رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی در رشته انسانی سال 1401-1400 در دانشگاه های مختلف و سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی در دانشگاه های مختلف برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی در انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
127-زن-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران 60 90.69 90.69 70.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.29 93.4 82.3 75
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 80 29.39 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
294-زن-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 30.7 52 61.4 96
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
53.4 84.5 74.5 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 78.4 36 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
394-زن-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 42.7 72 64 53.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
33.4 93.4 65.59 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 63.4 58.7 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
837-زن-اصفهان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه اصفهان 24 45.4 72 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 80 48.9 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 80 49.4 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1151-زن-تهران مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 44 57.4 64 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
35.5 68.9 45.59 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 81.69 -4 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1336-زن-شیراز مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شیراز 26.7 62.7 48 73.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.09 93.4 51.2 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 63.4 22.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1699-مرد-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 18.7 21.39 49.4 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 77.8 22.29 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 75 28 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2376-زن-تهران مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 29.39 56 60 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 54.5 66.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 58.4 29.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4579-مرد-رشت مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 13.39 21.39 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 71.19 20 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 23.39 6.69 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4592-مرد-سمنان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه سمنان 2.7 37.4 30.7 73.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 57.79 13.39 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 28.39 10.69 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5862-زن-تهران مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 40 14.69 26.7 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 25.6 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 25 9.39 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10789-زن-شیراز مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 2.7 22.7 16 48
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 8.89 14.5 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 15 10.69 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12907-زن-ری مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 9.39 12 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 18.89 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 18.39 -1.29 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13991-مرد-چابهار مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 9.39 0 2.7 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 1.2 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 35 -2.59 6.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26995-زن-ورامین مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین 9.39 5.4 20 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 0 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 8.39 -9.3 -10

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
826-زن-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران 54.7 56 69.4 72
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 82.3 62.29 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 46.7 42.7 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1578-مرد-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 37.4 34.7 58.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 91.19 66.69 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
42.29 48.4 17.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2685-مرد-قم مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 12 30.7 30.7 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12.5 73.4 43.4 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 43.4 21.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4197-مرد-کاشان مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 28 12 21.39 25.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 37.79 48.9 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
35.59 35 14.69 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5351-زن-سنندج مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 29.39 25.39 53.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 64.5 30 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 15 9.39 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6770-زن-کرمان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 6.69 26.7 36 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 53.4 8.89 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 46.7 -1.29 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7105-مرد-زنجان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه زنجان 20 16 72 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 26.7 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
34.5 31.7 5.4 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7583-زن-اهواز مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 4 50.7 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 60 24.5 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 33.4 25.39 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8041-زن-ارومیه مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ارومیه 6.69 32 49.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 21.2 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 28.39 5.4 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9155-زن-رشت مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 10.69 41.4 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.69 42.29 27.79 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 38.4 -1.29 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9727-مرد-رفسنجان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 18.7 48 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 23.39 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 58.4 0 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11063-زن-تهران مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران -5.3 6.69 25.39 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26 28.89 20 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 13.39 29.39 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
25457-مرد-ایرانشهر مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ولایت – ایرانشهر 0 13.39 1.39 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 37.79 7.8 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 25 -8 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35006-مرد-قزوین مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان قزوین-دانشگاه غیرانتفاعی رجا ء- قزوین 17.39 0 17.39 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 37.79 14.5 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-3.29 5 5.4 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
41192-زن-ری مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 4 1.39 0 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.39 0 1.2 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 11.69 -2.59 21.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8170-زن-اهواز مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 16 29.39 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 45.59 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 50 6.69 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10643-مرد-گناباد مدیریت بازرگانی-روزانه-مجتمع آموزش عالی گناباد 12 20 17.39 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 8.89 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 38.4 9.39 5
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14859-زن-اردبیل مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 8 25.39 29.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 37.79 8.89 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 35 13.39 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15613-مرد-بندرعباس مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 22.7 25.39 40 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 6.69 48.9 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 0 0 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17339-زن-آزادشهر مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه گنبد(محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) 10.69 33.4 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 62.29 22.29 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 36.7 8 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18800-مرد-ایلام مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ایلام 21.39 25.39 34.7 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 21.2 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 21.7 14.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21530-زن-رشت مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 6.69 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 28.89 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 46.7 6.69 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22595-مرد-رزن مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) 8 -1.29 10.69 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
25 40 10 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 26.7 24 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23541-زن-الشتر مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه لرستان -خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) 10.69 10.69 21.39 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.3 31.2 6.69 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 38.4 16 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26585-زن-رفسنجان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 16 20 53.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 16.7 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-3.29 46.7 1.39 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
66483-زن-شیراز مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 5.4 4 14.69 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 27.79 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 1.7 16 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
66580-زن-مشهد مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 24 8 22.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 3.4 -1.6
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 3.4 18.7 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
68976-زن-تهران مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 9.39 21.39 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 17.79 27.79 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 16.7 8 33.4

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …