت، تغذیه مادر و کودک نوزادان و مراقبتها جنین شناسی زبان بیماریهای داخلی جراحی مامایی
76 377 28.63 36.66 50 43.36 36.63 10.22
416 1816 10.15 19.96 23.32 50 5.36 0

رتبه ها و درصدهای ارشد مشاوره در مامایی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی 1402-1401 در گرایش مشاوره در مامایی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد مشاوره در مامایی 1402-1401

رتبه بارداری و زایمان بهداشت، تغذیه مادر و کودک نوزادان و مراقبتها روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی  زبان بیماریهای داخلی جراحی مامایی
43 76.30 32.00 73.60 65.63 34.75 14.23
61 58.13 49.60 57.60 35.26 45.73 0.00
74 32.70 43.20 68.80 0.00 75.00 32.10
155 89.02 36.80 27.20 0.00 20.12 15.69
455 39.97 24.00 52.80 0.00 12.22 10.70
579 50.87 25.60 32.00 11.11 -6.35 7.14
626 19.98 40.00 30.40 0.00 0.00 35.66
736 29.07 8.00 62.40 -6.65 19.21 1.79
869 29.07 14.40 17.60 0.00 22.87 14.26
1421 18.17 19.20 20.80 -14.25 7.32 16.05

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مشاوره در مامایی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مشاوره در مامایی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد مشاوره در مامایی 1402-1401

رتبه رتبه کشوری بارداری و زایمان بهداشت، تغذیه مادر و کودک نوزادان و مراقبتها روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی  زبان بیماریهای داخلی جراحی مامایی
100 441 28.63 36.66 50 0 36.63 10.22
478 1931 10.15 19.96 23.32 16.32 5.36 0

نقش رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد مامایی

برای تخمین رتبه ارشد مامایی 1402-1401، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد مامایی استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد مامایی 1402 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی 1401-1400

در ادامه جداول رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه مامایی به تفکیک دوگرایش مامایی و مشاوره در مامایی در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد مامایی 1401-1400

رتبه در سهمیه بارداری و زایمان و بیماریهای زنان (ضریب 4) بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده (ضریب 2) نوزادان و مراقبتهای مربوطه (ضریب 2) جنین شناسی (ضریب 1) بیماریهای داخلی جراحی مربوط به مامایی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 3)
103 30.00 45.00 71.67 61.40 30.00 70.09
191 70.00 33.33 76.67 0.00 0.00 32.48
205 50.00 38.33 63.33 0.00 5.00 66.67
222 53.33 51.67 60.00 0.00 0.00 42.74
280 81.67 38.33 28.33 0.00 0.00 18.80
783 46.67 26.67 33.33 50.88 6.67 0.00
949 23.33 5.00 25.00 50.88 25.00 30.77
980 26.67 8.33 65.00 24.56 1.67 17.95
1058 36.67 25.00 55.00 1.75 10.00 0.00
1152 18.33 41.67 31.67 49.12 33.33 0.00
1509 26.67 15.00 18.33 5.26 13.33 21.37
1999 20.00 26.67 6.67 22.81 20.00 -4.27
2110 16.67 20.00 21.67 17.54 15.00 6.84

رتبه ها و درصدهای ارشد مشاوره در مامایی 1401-1400

رتبه در سهمیه بارداری و زایمان و بیماریهای زنان (ضریب 3) بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده (ضریب 4) نوزادان و مراقبتهای مربوطه (ضریب 2) روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 3)
46 53.33 51.67 60.00 48.33 42.74
58 70.00 33.33 76.67 60.00 32.48
90 81.67 38.33 28.33 63.33 18.80
124 30.00 45.00 71.67 0.00 70.09
179 56.67 20.00 45.00 38.33 59.83
511 36.67 36.67 38.33 20.00 19.66
746 30.00 33.33 28.33 26.67 14.53
854 46.67 26.67 33.33 0.00 0.00
881 26.67 8.33 65.00 33.33 17.95
979 18.33 41.67 31.67 21.67 0.00
1033 36.67 25.00 55.00 21.67 0.00
1746 23.33 5.00 25.00 0.00 30.77
1831 16.67 20.00 21.67 26.67 6.84
1926 20.00 26.67 6.67 13.33 -4.27
2058 46.67 26.67 33.33 0.00 0.00
3.5/5 - (2 امتیاز)

سلام من یکبار سال ۹۹ از ۵ درصد جانبازی در کنکور ارشد استفاده کردم ولی چیزی قبول نشدم میتونم مجدد امسال ازش استفاده کنم؟

سلام مجدد. ببخشید چون استرس دارم میپرسم ، با توجه به تمدید استعداد درخشان تا ۱۵ تیر ، جواب ارشد پزشکی احتمالا کی اعلام میشه؟

سلام در تخمین رتبه یکبار با سهمیه ۵ درصد زدم ، رتبه در سهمیه ۵ درصد داد ۳۰ و کشوری رو داد ۱۵۰ . و بار دوم با سهمیه آزاد و بدون ۵ درصد زدم و رتبه ام رو ۷۰ داد. رتبه سهمیه آزاد ۷۰ با رتبه کشور که در ۵ درصد ۱۵۰ داد چه فرقی دارن؟

در سهمیه 5 درصد تعداد داوطلبان خیلی کمتر هستند پس چون در تعداد کل افراد سهمیه سنجیده میشید با درصدهای مشابه رتبه بسیار کمتری رو در سهمیه 5 ردصد به دست میارید ولی تعداد داوطلبان در سهمیه آزاد چندین برابر هست.

12 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …