رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی در رشته انسانی سال 1401-1400 در دانشگاه های مختلف و سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی در دانشگاه های مختلف برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی به دست بیاورید.

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی در انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
127-زن-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران 60 90.69 90.69 70.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.29 93.4 82.3 75
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 80 29.39 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
294-زن-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 30.7 52 61.4 96
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
53.4 84.5 74.5 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 78.4 36 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
394-زن-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 42.7 72 64 53.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
33.4 93.4 65.59 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 63.4 58.7 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
837-زن-اصفهان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه اصفهان 24 45.4 72 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 80 48.9 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 80 49.4 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1151-زن-تهران مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 44 57.4 64 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
35.5 68.9 45.59 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 81.69 -4 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1336-زن-شیراز مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شیراز 26.7 62.7 48 73.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.09 93.4 51.2 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 63.4 22.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1699-مرد-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 18.7 21.39 49.4 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 77.8 22.29 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 75 28 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2376-زن-تهران مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 29.39 56 60 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 54.5 66.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 58.4 29.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4579-مرد-رشت مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 13.39 21.39 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 71.19 20 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 23.39 6.69 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4592-مرد-سمنان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه سمنان 2.7 37.4 30.7 73.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 57.79 13.39 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 28.39 10.69 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5862-زن-تهران مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 40 14.69 26.7 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 25.6 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 25 9.39 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10789-زن-شیراز مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 2.7 22.7 16 48
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 8.89 14.5 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 15 10.69 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12907-زن-ری مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 9.39 12 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 18.89 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 18.39 -1.29 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13991-مرد-چابهار مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 9.39 0 2.7 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 1.2 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 35 -2.59 6.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26995-زن-ورامین مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین 9.39 5.4 20 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 0 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 8.39 -9.3 -10

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
826-زن-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران 54.7 56 69.4 72
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 82.3 62.29 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 46.7 42.7 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1578-مرد-تهران مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 37.4 34.7 58.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 91.19 66.69 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
42.29 48.4 17.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2685-مرد-قم مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 12 30.7 30.7 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12.5 73.4 43.4 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 43.4 21.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4197-مرد-کاشان مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 28 12 21.39 25.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 37.79 48.9 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
35.59 35 14.69 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5351-زن-سنندج مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 29.39 25.39 53.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 64.5 30 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 15 9.39 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6770-زن-کرمان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 6.69 26.7 36 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 53.4 8.89 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 46.7 -1.29 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7105-مرد-زنجان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه زنجان 20 16 72 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 26.7 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
34.5 31.7 5.4 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7583-زن-اهواز مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 4 50.7 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 60 24.5 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 33.4 25.39 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8041-زن-ارومیه مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ارومیه 6.69 32 49.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 21.2 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 28.39 5.4 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9155-زن-رشت مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 10.69 41.4 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.69 42.29 27.79 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 38.4 -1.29 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9727-مرد-رفسنجان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 18.7 48 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 23.39 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 58.4 0 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11063-زن-تهران مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران -5.3 6.69 25.39 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26 28.89 20 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 13.39 29.39 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
25457-مرد-ایرانشهر مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ولایت – ایرانشهر 0 13.39 1.39 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 37.79 7.8 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 25 -8 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35006-مرد-قزوین مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان قزوین-دانشگاه غیرانتفاعی رجا ء- قزوین 17.39 0 17.39 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 37.79 14.5 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-3.29 5 5.4 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
41192-زن-ری مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 4 1.39 0 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.39 0 1.2 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 11.69 -2.59 21.7

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8170-زن-اهواز مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 16 29.39 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 45.59 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 50 6.69 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10643-مرد-گناباد مدیریت بازرگانی-روزانه-مجتمع آموزش عالی گناباد 12 20 17.39 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 8.89 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 38.4 9.39 5
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14859-زن-اردبیل مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 8 25.39 29.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 37.79 8.89 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 35 13.39 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15613-مرد-بندرعباس مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 22.7 25.39 40 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 6.69 48.9 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 0 0 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17339-زن-آزادشهر مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه گنبد(محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) 10.69 33.4 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 62.29 22.29 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 36.7 8 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18800-مرد-ایلام مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ایلام 21.39 25.39 34.7 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 21.2 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 21.7 14.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21530-زن-رشت مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 6.69 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 28.89 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 46.7 6.69 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22595-مرد-رزن مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) 8 -1.29 10.69 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
25 40 10 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 26.7 24 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23541-زن-الشتر مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه لرستان -خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) 10.69 10.69 21.39 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.3 31.2 6.69 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 38.4 16 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26585-زن-رفسنجان مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 16 20 53.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 16.7 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-3.29 46.7 1.39 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
66483-زن-شیراز مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 5.4 4 14.69 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 27.79 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 1.7 16 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
66580-زن-مشهد مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 24 8 22.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 3.4 -1.6
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 3.4 18.7 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
68976-زن-تهران مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 9.39 21.39 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 17.79 27.79 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 16.7 8 33.4

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …